Ramazanın Son On Günü

'Ramazan ve Hikmeti' forumunda Siraç tarafından 18 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Ramazanın Son On Günü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  RAMAZAN’IN SON ON GÜNÜ HAKKINDA

  Ashabdan bazıları rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde bulunduğunu gördüler Bunun üzerine Resul-i Ekrem [sav]:

  “ Rüyalarınızın, Kadir gecesinin Ramazanın son yedi gecesinde bulunduğuna ilişkin olduğunu görüyorum Buna göre Kadir gecesine kavuşmak isteyen, onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” [Buhari, Teravih namazı, No:2017;, Müslim, Sıyam,No:1169]

  Resul-i Ekrem [sav], Ramazan ayında Kadir gecesinin faziletini elde etmek için araştırıyordu Bir keresinde Ramazan ayının ilk on gününde itikafa girmişti Sonra Ramazan’ın ikinci on gününde aramış ve bu şekilde birkaç kere yapmıştı Sonunda Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gününde aranması konusunda karar kılmış ve son on günde araştırılmasını emretmişti Konuyla ilgili olarak Hz Aişe’den [ran] rivayet edilen bir hadis şöyledir:

  “ Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın” [Buhari, Teravih namazı, No:2017;, Müslim, Sıyam,No:1169]

  Buhari’nin bir rivayetinde de şöyledir: “Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde arayın” Bu manada birçok hadis vardır

  Hz Ebu Bekir [ra] diyor ki: “Ben Resul-i Ekrem [sav]’den, Kadir gecesinin Ramazan ayının son on günü dışında her hangi bir zamanda araştırılmasına dair bir şey duymadım Resul-i Ekrem [sav] şöyle buyurdu:

  “ Kadir gecesini Ramazan’ın bitimine ya dokuz ya yedi ya beş ya üç gece kala ya da son gecesinde arayın” [Ahmed b Hanbel, MÜsned,5/36,39; Tirmizi,Savm,No:794

  HzHz Ebu Bekir [ra] Ramazan’ın ilk yirmi gününde senenin diğer günlerinde kıldığı kadar namaz kılıyordu Son on gün girdiğinde çok fazla ibadet etmeye başlıyordu Ebu Bekir [ra] Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinde araştırılmasını emretti

  Ebu Zerr [ra] anlatıyor: “İnsanlara Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorardım Bir gün Resul-i Ekrem [sav]’e dedim ki:

  -Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesi Ramazan ayında mı yoksa başka bir ayda mı? O [sav]:

  -Ramazan ayındadır, dedi Ben:

  -Kadir gecesi, nebiler hayatta iken olur, onların vefatı ile birlikte kaldırılır mı yoksa kıyamete kadar devam edecek mi, diye sorduğumda:

  -Kıyamete kadar devam edecek, cevabını verdi Ben:

  -Ramazan’ın hangi gecesinde, dedim O [sav]:

  -Onu ilk on gün ve son on günde arayın, buyurdu Bu kez:

  -Hangi on günde, diye sordum Resul-i Ekrem [sav]:

  -Son on günde Bundan sonra bana bu konuyla ilgili başka soru sorma, dedi Sonra Resul-i Ekrem [sav] konuşmaya devam etti Ben bir boşluk bulup tekrar:

  -Ey Allah’ın Resulü! Senin üzerindeki hakkım için söyler misin, son on günün hangisinde, dedim Bunun üzerine Resul-i Ekrem [sav] bana o kadar sinirlendi ki, o zamana kadar bana hiçbir sohbetimizde öyle sinirlenmemişti Sonra dedi ki:

  -Son yedi günden birinde arayın Bundan sonra bana daha bu konuyla ilgili soru sorma! ”[ Ahmed b Hanbel, Müsned, 5/171; İbn Hıbban, Sahih,5/274; Hakim, Müstedrek,1/437]

  Bu hadise göre Kadir gecesi, Ramazan ayının son yedi gecesinden birindedir

  Ayın yirmi üçünün hangi gün olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır Kimileri son yedi günün başlangıcının ayın yirmi üçü olduğunu söylemişlerdir Bilal’den [ra] rivayet edilen ve bu görüşü destekleyen bir hadis şöyledir:

  “ Ramazan’ın yirmi üçü son yedi günün başlangıcıdır” [Buhari,8/153,No:4470]

  İmam-ı Malik [rah] şöyle demiştir: “Diyorum ki -Allah en iyisini bilir- Ramazan’ın son dokuz gününün başlangıcı ayın yirmi biridir Son beş gününün başlangıcı ayın yirmi beşidir” Abdulmelik b Habib [rah], imam-ı Malik’in bu sözünü şöyle yorumlamıştır: “Bu Ramazan ayının noksan hesaplanmasına göredir”

  Eyüb es-Sehtayani [rah] Ramazan’ın yirmi üç ve yirmi dördüncü gecelerinde gusül alır, kokular sürünür ve şöyle derdi: “Yirmi üçüncü gece Medinelilerin gecesidir Yirmi dördünce gece ise bizlerin gecesidir Yani Basralıların”

  Kimileri de Ramazan’ın son yedi gününün başlangıcının ayın yirmi dördü olduğunu söylemişler ve özellikle yirmi dördüncü gecede daha fazla ibadet etmişlerdir Hz Enes [ra] ve Hz Hasan’ın [ra] da bu görüşü savunanlardan olduğu rivayet edilmiştir Yine bir rivayete göre Hasan [ra] şöyle demiştir: “Yirmi sene boyunca Ramazan’ın yirmi dördüncü gecesinde güneşin doğuşunu takip ettim ve Güneş’in bu günde ışığının olmadığını gördüm” İbni Abbas’tan [ra] da bu şekilde bir rivayet vardır

  Ebu Zerr [ra] ve Said el-Hudri [ra] Ramazan ayını tam olarak hesaplamışlar ve son yedi günün başlangıcının ayın yirmi dördü olduğu görüşünü savunmuşlardır Bu görüşü savunan daha birçok kimse vardır

  Resul-i Ekrem [sav]’den son yedi günün başlangıcının ayın yirmi üçü olduğu rivayeti de vardır Cabir [ra] diyor ki:” Abdullah b Üneys Resul-i Ekrem [sav]’e Kadir gecesinin hangi gün olduğunu sordu Bu soruyu sorduğunda Ramazan ayından yirmi iki gece bitmişti O [sav] da:

  “Kadir gecesini bu aydan geride kalan bu yedi günden birinde arayın!” [Mecmauz-Zevaid,3/175]buyurdu
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ramazanın Günü Forum Tarih
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur Ramazan ve Hikmeti 18 Eylül 2008
RAmazanin son 10 gunleRi Ramazan ve Hikmeti 3 Eylül 2008
7. sınıf sosyal çalışma kitabı sayfa 16 geçmişten günümüze kitle iletişim araçları cevapları nedir? Seviyeli-Ciddi Konular Çarşamba 21:25
Geçmişten günümüze hava ulaşımındaki gelişmeler kısaca Hava ve Deniz Taşıtları 10 Şubat 2017
Geçmişten günümüze insanlar yazıyı hangi nesneler üzerine yazmıştır kısaca Kültür ve Sanat Bölümü 10 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş