Ruhsati Kimdir - Ruhsati Biyografisi, Hayatı

'Biyografi & Otobiyografi' forumunda Mavi_Sema tarafından 8 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ruhsati Kimdir - Ruhsati Biyografisi, Hayatı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ruhsati kimdir, Ruhsati hakkında bilgi, Ruhsati biyografi, Ruhsati hayatı

  RUHSATÎ (1835-1911)

  Bir şiirinde;

  Elli birde zuhur edip
  Doğup cihana gelelim ben

  diyen Ruhsatî, H. 1251 (Miladî 1835) yılında doğmuştur. Yine bir şiirinde;

  Sultan Mehmet şant zat-ı âlişan
  Erer maksuduna pâyına düşen

  ifadelerinden de onun Sultan Mehmet Reşat devrini (1909-1918) idrak ettiğini anlıyoruz. Vehbi Cem Aşkun, Ruhsatî’nin cülustan iki yıl sonra, yani 191I’de vefat ettiğini söylüyor. Eflatun Cem Güney de; “Ruhsatî... 1327 (191l)’de yetmiş altı yaşında gözlerini kapamıştır” diyerek, Aşkun’u destekler.

  Bir köy şairi olan Ruhsatî, Sivas’ın Deliktaş bucağında doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmiştir. Onun;

  Dedem vilayeti gitsem Tonus’a
  Saklamaz sırrını sezegen olur

  sözlerinden, soyunun Tonus (yeni adı; Altınyayla) ilçesinden geldiği hükmüne varıyoruz.

  Ben bilirim Şeyh Mehmet’tir pederim
  RUHSATî’ye eş ben oldum ağlarım

  deyişinden, Ruhsatî’nin babasının Mehmet olduğunu öğreniyoruz. Fakat şiirlerinde annesinin ismine yer vermemiştir. Eflatun Cem Güney, annesinin isminin Safiye olduğunu ifade etmiştir.

  Ruhsatî on iki yaşında öksüz ve yetim kalmış; bu bakımdan kuvvetli bir tahsil görememiştir. Bir divandaki;

  Eğer nikâhtan sorarsan dördü bitirdim tamam
  Eğer evlattan sorarsan yiğirmi üçtür heman

  ifadelerinde, dört kere evlendiğini ve bu evliliklerden yirmi üç çocuğu olduğu neticesine varıyoruz. Eşlerinin adı sırasıyla şöyledir: Mihri, Ayşe, Fatma ve Mühimme. Bunlardan Mihri, oğlu Âşık Minhacî’nin annesidir.

  Ruhsatî, uzun müddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa’nın yanında azap durmuştur. Kimi zaman Tecer’deki değirmenlerin su işlerinde çalışmış, kimi zaman da köyünde kiracılık, rençperlik ve çobanlık yapmıştır. Bazen de inşaatlarda bennelik (duvarcılık) yaptığı olmuştur. Zaman zaman gurbete çıkan Ruhsatî ömrünün sonlarında köyünde imamlık yapmıştır. Ömrü fakirlikle geçen Ruhsatî, ufak-tefek yardımlar haricinde kimseden arzuladığını bulamamıştır. Mezarı, doğduğu yer olan Deliktaş’tadır

  Ruhsatî, bedeli bir âşıktır. Birgün Kertme köyü mezrasında uyuyakalmış ve bu sırada pirlerin verdiği badeyi içmiştir. Aşağıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere, kendisi de zaman zaman bunu dile getirmiştir.

  Bir gece menamda gördüm muhabbetin badesin
  İçmeden mest eyledi fincana aklı m yetmedi

  Baktım bir bade sundular yatarken bir gecen ben
  Anasından doğduğuna oldu pişman sanmasın

  Ben değilim Hak söyletir dilimi
  Bade içtim kimse bilmez hâlimi

  Asıl adı Mustafa olan Ruhsatî’nin mahlasını Şeyh İbrahim Efendi vermiştir.

  Kimi Ruhsatî der kimisi koca
  Kimisi âşık der kimisi hoca
  Kimisi Cehdi’ der kimisi yuca
  Gazaya razı ol belâya sabur

  Bir zaman İcadi bir zaman Cehdî
  Şimdi de Ruhsati baba dediler

  sözlerinden anlaşılacağı gibi, her ne kadar İcadî, Cehdi mahlasını da kullandığını söylüyorsa da biz, bu mahlaslarla söylenmiş şiirine rastlayamadık.

  Ruhsatî, irticali olan fakat saz çalmayan bir âşıktır. Hakkında yazılmış kitaplarda ve makalelerde, saz çaldığından söz edilmişse de bunun böyle olmadığını bizzat kendisi ifade etmiştir.

  Ne çöğürüm ne kavalım ne sazım
  Ne bir Hakk’a yarar vardır niyazım

  Saz ile söz ile alınmaz meydan
  Ruhsat’ın mahlası serpilmedikçe

  Ruhsatî’nin pek çok âşıkla karşılaştığı şüphesizdir. Ancak biz bunlardan Hacı Necati, Âşık Halil ve Kanaklı Sefilî gibi isimleri tespit edebildik.

  Fiziki olarak uzun boylu, beli bükük, çil yüzlü, çakır gözlü, sarı sakallı bir yapıya sahip olan Ruhsatî, karakter itibariyle de ideal insan vasıflarına sahiptir. Basiret, kanaat, tevazu ve izan sahibidir. Haramdan, koğ, ve gıybetten kaçınmış; sır saklamasını bilmiştir. Kimsenin azına çoğun karışmamış; kimsenin malına göz dikmemiştir. Samimi bir Müslüman olup İslâm Peygamberini aşk derecesinde sevmiştir. Önceki kaynaklarda Bektaşî olduğu ileri sürülmüşse de Ruhsatî, kendisinin de pek çok şiirinde belirttiği gibi Nakşibendi tarikatine mensup bir âşıktır. .
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ruhsati Kimdir Ruhsati Forum Tarih
Karahanlılar kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Gazneli kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Türkiye Selçuklu Devleti kurucusu kimdir kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Ahmet Kutsi Tecer kimdir hayatı ve edebi kişiliği kısaca Biyografi & Otobiyografi 18 Ocak 2017
Kaşgarlı Mahmut kimdir hayatı kısaca Biyografi & Otobiyografi 18 Ocak 2017

Bu Sayfayı Paylaş