Sanat Akımları Nelerdir - Sanat Akımları Hakkında Bilgi

'El Sanatları' forumunda Mavi_Sema tarafından 29 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Sanat Akımları Nelerdir - Sanat Akımları Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sanat akımları hakkında bilgi, Sanat akımlarının isimleri, sanat akımlarının özellikleri, sanat akımları ve özellikleri

  KLASİZM


  Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım
  ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir.
  Bu akamın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne de hatta Aristoteles'tedir.
  Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk akılcılık uyum açıklık sınırlılık
  evrensellik idealizm denge ölçülülük güzellik görkemliliktir. Yani bir
  eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir.
  Kısaca klasik bir eser bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu
  eserdir. Klasizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma
  aristokrasinin akımıdır.

  ROMANTİZM

  18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar
  uzanan akımdır. Kendisinden önceki klasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  Önce bir ön-romantizm dönemi denilen gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin
  en önemlisi halkın beğenisinin klasizmin görkemli katı soylu idealize edilmiş
  ve yüce anlatım biçiminden daha yalın ve içten ve doğal anlatım biçimlerine
  kaymış olmasıydı. Romantizm klasizmin düzenlilik uyumluluk dengelilik akılcılık
  ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm
  doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye öznelliğe akıl
  dışılığa düş gücüne kişiselliğe kendiliğindenciliğe ve aşkınlığa yani sınırları
  zorlayıp geçmeye önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın
  yani burjuvazinin duygu düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarır. Zaten Fransız
  devrimini hazırlayan görüşlerle aynı temellere sahiptir.

  Soyluların zarif sanat biçimlerini yapay ve aşırı incelikli bulan bu yeni sınıf
  duygusal açıdan kendisine yakın hissettiği daha gerçekçi sanat biçimlerinden
  yanaydı. Böylece romantizm gelişme ve yaygılaşma şansı buldu. Farklı türlerin
  yan yana olduğunu görüyoruz bu dönemde. Güzel-çirkiniyi-kötü gibi.. umutlu
  ileriye dönük bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bilimin etkisi yer yer tarzda
  etkili olmuştur. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin temel sebepleri incelenmiştir.
  Ulusalcılığın benimsendiği bir akımdır. Bu dönemde eleştirmenler tiyatro yaşantısından
  uzak estetik kaygılara sahiptir. Klasik sanatla romantizm kıyaslandığında iki
  akım ve dönem arasındaki farkı daha iyi anlayabiliyoruz. Klasik sanat 17. ve
  18. yüzyıllarda egemen olmuş bir sanattır. Tiyatronun yararlı ve zevkli olması
  ilkesi vardır. Anlatım incelikli ve sanatsal olmalıdır. Klasikler Shakespeare’i
  üstün bir deha olarak takdir edip değerlendirirken eleştirel bir tutumda da
  bulunmuşlardır. Shakaespeare’in üç birilik kuralına uymazlığıbilgisizliğimantık
  hataları yaptığı ve edebeahlaka çok bağlı kalmadığı düşünülerek eleştirilmiştir.
  Klasikçiler doğayı mantıklı bir düzen olarak görürler ona akılcı yöntemlerle
  yaklaşırlar. Romantikler doğanın gizemli bir özü organik bir biçimi olduğuna
  inanırlar ve ülküsel olana doğru evrimleştiğini iddia ederler. Romantikler bu
  öze akıla değilesin yoluyla ulaşacaklarına inanırlar. Dolaylı anlatım yolunu
  benimsemişlerdir. Klasik düşüncede sanatın tipik ve evrensel gerçeği yansıttığı
  romantikteyse asal ve tanrısal gerçeği yansıttığı söylenir.

  Klasik sanat nesnel bakarkenromantik sanat öznel bakar. Klasikte inandırıcılık
  önemliyken romantikte illüzyon yani yanılsama söz konusudur. Klasik sanat akla
  sağ duyuya yönelmekteyken romantik sanat duygular bu duyguların verdiği coşkulara
  yönelmektedir. Klasik sanat akılcıahlakçıeğitici iken romantik sanatta bütünle
  uzlaşma aklın yalnız yeterli olamayacağı hakimdir. Romantizmde tiyatro seyircisi
  duygulanmalıdır. Duygulanmaacı çekme seyirciye zevk verir ilkesi hakimdir.
  Klasiklerin yanı sıra romantik yazarlar Shakespeare ‘e hayrandırlar. Romantik
  akım birey vicdanına ışık tutmuş insanı uygarlaştırmıştır. Biçimsel kısıtlamaları
  aşma ve düş gücüne özgürlük verir.

  Ülkemizde Namık Kemal ‘in Celalleddin Harzemşah adlı oyunu ilk romantik tiyatro
  oyunumuzdur. Romantizmin en önemli habercisi Fransız filozof ve yazar Jean Jacques
  Rousseau'dur. Ama İngiliz yazarlar William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge'nin
  1790 yılında birlikte yayınladığı Lirik Balatlar adlı eser romantizmin bildirgesi
  sayılır. Yine İngiltere'de William Blake Almanya'da Friedrich Hölderlin Johann
  Wolfgang von Goethe Jea Paul Novalis Fransa'da Chateaubriand ve Madame de
  Stael ilk romantizm temsilcileridir. Victor Hugo Alphonse de Lamartine Alfred
  de Vigny Nodier Soumet Deschamp Alfred de Musset büyük romantik yazarlardır.

  REALİZM:

  Resim ve heykel sanatlarındagünlük yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi ve ayrıntılarıyla
  biçimlemeyi amaçlayan anlayıştır. Bu akımı en iyi şekilde tanımlayan ressam
  Gustave Courbet “Ben hiç melek resmi yapmadımçünkü hiç melek görmedim.” demiştir.
  Gerçekçilik 19. yy.’ın ikinci yarısında çıkmış olan popüler tiyatro ve romantik
  tiyatroya karşı bir akımdır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde
  ise gerçekçilik yani realizm ise hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır.
  Romantizmin dramatik biçimlerekalıplara karşı olan tutumu elbette realizmin
  yolunu açmıştır Bu akım 19 yy. Avrupası’nda görülen toplumsalekonomik değişimlerden
  oldukça etkilenmiştir Amaç sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından
  kurtarmak çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve
  temalarla ilgili değil toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin
  amacı günlük yaşamın önyargısız bilimsel bir tutumla incelenmesi ve bir bilim
  adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır
  . Fizik kuralları artık hakimdir. Örneğin Darwin’in türlerin kökeniinsan evrimi
  doğal seleksiyom yazarların esin konusu olmuştur. Fizyoloji’de Claude Bernard
  psikoloji’de Sigmund Freud isim yapmıştır. Tiyatro yazarları arasında İbsen
  Hauptmann George Bernard Shaw ve Çehov’u sayabiliriz. Realizmde dramatik olan
  insanın yaşamını sürdürebilmesi için verdiği savaştır. İnsan varlığını sürdürmek
  ve onurunu korumak için çetin bir savaş vermek zorundadır ve ne kadar gözü pek
  olursa olsun o savaşa yenik düşecektir.

  Realizmle romantizmde var olan yaşamdan kopukluktoplumsal sorunlara ilgisizlik
  hastalıklı duygusallıkyapaylığa karşı çıkılıp;toplumsal sorunlara özellikle
  eğilerek çağdaş tiyatronun temelleri atılmıştır. . Endüstrileşmenin ve güçlenen
  kapitalizmin sonuçlarıyla beslenmiştir. Bu dönemde köyden kente göç sendika
  işçi hakları yoksulluk vb. gibi insana dair toplumsal sorunlar varken romantizmin
  deyim uygunsa suyu çıkmıştır. İdealist felsefeden materyalist felsefeye geçilmiştir
  artık. Romantizm düşsel olanıgerçekçilik ise somut olanı tüm gerçekçiliğiyle
  göstermektedir. Ayrıca bu gerçekleri gösterirken realistler tüm acılığıyla çirkinliğiyle
  göstermekten hiç çekinmemişleridir. Gerçekçilikte kolay çözümlemelerden kaçınılır
  ve bir durum her yönü ile tartışılır. Tiyatro yazarlarının seyircisinden beklentisi
  oyundan gerçekmiş gibi etkilenmesi bunu yaparken de bir oyun izlediğinin bilincine
  varmasıdır. Sahnede illüzyon önemli bir yer taşımaktadır. Seyirci gördüklerine
  inanmazsa olayı bilimsel olarak alamaz.

  Bu dönemin kendi uygulamalarıyla gerçekçi tiyatronun kuramını yaratan Sranislavsky
  her şeyden önce yapay oyunculuğatiyatrosallığa dış kalıpların ezberlenerek
  yinelenmesine karşıdır. Modern tiyatro bize ne kazandırmalıdır? Stanislavsky’e
  göre yaşamın yalnızca yansıması verilmemeli;korkunçgizli bir gerilim içinde
  yaşamda var olan her şey yansıtmalı;sanki günlük yaşammışçasına yalın ama gerçekte
  tüm coşkuların soyutlaştırıldığı ve canlı tutulduğu kesin ışıklı imgelerle
  canlandırılmalıdır. Bilinçaltı yaratıcılığını harekete geçirmek için sihirli
  eğer formülü geliştirmiştir. Çok önemli olan bir nokta var ki “ deneme yanılma
  yöntemi ile geliştirilen bu sihirli eğer çalışmasında oyuncu kendi iç gerçeği
  ile dış hareket arasındaki bağıntıyı önce kendinde inceliyor sonra canlandırdığı
  oyun kişisinde görmeye çalışır.” Çalışmalar sırasında akıl uyanık! Sıradan günlük
  bir olayı sahnede yapmak: Othello’nun kendini öldürdüğü hançerin kartondan olması
  önemli değil;kendisini öldürmeye iten duyguları haklı gösterebilmesi önemlidir.
  İçten dışa aksiyon söz konusudur. İnanç gerçeklikten ayrılamaz.

  Bu akımın iki güçlü temsilcisi Gustave Flaubert'in Madame Bovary adlı romanı
  ile Emile Zola'nın Nana adlı romanında cinsellik ve şiddet edebi bir mikroskop
  altında incelenerek olanca çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Realizm felsefesinin
  altında güçlü bir felsefi belirlenimcilik yatar. Fransız edebiyatında Flaubert
  Zola'nın yanısıra Honore de Balzac Stendhal Rusya'da Lev Tolstoy İvan Turgenyev
  Fyodor Dostoyevski İngiltere'de Charles Dickens ve Anthony Trollope Amerika'da
  Theodore Dreiser İrlanda'da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir. Realizm
  20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir.
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  PARNASİZM

  Klasizm romantizm ve realizmin bütününe tepkili bir akımdır. Temel kuralı "sanat
  sanat içindir" diye özetlenebilir. Aslında realizmin katı toplumculuğu
  ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal
  biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Ölçülü ve nesnel bir anlatım
  teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Parnas şiir için "biçimciliği
  amaçlayan" şiir tanımı da kullanılabilir. Parnasizm bir yönüyle kendisinden
  sonraki doğalcılığa da kaynaklık yapmıştır. Zengin bir dil zengin bir biçim
  zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. 1830'lu yıllarda ortaya çıkmıştır.
  Theophile Gautier'in şiirlerini Theodore de Banville Leconte de Lisle izlemiştir.
  Parnasizm edebiyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir. Adarını
  Louis Xavier de Richard ile Catulle Mendes'in hazırlayıp Alphonse Lemerre'in
  bastığı Le Parnasse Contemporain (Çağdaş Parnasçılık) adlı eserden almıştır.

  DOĞALCILIK

  19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. Doğa bilimlerinin özellikle
  de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla
  gelişmiştir. Edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar
  gerçekleri ahlaksal yargılardan seçici bir bakıştan uzak bir anlatımla ve tam
  bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. Doğalcılık bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle
  gerçekçilikten ayrılır. Doğalcı yazarlar insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle
  değil rastlantısal ve fizyolojik özellileriyle ele alır. Doğalcı yaklaşıma
  göre çevrenin ve kalıtımın ürünü olan bireyler dıştan gelen toplumsal ve ekonomik
  baskılar altında ezilir içten gelen güçlü içgüdüsel dürtülerle davranırlar.
  Yazgılarını belirleyebilme gücünden yoksun oldukları için yaptıklarından sorumlu
  değillerdir.

  Doğalcılığın kuramsal temelini Hippolyte Taine'in Historei de la Litterature
  Anglaise (İngiliz edebiyatı tarihi) adlı eseri oluşturur. İlk doğalcı roman
  Goncourt kardeşlerin bi hizmetçi kızın yaşamını inceleyen Germinie Lacarteux
  adlı yapıtıdır. Ama Emile Zola'nın Le Roman Experimental (Deneysel Roman) adlı
  eseri akımın edebi bildirgesi sayılır. Zola'nın yanısıra Guy de Maupassant
  J. K. Huysmans Leon Hennique Henry Ceard Paul Alexis Alphonse Daudet doğalcı
  yapıda eserler veren yazarlardır.

  SEMBOLİZM

  19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli
  ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine
  simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Simgecilik geleneksel
  Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir
  tepki olarak başladı. Simgeciler şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış
  bir hitabetten kurtarmayı insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları
  betimlemeyi amaçladı. Simgeciler dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri
  canlandırmaya şairin ruhsal durumunu ve gerçekliğin belirsiz ve karmaşık birliğini
  dolaylı biçimde yansıtacak özgür ve kişisel eğretileme ve imgeler aracılığıyla
  varoluşun gizemini aktarmaya çalıştılar. Simgeci şiirin başlıca temsilcileri
  Charles Baudelaire 'nin şiir ve görüşlerinden fazlaca etkilenen Fransız Stephane
  Mallarme Paul Verlaine Arthur Rimbaud'dur. Diğer temsilcileri ise Jules Laforgue.
  Henry de Regnier Rene Ghil Gustave Kahn Belçikalı Emile Verhaeren ABD'li
  Stuart Merrill Francis Viele Griffin'dir.

  İDEALİZM

  Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin
  temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki uzantısıdır. İdealist felsefenin tüm
  özellikleri edebi eserlerde yer alır. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
  Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuştur. Çağcıl
  yaşamın artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip gelişen kentleriyle
  bireyi topluluk içinde yaşamaya zorladığını vurgulayan idealizm bir arada yaşamanın
  yarattığı ortak kanı ve duyguları dile getirmeyi amaçlamaktadır. Topluluk bilincini
  ve bu bilince göre bireyin varoluşunu yaşamı belli belirsiz yönlendiren kimi
  tinsel gerçekleri betimlemeyi ön planda tutar. En büyük temsilcisi Fransız yazar
  Jules Romains'tir. Bu akımın temelleri Romains'le Chenneviere'nin yazdığı Petit
  Traite de Versification (Şiir üzerine küçük inceleme) ve Georges Duhamel'le
  Charles Vildrac'ın kaleme aldığı Notes su la technique poetique (Şiir tekniği
  üzerine notlar) adlı eserlerde ortaya konulmuştur.

  GELECEKÇİLİK

  20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi
  vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair romancı oyun yazarı ve
  yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'nin 1909'de Paris'te Le Figaro gazetesinde
  yayınladığı bildiri ile ortaya çıktı. Bildiride "Bizler müzeleri kütüphaneleri
  yerle bir edip ahlakçılık feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız"
  deniyordu. Bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. Aynı bildiride "Biz dünyadaki
  gerçekten sağlıklı tek şeyi yani savaşcı ve ölüme götüren güzel düşünceleri
  yüceltiyoruz" sözleri siyasal alanda o dönemde gelişen faşizm'den yana
  bir tavrın da açık göstergesiydi.

  Gelecekçiliğin kurucusu Marinette Avrupa'dan birçok yazarı etkilerdi. Rusya'da
  Velemir Hlebinikov ve Mayakovski gelecekçiliğe yöneldi. Rus gelecekçiler kendi
  bildirgelerini yayınladı. Puşkin Tolstoy Dostoyevski reddedildi. Şiirde sokak
  dilinin kullanılması istendi. 1917 Ekim devriminden sonra da gelecekçi akım
  güçlendi. Mayakovski'nin ölümüne kadar etkisini sürdürdü. İtalya'daki gelecekçiler
  ilk şiir antolojisini 1912'de yayınladı. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesini
  ve Mussolini'yi savunuyorlardı. Onunla birlikte hapsedildiler. Gelecekçilik
  faşizm ile özdeşleşti. Ve 1920'lerin ortalarına doğru etkisini yitirdi. Eserlerinde
  mantıklı cümleler kurmayı reddeden gelecekçilerin parolası "sozcüklere
  özgürlük"tü. Ezra Pound D. H. Lawrence ve Giovanni Papini bu akımdan etkilenin
  yazar olarak sayılabilir.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  DADAİZM

  Jean Arp Richard Hülsenbeck Tristan Tzara Marcel Janco ve Emmy Hennings'in
  aralarında bulunduğu bir grup genç sanatçı ve savaş karşıtı 1916 yılında Zürih'te
  Hugo Ball'in açtığı cafe'de toplandı. Fransızca'da oyuncak tahta at anlamına
  gelen "Dada" akımın ismi olarak seçildi. Bildirisi de burada açıklandı.
  Bu akım dünyanın insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş hiçbir şeyin
  sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. 1. Dünya
  Savaşı'nın ardından gelen boğuntu ve dengesizliğin akımıdır. Kamuoyunu şaşkınlığa
  düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı
  çıkıyor burjuva değerlerinin tiksinçliğini vurguluyorlardı.

  Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde
  yeni deneylere giriştiler. Çıkardıkları çok sayıda derginin içinde en önemlisi
  1919-1924 arasında yayınlanan ve Andre Breton Louis Aragon Philippe Soupauld
  Paul Eluard ve Georges Ribemont-Dessaignes'in yazılarının yer aldığı Litterature'dü.
  Dadacılık 1922 sonrasında etkinliğini yitirmeye başladı. Dadacılar gerçeküstücülüğe
  yöneldi.

  VAROLUŞÇULUK

  Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıktı. Öncelikle
  bir felsefi akımdır. En önemli temsilcileri Martin Heidegger Karl Jaspers
  Jean-Paul Sartre Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur. Felsefi
  bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche Kierkegaard ve Husserl gibi
  düşünürler tarafından atılmıştır. Varoluşçuluk 4 temel fikri savunur: 1) Varoluş
  her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç tin us ve düşünceye öncelik
  veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.

  2) Varoluş öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlık'ın
  anlamının araştırılmasını da içerir.

  3) Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür.
  Bu görüşher türlü gerekirciliğin karşıtıdır.

  4) İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden
  oluştuğundan varoluş her zaman bir "dünyada var olma"dır. Bir başka
  deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel
  bir durum içindedir.

  Varoluşçuluğun etkileri çağdaş kültürün çeşitli alanlarında görüldü. Kierkegaard'ı
  izleyen Franz Kafka Das Schools Şato Der Prozess Dava adlı eserlerinde insanın
  varoluşunu bir türlü ulaşamadığı istikrarlı güvenli ve parlak bir gerçeklik
  arayışı olarak betimledi. Çağdaş varoluşçuluğun özgün temaları Sartre'ın oyunları
  ve romanlarında Simone de Beauvoir'in yapıtlarında Albert Camus'nün roman
  ve oyunlarında özellikle de L'Homme revolte (Başkaldıran İnsan) adlı denemesinde
  işlendi.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sanat Akımları Nelerdir Forum Tarih
Sanat Akımları Hakkında Bilgi El Sanatları 12 Şubat 2012
Sanat akımları özellikleri temsilcileri Seviyeli-Ciddi Konular 5 Ocak 2012
Sanat Akımları - Rokoko El Sanatları 23 Mart 2009
Sanat Akımları - İzlenimcilik (Empresyonizm) Ülkeler Coğrafyası 30 Eylül 2008
İlgilendikleri sanat dalları Urartuların hangi doğal kaynaklara sahip olduğunu gösterir kısaca Tarihi Bilgiler 6 Ekim 2017

Bu Sayfayı Paylaş