sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapılabilir

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 26 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapılabilir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzdane gibi çalışmalar yapabiliriz çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir yazı ve çeşitli resimler
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Çevre ve okul temizliği


  Çevre deyince, insanın içinde yaşadığı doğal ortam, yani diğer bütün canlı ve cansız varlığıyla insanı kuşatan tabiat parçası akla gelir. Çevre deyince aynı zamanda, insanın içinde yaşadığı mesken ve şehirden tutunuz da, orada ilişkide bulunduğu fabrikalar ve iş yerleri, yollar ve sokaklar, ulaşım vasıtaları ve araçlar gibi nesneler çevre tanımına dahildir.
  Geleneklerimizde, evden başlayarak daire daire genişleyen sokak, mahalle, köy, kasaba ve şehri içine alan bir çevre anlayışı vardır. İnsanımız bu çevreyi kendine mahsus bir tarzda korur, temiz tutar ve güzelleştirir.
  Eski Türk evlerinde sivil mimariden dini ve saray minaresine kadar bütün mekânımızın Türk’e ait özelikler taşıdığı Avrupalı seyyahlar tarafından da ifade edilir. Han, hamam, sebil, cami, medrese, imaret vb. yapılar, çarşılar, sokaklar Türk zevkinin, Türk inceliğinin ve hassasiyetinin, insan ve çevre uyumunun tanzim edilmiş örneklerini teşkil ederler. Mesire yerleri, bahçeler, akasyalar, ıhlamurlar, çınarlar, selviler ve söğütler bu anlayışın tamamlayıcı unsurlarıdır.
  Türkler, çevre düzenlenmesinde tabiata karşı duydukları sevgi ve saygı ile insana karşı duydukları hürmeti daima ön planda tutmuşlardır. Bu gaye ile şehirler, korular, mesireler, bahçeler, çeşmeler ve sebiller şehri haline gelmiştir.
  Bizlere düşen görev; evlerimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi, okulumuzu, iş yerlerimizin çevresini temiz kullanmaktır. Bu amaçla Haziran ayının 5-11. günleri "Çevreyi Koruma Haftası" ilân edilmiştir. O halde bizler de havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmekten vazgeçelim. Sağlığımız için, çevremizi güzel kullanma bilinci kazanalım.
  Ne mutlu çevresini temiz tutup, tabiat varlıklarını koruma görevini yerine getirenlere!...
  Öğretmenler için iyi çalışma koşullarını geliştirme ve sürekli kılma sorunu değil aynı zamanda öğrenme açısından (tüm yönleriyle) uygun koşullar yaratma sorunu da eğitimcilerin dikkatini çekmektedir. Öğretimsel liderler çocuklar açısından yeterli yaşantı ve öğrenmeyi kolaylaştıracak elverişli sınıf koşullarının önemini fark ettiler. Çağdaş okul yönetiminin belli başlı işlevlerinden biri öğrenmeye etki eden etkenler geliştirmektir. Çocukların sağlıklı, işlevsel öğrenmesine ve sağlıklı yaşamına yardım edecek çevre türünü elde etmede çaba gösterilmelidir. Öğretimsel gelişmenin doğrudan bir anlamı olmamasına karşın okul liderleri tarafından böyle koşullar yaratmak için kullanılan bütün çabalar okul koşullarındaki öğrenme ve öğretmenin gelişmesine pek çok katkıda bulunur. Öğretmeyi geliştirmek için hem doğrudan hem de dolaylı olarak kullanılan teknikler etkili öğretme ve öğrenmeye engel olan koşul ve durumları gidermeye yardım edebilen tüm etkinlik ve işlemleri karşılamalıdır. Bu sorumluluğu başarmak hiç de kolay değildir.
  Öğrenci ve öğretmenin okul günleri boyunca yaşadığı çevrenin hem fiziksel hem de duygusal özelliği öğrenmenin niceliği ve niteliğini belirlemeye yardım eder. Bu sadece alan ve binaların fiziksel koşullarının sağlıklı ve güvenilir olması gerektiği anlamına gelmez. Ayrıca istenilir yaşantı, öğrenmeyi göstermesi ve iyi toplumsal tutumları teşvik etmesi gerektiği anlamına da gelir. Öğretimsel lider, ilgileri ve istekleri harekete geçirerek, öneriler sunarak ya da gerekli bilgiyi sağlayarak baştan başa öğretme, öğrenme çevresini geliştirecek çabalar içerisindedir. Öğretmene yardım edebilmelidir.
  Öğretmenler, daha iyi bir eğitimsel süreç anlayışı ve deneyimi ile, öğrenme için dinamik bir güç olan bir sınıf çevresini öğrencilerine yaratmada yeteneklerini geliştirirler. Hem eğitimsel hem de hoş olan sınıf koşullarının gelişmesinde müdür ve öğretmenler tarafından dikkatle göz önüne alınması ve anlaşılması gereken belli başlı önemli etkenler vardır. Atak müdür, sınıf ikliminin yalnızca fiziksel koşulları ve çevreyi değil, ayrıca duygusal iklim, entelektüel iklim ve sosyal çevreyi de içerdiğini kabul eder.
  Eğer çocuklar etkili bir biçimde öğrenerek güçlü, sağlıklı olacaksa ve istenilen tutumları geliştirecekse, onların uygun çevrelerde yetişmeleri gerekir.
  Çağdaş sınıf, mükemmel bir öğrenmenin gelişmesine eğilim gösteren çarpıcı, rahat bir iklime sahip olabilmelidir. Okul müdürlerinin öğrenme için uygun sınıf koşullarını yaratacak öğretmenlere yardım etmek için daha çok çabada bulunabilirler. Eğer bu gerçekleşebilirse, öğretmenin birlikte çalıştığı çocuğun çevresinin beklentilerinin ne olduğunu daha açık biçimde anlaması gerekir. Öğretmen ya da müdür istenilir öğrenme koşullarının niteliğini anlamalıdır. Öğrenme için elverişli koşullara ek olarak, maddi kaynaklar araştırma bulguları, öğretmenlerin ve öğretimsel liderlerin tutum ve teknikleri önemli etkenlerdir.
  Bir problem durumunda öğrencilerin çoğunluğunun çabasını destekleyen bir sınıf iklimi öğretme öğrenmeyi kolaylaştırır. Olumlu bir ilişki öğrenme çevresi ve öğrenenlerin performansı arasında ve daha yakın bir ilişki öğrenci tutum ve güdülenmesi arasında oluşur. Öğrenciler öğrenme için güçlü bir tutum geliştirmelerinde daha çok ilgiyi gösterirler. Daha çok çabayı sarf ederler. Tutumdaki değişiklikler öğrenme davranışını etkileyen öğrenme koşullarını geliştiren olumlu etkenlerdir. Doyum getirecek davranış örüntüleri öğrenmeyi etkiler. Başarının getirdiği haz, öğrencilerin gelecekteki başarıları açısından umut ve beklentilerini artırmada gerekli olan güdüleme ve yönlendirmeyi sağlar. Çocuklar, olumlu biçimde öğretmene yönlendirildiğinde ve öğretmen, öğrenci arasında yakın bir ilişki oluştuğu zaman öğrenme için koşullar geliştirir.
  John’a göre bir sınıf ikliminde öğrenmenin rolü öğrencinin benimsendiğini hissettiği bir koşulu sağlama ve davranış üzerindeki sınırları belirlemektir. Öğrenmeyi etkileyen etkenlere olgular verilerek, öğrenme koşulları geliştirilir. Bu etkenlerden bazıları şunları kapsamaktadır: Temel gereksinmeler, hazır bulunuşluk, olgunluk, akıllılık, ilk deneyimler ve amaçlar.
  Öğrenme, kazanılan olgulardan daha çoğunu kapsar. Öğrenme mantıklı ve duygusal süreçleri kapsar. En etkili öğrenme için çevre en iyisi olmalıdır. Öğrenmeyi engelleyen çoğu engeller hedef tanınır tanınmaz ve olumlu eylem alınır alınmaz giderilir.
  Aşağıda sırayla verilen durumlar var olduğunda öğrenme koşulları geliştirilir.
  1. Öğrencilerin öğrenme yaşantılarının planlanmasında ve seçimine katıldıklarında
  2. Öğrenme yükümlülüklerinin çok kolay ve zor olmadığı durumlarda
  3. Doyumun başarılardan meydana geldiği durumlarda
  4. Endişe ve korkunun giderildiği durumlarda
  5. Yaşantıları harekete geçirmede fırsatlar sağlandığı durumlarda
  6. Demokratik liderlik sağlandığında
  7. İlgi çeken yükümlülükler yaratıcı düşünce ve problem çözmeye yol gösterdiği durumda
  8. Okul koşulları, başarı hazzını yaşamak için çocuklara fırsatlar sağlanmalıdır.
  9. Öğrenciler kendi gerçekliklerine yönelik amaç ve çalışmayı saptamaya güdülenmelidirler.
  10. Davranışların ödüllendirildiği durumlarda.

  Fiziksel çevre
  Öğrenme sürecinin başarılmasında önemli bir etken uygun bir fiziksel çevredir. Bununla birlikte sınıf iklimi, doğrudan maddi şeylere bağlı değildir. Gerçekte öğrenme etkinlikleri, elverişsiz kitaplar ve diğer elverişsiz öğretim materyallerinin söz konusu olduğu koşullarda, binalarda sürdürülebilir. Fakat bu koşullar istenilmemektedir. Fiziksel çevrede oluşan ilişkilerin niteliği önemlidir. Bununla birlikte, çekici kullanışlı elverişli araç gerece sahip olan iyi planlanmış, konforlu sınıflar istenilir bir eğitim programı için mükemmel bir katkı sağlarlar. Bu tür bir sınıf öğrenciyi okulu daha çekici bularak okula devamını ve etkili öğrenme ve öğretme için çok daha elverişli bir yer sağlar ve sınıfta iyi bir fiziksel çevrenin gelişmesi büyük ölçüde öğretmenin girişken eğitimsel liderliğin başlamasına bağlıdır.
  İlköğretim okulları öğretimsel programın amaçlarını gerçekleştirmek için uygun teçhizat araç gereçlere sahip olmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir; öğretme teknikleri ve süreçlerinde çeşitliliğe esnek biçimde olanak tanıyan ve yardım eden, özendiren araç gereçlerin olması gerekir. Kullanışlı yerlerdeki sabit sıralara sahip sınıflar istenilir etkinliklere ve sıraların yaratıcı kullanımına olanak tanımaz. Yeterli nitelikte okuma materyalleri gibi gereçlere sahip olmayan sınıflar öğretimsel olanakları kısıtlar.
  Sınıflar grubun çeşitli etkinliklerinin hepsinde grubun gelişmesi ve rahatının sağlanmasında yeterli büyüklükte olmalıdır. Eğer istenirse sınıfların eski ve dökülecek gibi olan durumlarında, araç gereçler okul personeli tarafından boyanarak bu istek yerine getirilebilir. Sınıflar eski olduğunda mutlaka onların sıkıcı, çirkin ve basit olarak sağlıksız olmalarının gereği yoktur. Çoğu durumlarda çekici kitaplıklar, renkli resimler, dolaplar ve ilan tahtası sınıfın fiziksel çevresinin gelişmesini büyük ölçüde artırabilir. Belki bunlara ek olarak ucuz perdeler ve odadaki sandalye ve diğer mobilyaların yeniden düzenlenmesi karanlık ve kasvetli bir sınıf görüntüsünü biraz daha hafifletebilir. Okul müdürü sınıfın havalandırma, ışıklandırma ve sınıfın temizliği gibi sorumlulukları yüklenir. Bunlar elverişli fiziksel bir sınıf çevresini sağlama açısından önemli etkenlerdir. Öğretmenler istenmeyen sıcaklık ve yetersiz havalandırma koşullarından kaynaklanan sorunları ilgililere haber vermelidir. Böylece bu düzenlemeler bu koşulları giderebilirler.
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

 4. konu ile ilgili bilgi istiyorum
   

 5. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda neler yapabiliriz


  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
  Eğitim Ve Öğretim - Genel Konular

  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün
  hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık alanında tek başına
  tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
  olanaksızdır Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
  çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
  yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
  okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
  için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
  yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
  önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

  Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık
  alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
  kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır Bunun için diğer sektörlerin
  kaynaklarından yararlanmasın gerekir Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde
  ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir
  Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
  hizmet verme temel ilkesidir Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve
  buda onların en temel hakkıdır Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
  gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
  bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez Bunun içinde
  görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir

  İşbirliğinin Aşamaları:

  ? Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir
  ? Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar
  belirlenmelidir
  ? Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,
  araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
  gerekir
  ? Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için
  tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir
  ? Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program
  ve planlar hazırlanmalıdır
  ? İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir
  ? Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır
  ? Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir

  İş birliği Yapmanın Olanakları
  ? Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur
  ? Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli
  kaynaklarından yararlanılır
  ? Zamandan tasarruf edilir
  ? Hizmet daha ekonomik olur
  ? Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar
  ? Halkla iletişim daha fazla olur
  ? Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur
  ? Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur
  ? Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir
  ? Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için
  hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde
  de etkili olabilirler
  ? Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır
  ? Yönetici, muhtar, imam vs yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer
  sağlanır ve insanların ilgisi toplanır Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,
  izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur
  ? Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler
  ? Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerini
  geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha
  kalıcı bir şekilde etkilenirler Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar

  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

  - Devlet başkanları ve toplum liderleri
  - Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
  - Aile, anne ve babalarla
  - Okullarla
  - Halk eğitim merkezleriyle
  - Öğretmenlerle
  - Muhtar ve köy imamlarıyla
  - Komutan ve askerlerle,
  - Toplumdaki yöneticilerle
  - Toplumdaki gönüllülerle
  - Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs)
  - İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
  - Vakıf ve Derneklerle,
  - Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
  - Meslek odaları ve birliklerine,
  - Sanatçılarla ve yazarlarla,
  - Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
  - Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
  - Belediyelerle,
  - Üniversitelerle,
  - Uluslar arası kuruluşlarla,
  - İl özel idareleriyle vs gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla
  işbirliği yapılabilir

  İşbirliği Yapılacak Kişiler
  Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar Bu bireylerin kendi yakın
  çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
  sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
  oluşur Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir (örneğin:
  Eğitim, sağlık vs)yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
  kişilerle yapılır Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
  istenir Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
  kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır
  Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
  - Yöneticiler,
  - Eğitimciler,
  - Gazeteciler,
  - Siyasi liderler,
  - İşçiler,
  - Doktorlar ve sağlık personelleri,
  - Mahalli yöneticiler,
  - Öğretmen ve mühendisler,
  - Anne ve babalar,
  - Sanatçılar,
  - Gazeteci ve yayıncılar vs sayılabilir

  Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
  düşünülebilirancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
  oturtulması sağlanırbu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
  ?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
  belirlenmesi gereken unsurlardır
   

 6. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  İşbirliği Yapılacak Kişilerde Aranan Nitelikler
  - Gönüllü olan bu kişi istekli olmalı, çalışmalarında sürekli olmalı ve çıkarcı
  olmamalıdır
  - Alçak gönüllü, samimi, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı, kararlı, ilke sahibi,
  inandırıcı, demokrasi ilkelerini benimseyen ve cesur olmalıdır
  - Çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen, yeniliklere açık, problem
  çözebilen, ileri görüşlü, okur-yazar, kültürlü, toplumu tanıyan ve toplum
  tarafından kabul görülen örnek bir insan olmalıdır
  - Çevresine ayıracak zamanı olmalıdır Bir yerleşim biriminde her iki cinsten
  gönüllü ekibi oluşturmalıdır

  İş Birliği Yapılan Kişilerin Eğitilmesi

  Yapılacak olan eğitim ve hizmetin topluma iletilmesi ve uygulanması için
  öncelikli olarak işbirliği yapılacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmeleri
  gereklidir

  Verilecek eğitim eğitimi şu maddelerden oluşur

  1Modüller şekilde verilecek eğitim:
  Davranışların değişmesi için oluşturulacak toplumun ihtiyaç oranı ve kitlesine
  göre belirlenir İhtiyaç duyulan her konu ve bölüm için ayrı ayrı bir eğitim
  modülü geliştirilir Örnek olarak akraba evliliğinin eğitimim için hazırlanan
  bir modülde eğitim broşürleri, afişleri ve bunun gibi bilgilendirme bileşenleri
  hazırlanabilir

  Öğretim modülü; belirlenen eğitim ve hizmet için temel bilgiler, teknik mesajlar
  ve eğitici için notlar vs gibi bölümlerlerden olmalı ve 2?5 sayfalık
  herkesimden insanın anlayabileceği dilde yalın ve resimlerle desteklenmiş ve
  hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı doyurucu olmalıdır
  2Gönüllülük ağının oluşturulması:
  Verilecek hizmet ve eğitim için gönüllü kişilerden il, ilçe ve yerel düzeyde bir
  gönüllüler ağı oluşturulabilir Hizmet ve eğitim ilk olarak iş birliği yapılacak
  gönüllülere verilir Her eğitim verilen kişi örnek verecek olursak 10 kişiye
  eğitim vermesi istenebilir Böylece hizmet ve eğitim geniş bir kitleyi kapsar
  3Gönüllülerin Eğitimi:
  Gönüllü kişilerin eğitim işini merkez eğitim grup üstlenir Merkez eğitim grubu
  bu eğitimi gerçekleştirmek için tanıtım, konferans, beyin fırtınası, soru-cevap,
  gösteri, rol oynama, vaka çalışması, tartışma, anket gibi yöntemler kullanırlar
  Böylece işbirliği yapılacak gönüllüler eğitilmiş olur

  Sağlık Hizmetlerinde Kurumlarla İşbirliği
  Bir toplumun sürekli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için
  ortaya çıkan ve toplumca benimsenen yasa ve kurallara uygun olarak çalışan
  ilişkiler dokusuna toplum ismi verilir Örneğin; eğitim, sağlık, askerlik, din
  vs
  Toplumsal kurumların görevlerinin şöyle sıralayabiliriz:
  - Toplumu bütünleştirir
  - Toplumun yaşamını sürdürmesine yardımcı olur
  - Toplumun sorunlarına ölçülendirilmiş, denenmiş olarak ortaya konulmuş çözüm
  yolları getirir
  - Toplumun üyeleri arasında oluşacak ilişkileri yasaya, kurala bağlar
  - Yeni oluşan kuşakların davranışlarının biçimlendirir Ve her bireyin yasa ve
  kurallara uymasının sağlar
   

 7. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  - Toplumsal birimlerin kurulup çalışmasını sağlar(evlilik kurumu:aile,eğitim
  kurumukul,sağlık kurumu :hastane)

  Sağlık eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurumları Şöyle Sıralayabiliriz:
  A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği
  B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği
  C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
  D)Dini Kurumlarla İş Birliği
  E)İş Kurumlarıyla İş Birliği
  F)Silahlı Kuvvetlerle İş birliği
  G)Basın ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği
  H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği

  A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği

  Bir toplumu oluşturun en küçük sosyal birim ailedir Bir ailede Anne, baba ve
  çocuklar ana üyeler olur diğerleri tamamlayıcı kişilerdir Aile yapılarının
  sağlık koşulları toplumun sağlık gelişmişliğini ortaya koyar Toplum sağlığının
  istenen seviyeye gelmesi için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekir Bunun için
  iş birliği yapılan en önemli kurumlardan birisi ailedir
  Her birey ilk olarak ailede büyüdüğü için öncelikle aile ve bireylere eğitim
  verilmeli ve sağlık davranışları ailede verilmelidir Çünkü bir birey aileyi
  oluşturur ve ailede toplumu oluşturur
  Bireyin içinde olduğu evin temiz, sakin, düzenli ve sağlık koşullarına uygun
  olması bireyi sağlıklı yetişmesi ve iyi eğitilmesinin sağlar Aynı şekilde
  evdeki bireylerinde davranış ve tutumları çocuğun gelişimini direkt olarak
  etkiler
  Bu amaçla eğitim görevlileri özellikle anne ve babayı eğitmeli ve bu eğitim
  eşgüdümlü olarak çocuklara yansıtılmalıdır Verilecek eğitim aile-okul iş
  birliği ilkesi doğrultusunda uygulanmalıdır Çünkü okulda eğitim alan çocuklar
  okulda edindikleri eğitim ve bilgileri aile bireylerine taşırlar Böyle yapılan
  eğitim daha etkili olur Ayrıca unutulmamalıdır ki, anne-babaların sağlıklı
  davranışları çocuklarının da sağlıklı davranışları demektir

  B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

  Toplum nüfusunun öğretmenler ve öğrencilerle birlikte büyük çoğu okullarda
  toplanmıştırbunun için verilecek eğitimde eğitim kurumlarıyla da iş birliği
  oldukça önemlidir
  Okul eğitim-öğretim içi,n oldukça etkili bir kurumdurokullar öğrenci
  aileleriyle işbirliği içinde bu sistemi yürütürlerevde yeteri kadar eğitim
  almamış bireyler olabilir Bunun için velilerle iş birliğiyle okul eğitimi
  istenilen seviyeye ulaştırabilir Bir okul öğrenciler sayesinde tüm topluma
  ulaşabilir Bu şekilde okulda öğrencilere verilen sağlıklı bilgi tutum ve
  davranış diğer toplum bireylerine de iletilir
  Okullarda verilecek eğitimden öğretmenler sorumludur Öğrenci öğretmeni bir
  model olarak alıp taklit ettiği için etki ve yaptırım gücü daha fazladır Ayrıca
  öğretmenler aileler üzerinde de etkili olmaktadırlar Okulda ise öğretmenden
  istenen davranış, sağlıklı olmanın ne olduğunun, öneminin ve korunma yöntemleri
  gibi konularda eğitim vermesidir Bunun için öğretmenlere verilecek eğitimin
  hangileri olduğunu belirlemek ve önermek ve öğretmenleri bu şekilde
  bilgilendirmek gerekir
  Ayrıca okullarda koruyucu sağlık hizmetleri ve muayenelerinde de eğitime önem
  verilmelidir
  Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği yapılacak sağlık eğitimim Şu Konulardan Oluşur:

  ? Kişisel sağlık bilgisi,
  ? Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
  ? Aile Sağlığı,
  ? Tüketici Sağlığı,
  ? İnsan Vücudu ve Görevleri,
  ? Beslenme ve Çevre Sağlığı,
  ? Büyüme ve Gelişme,
  ? Zihinsel ve Duygusal Sağlık,
  ? İlk Yardım, Güvenlik ve kazalardan korunma,
  ? Zararlı alışkanlıklar eğitimi gibi konularda eğitim verilmelidir

  Ayrıca okullarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de gereklidir Bunun için
  okulların temizlik ve hijyen kuralları içinde eğitim vermesi gerekir Bunun için
  sınıfta bulunan öğrenci sayısının az, yeterli derecede ısı ve ışık, lavaboların
  temiz sabunlu olması ve okulda en az bir ilk yardım dolabı olmalıdır Aşılama
  hizmetlerinin yapılması, sağlık taramalarının belirli zamanlarda yapılması
  gerekir Her bireyin bilmesi gereken sağlık bilgileri verilmelidir
  Okul dışında bulunan bazı eğitim merkezleri vardır Halk eğitim merkezleri
  bunlardan biridir Ayrıca bu merkezlerde örgün eğitim görmemiş bireylere de
  yaygın eğitim hizmetleri verilmektedir Toplumdaki bireylere ulaşma bakımından
  önemli bir merkez olduğu için Halk eğitim merkezleriyle de iş birliği yapmak
  gerekir
  Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Konularında Bazıları Şunlardır:
  Aile planlaması,
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
  Ana-Çocuk Sağlığı,
  Hasta ve Yaşlı Bakımı,
  Kazalar ve İlk Yardım,
  Yeterli ve Dengeli Beslenme,
  Ağız ve Diş Sağlığı,
  Kişisel Sağlık Bilgisi,
  Çevreyle İletişim, gibi eğitim konularından oluşur


  C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
  Sağlık kurumları toplumdaki bireylerin sağlığını korumak ve sağlığını
  kaybedenlere de sağlığının tekrar kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır Bu
  kuruluşların organizasyonunda Sağlık Bakanlığı görevlidir Bu kurumlarda doktor,
  diş hekimi, psikolog, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter gibi
  personeller görevi yürütürler

  Eğitimde iş biriliği yapılacak yerlerin başında sağlık hizmetlerinin etkin
  olarak yürütüldüğü kurumlar gelir Eğitimler herkesin düzeyine göre yapılmalı
  ayrıca kendi bakımlarının da geliştirilmesi hedeflenir

  Toplum bireyleri sadece sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman buralara
  başvurmaktadır Fakat bu kuruluşlar sadece sorun olduğu zaman verilmeyip
  sorundan önce de verilir Onun için herhangi bir sağlık sorunu için gelen birey
  eğitime açık olduğu için gerekli eğitim verilmelidir Böylece hastaneler,
  doğumevleri, dispanserlerde, sağlık ocaklarında eğitim verilmiş olur

  D)Dini Kurumlarla İş Birliği:

  İbadet yerleri bireylerin inançları, değer yargıları aynı olan insanların bir
  araya geldiği yerlerdir İnsan topluluğu buralarda da olduğu için eğitim için
  dini kurumlarla iş birliği önemlidir ibadet yerlerinde dini bilgiler
  bilimselleştirilerek anlatılmalıdır

  Dini kurumlarda özellikle namaz vakitlerinde insanlar bir araya gelir ve hazır
  gruplar oluşur Ve eğitim ortamı oluşur

  Dinin etkileme gücü yüksek olup insanlar din adamları ve din ortamlarından
  etkilendiği için burada verilen eğitim derin izler bırakır Bunun için din
  adamları dinimizin sağlığa verdiği önemi göz önünde bulundurarak dinimizin
  sağlığa verdiği önemi, kişisel hijyeni, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkları,
  cinsel yaşam gibi konular hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır Ayrıca
  koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da bilgilendirilmesi gereklidir

  E)İş Kurumlarıyla İş Birliği:

  Toplum nüfusunun büyük bir bölümüm iş kurumlarına dağılmıştır İş kollarında
  çalışan kişilerin sağlığının korunması için çalışanları meslek hastalıkları,
  kazalar, ilk yardım ve diğer sağlık konularında eğitimler verilebilir
  Giderek artan endüstriyle birlikte iş ortamları büyümekte ve iş yeri
  yöneticisine, mühendisine vs Eğitimler verilmelidir Özellikle işçilerin  dikkatinin çekmek için afiş, broşür, yazı vs hazırlanabilir
  İşçilerin sağlık eğitiminde yapılan işte sağlığın önemi, iş yerindeki çalışma
  koşulları, meslek hastalık ve kazaları hakkında eğitimler verilmeli ve işçiler
  bilinçlendirilmelidir
  Özellikle sanayi kuruluşlarında çevre sağlığına önem verilmelidir Ayrıca olacak
  bir kazada ilk yardım ve yapılacaklar hakkında etkili bir eğitim verilmelidir
  İşçilere kişisel sağlık bilgisi, aile planlaması, beslenme vs konularda da
  eğitimler verilmesi ve yeterli bir biçimde kullanılmaları sağlanılmalıdır


  F)Silahlı Kuvvetlerle İş Birliği:

  Toplumdaki bireylerin toplanmış olduğu bir yerde ordudur Türk ordusu 800000
  kişi civarındadır Burada verilen eğitim savaşa hazırlamak yanında hayatta
  kalmaya hazırlar
  Ordu içinde bu eğitimleri verebilecek revirler, hastaneler gibi birimler
  mevcuttur Ordu eğitimcisi olan subay, astsubay ve erbaşlar sağlıkla ilgili
  eğitimler verilmeli ve tüm topluma yayılmasını sağlanması sağlanmalıdır
  Orduda verilen eğitim sadece bilgi olarak kalmayıp alışkanlık düzeyinde
  olmalıdır Bununda terhisten sonrası örnek davranışlar gösterip başka bireylere
  yansıtılması şeklinde devam eder
  Verilen eğitim ise ?insan vücudu ve işlevleri, kişisel salık bilgisi, beslenme,
  aile planlaması, spor, beslenme, ilk yardım vs? eğitimler verilmelidir

  G)Basın Ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği

  Toplu üzerinde oldukça etkili olduğu dergi, gazete, televizyon, radyo gibi basın
  ve yayın kuruluşlarıdır Bu etki yaygı olup süreklidir Bu yolla verilecek
  eğitim toplumun her kesimine ulaşır Bunun için kurumlarla iş birliği yapılmalı,
  verilecek eğitimlerde toplum ihtiyacını karşılayacak düzeyde eğitim
  verilmelidir Ayrıca güncel olmalı ve çift yönlü iletişim şekline önem
  verilmelidir
  İş birliği organizasyonunda bu kurumların yöneticilerine, programcılarına ve
  sağlık uzmanları gibi halkın benimsediği kişiler alınmalıdır Ayrıca eğitimlerde
  eğlendirme işlemleriyle etkin bir hizmet verilmelidir


  H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği:

  Vakıflar, dernekler, birlikler gönüllü kurumlar olup pek çok üyesi vardır Bu
  nedenle bu kurumlarda daha çok kitleye ulaşırız
  Bu kurumlarda gönüllü bireyler çalışır Emekliler, yaşlılar, hayırseverler ve
  toplum için bir şeyler yapmak isteyen kişiler çalışır
  Bu potansiyelin bazen harekete geçirilmesi yeterli olmaktadır Bunun için onları
  cesaretlendirmek ve yönlendirmek yeterli olacaktır Bu adımlar sonrası mutlaka
  güzel çalışmalarla sonuçlanacaktır

  Kuruluşlarla İş Birliği:

  Toplumun bütününe hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve belirli bir merkezden
  yerel alanlara doğru hiyerarşik bir dizi içinde örgütlenmiş kurumlar ağına
  kuruluş denir Örneğin;
  Milli eğitim bakanlığı merkez(Ankara) il, ilçe düzeyinde kurumlar arası ağı
  şeklinde örgütlenmiş olan bir kuruluştur
  Kuruluşlarla yapılan iş birliğine sektörlerarası iş birliği denir Kuruluşların
  hazır olan yapılanmasını ve imkânlarını eğitim amacıyla harekete geçirmek sağlık
  alanında toplumsal değişmeyi kolaylaştırmakta ve daha verimli yapmaktadır
  Kuruluşlarla iş birliğinde çok sayıda sektör birlikte çalışmakta ve gönüllü
  katılımını sağlayabilmektedir Sektörler sağlığı geliştirmek için ortak proje ve
  stratejiler oluşturmakta ve bu uygulamaların hayata geçirilmesini
  kolaylaştırmaktadır Böylece sağlık eğitimi daha etkili ve verimli olması
  sağlanmış olur
  Kuruluşlarla iş birliğinde merkezden uygulama birimlerine kadar her kademede
  gerçekleştirilebilir Ancak bunun için sektörler eşit görev ve sorumluluklar
  almalı ve bir arada çalışma tarzı oluşması sağlanmalıdır  A)Merkezi Kuruluşlarla İş Birliği:

  Sağlık bakanlığı?nın öncülüğünde oluşturulan iş birliği, eğitim ve hizmetin
  yollarını belirleme, katılımını sağlama ve toplumun harekete geçirilmesi
  açısından oldukça önemlidir Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
  merkezi düzeydedir
  B)İl Kuruluşlarıyla İş Birliği:

  Merkezi düzeyde ya da il düzeyinde planlanan eğitim ve hizmet çalışmaları için
  il kuruluşları ve yetkilileriyle de iş birliği yapılır

  C)İlçe Kuruluşlarıyla İş Birliği:

  Merkezi ve il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde planlanan eğitim veya hizmet
  çalışmalarının yürütmek için içe yetkilileri ve kuruluşlarıyla yapılır
  Gölge Kız isimli Üye şimdilik offline konumundadır
   

 8. belediyeden yardım alabiliriz mesela
   

 9. kısa bir cümle yazablir misiniz?
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - sağlıklı çevremiz olması Forum Tarih
Sağlıklı Çevremiz Olması İçin Okulda Neler Yapılabilir Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 27 Mayıs 2011
Sağlıklı olmak neden temel insanlık hakkıdır? Sağlık Merkezi 26 Kasım 2016
Sosyal yönden sağlıklı bir insan nasıl olmalıdır kısaca Konu Dışı Başlıklar 26 Kasım 2016
Spor ile sağlıklı büyüme ve gelişme arasındaki ilişki kısaca Sağlık Merkezi 24 Kasım 2016
Sağlıklı yaşamak için dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Sağlık Merkezi 23 Kasım 2016

Bu Sayfayı Paylaş