Radyo Ve Televizyon Muhabiri

#1
Sponsorlu Bağlantılar


TANIM


Radyo Ve Televizyon Muhabiri Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir

GÖREVLER
- Haber kaynaklarından kendisine iletilen haberleri okur, bunları önemine göre sıraya koyar ve derinliğine incelenmesi uygun görülen olaylar için bir gündem oluşturur, -Bir olayla ilgili olarak haber toplamak için, en doğru ve ayrıntılı haberi alabileceği haber kaynaklarını belirler, - Görüşeceği kişileri telefonla arayarak isteğini belirtir ve randevu ister, - Kameraman ünitesi ile ilişki kurar ve görüşmenin yayınlanacağı yeri ve saati belirtir, - Haber alacağı kişiye soracağı soruları hazırlar, - Kararlaştırılan saatte haber kaynağı ile görüşmesini yapar, görüntüleri kameramana kaydettirir, - Haberi yazar ve amirine onaylatır, - Gerektiğinde kitap, kaset vb kaynaklardan arşiv taraması yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Ses ve görüntü kayıt cihazları (teyp vb), -Ses ve görüntü montaj aletleri, - Bilgisayar, - Faks, teleks, - Çeşitli kırtasiye malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyo televizyon muhabiri olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, - Sosyal olaylara ilgili, - Derinliğine araştırma merakı olan, - Başkaları ile iyi ilişki kurabilen, - Değişik ortamlarda çalışıp, sık sık seyahat edebilecek kimseler olmaları gerekir Yaratıcılık mesleki başarıyı artırıcı etkendir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Radyo televizyon muhabirlerinin çalışma ortamları çok değişkendir Olayın niteliğine göre açık, kapalı, gürültülü, tozlu ve hatta tehlikeli olabilir Muhabirlerin haberlerini yazdıkları büro ortamı çok sayıda kişinin çalıştığı gürültülü bir ortamdır Muhabirler birinci derecede insanlarla etkileşim halinde görev yaparlar

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Radyo TV muhabirleri TRT Kurumunun bütün kanallarında (radyo ve TV), özel televizyon kanallarında, özel radyolarda, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev yapabilirler TV kanallarının artmasıyla birlikte mesleğe olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı iletişim fakültelerinin “Radyo ve Televizyon Yayımcılığı”, “Radyo, Sinema ve Televizyon”, “Sinema ve Televizyon” bölümlerinde verilmektedir Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda verilen hizmet öncesi eğitimler de bu mesleğin eğitim yerleri arasında sayılabilir Ancak, muhabirlik mesleğinden farklı alanlardan mezun olan kişiler de bu meslekte çalışabilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- İletişim fakülteleri radyo, TV ve sinema bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun açmış olduğu muhabirlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar 6 aylık hizmet-içi eğitime alınmaktadırlar Hizmet öncesi kurslarda; haber yazma (TV haberi, merkez haberleri, yurt haberleri ve dış haberler), röportaj tekniği, diksiyon, fonetik, kompozisyon, montaj tekniği gibi konularda eğitim alırlar - Anadolu teknik liseleri radyo-televizyon bölümünün eğitim süresi, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır Bu süre içerisinde öğrenciler; ortak genel kültür dersleri yanında; Ses ve Görüntü, Kayıt Cihazları, Kitle İletişim Araçları, Radyo-TV Temel Kavramları, Radyo-TV Program Yapımı, Temel Gazetecilik, Tanıtma Yöntemleri ve Reklam Tasarımı, Senaryo Yazımı, Sinema Tarihi, Radyo-TV Haberleri, Fotoğraf Uygulamaları ve Yayın Uygulamaları gibi dersler alırlar

MESLEKTE İLERLEME
İdari kadrolara geçiş mümkün olabilmektedir Haber genel yayın yönetmenliği, genel yayın yönetmenliği vb kadrolara yükselmek mümkündür

BENZER MESLEKLER:
Gazete muhabirliği


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU-

İletişim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilerden durumu uyanlara Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi ödenmektedir - TRT'de 6 aylık hizmet-içi eğitim süresince meslek adaylarına ücret ödenmemektedir -Bu meslekte ücretler, çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermektedir Özel televizyon ve radyolarda çalışanların ücretleri TRT’de çalışanlara göre daha yüksek olabilmektedir.
 

Son düzenleyen: Moderatör: