Reklam Kurulu

'Tüketici Şikayetleri' forumunda semyav5mitq tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. Reklam Kurulu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Reklam kurulu
  Madde 17-Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.

  Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

  Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

  a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,

  b) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,

  c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye,

  d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,

  e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,

  f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,

  g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye,

  h) Türkiye’deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

  i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

  j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye,

  k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

  l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

  m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

  n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,

  o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye,

  p) İşçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye,

  r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye,

  s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,

  t) Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

  u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye,

  v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye,

  olmak üzere yirmibeş üyeden oluşur.

  Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

  Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

  Kurul, Başkan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

  Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

  Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

  Reklam Kurulu kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığınca açıklanır.

  Reklam Kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Reklam Kurulu Forum Tarih
Hazırladığınız yatırım projesine uygun olarak nasıl bir reklam verirdiniz? Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Hazırladığınız yatırım projesine uygun olarak nasıl bir reklam verirdiniz? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Şubat 2014
Facebook Reklamları Nasıl Engellenir? İnternet ve Network 23 Haziran 2012
Doğru Reklam Yapmanın Püf Noktaları Diğer Mesleki Bilgiler 11 Ocak 2012
Nerelere Reklam Verilir Diğer Mesleki Bilgiler 11 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş