Sağlık ve çevre ile ilgili örgütler

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 6 Nisan 2011 tarihinde açılan konu

 1. Sağlık ve çevre ile ilgili örgütler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Sağlık ve çevre ile ilgili örgütler sivil toplum örgütleri hakında bilgi
  sivil toplum örgütleri nelerdir
  Sağlık ve çevre ile ilgili örgütler hangileridir bilgi verebilir misiniz?
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sağlık Kuruluşları Acil Yardım İstasyonları Ağız Diş Sağlığı Alternatif Tıp Ambulans Şirketleri Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezleri Devlet Hastaneleri Diyaliz Merkezleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Genetik Tanı Merkezleri Huzurevleri Kan Merkezleri Kızılay Şubeleri Oksijen Tedavi Merkezleri Özel Dal Merkezleri Özel Hastaneler Özel Laboratuvarlar Özel Poliklinikler Özel Tıp Merkezleri Resmi Semt Poliklinikleri Sağlık Kabini Sağlık Ocakları Üniversite Hastaneleri Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Verem Savaş Dispanserleri Veterinerler


  Çevre Kuruluşlarının Amaçları

  Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
  Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi, özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi, ozon tabakasının delinmesi, yerkürenin giderek ısınması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi; çevreyi korumak amaçlı çevre kuruluşlarının kurulmasına neden olmuştur.
  Aşağıda belirli çevre kuruluşlarının isimleri ve amaçları yer almaktadır.
  ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)

  ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.
  “Doğal kaynakları”, “kültürel mirası” ve “insan”ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.
  ÇEKÜL’ün “koruma-değerlendirme-yaşatma” amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği” ne öncelik verilmesidir.
  ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, “gönüllülük” esasına dayalı sivil girişimlerini, “doğa”, “kültür”, “eğitim”, “tanıtım”, “örgütlenme” ana başlıkları altında sürdürmektedir
  DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)

  Amacı Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.
  TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI (TÇV)

  Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşamayı hedefleyen vakıf 1978 yılında kurulmuştur. Türkiye Çevre Vakfı’nın hizmetleri; araştırma, yayın ve kamuoyu aydınlatma şeklinde devam ederken, Vakfın bugüne kadar yayınladığı ve çevre konusunun hemen her yönünü işleyen kitapların sayısı 172 ‘ yi bulmuştur..
  TEMA Vakfı

  TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI
  TEMA vakfının amaçları; ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye’den başlatmak.
  Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi.
  DOĞA İLE BARIŞ
  Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur.
  Hızla artan nüfus, buna bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu doğal ortamların yok olması, şehir içi yeşil alanların normalin çok altına düşmesi karşısında gerekli koruma bilincini İnsan eli ile değişmekte olan iklim konusunda halkı bilgilendirmek, Türk Boğazlarının ve Karadeniz su havzasının sorunları karşısında ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarına katılmak, yön vermek, başlıca amaçlarındandır.
  DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)

  ’’’DenizTemiz Derneği – Turmepa’’’, merkezi İstanbul’da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.
  8 Nisan 1994 tarihinde 29 kişiden oluşan bir grup denizci ve işadamı tarafından kurulan Turmepa, 8333 kilometrelik sahil şeridini kapsayan bir alanda, denizleri yaşatma çabaları göstermektedir.
  Derneğin 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” BM Çevre Programı, IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS and IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteğini almış olup, günümüzde 600’ü aşkın gerçek ve tüzel üyeyi kapsamaktadır.
  Amacı
  DenizTemiz Derneği (TURMEPA – Turkish Marine Environment Protection Association) amaç ve hedeflerini, gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye’nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır.
  Etkinlikleri
  Turmepa’nın etkinlikleri üç ana başlık altında incelenebilir:

  1- Projeler:
  • Bütünleşik Kıyı Yönetim Sistemi Oluşturma Projesi
  • Denizde Uyanmak Bir Başkadır
  • Eğitim Projesi
  2- Koruma Çalışmaları
  • Uluslararası Kıyı Temizleme Günü (International Coastal Cleanup)
  • Deniz Süpürgesi
  • Atık Alım Tekneleri
  3- Bilgilendirme materyalleri
  • Afiş Çalışmaları
  • Acil Mavi Hattı: 444 67 67
  • Temiz Deniz Seminerleri
  Ürünleri
  DenizTemiz Derneği – TURMEPA, temiz bir deniz ve kıyı şeridi yaratma, varolan doğal kaynakları koruma harcamalarında kullanılabilecek gelir elde etmek amacıyla, çevreye zararı olmayan, sıvı el sabunu, genel yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, tekne ve usturmaça temizleyici gibi malzemeler üreterek satmaktadır

  Verdiği önemli bilgiler
  • Yaşamak için ihtiyaç duyulan oksijenin %70 ini denizler sağlıyor.
  • Kanser ilaçlarının %65 inin deniz canlılarından ve bitkilerinden yapılıyor.
  • Dünyada her yıl 450 milyar m3 arıtılmamış ya da kısmen arıtılmış çöpün, endüstriyel ve tarımsal atık denize atılıyor.
  • Denize saatte %50 si plastik olmak üzere 675.000 kg çöp atılıyor.
  • Türkiye’de sanayi tesislerinin %98’inde, belediyelerin %95’inde, turizm tesislerinin % 81’inde atık arıtma tesisi yok.
  • Akdeniz, dünya denizlerinin %1 ini oluşturuyor.
  • Dünya nüfusunun neredeyse yarısının sahillerde yaşıyor.
  • Her 20 kişiden 1 kişi bir kere kirli denize girmekten hastalanabiliyor.
  • Her yıl yaklaşık 250 milyon kişi, kirli denizlere girdiği için mide-bağırsak enfeksiyonu ve üst solunum yolları hastalıklarına yakalanıyor.
  • Ticari olarak avlanabilen balık türlerinin en az %70 inin gereğinden fazla ya da tamamen tüketiliyor.
  • 1 Cam şişe 1 milyon yılda, 1 plastik şişe 450 yılda denizde kayboluyor.
  • Denizlerdeki çöpler her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunu öldürüyor.
  • Akdeniz havzası dünyadaki 34 sorunlu bölge içinde 3. sırada yer alıyor.
  • Küresel ısınmanın ana nedeni; deniz kirliliği.
  • Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarına göre Türkiye’de yıllık 2,6 milyon ton tehlikeli atık üretiliyor.
  (TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU

  TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.
  GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)

  Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.
  Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar
  1971′den bu yana dünyanın dört bir yanında çevre katliamlarına karşı güçlü bir mücadele vermektedir, çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmek için devletlerden, şirketlerden ya da siyasi partilerden bağış veya sponsorluk kabul etmez; tüm çalışmalarının kaynağını sadece bireylerden aldığı maddi ve manevi destek oluşturur.
  Greenpeace, gezegeni yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına karşı bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür ve şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık ederek bu suçları basın aracılığıyla gündeme getirir.
  Şu anda 24 ulusal ve 4 bölgesel ofisi ve bu ofislerin yaptığı çalışmaları olanaklı kılan 41 ülkede 3 milyon destekçisi vardır. Greenpeace Türkiye ofisi 1992 yılında faaliyete geçmiştir.

  Temel İlkeleri
  1. Şiddetsiz Doğrudan Eylem
  2. Bilimsellik
  3. Bağımsızlık
  Başlıca çalışma alanları
  • Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması.
  • İklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi.
  • Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi.
  • Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması.
  • Genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi.
  • Savaşların önlenmesi.
  • Küresel Isınma’nın durdurulması.
  • Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sağlık çevre ilgili Forum Tarih
Sağlıklı Çevreyle İlgili Sloganlar Güzel Sözler-Mesajlar 16 Şubat 2012
Çevremizde hangi sağlık kuruluşları vardır kısaca Sorular ve Cevaplar 18 Ocak 2017
Sağlık ve Çevre Denildiğinde Hayalimizde Ne Canlanır Eğitim Bilgileri 5 Aralık 2013
Sağlıklı Çevre Nasıl Olmalıdır Doğa ve Bitkiler 16 Şubat 2012
Sağlıklı Çevremiz Olması İçin Okulda Neler Yapılabilir Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 27 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş