Şehid olarak ölebilmek için okunacak dua...

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hergün yirmibeş kere “Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba'd-el-mevt” (30) okuyanlar Duhâ yâni kuşluk namazı kılanlar her ay üç gün oruç tutanlar yolculukta da vitr namazını terk etmiyenler ölüm hastalığında kırk kere “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn” (15) okuyanlar her gece Yasîn okuyanlar abdestli olarak yatanlar devamlı olarak mudârâ edenler yâni dîni korumak için dünyalık verenlerher sabah veya akşam devamlı olarak üç kere “E'ûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şeytanirracîm” ile (Haşr) sûresinin sonunu okuyanlar “Âhıret şehîdi” olurlar.
Peygamberimiz buyurdu ki “Bu duâyı okuyan kimse duâyı sabahleyin okursa ve akşama kadar ölürse şehit derecesine vâsıl olarak ölür. Akşamleyin okursa yine sabaha kadar ölürse aynı şekilde aynı dereceye ulaşır. Duâ şudur: Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vaadike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi-ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. (45)
 

Üst