sümer krallıkları hakkinda

'Tarihi Bilgiler' forumunda DilzaR tarafından 15 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. DilzaR

  DilzaR Üye

  sümer krallıkları hakkinda konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Tanımlama
  Liste krallıkları ve krallarını hükümdarlık süreleri ile beraber listeler. Krallığın tanrılar tarafından verildiğine inanılırdı ve askeri zaferler ile bir şehirden diğerine geçebilirdi. Liste sadece bir kadın hükümdardan söz eder: Kug-Baba[​IMG] meyhane-koruyucusu[​IMG] sadece Kiş’in üçüncü hanedanlığında hesaba katılır.
  Liste özellikle tufan öncesi mitolojik kralların uzun süren hükümdarlıkları ile başlar. Listedeki ilk isimlerin pekçoğunun daha sonra efsanevi figürlere dönüşen kişiler oldukları inkar edilemez.
  Listedeki ilk isim mevcut arkeolojik keşiflerle de varlığı onaylanmış olan ismi Gılgamış destanında da geçen Kiş kralı Enmebaragesi’dir. Gılgamış’ın kendisi de İlk Uruk Hanedanlığı döneminde MÖ 2600 dolaylarında yaşamış olan Uruk’un tarihi krallarından biridir.
  Dikkat çekici şekilde bu listede Lagaş’ın rahip yöneticileri eksiktir. Listedeki diğer bir eski hükümdar Lagaş’ı işgal eden ve tarihi olarakda kabul edilen Lugal-Zage-Si’dir ve o da Akkadlı Sargon tarafından devrilmiştir.
  Liste[​IMG] eksiksiz kaynak yoksunluğuna rağmen[​IMG] MÖ 3üncü milenyumun Antik Doğu Kronolojisinin merkezini oluşturmaktadır. Hükümdarlık listelerinin hükümdarlık süreleri güvenilir bir şekilde benzer gitmesine rağmen[​IMG] farklı şehirlerde yapılan bazı eklemeler listenin tam doğru halini yorumlamayı imkansız hale getirmektedir. Bunu da hesaba katarak[​IMG] pekçok tarih yakın zamanda revize edilmiştir[​IMG] ve genellikle eski yayınlardakinden çok daha eski zamanlara tarihlenmektedirler.
  Bilinen en eski kitabelerin bazıları MÖ 3üncü binyıldan başlayan listeleri içermektedir; örneğin[​IMG] Weld-Blundell Prism MÖ 2170’e tarihlenmiştir. Daha sonraki Babil ve Asur kral listeleri daha erken döneme ait listelere dayanmaktadır.

  Liste


  Erken dönem Hanedanlar I

  Tufan öncesi krallar ya da MÖ 26ıncı yüzyıldan önceki krallar. Bu kralların hükümdarlık süreleri “sar” – 1 sar 3600 yıllık dönemi kapsamaktadır – ve “ner” – bir ner 600 yıllık dönemi kapsamaktadır – birimleri ile ölçülmekteydi.
  "Krallık cennetten indikten sonra[​IMG] Kraliyet Eridu’daydı. Eridu’da[​IMG] Alulim kral oldu; 28800 yıl boyunca hükmetti."
  • Eridu’da Alulim: 8 sar (28800 yıl)
  • Eridu’da Alalgar: 10 sar (36000 yıl)
  • Bad-Tibira’da En-Men-Lu-Ana: 12 sar (43200 yıl)
  • En-Men-Ana 1[​IMG] 2
  • Bad-Tibira’da En-Men-Gal-Ana: 8 sar (28800 yıl)
  • Bad-Tibira’da Tammuz (Dumuzi)[​IMG] çoban: 10 sar (36000 yıl)
  • Larag’da En-Sipad-Zid-Ana: 8 sar (28800 yıl)
  • Zimbir’de En-Men-Dur-Ana: 5 sar ve 5 ner (21000 yıl)
  • Shuruppak’da Ubara-Tutu: 5 sar ve 1 ner (18600 yıl)
  • Utnapishtim 1
  1 : Bu iki isim sümer kral listelerinin yaklaşık yarısında geçmektedir[​IMG] fakat diğerlerinde geçmemektedir.
  2 : En-Men-Ana’nın yerinde bazı listelerde Kichu-Ana’nın ismş bulunmaktadır

  Erken dönem Hanedanlar II
  MÖ 26ıncı yüzyıl dolayları. Güncel yazıtlarda bilinen pekçok hükümdar Kral Listesinde yoktur.
  "Sel her yeri kapladıktan sonra[​IMG] ve krallık cennetten geldikten sonra[​IMG] Kraliyet Kiş’deydi."

  Kiş’in İlk Hanedanları
  • Jushur: 1200 yıl
  • Kullassina-bel: 960 yıl
  • Nangishlishma: 670 yıl
  • En-Tarah-Ana: 420 yıl
  • Babum: 300 yıl
  • Puannum: 840 yıl
  • Kalibum: 960 yıl
  • Kalumum: 840 yıl
  • Zuqaqip: 900 yıl
  • Atab: 600 yıl
  • Mashda: 840 yıl
  • Arwium: 720 yıl
  • Etana[​IMG] çoban[​IMG] cennete yükselmiş ve tüm yabancı ülkeleri birleştirmiştir: 1500 yıl
  • Balih: 400 yıl
  • En-Me-Nuna: 660 yıl
  • Melem-Kish: 900 yıl
  • Barsal-Nuna: 1200 yıl
  • Zamug: 140 yıl
  • Tizqar: 305 yıl
  • Ilku: 900 yıl
  • Iltasadum: 1200 yıl
  • En-Men-Barage-Si[​IMG] Elam’ı fethetmiştir: 900 yıl (epigrafik kanıtlarla bağımsız olarak kanıtlanabilen listedeki ilk hükümdardır)
  • Aga: 625 yıl
  Daha sonra Kiş yenildi ve Kraliyet E-ana tarafından alındı.

  Uruk’un İlk Hanedanları
  • E-ana’dan Mesh-ki-ang-gasher[​IMG] Utu’nun oğlu: 324 yıl.
  Mesh-ki-ang-gasher denize yürüdü ve gözden kayboldu.
  • Enmerkar[​IMG] Uruk’u inşa etti: 420 yıl
  • Lugalbanda[​IMG] çoban: 1200 yıl
  • Dumuzid[​IMG] balıkçı: 100 yıl. Kiş’den En-Me-Barage-Si’yi ele geçirdi.
  • Gilgamesh[​IMG] babası bir tür hayalet ve Kulaba’nın lordudur: 126 yıl.
  • Ur-Nungal: 30 yıl
  • Udul-Kalama: 15 yıl
  • La-Ba'shum: 9 yıl
  • En-Nun-Tarah-Ana: 8 yıl
  • Mesh-He: 36 yıl
  • Melem-Ana: 6 yıl
  • Lugal-Kitun: 36 yıl
  Daha sonra Uruk yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.

  Ur’un İlk Hanedanları

  Yaklaşık MÖ 25inci yüzyıl
  • Mesannepada: 80 yıl
  • Mesh-Ki-Ang-Nanna: 36 yıl
  • Elulu: 25 yıl
  • Balulu: 36 yıl
  Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Awan tarafından alındı.

  Erken Dönem Hanedanları III

  [Yazıtlardan çok iyi bilinmesine karşı[​IMG] Lagaş’ın 1inci dönem Hanedanlığı Kral Listesinde bulunmamaktadır.]
  Awan hanedanları
  • Awan’ın üç kralı[​IMG] toplam 356 yıl hükmettiler.
  Daha sonra Awan yenilgiye uğradı ve Kraliyet Kiş tarafından alındı.

  Kiş’in İkinci Hanedanları
  • Susuda: 201 yıl
  • Dadasig: 81 yıl
  • Mamagal[​IMG] kayıkçı: 360 yıl
  • Kalbum: 195 yıl
  • Tuge: 360 yıl
  • Men-Nuna: 180 yıl
  • ? : 290 yıl
  • Lugalngu: 360 yıl
  Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Hamazi tarafından alındı.

  Hamazi
  • Hadanish: 360 yıl
  Daha sonra Hamazi yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

  Uruk’ın İkinci Hanedanları
  • En-Shakansha-Ana: 60 yıl
  • Lugal-Ure (ya da Lugal-Kinishe-Dudu): 120 yıl
  • Argandea: 7 yıl
  Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.

  Ur’un İkinci Hanedanları
  • Nani: 120 yıl
  • Mesh-Ki-Ang-Nanna: 48 yıl
  • ? : 2 yıl
  Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Adab tarafından alındı.

  Adab
  • Lugal-Anne-Mundu: 90 yıl
  Daha sonra Adab yenilgiye uğradı ve kraliyet Mari tarafından alındı.

  Mari
  • Anbu: 30 yıl
  • Anba: 17 yıl
  • Bazi: 30 yıl
  • Zizi: 20 yıl
  • Limer[​IMG] gudu rahip: 30 yıl
  • Sharrum-Iter: 9 yıl
  Daha sonra Mari yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.

  Kiş’in Üçüncü Hanedanları
  • Kug-Baba[​IMG] kadın meyhane koruyucusu: 100 yıl
  (Kral Listesindeki tek kadın) Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Akshak tarafından alındı.

  Akshak
  • Unzi: 30 yıl
  • Undalulu: 6 yıl
  • Urur: 6 yıl
  • Puzur-Nirah: 20 yıl
  • Ishu-Il: 24 yıl
  • Shu-Sin: 7 yıl
  Daha sonra Akshak yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.

  Kiş’in Dördüncü Hanedanları
  • Puzur-Sin: 25 yıl
  • Ur-Zababa: 400 (6?) yıl
  • Zimudar: 30 yıl
  • Ussi-Watar: 7 yıl
  • Eshtar-Muti: 11 yıl
  • Ishme-Shamash: 11 yıl
  • Shu-Ilishu: 15 yıl
  • Nanniya[​IMG] kuyumcu: 7 yıl.
  Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

  Uruk’un Üçüncü Hanedanları
  • Lugal-Zage-Si: 25 yıl
  (MÖ 2259–MÖ 2235 short chronology).

  Akkad İmparatorluğu
  • Sargon[​IMG] babası bir bahçıvandı[​IMG] Ur-Zababa’nın sakisiydi[​IMG] Agade’nin ilk imparatorudur[​IMG] Agade’yi inşa etmiştir: 40 yıl
  • Rimush[​IMG] Sargon’un en küçük oğlu: 9 yıl
  • Man-Ishtushu[​IMG] Sargon’un en büyük oğlu: 15 yıl
  • Naram-Sin[​IMG] Man-Ishtishu’nun oğlu: 56 yıl
  • Shar-Kali-Sharri[​IMG] Naram-Sin’in oğlu: 25 yıl
  Daha sonra kral kim oldu? Kral kim?
  • Igigi[​IMG] Imi[​IMG] Nanum[​IMG] Ilulu: dördü birden sadece 3 yıl için hükümdarlık yaptı
  • Dudu: 21 yıl
  • Shu-turul[​IMG] Dudu’nun oğlu: 15 yıl
  Daha sonra Agade yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

  Uruk’un Dördüncü Hanedanları
  • Ur-Ningin: 7 yıl
  • Ur-Gigir: 6 yıl
  • Kuda: 6 yıl
  • Puzur-Ili: 5 yıl
  • Ur-Utu (ya da Lugal-Melem): 25 yıl
  Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Gutium tarafından alındı.

  Gutian dönemi
  • Inkishush: 6 yıl
  • Zarlagab: 6 yıl
  • Shulme (ya da Yarlagash): 6 yıl
  • Silulumesh (ya da Silulu): 6 yıl
  • Inimabakesh (ya da Duga): 5 yıl
  • Igeshaush (ya da Ilu-An): 6 yıl
  • Yarlagab: 3 yıl
  • Ibate: 3 yıl
  • Yarla: 3 yıl
  • Kurum: 1 yıl
  • Apil-Kin: 3 yıl
  • La-Erabum: 2 yıl
  • Irarum: 2 yıl
  • Ibranum: 1 yıl
  • Hablum: 2 yıl
  • Puzur-Sin: 7 yıl
  • Yarlaganda: 7 yıl
  • ? : 7 yıl
  • Tiriga: 40 gün
  Uruk
  • Utu-hegal: çelişen tarihler vardır (427 yıl / 26 yıl / 7 yıl)
  Ur’un Üçüncü Hanedanları

  "Sümer Rönesansı"
  • Ur-Nammu: 18 yıl
  MÖ 2065 ile MÖ 2047 arasında.
  • Shulgi: 46 yıl
  MÖ 2047 ile MÖ 1999 arasında.
  • Amar-Sin: 9 yıl
  • Shu-Sin: 9 yıl
  • Ibbi-Sin: 24 yıl
  Daha sonra Urim yenilgiye uğradı. Kraliyet Isin tarafından alındı.

  İsin Hanedanlığı

  Aşağı Mezopotamya’daki bağımsız Amorite devletleri. Hükümdarlık MÖ 1730’da sona ermektedir.
  • Ishbi-Erra: 33 yıl
  • Shu-ilishu: 20 yıl
  • Iddin-Dagan: 20 yıl
  • Ishme-Dagan: 20 yıl
  • Lipit-Eshtar: 11 yıl
  • Ur-Ninurta (Ishkur’un oğlu[​IMG] bolluk yıllarına hükmetti[​IMG] ve güzel bir hayat sürdü): 28 yıl
  • Bur-Sin: 5 yıl
  • Lipit-Enlil: 5 yıl
  • Erra-Imitti: 8 yıl
  • Enlil-Bani: 24 yıl
  • Zambiya: 3 yıl
  • Iter-Pisha: 4 yıl
  • Ur-Dul-Kuga: 4 yıl
  • Suen-magir: 11 yıl
  • Damiq-ilicu: 23 yıl
  Kraliyetin hüküm sürdüğü 11 şehir vardır. Toplam 134 kral 28876 + X yıl süresince hükmetmiştir
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - sümer krallıkları hakkinda Forum Tarih
Sümerlerin insanlık tarihine katkıları kısaca Tarihi Bilgiler 21 Kasım 2016
Sümer ve Babil kanunları arasındaki farklar kısaca Tarihi Bilgiler 21 Kasım 2016
Pers hükümdarları sümer kralları ve mısır firavunları yetkilerinin benzerlik ve farklılıkları Tarihi Bilgiler 10 Ekim 2016
Sümer ve Babil kanunlarını verilen cezalar açısından karşılaştırınız Sorular ve Cevaplar 22 Aralık 2015
Sümerlerin bilime katkısı nedir Tarihi Bilgiler 15 Aralık 2015

Bu Sayfayı Paylaş