Süleymaniye Köyü Gölköy Ordu

'Ordu Tanıtımı' forumunda KaRDeLeN tarafından 15 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Süleymaniye Köyü Gölköy Ordu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Gölköy Süleymaniye Köyü - Süleymaniye Köyü Hakkında - Süleymaniye Köyü Tanıtımı - Süleymaniye Köyü Resimleri
  İlçe: GÖLKÖY


  İl: ORDU

  Köy Muhtarı: HAMZA GÜNAY

  Muhtarlık Erişim Bilgileri:

  Telefon: 0 (452) 749 20 13

  Cep Telefonu: 0 (532) 384 73 87

  Demografik Bilgiler:

  Nüfusu:2000 -1564

  İle Uzaklığı: 80 km

  İlçeye Uzaklığı: 17 km

  Rakım: 1150 m


  TARİHÇESİ
  Ordu İli Gölköy İlçesi Süleymaniye Köyü İçin yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde bir çok bilgiye ulaşılmıştır. Ordu toprakları içinde olan Süleymaniye Köyünün tarihini araştırmak için Ordu ilinin ve Gölköy ilçesinin tarihçesinden yararlandık. Yaşamış olduğumuz bu topraklar tarih boyunca birçok imparatorluğun egemenliği altına girmiştir.
  İ.Ö. (İsadan Önce) 2000 yıllarından 1150 yılına kadar Hititler (Etiler) Anadolunun büyük bir bölümüne sahiptiler. Hititler bu bölgeye Azzi adını vermişlerdi. İ.Ö. IX. ve VIII. yüzyıllarda bölgeye kuzey Karadenizden Kimmerler ve Urartu Krallığı el attı. İ.Ö. 519 yılında İran İmparatoru Durius (Dara) tarafından alındı. İ.Ö. 331 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender, İran İmparatorluğunun Anadolu ve İrandaki varlığına son verince bu topraklar Yunanlılaşmış bir İran Krallığı olan Pontos Devletine geçmiştir. Bu sıralarda Pontosun Başkenti Trapezus (Trabzon) du. İ.Ö. II. yüzyılda Pontos Kralı Mithridates, Romalılara uzun savaşlar sonunda yenilince, bütün Karadeniz kıyı şehirleri gibi Ordunun toprakları da Roma İmparatorluğunun eline geçti.
  ANTİK ÇAĞDA ORDU : Tarihi kaynaklardan Ordu yöresinde yaşayan en eski topluluklar olarak Mossynoikoiler Khalybaslerden söz edilir. Pers Kralı Darius (İ.Ö.) İsadan Önce V.yy da Kuzey Anadoluyu kendine ait satraplıklar arasında pay etmiştir.
  Ksenophon, Anabasis adlı eserlerinde bölgemizin kuzey sahillerindeki komşularından canlı bir biçimde anlatır. Yazara göre bölgede son derece vahşi bir kavim olan Mossynoikoilerden başka daha uygar olan Paplagonilılar ve Khalybes gibi kavimler yerleşmiştir. Bunlar fiilen bağımsız, ancak sözde büyük Pers Kralı adına yönetilmekte olan bir krallık kurmuşlardır.
  Karadeniz kıyılarında birçok Grek kolonisi de vardı. Bunların en önemlisi bir Miletos kolonisi olan Sipone idi. Sipone İ. Ö. VII. yüzyılın II. yarısında kurulmuştu. Sinopeliler daha sonra Doğu Karadenizde kurulan ve Tibarenoi kavminin yaşadığı yörede IV. V. yy. da kurmuşlardır.
  Kotyora (Ordu) Kerasos, Trepazos şehirleri de Sinope tarafından kurulan kolonilerdi. Bu koloniler ana şehirlere düzenli bir vergi ödemekle yükümlüydüler.
  İ.Ö. 183 yılında Pontus Kralı Pharnakes I, Sinopeyi ele geçirdi. Keresos ve Kotyorayı da zapteden Pharnakes I, iki şehrin arasına Pharnakein (Pharnakosun şehri) adlı bir başka yerleşim yeri kurdu ve iki şehrin halkını buraya yerleştirdi.
  Kotyora Tibarenoin kavminin ülkesi olarak bilinmektedir. Şehrin bulunduğu sahil Pontus Polemoniakos olarak adlandırılmaktaydı. Antik yazar Stroban Katyoradan küçük bir şehir olarak bahseder. Bunun nedeni Pharnakia şehrine yapılan zorunlu yerleşmedir.
  DANİŞMENDLİLER DEVRİNDE ORDU : Damişmendliler, Malazgirt savaşından (1071) hemen sonra tarih sahnesinde yer almaya başlayan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Malatya, Gümüşhane ve yörelerinde hakimiyetini sürdüren ilk Türk Beyliklerinden biridir. Anadolu Selçukluları, 1178 yılında bu Beyliğin varlığına son vermiş ve topraklarına sahip olmuştur. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre 1105 yılında Danişmend Gazi, Kuzey Karadeniz bölgesine üç koldan sefer düzenler. Artuhi ve Efrumiyye komutasındaki on bin kişilik orduyu, Samsun (Samiyye) çevresinin fethi için görevlendirir. Samsun tarafına giden ordunun fethedeceği yerin sınırı Canike kadardır. Bu ordu görevini başarıyla yerine getirir ve çok geniş bir bölgeyi fetheder.
  Danişmend gazi öldükten sonra yerine oğlu Melih Gazi geçer. O öncelikle Anadolu içlerindeki mücadelesine önem verir. Daha sonra Karadeniz Bölgesinde fetihler başlar. 1129 ya da 1130 yılında fazla zorlanmadan bu bölgenin hakimi olan Kasianus (Cassianus)dan bütün sahil kalelerini teslim alır.
  Melih Gazi öldükten sonra (1134) Danişmendlilerde taht kavgası başlar. Neticede Niksar ve çevresine Melih Muhammed hakim olur. Melih Muhammed ilk olarak Anadolunun güney sınırlarını genişletmek için çalışırken, onun bu meşguliyetinden yararlanan Bizans İmparatoru Jean Komnesas, 1139-1140 Karadeniz sahillerini ele geçirir. Danişmendlilerin başkenti olan Niksara saldırır fakat başarılı olamayıp perişan durumda kaçar. Melih Muhammed 1140-41 yıllarında Karadeniz sahillerini geri alır.
  Melih Muhammedin ölümünden sonra(1142) yerine Zünnun geçer. Fakat amcası Yağı Basan bütün Danişmendli bölgesinde hükümdarlığını ilan eder. Bu kargaşadan yararlanan Bizanslılar Karadenizi dolayısıyla Ordu bölgesini de ele geçirir. 1157 yılında Yağı Basan iyi bir taktikle Bizans ve Trabzon Rum sınırının birleştiği Ünye, Bafra ve Samsun bölgesine akımlar düzenleyerek buraları tekrar Türk topraklarına katar.
  HACIEMİROĞULLARI DÖNEMİNDE ORDU : Hacıemiroğlları Beyliği 1344-1461 yılları arasında Ordu yöresinde egemen olmuş bir Türk Beyliğidir. Bu beylik, Ordu ili Mesudiye ilçesi sınırları içerisine yerleşmiş olan Çepni Türklerine mensup Bayram Beyin oğlu Hacıemir Bey tarafından kurulmuştur. Hacıemir Bey sağlığında henüz genç yaştaki oğlu Süleyman Beye Beyliğin idaresini devreder. Fakat sonra tekrar kendisi Beyliğin idaresini almak ister. Oğlu babasına karşı gelerek Beyliği babasına devretmek istemez. Bu arada Niksara hakim olarak Beylik kuran Taceddin Bey Ordu ili topraklarına saldırır. Süleyman Bey Taceddin Beyin üzerine yürürmüş ve onu yenmiştir. Böylece Niksar ve çevresi Hacı Emir Oğulları Beyliğine dahil olmuştur. Emir Süleyman Bey 1381 yılında 12.000 kişilik bir ordu ile Mesudiye bölgesinden Ordu kıyılarına inmiş,buradan Giresuna geçerek buraları Rumlardan almıştır.
  Mehmet Çelebi devrinde 1413de Ordu bölgesi Osmanlı hakimiyetine girmiş ve Süleyman Bey bölgedeki gücünü kaybetmiştir.
  1402 Ankara savaşında Timur tarafını tutan Hacıemiroğulları, savaşı Timurun kazanmasından sonra bölgeye tekrar hakim olmuştur. Hacıemiroğulları Ordu yöresinde uzun süre aile varlıklarını devam ettirmişlerdir.
  OSMANLI DEVRİNDE ORDU : 1461 yılında İstanbulun fethinden sekiz yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Batuma kadar Doğu Karadeniz şehirlerini zaptederek Ordu ilinin de bulunduğu bütün toprakları Osmanlı İmparatorluğuna katmıştır.

  Bu günkü Ordu Şehrinin Batılı gezgin Beauchampsa göre 1780-1790 yılları arasında kurulmuş olabileceği ileri sürülmektedir. Türkler Ordu bölgesine yerleşmeleriyle birlikte kendi kültürel damgalarını vurmuşlardır. Nitekim yöredeki köy ve yöre isimlerine baktığımızda hemen hepsinin, Türkçe olduğunu görüyoruz. Bu bölgedekilerin sadece Çepni Türkleri tarafından Türkleştirildiği söylense de, bir çok Oğuz Boyları büyük rol oynamıştır.
  1805 yılında Şebinkarahisar Sancağı Erzurumdan alınarak Ordu, Gölköy ve bucak kasabaları ile birlikte Trabzona bağlanmıştır. 1831 de ise Fatsa sınırlarından itibaren Ulubey, Gölköy yöresi tamamen Trabzon eyaletine dahil edilmiştir. 1871 yılında yapılan bir idari değişiklikle, Ordu Kasabası merkez olmak üzere Vona (Perşembe) Bolaman, Aybastı, Gölköy, Ulubey nahiyeleriyle birlikte bir kaza oluşturulmuştur.

  Ordu 1920 yılına kadar bir kaza merkezi olarak Trabzona bağlıydı. TBMM'nin 30 Kasım 1920 günlü birleşiminde Ordu kazasının başka kazalarla birleştirilerek bir sancak beyliği oluşturulması müzakere edilmiş; 23 Mart 1921'de Ordu sancak haline gelmiştir. Kısa bir süre sonra Sancak ismi değiştirildiği için, Ordu vilayet olmuştur. Ordunun vilayet oluşuyla Gölköy ve birçok ilçe Ordu&nun birer Bucak halindeydi. Gölköy 1936 yılında ilçe olmuştur.

  Süleymaniye Köyü Gölköyün en büyük köylerinden birisi olan Karahasan Köyüne bağlıydı.
  HARUNİYE KÖYÜNDEN AYRILIŞ :
  Süleymaniye ve Haruniye Köyleri Karahasan&dan ayrılınca tek köy olarak yönetilmekteydi. Köy ortak mallarını birlikte kullanıyorlardı. Zamanla köylerin büyümesi ve nüfusun çoğalmasından dolayı bu iki köy ayrılmıştır. 1900 yılarda Haruniye ve Süleymaniye köyleri ayrı ayrı muhtarlıklarla yönetilmeye başlamıştır. Bundan sonra Süleymaniye Köyünün okulu, mezarlığı ve Camisi Haruniyeden ayrılmıştır.
  SÜLEYMANİYE KÖYÜNÜN ESKİ ADI : Süleymaniye Köyünün eski adı Boğundu idi. Boğundu adının ise boğuntuluktan türediği bilinmektedir. Köyümüzde bu konuda araştırmalar yaptık. Anlatılanlara göre bu isim Süleymaniye Köyünün Karamöllen Mahallesinin batısında yer alan düz boğundu dediğimiz yerden gelmektedir. Yıllar önce buralarda çok büyük ormanlar varmış. Birkaç avcı beraber ava çıkmışlar. Köyün her tarafını gezdikten sonra, düz boğundu dediğimiz yere geldiklerinde gidecek yol bulamamışlar. Oldukları yerden bir türlü çıkamazlarmış. Avcılar burası çok boğuntu bir yer bir türlü çıkamıyoruz, demişler. Arazinin de düz oluşundan dolayı buralara düz boğuntu denilmiştir. Daha sonraki yıllarda bu isim bütün bir köyün adı olmuştur. Fakat boğuntu kelimesinin yerini zamanla boğundu kelimesi almış ve köyün adı
  boğundu olarak kalmıştır. Günümüzde bile çevre köyler tarafından boğundu olarak anılmaktadır.
  Süleymaniye Köyüne yine Karahasan diyenlerde vardır. Önceki yıllarda Karahasan Köyüne bağlı olduğundan dolayı bu adı da kullananlar vardır.
  SÜLEYMANİYE ADI NEREDE GELİYOR:Köyümüzün şu andaki adını nereden aldığı konusunda kesin bilgilere ulaşamadık. Geçmiş tarihlerde Süleymaniye Köyünde muhtarlık yapanlardan Mehmet Bey (YÜKSEL) ve Aziz KAYA'nın muhtarlıkları döneminde evlerinin yanması neticesinde birçok resmi evrak yanarak zayi olmuştur. Bu evrakların yanması istediğimiz bilgilere ulaşmamızı engellemektedir. Çeşitli kurumlarda yaptığımız araştırmalar sonunda köyümüzle ilgili bilgi bulamadık. Yazılı belgeler bulamadığımızdan dolayı sadece köyümüzde anlatılanlarla yetinmek zorundayız. Karahasan Köyüne de adını veren Karahasan diye bilinen bir kişiden bahsediliyor. Karahasanın oğullarından birinin adının Süleyman olduğu ve bu kişinin Süleymaniye Köyüne adını verdiği söylenmektedir. Süleymaniye Köyünün Karahasandan ayrılmasıyla bu adı aldığı anlatılmaktadır.
  Köyümüze Süleymaniye adını, geçmiş zamanlarda Gölköy İlçesinde görev yapan bir Kaymakam Beyin verdiği de söylenmektedir.
  SÜLEYMANİYE KÖYÜNE İLK YERLEŞENLER: Süleymaniye Köyüne ilk yerleşen kişinin Aybastı İlçesinden gelen Osman Bey olduğu söylenmektedir. Günümüz den yaklaşık 140 - 150 yıl önce köyümüze geldiği zannediliyor. Osman Beyden sonra insanlar Süleymaniye Köyüne gelmişlerdir. İnsanların çoğu Fatsa, Çarşamba, Terme ve Ordu gibi sahil bölgelerinden köylere taşınmışlardır. Bu sahil bölgelerinde yaşayan halkın çoğu Mayıs ayının 15' inde hava çarpması sonucu hastalanır, ve hatta bazıları ölürmüş.
  Köylere kaçanlardan bazıları bile bu hastalıktan kurtulamayıp ölürlermiş. Bu duruma daha fazla dayanamayan insanlar kendilerini yayla havasına atmışlar. Yine anlatılanlara göre sahil bölgesinde sivrisinek çok olurmuş ve insanları çok rahatsız edermiş. Bu sebepler insanların sahilden kaçmalarına yetmiştir.
  Süleymaniye Köyü Hüvel mevkiinde Hasançayırı denilen yerde yıllar önce bir mahallenin yaşadığı söylenmektedir. Bu mahallenin günümüzde Karahasan Beldesinde yaşadığı bilinmektedir.

  SÜLEYMANİYE KÖYÜNE YERLEŞİM NASIL BAŞLADI: Süleymaniye Köyüne yerleşim Osman Beyle başlayıp diğer köy halkı ile devam etmiştir. Süleymaniye Köyünün 2000 yılındaki Muhtarı İsmail GÜMELE ile köy kütüğü defterinde yapmış olduğumuz araştırmada köylülerimizin çoğunun göçmen olduğu saptadık. Yalnız Süleymaniye Köyünün önceki kütük defterleri yandığı için yeterli bilgiyi elde edemedik. Şu anki kütük defterinde yazılı olan insanların kütüklerini çıkardık.
  1-Çöpoğulları : Köyümüzde Atik ve Özpelit soyadını taşıyan kişiler bu kabiledendir. Çöpoğulları köyümüze Van ilinden gelmişlerdir.
  2- Milaslıoğulları : Milaslıoğulları köyümüze Mesudiye İlçesi Melet diye bilenen yerin Kandiren Köyünden gelmişlerdir. Soyadları Kaya, Mert, Aktaş, Demir, Işık, Küçük, Köse ve Horoz olanlar bu kabileye dahildir.
  3- Kadıoğlulları : Kadıoğulları Süleymaniye Köyüne Ordu İlinden Kadıoğullarından gelmişlerdir. Soyadları Çapkın, Kadim ve Kıdıkhasangiller olanlar bu kabiledendir.
  4- Şıhmanoğulları: Köyümüzde Ulugöl, Şahin ve Yüksel soyadını taşıyanlar bu kabiledendir. Süleymaniye Köyüne Şıhman diye bilinen Özlü Köyünden gelmişlerdir. Yüksel soyadını taşıyanların bir kısmının da Fatsa ilçesinin Naru Köyünden geldikleri bilinmektedir.
  5- Cebecioğulları : Köyümüzde Güneş, Gümele, ve Cebecioğlu (Azman) soyadını taşıyanlar bu kabiledendir.
  6- Kuşoğulları : Soyadları Kuş ve İmamoğlu olanlar, bu kabilendendir.
  7- Gedikoğulları : Köyümüzde Düşük soyadlarını taşıyanlar Gedikoğulları kabilesindendir.
  8- Çötoğulları : Köyümüzde Çevik, Metin, Karaman, Yavan ve Yapıcı soyadını taşıyanlar bu kabiledendir.
  9- Deliosmanoğulları : Soyadları Uygun ve Çelik olanlar bu kabiledendir.
  10-Karaibrahimoğulları : Soyadları Coşkun , Yıldız ve Yiğit olanlar bu kabiledendir.
  11-Kürtoğulları : Köyümüzde Tavşan ve Ünsal ve Gündoğdular soyadını taşıyanlar bu kabiledendir.
  12-Hacıoğulları : Soyadları Hancı, Yılmaz, Sevdalı, ve Dikbiyik olanlar Hacıoğlu kabilesindendir.
  13-Osmanoğulları : Soyadları Günay ve Zaval olanlar bu kabiledendir. Osmanoğulları Süleymaniye Köyüne Çorum ili Osmancık İlçesinden gelmişlerdir.
  14-Tıttıroğulları : Kılıç, Altun,Toprak ve Bıçak soyadlarını taşıyanlar Tıttıroğulları kabilesindendir.
  15-Kılıçlar : Karahasan Beldesinden gelmişlerdir.
  16-Erdemler : Köyümüzde Erdem soyadını taşıyan ailelerdir. Süleymaniye Köyüne Düzyayla Beldesinden gelmişlerdir.
  17-Yangınlar :
  18-Özerler : Meşealan Mahallesinde yaşayan Özer soyadındaki kabileler köyümüze Karahasan Beldesi Seyit Mahallesinden gelmişlerdir.
  19-Özdemirler : Özdemir soyadını taşıyan kabile köyümüze Karahasan Beldesinden gelmişler.
  20-Yanıklar : Soyadları Yanık olan aileler Süleymaniye Köyüne Alanyurt Beldesinden gelmişlerdir.
  Süleymaniye Köyü Kütüğünden bu kadar bilgi çıkarabildik. Yukarıda yazılan kabilelerden ve ailelerden bazılarının soyadları değişmiş bazıları da köyümüzden ayrılarak başka yörelere gitmişlerdir. Onların nerelerde oldukları ve nerelere taşındıkları hakkında bilgi bulunmamaktadır.


  [​IMG]  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Kaynak : Yerel Net


  Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Süleymaniye Köyü Gölköy Forum Tarih
Süleymaniye Köyü Hakkında Bilgi Akören Konya Konya Tanıtımı 24 Ocak 2011
Süleymaniye Köyü Hakkında Bilgi Hafik Sivas Sivas Tanıtımı 19 Ocak 2011
Süleymaniye Köyü Hakkında Bilgi İzmit Kocaeli Kocaeli Tanıtımı 10 Haziran 2010
Süleymaniye Köyü Hakkında Bilgi Zile Tokat Tokat Tanıtımı 8 Haziran 2010
Süleymaniye Köyü Hendek Sakarya Sakarya Tanıtımı 5 Mayıs 2010

Bu Sayfayı Paylaş