Resulullahın Doğumu ve gençliği

'Peygamber Efendimiz (S.A.V)' forumunda DeMSaL tarafından 6 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Resulullahın Doğumu ve gençliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Milâdî Yıl

  571 (20 Nisan - 12 Rebiulevvel) Peygamber Efendimiz'in doğumu.
  575 Aralıklarla, beş sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
  577 Annesi ile Medine'ye gelip babasının mezarını ziyaret etmesi ve annesinin vefatı.
  577 Peygamber Efendimiz’i, dedesi Abdülmuttalib'in himayeye alması.
  579 Abdülmuttalîb'in vefatı üzerine amcası Ebu Tâlib'in himayesinde kalması.
  583 Bahire’nin, O’nun beklenen son Peygamber olacağını sezmesi.
  588 Amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
  591 Kureyş ile Kays arasında 4 yıl süren Ficâr harbinde tarafsız kalması.
  595 Şam'a ikinci seyahati, Meysere'nin Peygamberimiz'e hayranlığı.
  596 Hz. Hatice ile evlenmesi.
  606 Kâ'be'nin tamirinde Hacer-i Esved'i yerine koyması

  PEYGAMBERLİK

  610 Hirâ'da ilk vahyin geliş! (Ramazan ayında).
  En yakınlarını İslâm'a davete başlaması üzerine Hz. Hatice,Hz. Ali, Hz.
  Zeyd ve Hz. Ebu Bekir'in Müslüman olmaları.
  613 Üç sene gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp aleni davete başlaması.
  615 Müşriklerin baskısı karşısında bâzı Müslümanların Habeşistan'a ilk hicretleri,
  616 Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.
  617 İkinci kafilenin Habeşistan'a hicreti.
  617 Kureyş'in Hâşim oğullariyle münâsebeti keserek boykot ilânı.
  619 Kureyş'in muhasarayı kaldırması.
  619 Hz. Hatice'nin ve Ebu Tâlib'in vefatları “Hüzün Yılı”.
  620 Tâif'lileri İslâm'a davet için Taife gitmesi.
  620 Mi'râc'ın hadisesi
  620 Birinci Akabe Biati : Medineli 12 kişinin Müslüman oluşu.
  621 İkinci Akabe Biati : Medineli 75 kişinin Müslüman oluşu.

  HİCRET

  Milâdî-Hicrî

  622 1 (Eylül) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. Hicri takvimin başlangıcı.
  Beni Salim yurdunda ilk Cuma namazının kılınması.
  Ebu Eyyub el- Ensâri'nin evinde misafir kalması. Evinin ve camisinin yapılması.
  623 2 Mescid'in önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
  Yahudilerle siyâsi münâsebetlerin kurulması.
  Mekke'de nişanlandığı Hz. Aişe ile Medine'de evlenmesi
  Kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke’deki Kâbe'ye çevrilmesi
  Medine etrafındaki kabilelerle barış andlaşmaları yapılması.
  624 2 İslâm'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi.
  Orucun ve Zekât'in farz olması. İlk bayram namazının kılınması.
  Hz. Osman'ın zevcesi Rukiyye'nin vefatı. Hz. Fâtıma ile Hz. Ali'nin evlenmesi.
  624 3 Yahudilerin düşmanca harekete başlamalırı, münafıkların türemesi.
  Sevik gazvesi: Müslümanların Eba Süfyan'ı bozguna uğratmaları.
  625 3 Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehâdeti.
  Hz. Hasan'ın doğumu (Ramazan ayında).
  Peygamber Efendimiz'in Hz. Ömer'in kızı Hafsa ile evlenmesi.
  625 4 Raci vak'ası: Dine davet için kabilelere gönderilen mürşitlerin şehid edilmesi.
  Beni Nadir gazvesi: Yahudilerin sürgünü. Hz. Hüseyin'in doğumu (Şa'ban ayı).
  625 5 Dumetu'l-Cendel gazası: Suriye’de toplanan eşkiyâ çetelerinin dağıtılması.
  Beni Mustalık gazvesi: Bu kabile Medine'ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) şayiasının yayılması.
  Teyemmümün meşru kılınması.
  627 5 Hendek (Ahzâb) Harbi: Müşriklerin Medine'yi kuşatmaları ve perişan olmaları.
  Hendek Harbinde hıyanet eden Beni Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması.
  628 6/7 Hudeybiye Andlaşması.
  İslâm'a davet için hükümdarlara mesajlar gönderilmesi. (Bizans İmparatoru Heraklius'a, İran Kisrâsı Hüsrev Perviz'e, Mısır Hâkimi Mukavkıs'a, Habeşistan Necâşi'sine, Uman, Yemâme, Bahreyn, Yemen emirlerine.)
  Hayber'in fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi.
  Bir Yahudi karısının Hz. Peygamber'i zehirleme teşebbüsü.
  Safiyye ile izdivacı.
  Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanların Medine'ye dönmeleri.
  629 7 Hudeybiye hükümlerine göre Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmeleri.
  Hâlid bin Velid’in ve Amr İbn-i As’ın Müslüman olmaları.
  Yemen'den Ef'ari kabilesinin, Medine'ye gelip Müslüman olmaları.
  629 8 Mute harbi : Suriye'de Bizans'la ilk karşılaşma.
  630 8 Mekke'nin fethi, Kâ'be'nkı putlardan temizlenmesi.
  Huneyn, Evtas, Havâzin harbi.
  Taif’in kuşatılması (Kuşatma kalktıktan bir ay sonra Taifliler Müslüman oldu.)
  Kaside-i Bürde şâiri Kâ'b’ın Hz. Peygamber'in huzurunda Müslüman oluşu.
  Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı.
  Oğlu İbrahim'in doğumu.
  630 9 Tebük harbi, Suriye'de Bizans'a verilen ders.
  Münafıkların toplandıkları Mescid-i Dırâr'ın yakılması.
  Sulh ve sükûn devresi : Kabilelere mürşidler ve muallimler gönderilmesi.
  Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı.
  Necâşi’nin vefatı ve Peygamberimizin gıyabî cenaze namazı kılması.
  631 9 Hz. Ebubekir’in Hac emirliği.
  Müslümanlığın bütün Arabistan’a yayılması.
  632 10 Veda Haccı ve 100 bin Müslümana hitaben Veda Hutbesi’nin okunması.
  632 11 Bakî mezarlığını ziyaret ederek şehitlere dua etmesi.
  632 11 (8 Haziran - 12 Rebiülevvel) Ahirete irtihalleri
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Resulullahın Doğumu gençliği Forum Tarih
Resulullahın Dilinden Bazı Dualar Dualarımız Dua paylaşımları 6 Temmuz 2012
Resulullahın kaç türlü vazifesi vardı? Dini Sorular ve Cevaplar 27 Ekim 2009
ABDULLAH BİN SELÂM (Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî.) Sahabeler ve Alimler 11 Eylül 2009
Resulullahin (sav) aglamasi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 7 Mart 2009
Hz. Muhammed'in doğumu ve ölümü Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş