Romanya ve Romanya Tarihi Güzel Yerler

'Ülke Kültürleri' forumunda UquR tarafından 25 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Romanya ve Romanya Tarihi Güzel Yerler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Romanya ve Romanya Tarihi Güzel Yerler..

  Bir Hind-Avrupa grubu olan Trakyalılar, Romanya toprakları üzerinde yaşamış ilk insanlar olarak bilinir. Bunların bir kolu olan Dokyalılar M.Ö. 800-300 yılları arasında Burebista liderliğinde Transilvanya merkez olmak üzere, Dakya Devletini kurdular. M.S. 106-271 yılları arasında Romalılar toprakları istila ederek insanları Romalılaştırdılar.

  Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kurulduktan sonra kısa zamanda cihan devleti olmuştu. Osmanlılar Avrupa içlerine İslamiyeti yayabilmek için önceleri Balkanlara olmak üzere, Avrupa seferleri düzenlemekteydiler. 1394'te Dovin, 1456'da Belgrad, 1475'te Vaslui, 1476'da Schera seferleri, Osmanlıların Avrupa'ya ilk adım atma dönemi savaşlarıdır.

  16. yüzyıl başlarındaki iki Romanya toprağı olan Eflak ve Boğdan, Türk hakimiyeti altında birer derebeylik oldular. Askeri ve diplomatik açıdan Osmanlı Sultanının emrine göre hareket eder ve yıllık vergi verirlerdi. İdarecileri, Osmanlı Padişahları tarafından tayin edilirdi. Zaten bunların derebeyleri kendi tebealarını Avrupalıların saldırılarından korumak için Osmanlı idaresinde kalmayı arzu ediyorlardı. Eflak ve Boğdan halkı, Avusturyalılar, Ruslar, Tatarlar, Kazaklar ve Lehlerden ibaret bölgedeki diğer ordulara karşı Osmanlı ordusunun yanında yer aldılar.

  1679'da Eflak Derebeyi olan Şerban'ın yerine 1688'de yeğeni Kostantin Brincoveanu geçti. Bu sırada Boğdan Derebeyi Dimitri idi. Bu iki derebeyi 1711 yılında Osmanlı-Rus savaşı esnasında isyan ederek, Deli Petro'ya yardım ettiler. Bunda, İstanbul'dan Balkanlara göç eden Yunan asıllı grupların tesiri büyüktü. Bunlar Eflak ve Boğdan'ın idari hayatına nüfuz etmişlerdi. Yaklaşık bir asır Türk idaresindeki derebeyliklerin bu isyanları ve huzursuzluk çıkarmaları üzerine Eflak ve Boğdan tahtları "voyvodalık" adı altında yeni bir sisteme konuldu. Bu sıralarda Osmanlı Devletinde duraklama devri başlamıştı.

  18. yüzyıl sonlarına doğru Rusya, Osmanlı Devletine olan düşmanlığını arttırdı. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Rusya, Osmanlılardan bazı haklar elde ederken bu arada bu iki derebeyliğin iç işlerine müdahale etme yetkisini de kazandı. Her ne kadar kontrol Osmanlılarda kaldıysa da, birçok ticari imkanlar kaybedildi. Bir yıl sonra Bukovina, Avusturya'ya bırakıldı. 1812 yılında Besarabya da elden çıktı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra 1834 yılına kadar Eflak ve Boğdan, Rusya hegemonyası altına tamamen girdi. Kont Pavel Kiselev, Rusya'dan destek görerek, Osmanlı medeniyetini ortadan kaldırmaya çalıştı.

  1859 yılında iki eyalet birleşti ve 1861 yılında Romanya olarak anıldı. 1877 yılında Romanya, Berlin Antlaşmasıyle Türk hakimiyetinden uzaklaştı. Bağımsızlıktan sonra, 1878'de krallık oldu. 1881'de I. Carol Romanya'nın ilk kralı oldu. 1886 yılında Romanya, tek meclisli anayasal monarşik idari sistemine döndü.

  Birinci Dünya Savaşından sonra Romanya'nın sınırları genişledi. Basarabya ve Bukovina'dan sonra Banat ve Transilvanya da ele geçirildi. Fakat çok geçmeden Basarabya ve kuzey Bukovina'yı, her zaman olduğu gibi 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı esnasında da yıllarca adaleti altında refah içinde yaşadıkları Osmanlılar aleyhine olarak, yardım ettikleri Rusya'ya bırakmak mecburiyetinde kaldı. Hatta yoğun tehditler neticesinde Güney Dobruca da Bulgaristan'a terk edildi.

  İkinci Dünya Savaşı esnasında Marshla lon Antonescu, Rusya'ya karşı Almanya ile birleşme teşebbüsüne geçti. Askeri bir hareketin lideri olan Antonescu 1944 yılında Sovyet entrikası ile Kral Michael tarafından bertaraf edildi ve Romanya, rusya'nın yanında yer aldı. Çok geçmeden Romanya komünizmin kucağına düştü. 1947 yılında bir Halk Cumhuriyeti halini aldıysa da bütün alanlardaki devletleştirilme bunu sadece lafta bıraktı.

  1965 yılındaki yeni Anayasaya göre, Romanya artık Halk Cumhuriyeti olmaktan çıkmış ve bir sosyalist ülke durumuna düşmüştü. Tehlikeyi sezenler 1966'da Rusya'ya karşı bir bağımsızlık hareketi geliştirmeye çalıştılar. 1970 ve 1973'te Romanya Devlet Başkanı Nicolai Çavuşesku (Ceausescu) ABD'yi ziyaret etti. ABD ile 1976 yılında 10 yıllık bir ticari anlaşma imzalanarak, nisbeten Rusya'dan uzak durulmaya çalışıldı. 1982 yılında Romanya bir miktar daha batıya yaklaştı, üç milyar dolar dolayındaki borçlarının ödenme süresinin uzatılmasını batılı ülkelerden talep etti.

  Doğu Blok Devletlerinde komünist rejimin hızla sarsıldığı 1989 sonlarında Romanya'da ilk gösteriler başladı. Gösterilerin kanlı biçimde bastırılması, ülke çapında gerginliğin artmasına sebep oldu. Ordunun, ayaklanan halkın yanında yer alması üzerine, ülkeden kaçmak isteyen Çavuşesku, yakalanarak hanımı ile birlikte yargılandıktan sonra kurşuna dizildi. Yönetimi üstlenen Ulusal Kurtuluş Cephesi, sosyalist rejime son vererek, çok partili sisteme geçiş yolunu açtı. Nisan 1990'da ilk serbest seçimler yapıldı.

  *
  Romanya

  [​IMG]

  Romanya, Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde, aşağı Tuna Havzasında, Karadeniz kıyısında yer alır. Sınırları 3187 km uzunluğunda olan ülke, Moldavya (681,3 km), Ukrayna (649,4 km), Sırbistan (546,3 km), Bulgaristan (631,3 km), Macaristan (444,8 km) ve Karadeniz (234,0 km) ile çevrilidir.

  Ülke topraklarının topografik sınıflandırması şöyledir: dağlar (% 31), tepeler (% 36), ve ovalar (% 33).

  Nüfus

  (1 Temmuz 1998 tarihi itibariyle): 22.502.803 (Avrupa'da 10. sırada); kentsel nüfus: % 55; nüfusun % 89,4'ü Romenlerden, %10,6'sı ise etnik azınlıklardan oluşmaktadır.

  Dili ve dini

  Rumence Latin Dilleri'nin en doğudaki temsilcisidir. Rumen dilinin kökeni, eski çağlarda Roma'nın Dacia ve Moesia eyaletlerinde konuşulan Latin diline dayanmaktadır. Etnik azınlıklar, kendi dillerini okullarda, idari işlerde ve aslihukuk mahkemelerinde kullanabilmektedir. En büyük etnik azınlık Macarca konuşanlardır.

  Romanya'da hakim dinler şunlardır: Hıristiyan Ortodoks (% 86,8), Katolik (% 5), Yunan - Katolik (% 1,0) vesaire. Dobruca bölgesinde, Köstence ve Tulça illerinde, Müslüman azınlık Türk - Tatarlar yaşamaktadır.

  Bugün, etnik azınlıklar:

  • Rumen - 89,5%
  • Macar - 6,6%
  • Çingene - 2,5%
  • Ukraynalı - 0,3%
  • Alman - 0,3%
  • Rus - 0,2%
  • Türk ve Tatar - 0,2%
  İdari Bölünüş

  Başkenti: Bükreş (228 km2; 1 temmuz 1998 tarihi itibariyle nüfusu 2.016.131). İdari bölünüm eyaletler, kentler ve komünler biçimindedir; Romanya'da 41 eyalet ve bunlara ek olarak eyalet statüsüne sahip başkent Bükreş, 83'ü belediye statüsüne sahip 263 kent ve 2685 komün (13.285 köy ile birlikte) bulunmaktadır. Önemli şehirleri Başkent Bükreş(Bucharest), Köstence(Constanta), Brasov (Brasov) ve Yas (Iasi) dir.

  Treznea Katliamı

  Treznea Katliamı Transilvanya'nın Treznea şehrinde 9 Eylül 1940'da Macarların Romanya'nın kuzey kesimlerini 2.Dünya savaşı sırasındaki ilhakı sırasında yaptığı bir katliamdır. Bir Ortodoks Papazını Macar ordusu kışkırtmıştır. Papazda Romen halkını yahudileri öldürmeleri için kışkırtmıştır. Halk 6 yahudiyi öldürmüştür.Bundan yararlanan Macar Ordusu 87 Romen'i öldürmüştür. Ayrıca bir lokal Kilisesi yıkmışlardır. Kaçan 200 kişiyi uçuruma kadar kovalamışlardır. Çoğu kişi aşağı düşüp ölürken kimisine de bir de Ortodoksateş açılmıştır.

  Ip Katliamı

  Ip Katliamı Macar ordusunun Romanya'nın kuzey kesimlerini ilhak ettiği sırada olan katliamdır. 14 Eylül 1940'ta Macar Ordusunun desteği ile muhaliflerin 158 Romen'i öldürmesi olayıdır.

  Erdel

  Erdel (Beyliği) ya da Transilvanya bugünkü Romanya'nın batı ve orta bölgelerine tarihte verilen isimdi. Asıl ismi Macarca Erdely, Romence Ardeal, Sırp, Bulgar ve Yunan dillerinde ise Erdel olarak kullanılmıştır. Diğer Avrupa ülkeleri aynı bölgeye genellikle Transilvanya ismini vermişlerdir. Erdel sonra 1526 yılındaki Mohaç SavaşındanOsmanlıların eline geçti. 1683 yılındaki 2. Viyana Kuşatmasından sonra kaybedildi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun bir parçası oldu. Bölge 20. yüzyılın ilk başlarında Macaristan ve Romanya arasında birkaç kere el değiştirdi. 2. Dünya Savaşı sonrasında Romanya'nın elinde kaldı.

  [​IMG]
  Iaşi, the Palace of Culture


  [​IMG]
  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz kıyısında, Bulgaristan ile Ukrayna arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 46 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 237,500 km²
  Sınırları: toplam: 2,508 km
  sınır komşuları: Bulgaristan 608 km, Macaristan 443 km, Moldova 450 km, Yugoslavya 476 km, Ukrayna (kuzey) 362 km, Ukrayna (doğu) 169 km
  Sahil şeridi: 225 km
  İklimi: Ilıman.
  Arazi yapısı: Orta kısımda yer alan Transilvanya Havzası, Moldova Ovasından Karpat Dağları ile ayrılır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m
  en yüksek noktası: Moldoveanu 2,544 m
  Doğal kaynakları: petrol, kereste, doğal gaz, kömür, tuz, demir, işlenebilir arazi, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %41
  daimi ekinler: %3
  otlaklar: %21
  ormanlık arazi: %29
  diğer: %6 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 31,020 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Depremler, heyelanlar

  [​IMG]
  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 22,364,022 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.6 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 19.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 70.16 yıl
  erkeklerde: 66.36 yıl
  kadınlarda: 74.19 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.35 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 350 (1999 verileri)
  Ulus: Romen
  Nüfusun etnik dağılımı: Romen %89.5, Macar %7.1, Roma 1%.8, Alman %0.5, Ukraynalı %0.3, diğer %0.8 (1992)
  Din: Romanya Ortodoksları %70, Roma Katolikleri %3, Diğer Katolikler %3, Protestanlar %6, inançsız %18
  Diller: Romence, Macarca, Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %97
  erkekler: %98
  kadınlar: %95 (1992 verileri)

  [​IMG]
  Yönetimi

  Ülke adı: Romanya
  Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
  Başkent: Bükreş
  İdari bölümler: 40 bölge ve 1 belediye; Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea
  Bağımsızlık günü: 1881 (Türkiye'den)
  Milli bayram: Birleşme Günü (Romanya ile Transilvanya'nın), 1 Aralık (1918)
  Anayasa: 8 Aralık 1991
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  [​IMG]
  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi -132.5 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %2.2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %13.9
  endüstri: %32.6
  hizmet: %53.5 (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %45.7 (2000 verileri)
  İş gücü: 9.9 milyon (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %11.5 (1999)
  Endüstri: Tekstil ve ayakkabı, hafif endüstri, madencilik, kereste, yapı malzemeleri, metalürji, kimyasallar, gıda maddeleri, petrol arıtımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %8 (2000)
  Elektrik üretimi: 49.036 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 44.768 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 1.935 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.1 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Buğday, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, patates, üzüm, yumurta, koyun
  İhracat: 11.2 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Tekstil ve ayakkabı %26, metal ve metal ürünleri %15, makine ve parça %11, mineraller ve yakıtlar %6 (1999)
  İhracat ortakları: İtalya %23, Almanya %18, Fransa %6, Türkiye %5, ABD (1999)
  İthalat: 11.9 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parçalar %23, yakıt ve mineraller %12, kimyasallar %9, tekstil ve ürünleri %19 (1999)
  İthalat ortakları: İtalya %20, Almanya %19, Fransa %7, Rusya %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 9.3 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Leu (ROL)
  Para birimi kodu: ROL
  Mali yıl: Takvim yılı

  [​IMG]
  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.777 milyon (1997)
  Telefon kodu: 40
  Radyo yayın istasyonları: ** 40, FM 202, kısa dalga 3 (1998
  Radyolar: 7.2 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 48 (1995)
  Televizyonlar: 5.25 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ro
  Internet servis sağlayıcıları: 38 (2000)
  Internet kullanıcıları: 600,000 (2000)

  [​IMG]
  Ulaşım ve Taşımacılık
  Demiryolları: 11,385 km (1996)
  Karayolları: 153,359 km (1998 verileri)
  Su yolları: 1,724 km (1984)
  Boru hatları: Ham petrol 2,800 km; petrol ürünleri 1,429 km; doğal gaz 6,400 km (1992)
  Limanları: Braila, Constanta, Galati, Mangalia, Sulina, Tulcea
  Hava alanları: 62 (2000 verileri)
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 26 Mart 2011

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler....
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Romanya Romanya Tarihi Forum Tarih
Romanya'nın Tarihi Hakkında Bilgi Ülke Kültürleri 28 Şubat 2012
2013 Romanya Nüfusu Kaçtır? Ülkeler Coğrafyası 13 Eylül 2012
1.Dünya Savaşında Romanya Cephesi Hakkında Bilgi Tarihi Bilgiler 20 Ekim 2011
Romanya - Romanya Hakkında Bilgi Ülkeler Coğrafyası 7 Mayıs 2011
Romanya nın Eurovision Şarkısı 2011 Yabancı şarkı sözleri 22 Nisan 2011

Bu Sayfayı Paylaş