Sabancı üniversitesi Hakkında genel bilgi

'Üniversiteler' forumunda Siraç tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Sabancı üniversitesi Hakkında genel bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  [​IMG]

  [​IMG]

  Tarihçe

  Sabancı Topluluğu, Türkiye'nin en büyük ve etkin aile vakfı olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) önderliğinde, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı.
  Ağustos 1995'te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve işadamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında biraraya geldi. Konferans salonunda, İstanbul'da kurulacak bir dünya üniversitesinin felsefesi oluşturuldu: "Birlikte yaratmak ve geliştirmek". Bu konferansı, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları ve oluşan akademik programlar izledi.
  Sabancı Üniversitesi'nin temel atma töreni 31 Temmuz 1997'de gerçekleşti. Üniversite, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı.


  [​IMG]

  Genel Bilgi

  Sabancı Topluluğu, Türkiye'nin en büyük ve etkin aile vakfı olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) önderliğinde, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş kararını 1994 yılında aldı.
  Ağustos 1995'te, 22 değişik ülkeden, çeşitli üniversite, bilim merkezi ve disiplinlere mensup 50'nin üzerinde bilim adamı, araştırmacı, öğrenci ve işadamı İstanbul'da düzenlenen arama konferansında bir araya geldi. Konferans salonunda, İstanbul'da kurulacak bir dünya üniversitesinin felsefesi oluşturuldu: "Birlikte yaratmak ve geliştirmek". Bu konferansı, öğrenci eğilimleri araştırmaları ile desteklenen tasarım komitelerinin çalışmaları ve oluşan akademik programlar izledi.
  Sabancı Üniversitesi'nin temel atma töreni 31 Temmuz 1997'de gerçekleşti. Üniversite, Ekim 1999'da ilk öğrencilerini karşılayarak öğretime başladı.
  Türkiye'deki ilk bölümsüz üniversite

  21.yüzyılda dünyanın ve Türkiye’nin gereksinim duyduğu alanlarda öğrenim veren Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de bir “ilk”i gerçekleştirerek, “bölümsüz üniversite” sistemiyle öğrencilere meslek seçimini ikinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlamaktadır.
  Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen öğrenci, Üniversite Giriş Sınavı sonucuna göre tercihini yaparken bölüm değil, “program grupları” bazında seçim yapar. İlk iki yıllık süre zarfında, öğrencilerin tümü Temel Geliştirme Programı kapsamında aldıkları üniversite dersleri ile aralarındaki eğitim farklılıklarını giderip eşit düzeye gelirler. “Temel Geliştirme Programı”, Sabancı Üniversitesi’nin eğitim sisteminin ayırt edici unsurlarından biridir.
  “Diplomasıyla barışık bireyler” yetiştirmeyi hedefleyen sistem sayesinde öğrenciler, disiplinleri bir bütün olarak algılama ve kavrama yetisi kazanır, bütünü görerek, kendi uzmanlık alanları dışındaki disiplinler hakkında da bilgi sahibi olur ve tam donanımlı bireyler olarak yetişir. Bölümsüz yapıda “fakülteye” yerleştirilen öğrenci, öğretim üyelerinin danışmanlığında, ilk iki yıl süresince lisans programlarından farklı dersler seçerek tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatına kavuşur. Öğrenci, ancak ikinci sınıfın sonuna geldiğinde -kendi özgür tercihini kullanarak, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 11 program arasından kendi diploma alanını belirler. Böylece, öğrenci kendi yetenek ve ilgi alanlarını keşfeder, okumak istedikleri alanı seçebilir.
  Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri olmak üzere tek kampus içinde üç fakültesi bulunan Sabancı Üniversitesi’nde, diploma programı seçimlerinin başladığı 2000-2001 Bahar yarıyılından bugüne kadar, öğrencilerin yüzde 46’sı ilk bildirdikleri diploma programından farklı seçim yapmıştır.
  Üniversite'nin hazırlık yılı sayılan Temel Geliştirme Yılı sonrasındaki ilk yılında tüm öğrencilere verilen "Üniversite Dersleri" arasında "Doğa ve Bilim", "İnsan ve Toplum", "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Büyük Eserler", "Klasik Müziğin Büyük Eserleri", "Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri" ve "Hukuk ve Etik" gibi dersler yer alıyor.
  Sabancı Üniversitesi'nde, tek kampus içinde yer alan üç ayrı fakültede eğitim veriliyor:

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilimleri Fakültesi
  Lisans öğrencilerinin yaklaşık yüzde 36'sı burslu

  Sabancı Üniversitesi’nde burs almanın temel koşulu “başarılı olmak”tır... Her 100 lisans öğrencisinden 36’sının burslu öğrenim gördüğü Sabancı Üniversitesi’nde, 2007-2008 akademik yılında uygulanacak burslar, “Üstün Başarı Bursu”, “Onur Bursu” ve “Başarı Bursu” adı altında üç ana grupta toplanmaktadır.
  Sabancı Üniversitesi’ne 2007-2008 akademik yılında 190 öğrencinin burslu okuması planlanmaktadır. Burs alan öğrenciler, aldıkları bursun türüne göre, yıllık öğrenim ücretinin tamamından ya da 2/3’ünden muaf oldukları gibi, yeni teknoloji kullanım ücretinden de muaf olabilirler. Bunun yanı sıra, Sabancı Üniversitesi yurtlarında kalanlar yurt ücretinden de muaf olabilmektedir. Ayrıca, öğrencilere 9 ay boyunca aylık 300-500 YTL nakit ödeme de söz konusudur. “Üstün Başarı Bursu”, “Onur Bursu” ve “Başarı Bursu” kontenjanından yerleştirilen ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere ek olanaklar sağlanmaktadır.
  Öğrenime Devam Ederken Verilen Burslar: İhtiyaç Bursu ve Çalışma Bursu

  Üniversiteye hazırlık yılı niteliğindeki “Temel Geliştirme Yılı” hariç, en az bir akademik yılı üstün başarı ile tamamlayan lisans öğrencileri öğrenime devam ederken de “Burs Komitesi” kararıyla, çeşitli burs imkanlarından yararlanabilmektedir.
  Öğrenime devam ederken üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan "Sakıp Sabancı Teşvik Bursu” ve “Dilek Sabancı Bursu”, 2007-2008 akademik yılı için “akademik başarı” nedeniyle toplam 100 öğrenciye verilecektir.
  İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler de bazı burslardan faydalanabilmektedir. Bunların yanı sıra verilen ihtiyaç bursu da 9 ay süresince karşılıksız aylık nakit ödemeyi kapsamaktadır.
  Öğrenciler üniversitenin birimlerince ilan edilen çalışma olanakları için başvurarak, uygun görüldükleri takdirde çalışma bursundan yararlanabilmektedir.
  Sabancı Üniversitesi’nin “fark”ını yaratan özel programlar

  Sabancı Üniversitesi, müfredatındaki farklı programları; Temel Geliştirme Programı (ilk iki yıl öğrencilerin aldıkları ortak dersler), Kültürel Çalışmalar lisans programı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, Uyuşmazlık Analizi yüksek lisans programı, Sanayi Liderleri yüksek lisans programı, Yönetimde Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programı ile Türkiye’de üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmiştir. Ayrıca Türkiye’de ilk kez Sabancı Üniversitesi’nde başlayan lisans programları arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bugün diğer üniversitelerin de müfredatında bulunmaktadır.
  Akademik kadroda "tersine beyin göçü"

  Tam zamanlı öğretim elemanı 207 ve yarı zamanlı öğretim elemanı 87 olmak üzere toplam 294 akademik personele sahip olan Sabancı Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyelerinin yüzde 85’i doktorasını yurtdışında tamamladığından bir “tersine beyin göçü” gerçekleştiği söylenebilir. Üniversite’de her tam zamanlı öğretim elemanı başına 15 öğrenci düşmektedir.
  Her öğrencinin kullanımına dizüstü bilgisayar, bilgiyle kesintisiz iletişim

  Öğrencilerin bilgiye kısa zamanda ulaşmaları, dünyayı takip edebilmelerini hedefleyen Sabancı Üniversitesi’nde bütün öğrencilerin kullanımına dizüstü bilgisayar verilmektedir. Bilgisayarlar, her iki yılda bir değiştirilmektedir. Eğitim amaçlı kullanılan diğer bilgisayarlarla birlikte Sabancı Üniversitesi’nde öğrenci başına 1,13 adet bilgisayar düşmektedir.
  Öğrenciler Sabancı Üniversitesi mail adreslerini mezun olduktan sonra da kullanabilmektedirler.
  Her öğrenci Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne katılıyor

  Toplumsal Duyarlılık Projeleri ilk kez Sabancı Üniversitesi’nde lisans programlarında zorunlu ders olarak uygulanmaya başlanmıştır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri’yle, öğrencilerin hayatın farklı yanlarını tanımaları ve sorunlar karşısında çözüm üreten bireyler olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
  Sabancı Üniversitesi Mezunları Profili

  Sabancı Üniversitesi, 2000 yılından bugüne kadar verdiği 2048 mezununun yüzde 62’si lisans, yüzde 38’i lisansüstü programlardan diploma almıştır. Mezunların yaklaşık yarısından fazlası profesyonel iş hayatına geçmiş, üçte biri ise eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmeyi tercih etmiştir. Mezunların bir bölümü ise kendi işlerini kurmuştur.
  Lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin önemli bir bölümü, dünyanın saygın üniversitelerinde burslu olarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Sabancı Üniversitesi mezunlarını lisansüstü programlarına kabul eden başlıca üniversiteler arasında; Caltech, Cambridge, Carnegie Mellon, Cornell, George Mason, Hamburg, Harvard, John Hopkins, London School of Economics, MIT, Chicago, Michigan, Stanford, Yale gibi önde gelen eğitim kurumları yer almaktadır.
  Bu yılın yurtdışı kabullerinde ağırlık olarak ABD üniversitelerinde olduğu ortaya çıkmakla birlikte, son yıllardaki eğilimin Avrupa’nın seçkin üniversitelerine kaymakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu üniversitelere örnek olarak Cambridge University,
  London School of Economics (İngiltere), Max Planck Institute (Almanya), Scuola Politecnica di Design (SPD- İtalya) ve Royal Institute of Technology Stocholm (İsveç) verilebilir.
  Mezunların yarısı profesyonel iş hayatında

  Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 54’ü ise, profesyonel iş yaş¤¤¤¤¤ saygın kuruluşlarda adım atmıştır. Mezunların yoğunlukla çalışmakta olduğu kuruluşlar arasında; TÜBİTAK, Alcatel, Beko, Beymen, Efes Pilsen, Ford, Fortisbank, Eczacıbaşı, Zorlu, Doğuş ve Sabancı grubu bünyesindeki çeşitli firmalar ile Bosch, Coca-Cola, Deloitte, Ernst&Young, L’Oréal, Mercedes, PricewaterhouseCoopers, Pepsi, Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Siemens, Turkcell ve Unilever gibi uluslararası şirketler bulunmaktadır.
  Mezunların önemli bir bölümü ise yurtiçinde ve yurtdışında Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Proje, Gelişmiş Malzemeler ve Danışmanlık gibi alanlarda kendi işlerini kurmuştur.
  Sabancı Üniversitesi Rektörü öğrenimin her aşamasında öğrencilerle birebir iletişim kurar. Tosun Terzioğlu gerçekleştirdiği düzenli toplantılarla mezun olacak öğrencilerin her biriyle, önceden planlanmış toplantılarda sohbet eder, gelecek planlarını dinler.
  Sabancı Üniversitesi, yurtdışına en çok öğrenci gönderen ilk üç üniversiteden biri

  Türkiye’de “Erasmus Öğrenci Değişim Programı”na dahil olan 83 üniversite içinde yer alan Sabancı Üniversitesi’nde 2005-2006 yılında 40 yabancı öğrenci eğitim görmüştür. Aynı dönemde değişim programı çerçevesinde eğitimlerine yurtdışında devam eden Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayısı ise 60’tır. 2006-2007 yılında ise değişim programları kapsamında gelen 56 öğrenciye karşılık 78 öğrenci yurtdışında eğitim görmüştür. Geçtiğimiz yıl, değişim programları kapsamında gelen öğrenciler için gönüllü aile sistemi geliştirilmiştir. Aynı zamanda 18 ülkeden 88 üniversite ile anlaşma yapılmıştır.
  Değişim programları kapsamında, 2003-2007 akademik yılları arasında, 12129 öğrenci Sabancı Üniversitesi’nde eğitim görmüş, yine aynı dönemde 192 Sabancı Üniversitesi öğrencisi 14 ülkede eğitimine devam etmiştir.

  Yurtdışında iş ve staj fırsatları

  Sabancı Üniversitesi’nden 2003-2007 yılları arasında değişim programları kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üniversitelere giden öğrencilerin bir kısmı gittikleri ülkelerde önde gelen şirketlerde iş bulma ya da staj yapma fırsatını bulmuştur. Bu şirketler arasında İngiltere’deki JP Morgan, KPMG International danışmanlık şirketi ve Almanya’daki Porsche gibi şirketler bulunmaktadır.
  Öğretim üyesi başına düşen AB proje araştırma bütçesinde lider

  Sabancı Üniversitesi'nde araştırma, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Sanayi ve iş dünyasıyla işbirliğine büyük önem verilen Üniversite'de, öğrencilerin sanayi için projeler üretmesi, sanayi ile birlikte çalışması teşvik edilmektedir. Sabancı Üniversitesi'nde, 2000-2006 yılları arasında araştırma için sağlanan fon miktarı yaklaşık 14 milyon Euro’dur. AB 6. çerçeve programı kapsamında sağlanan araştırma fonlarında, öğretim üyesi başına düşen araştırma bütçesi 27 bin Euro’dur. Bu kategoride, Sabancı Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında lider konumdadır.
  Bilgi Merkezi

  Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi 600 kişinin rahat şekilde çalışma ve araştırma yapabileceği şekilde planlanmıştır. Çağdaş bir dünya üniversitesinin sahip olması gereken tüm bilgilere ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hedefleyen Merkez, gerek 100.000’e yaklaşan güncel basılı kitap koleksiyonları, gerek 22.000’e ulaşan elektronik dergi koleksiyonları, gerekse 30.000 civarındaki multimedya koleksiyonları ile ülkemiz üniversite kütüphaneleri ve bilgi merkezleri arasında özel ve önemli bir yere sahiptir.
  Yaşamın nabzını tutan bir kampus

  Sabancı Üniversitesi, şehrin karmaşasından uzak kampusunda, öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını gidermektedir. Kampusta, Gösteri Merkezi’nden Spor Merkezi’ne, Sağlık Merkezi’nden Market’e, Sinema Salonu’ndan spor alanlarına kadar her türlü imkan bulunmaktadır.
  Üniversite’de öğrencilerin %65’i yurtlarda kalmaktadır. Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurdu Sabancı Üniversitesi’ndedir.
  2007-2008 akademik yılında Sabancı Üniversitesi’ne yerleştirilecek lisans öğrencilerine yurt olanaklarından yararlanma konusunda öncelik tanınacaktır.
  47 öğrenci kulübü aktif olarak faaliyet gösteriyor

  Sabancı Üniversitesi’nde öğrencilerinin kuruluşunu ve işleyişini üstlendiği 47 kulüp bulunmaktadır. Öğrencilerin kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenleyebilecekleri 912 kişilik seyirci kapasitesine sahip çok amaçlı bir Gösteri Merkezi de bulunmaktadır. Anadolu yakasının önde gelen konferans ve sanat merkezlerinden biri olan Gösteri Merkezi aynı zamanda; yurtiçi ve yurtdışından profesyonel sanatçı ve toplulukların gösterilerine de ev sahipliği yapmaktadır.
  Kampus’taki çok kapsamlı Spor Merkezi’nde, istenildiğinde iki adet antrenman sahasına dönüştürülebilen 1200 seyirci kapasiteli bir ana basketbol/voleybol sahasının yanı sıra, üç adet squash kortu, bir adet aletli jimnastik, iki aerobik ve bir adet masa tenisi salonu ile dağcılık çalışmaları için kullanılan bir adet tırmanma duvarı yer almaktadır.
  Yıllık eğitim ücreti

  Sabancı Üniversitesi, günümüz mevcut ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak velilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla Akbank ile işbirliğine gitmiştir. Bu çerçevede, 2007-2008 Akademik yılı lisans programları (KDV dahil) 22,500 YTL olan öğrenim ücretini taksitlendirme imkanı sunulmaktadır. Öğrenim ücreti, yıl boyunca toplam 6 eşit taksitte ödenebileceği gibi, isteyenler dönem başlarında peşin olarak da ödeyebilmektedir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sabancı üniversitesi Hakkında Forum Tarih
Sabancı Üniversitesi Hakkinda Bilgiler ve Resimleri Üniversiteler 1 Mart 2009
Sabancı Üniversitesi 2010 Bahar Şenlikleri Kültür Sanat Haberleri 29 Nisan 2010
Sabancı Üniversitesi Taban Puanları Ve Tavan Puanları Üniversiteler 11 Temmuz 2009
Sabancı Üniversitesi Üniversiteler 2 Mart 2009
Sabancı Üniversitesi'nden 'komşu günü' Eğitim Haberleri 22 Kasım 2008

Bu Sayfayı Paylaş