Sadık Köyü Hakkında Bilgi Hacıbektaş Nevşehir

'Nevşehir Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 21 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Sadık Köyü Hakkında Bilgi Hacıbektaş Nevşehir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  sadık köyü bilgileri - sadık köyü tanıtım - sadık köyü resimleri  Sadık, Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesine bağlı bir köydür.

  Tarihi

  SADIK KÖYÜ TARİHÇESİ

  Ankara'dan karayolu ile Kayseri yönüne seyahat edenler , Mucur'u yirmi-yirmi üç kilometre kadar geçince , başlarını sola çevirip bakarlarsa; obruk yaylasının bitiminde dümdüz bir platonun ortasında Ankara-Kayseri yoluna üç kilometre kadar uzakta ve ortasında sivri bir minare yükselen büyükçe bir köy göreceklerdir. Anadolu'nun dört bir bucağına yayılmış olan on binlerce köyün bir benzeri ; SADIK KÖYÜ . Arapça doğru, gerçek ve bağlılığı içten olan anlamlarına gelen Sâdık.

  Sâdık ismi köyün insanı ve çevre köylerin insanları tarafından a harfindeki uzatma telaffuz edilmeden ; Sadık diye söylenir. Yakın zamana kadar köyün adının aslı arapça olan Sâdık kelimesinden geldiği sanılmaktaydı. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ismin M.Ö. İki binli yıllarda, yani üç bin yıl önce bu toprakların sahibi olan Hititlerden gelmekte olduğuna işaret ediyor.

  Daka-Ura çoğalmayı ve bereketi temsil eden Hitit ana tanrıçasıdır. Dil ve din açısından Hititleri çok etkilemiş olan güney komşuları Luvi'lerin dilinde Swa kelimesi başına geldiği kelimeye kutsal, iyi, güzel anlamlarını katmaktadır. Swa daka ura = kutsal ana tanrıça, Swa doka roa = kutsal ana tanrıçanın tapınağı. Helen'ler Anadolu'ya geldikten sonra kelimenin Sadakora ve zamanla kısalarak Sadak halini almıştır. Sadak=Sadık

  Bu tez yalnız başına belki çok sey ifade etmeyebilir. Ancak bu tezi destekleyen pek çok yer ve yerleşim ismi o çevrede yaşamaktadır. Bunlardan birkaç tane örnek vermek yararlı olacaktır

  1)Samsun Höyüğü:Sadık Köyü'nün beş kilometre kadar kuzeyin de , Hasanlar köyünün yakınındaki höyüğün adı. İsmin aslı Luvi'lerin dilinde ve onun ardılı Anadolu dilinde Sama yani Sama ama=kutsal ana ve issa = yerleşim (köy,kasaba,kent) öğelerinden türetilmiş Samissa iken Helen dilinde Samissos=Kutsal ana ' nın kenti olmuştur. Samsos = Samsun.

  2)Salanda Kasabası:Luvi dilinde sala=ışık, parıltı anlamlarına gelir. Wanda ise dağ, ırmak isimlerinden sonra gelen li,lı takısıdır. Nitekim Hitit metinlerinde Saluwanda dağından söz edilmektedir. Saluwanda=Salanda. Salanda adı yakın zaman önce Gümüşkent olarak değiştirilmiştir.

  3)Dadağı Köyü:Resmi metinlerde isim Dadağı diye yazılmaktadır ama, halk doğru şekliyle Dada diye telaffuz eder. Dada Gümüşkent yani eski adı Salanda'ya bağlı bir köydür. Dada Luvi dilinde Ana tanrıçanın eşi ya da Ana tapınıcısı (halk) anlamlarına gelmektedir. Dada'nın ağaç, orman, yeşillik anlamlarına da geldiği savunulur.

  Sadak kelimesinin Türkçe'de içine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf anlamına geldiği bilinmekle birlikte çevrede oku ya da kılıfı hatırlatabilecek bir nesne ya da olay bilinmemektedir. Ayrıca köyü kuran Türkmenler yöreye geldiklerin de ok ya da sadak çoktan tarihe karışmıştır.

  Köyün bulunduğu plâto Ankara-Kayseri karayolunda biter; daha güneyde tepecikler ve dağlar başlar. Plato, batıda sipsivri Kırlangıç dağında, doğuda da İsmail sivrisinde son bulur. Kuzeyde ise Yozgat topraklarına kadar uzar. Görüşün uygun olduğu günlerde doğudaki Erciyes İsmail sivrisinin biraz uzağında , başında hiç eksik olmayan beyazlığı ile , doksan kilometre uzaktan bakar insanlara Sadık Köyü'nü Karacakurt aşiretine mensup insanların kurduğu bilinmektedir.

  Köyün birkaç yüz metre kuzeyine düşen ören yerindeki yerleşim alanının kalıntıları hala çıplak gözle farkedilebilmektedir. Söz konusu ören yerinde herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmadığından geçmişi hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Ancak , bugünkü köyün mezarlığı ile karışmış ve pek çoğunun mezar taşları bile toprak tarafından yutulmuş olan eski mezarlık bir müslüman mezarlığı olduğundan ve ören yerindeki yıkıntıların temelleri henüz kabartı olarak farkedilebildiğinden, eski köyün tarihinin çok eski olmadığı düşünülmektedir.

  1875 yılında kurulmuş olan köy, en kalabalık ve şaşalı günlerini 1960 lı ve 1970 li yıllarda yaşamış daha sonra iç ve dış göçler nedeniyle küçülmüş , sönükleşmiştir.

  İlkokul 1944 yılında açılmiş, o bina harap olunca 1977 yılında bugünkü binasına taşınmıştır. Ancak, öğrenci yeter sayıdan aşağı düştüğü için 2005-2006 öğretim yılından itibaren öğrenciler Hacıbektaş' a taşınmaya başlamıştır.

  Köyde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi 1950 lerin ortalarından bu yana köye ve çevre köylere hizmet vermektedir.

  Azalan nufus ve talep azlığı nedeniyle 1968 yılında kurulan köyün kütüphanesi uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra içindeki kitaplar Hacıbektaş kütüphanesine aktarılmıştır.

  1957 yılında eski cami yıkılarak yerine kesme taştan bugünkü cami ve yaklaşik 35 metre yüksekliğindeki minaresi yaptırılmıştır.

  1903 yılından itibaren vatandaşlarının kaydını tutmaya başlayan Osmanlının nüfus kayıtlarına göre köyde aile sıra numarası aşağıdaki şekilde tutulmuştur.

  1- DAYIOĞLU 2- ÜNLÜTÜRK 3- ÜNLÜTÜRK 4- ÜNLÜTÜRK 5- DEVECİ 6- DEVECİ 7- DEVECİ 8- DEVECİ 9- DEVECİ 10-KÖKSAL 11-KARAKAYA 12-GÜNGÖR 13-KÖKSALDI 14-ÜNSAL 15-ÜNSAL 16-KAYA 17-KAYA 18-ALTUNBİLEK 19-DEMİREL 20-DUMAN 21-ELİKÜÇÜK 22-DALGA 23-YILDIZ 24-AKYÜREK 25-AKYUREK 26-TEMİZYÜREK 27-KAYA 28-BOZDAĞ 29-KURT 30-İsim var soyad yok

  31-İsim var

  soyad yok

  32-LALE

  33-ÖZTÜRK 34-KÖSE 35-KÖSE 36-TAŞ 37-ÇELİK 38-TEKİN 39-COŞKUN 40-KOÇAK 41-BOYACI 42-YILMAZ 43-AYAZ


  Aileleri bulunmaktadır.

  Köy güneyde İlicek, Avuç ve Barak köyleri ile Güneydoğuda Kızılağıl doğu da Kayaaltı, kuzeyde Yurt yeri (göçmen) ve Hasanlar köyleri ile, kuzeybatıda Aşağı ve Yukarı Karaova köyleri ile , batıda da Tatar Yeğenağa köylü ile çevrelenmiştir.

  Rivayet o ki ; Bir zamanlar KIRŞEHİR obasında kırkbin(40.000) kara çadır kurulu idi. Her bir çadırda on kişi var idi. Kısacası bu günki kırşehir yöresinde 400.000 bin can yaşıyordu. Kısa süreli de olsa Kırşehir beyliği var idi. Türkmen geleneğin de miras babadan oğula ya da oğullara geçerdi. Kırşehir beyi de ölünce miras üç oğula oba ileri gelenleri tarafından paylaştırıldı. Büyük oğulun adı HIYVAN' dı . Ortanca oğulun adı KARACA idi. Küçük oğulun adı da YAĞMUR' du. Hıyvan ırmak bucağı denilen yere kurdu çadırını . Karaca çobandı aldı yanına yandaşlarını geldi bugünki tepesi delik köyünün olduğu yere . Yağmur kaldı babasının yaşadığı yerde . Köyümüz tarihi araştırılırken çok sık rastlıyoruz tepesi delik yöresinin ismine . Bu da tesadüf olmasa gerek. Çoğu köye neden KARACAKURT denildiğinin bence en geçerli nedeni öncünün yağız ve oldukça esmer tenli olmasından kaynaklanmaktadır.


  Kültür

  Köyümüz bir türkmen köyüdür.Bu nedenle de türkmen kültürü hakimdir. Yıllar içinde çoğu gelenek ve göreneklerimiz unutulmaya yüz tutmuşsa da benim hatırladığım; Ev ev Saya gezilir, yiyecek içicek toplanır ziyafet çekilirdi. Düğünlerde deve oynatılır, Kabak içi oyularak korkunç suratlar yapılır ve umulmadık bir zaman da topluluğun içine dalarak korku salınırdı. Ata sporu cirit oynanırdı. Düğünlerimizin vazgeçilmez gece oyunu sinsin di. Ateş etrafında deri kemerlerle vurularak nara atılarak oynanan bir oyundu. Sadık köyü nün çektiği halay hiçbir köyde yoktu.

  Düğün yemeklerimiz bir harikaydı. Hala da öyle. Herkes her yöre köfte yapar ama sadık köyü nün sulu köftesi bir harikadır. Dolma mantımız süperdir. Lokma tatlımız düğünlerin vazgeçilmezidir. bamya bir harikadır. Turşu kurmak bir hünerdir. O da bizde fazlasıyla vardır. Bütün bunların tarifleri köyümüze ait web sitesinde vardır.
  www.newsadik.com Aslımızla neslimizle oyunumuzla yemeklerimizle, aydınlık yüzümüz ve misafir perverliğimizle biz dün vardık bugün varız yarın da olacağız....
  Coğrafya [değiştir]

  Nevşehir iline 57 km, Hacıbektaş ilçesine 12 km uzaklıktadır.

  Nevşehir'de iseniz:

  Sabahtan akşama kadar saat başı minibüs kaldırılmaktadır. S.S. 35 NOLU HACIBEKTAŞ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. NEVŞEHİR ADRES: Yeni Mah. Lale Cad. No:40 NEVŞEHİR TEL: 0384 441 20 06

  AKTAŞ Turizm, Kırşehir-Nevşehir arasında çalışmakta olup, karşılıklı olarak, 2 saatte bir otobüs kaldırmaktadır. AKTAŞ NEVŞEHİR TEL: 0384 212 09 89 - 0384 213 96 87 minibüsler, sabahtan akşama kadar 1-2 saat ara ile Nevşehir-Hacıbektaş arası yolcu taşımaktadır. HAS HACIBEKTAŞ NEVŞEHİR TEL: 0384 213 65 76 GSM:0535 243 26 95- 0536 955 43 35

  Kırşehir'de iseniz:

  AKTAŞ Turizm, Kırşehir-Nevşehir arasında çalışmakta olup, 2 saatte bir otobüs kaldırmaktadır. AKTAŞ KIRŞEHİR TEL: 0384 213 12 29

  Kayseri'de iseniz:

  Saat 08.00 de Hacıbektaş'tan Kayseri'ye giden otobüs, akşam Hacıbektaş'a geri dönmektedir. KAYSERİ TEL: 0352 336 62 10 HACIBEKTAŞ TEL: 0384 441 26 57


  İklim

  Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
  İklim Verileri:
  Aylar Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl
  Ort. En Yüksek °C 4.4 6 10 17 21 25 28 29 25 20 14 8 17
  Ort. En Düşük °C -5 -2 0.5 5 9 12 16 15 10 5 2 0 6
  Yağışlı Gün Sayısı 5.4 3.5 4.4 4.1 3.7 2.9 0.6 0.5 0.8 1.1 2.9 4.8 34.7

  Kaynak: Weatherbase, Köşektaş, Hacıbektaş Viki Sayfası
  Nüfus
  Yıllara göre köy nüfus verileri
  2007 412
  2000 437
  1997 426
  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Aslıdna köyde kalan yaşlılar ve bazı ailelerin çocuklarına köy dışına göndermemesinden kaynaklanan zorunlu bir tarım ve hayvancılık vardır. Köye genel itibari ile bakıldığında eğitim seviye son 20 ila 30 yıldır çok yükselmiştir. Köyün eskilerinin tabiriyle memur ve amir olmuşlardır. Genelde Nevşehir Merkez, Kırşehir, Kayseri, Anklara illerinde yoğun olmakla birlikte köyümüzün gençleri Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli görevler üstlenmişlerdir.
  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  2009 - Derviş Temizyürek
  2004 - Derviş Temizyürek
  2000 - ALİ GÜNGÖR
  1994 - Doğan Deveci
  1989 - Haydar Akyürek
  1984 - Bayram Eliküçük

  Altyapı bilgileri

  Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Unutmadan bir adetde Web Sitesi Bulunmaktadır, adresi şöyle;
  http://www.newsadik.com

  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Kaynak : Yerel Net  köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sadık Köyü Hakkında Forum Tarih
Sadıkbağı Köyü Hakkında Bilgi Sivrihisar Eskişehir Eskişehir Tanıtımı 26 Ocak 2011
Sadıklar Köyü Hakkında Bilgi Meram Konya Konya Tanıtımı 23 Ocak 2011
Sadıkköy Köyü Hakkında Bilgi Ilgın Konya Konya Tanıtımı 23 Ocak 2011
Sadıkkırı Köyü Altıntaş Küytahya Kütahya Tanıtımı 12 Nisan 2010
Sadıkköy Köyü Şiran - Gümüşhane Gümüşhane Tanıtımı 8 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş