S Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  S Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  S Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  SÂ’: 1040 dirhemlik hububat ölçeği.
  SABA: Gün doğuşundan esen hoş ve lâtif rüzgar.
  SABİ: 1. Henüz süt emen çocuk. 2. Büluğ çağına gelmemiş olan çocuk. 3. Üç yaşını doldurmayan erkek çocuk.
  SABİÎN (SÂBİE): Yıldıza tapanlar.
  SADAKA: Allah rızası için fakirlere verilen şey veya para.
  SÂDAT: Seyyidler, Hz. Peygamber’in soyundan gelenler.
  SADDETMEK: Bir şeyin gediğini kapamak, tıkamak, engel olmak.
  SÂDIK: Doğru, dürüst, sadakatli.
  SÂDIR: Sudur eden, çıkan, meydana gelen.
  SADR: Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan… Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
  SAFA ile MERVE: Mekke-i Mükerreme’de iki tepenin adları. Sa’yin iki ucu.
  SAFÂ: Mekke’de bir tepe adı. Sa’yin başlangıç noktası.
  SAFHA: Aşama, değişen durum ve hallerden her biri.
  SAFÎR: Islık.
  SAFSATA: Yalan, uydurma, görünüşte doğru gerçekte yalan ve yanlış olan kıyas.
  SAGÎRE: Küçük günah.
  SAHİH: 1. Gerçek. 2. Sağ, sağlam. 3. Tam, eksiksiz.
  SÂHİR: Büyücü, büyü eden, sihirbaz. SAKALEYN: İnsanlar ve cinler.
  SAKAR: Cehennemin adlarından biri.
  SAKÎ: Kırağı, şebnem, çiğ.
  SÂKÎ: Sulayan, içecek su veren, kadeh sunan.
  SALÂH: İyilik, bir şeyin iyi ve istenen şekilde bulunması, dindarlık, barış.
  SALÂT: Namaz, belli vakitlerde yapılan ibadet, dua.
  SALÎB: Haç.
  SÂLİH AMEL: İyi, haklı, dini emirlere uygun ibadet ve iş.
  SÂLİK: Bir yola bağlı olan, bir yolu takip eden, bir tarikata girip hidayet yolunu takip eden, mürid.
  SAMED: Allah‘ın adlarından biri, pek yüksek, daim.
  SANEM: Kâfirlerin önünde ibadet ettikleri heykel, put, put severlerin ilâhı, çok güzel kadın.
  SÂNİ’: Sanatkârca yapan, yaratan, sanat eseri olarak meydana getiren. (Allah)
  SAR’A: İnsanın kendini kaybederek düşmesine sebep olan sinir hastalığı.
  SARAHAT: Açıklık. Açık anlatım.
  SARF-I NAZAR: Bir şeyden vazgeçme, cayma.
  SAVM: Oruç.
  SAVM’AA: Tepesi sivri yüksek bina. (Minarelere de verilen addır). İslâmiyetten önce hıristiyanların manastırlarına ve sabiaların zaviyelerine verilen ad.
  SA’Y: Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.
  SEBEB-İ NÜZUL: İndiriliş sebebi.
  SEBÎL: Açık ve büyük yol, büyük cadde, Allah rızası için su dağıtılan yer.
  SEBİLULLAH: Allah yolu, din.
  SECÂVEND: Kur’ân-ı Kerim’i doğru okumak için yapılan işaretler.
  SECDE: Namazda yüzünü yere koyma, yere kapanma.
  SECDEGÂH: Namaz kılınıp secde edilecek yer, ibadet yapılacak yer.
  SEDD: 1. Tıkamak, engel olmak. 2.Baraj. 3. Perde. Engel. 4.Rıhtım. 5. Set, tümsek.
  SEFER: Yolculuk, seyahat, gezi. Savaşa gitme. Savaş, muharebe.
  SEFÎH: Zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.
  SEHM: Ok, hisse, pay, nasib, kısım, hazine geliri, korku, dehşet.
  SEHV: Yanılma, hata, yanlış.
  SEKÎNE: Sükun ve imtinan, temkin. Kalp rahatlığı, kalp huzuru veren bir duanın adı.
  SEKİNET: Sükun ve imtinan. Temkin. Nefisteki telaşın kesilmesi ile hasıl olan kalp huzuru ve sükuneti.
  SEKİR (SEKR): Sarhoşluk.
  SEKT: Susma, bir anlık susma.
  SEKTE: Susmak, kesilme, ara verme, bozulma.
  SELBETMEK: 1. Red, inkâr etmek. 2. Kapmak, zorla almak.
  SELEEF-İ SALİHİN: Önceki salihler. İslâmın ilk devirlerinde yaşamış olan iyiMüslümanlar.
  SELEF: 1. Eskiden olan, önce bulunmuş olan. 2. Yerine geçirilen. 3. Önde olmak, ileri geçmek.
  SELEM: Peşin para ödeyip, malı daha sonra almak üzere yapılan bir alış veriş akdi.
  SELÎM: Sağlam, kusursuz, refah ve selamet üzere bulunan.
  SEMA: 1. İşitme. 2. Mevlevî âyin dönüşü.
  SEMÂ: Gökyüzü, asuman, gök.
  SEMAVÎ KİTAPLAR: Gökle ilgili kitaplar, Kur’ân-ı Kerim, Tevrat, İncil, Zebur.
  SEMEN: Para, kıymet, değer, bedel.
  SEMÎ: İşiten, duyan.
  SER: Baş, tepe, uç, gaye, zirve, başkan, reis.
  SERAB: Çölde, sıcak ve ışığın tesiriyle ilerde veya ufukta su ve yeşillik var gibi görünme olayı. Şaşkın hale gelme.
  SERHAD (SERHAT): Sınırbaşı, iki devlet arasındaki sınır boyu.
  SERÎ: Çabuk, süratli.
  SERÎR: Taht. Üzerinde oturulacak yüksek yer. Tahta karyola.
  SERİYYE: Düşman üzerine gönderilen süvari müfrezesi.
  SERKEŞ: Baş kaldıran, inatçı, dikbaşlı, itaatsiz.
  SERTAÇ: Baş tacı olan, çok sevilen.
  SERVER: Önde giden, baş çeken, önder, başbuğ.
  SERVET: Zenginlik, maddî varlık.
  SEVAB: Hayır, hayırlı iş, Allah tarafından mükâfatlandırılacak doğruluk ve iyilik karşılığı.
  SEVAP: İyi bir davranışa karşı Allah tarafından verilen mükâfat.
  SEVKİTABİÎ: Hayvanlarda düşünmeyerek, tabiatın sevki ve zorlamasıyla yapılan hareket, içgüdü.
  SEYYARE: Güneş etrafında dolaşan gezegen.
  SEYYİDÜ’L-BEŞER: İnsanların efendisi, Hz. Muhammed.
  SIBYAN: Çocuklar, sabiler.
  SIDDIK: Çok samimi. Doğru, inançlı, sadakatli.
  SIDDIK-I ÂZAM: Ebu Bekir Sıddık.
  SIDK: 1. Doğruluk, gerçeklik, hakikat. 2. İyi niyet.
  SILA: 1. Ulaşma. 2. Yurdu, hısım akrabayı gidip görme.
  SILA-İ RAHİM: Akrabaları ziyaret.
  SILA-İ RAHİM: Gurbette bulunanın memleketine gelip akrabasına kavuşması.
  SIRAT: Yol, cadde.
  SIRAT-I MÜSTAKİM: En doğru yol, İslâmiyet, Hak yol.
  SİBAK: 1. Bir şeyin üst tarafı, geçmişi. 2. Bağ, bağlantı, sözün gelişi.
  SİDRETÜ’L-MÜNTEHA (SİDRE-İ MÜNTEHA): Peygamber’in ulaştığı en son makam.
  SİGA: Fiilin çekiminden meydana gelen çeşitli şekillerden her biri.
  SİHİRBÂZ: Büyücü, büyü yapan, gözbağcı, sahir.
  SİKA: İnanç, güven, itimat, emniyet, güvenilir inanılır kimse.
  SİKKE: Basılmış madeni para.
  SİLLE: El ayasıyla vurulan tokat.
  SİMA: Beniz, çehre.
  SİRET: 1. Bir kimsenin iç hâli, hareketi, ahlâkı. 2. İnsanın tutmuş olduğu manevî yol.
  SİRKAT: Hırsızlık.
  SİRR: Sır.
  SİYAK: 1. Sözün gelişi. 2. Tarz, üslup.
  SOFESTAİ: Septisizme mensup, şüpheci, inkârcı.
  SUAL: Soru, sorulan. Şey, isteme, istek. Dilencilik.
  SUDÛR: 1. Olma, meydana gelme. 2. Göğüsler, sadırlar.
  SUĞRÂ: Daha küçük, pek küçük.
  SÛ-İ EDEB: Kötü terbiye.
  SÛ-İ KASD: Kötü kasd, cinayet işlemek, adam öldürmeyi tasarlamak.
  SULB: Katı, taş gibi olan, sülâle, zürriyet, bel.
  SULH: 1. Barış. 2. Rahatlık. 3. Uyuşma. Uzlaşma.
  SÛR: Kale duvarı. Kıyamet günü İsrafil (a.s.)’in çalacağı boru.
  SÛRE: Kur’ân-ı Kerim’in 114 bölümünden her biri.
  SURÎ: Surete ait, görünüşe ait. gerçek dışı, ciddi ve samimi olmayan.
  SÜBHAN: Allah (c.c.).
  SÜCÛD: Secdeye varmak, secdeler.
  SÜFLÎ: Aşağıda bulunan, alçak, âdi, bayağı, kılıksız, kıyafetsiz.
  SÜFLİYYAT: Kötü işler, bayağı işler.
  SÜHÛLET: Kolaylık, kolaylık aracı, yavaşlık, nazik muamele, elverişli, kullanışlı, paraca kolaylık.
  SÜKÛN: Durgunluk, hareketsizlik. Durmak, kesilmek.
  SÜLÂLE: Soy, sop, bir kimsenin soyu.
  SÜLÂSÎ: Üçlü, üçe mensup.
  SÜLÛK: 1. Bir yola girme, bir sıraya dizilme. 2. Tasavvuf yoluna girme.
  SÜLÜS: Üçte bir, üç parçadan biri. Bir yazı çeşidi.
  SÜLÜSÂN: Üçte iki, üçte iki kısım.
  SÜREYYA: Ülker yıldızı.
  SÜRÛR: 1. Sevinç, neşeli olmak. 2. Tahtlar, yatacak yerler.
  SÜTRE: Perde, örtü. Namaz kılarken ön tarafa konulan engel.

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş