Rızık İçin Okunacak Dua

'Dualarımız Dua paylaşımları' forumunda SeLeN tarafından 14 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Rızık İçin Okunacak Dua konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  rızık için tılsımlı dualar - şifalı dualar - rızık ayetleri - helel kazan için dua  Kuvvetli Rızk Okuması

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn.
  Vallâhü yerzüku men yesâü bi gayri hisâb. Fetekabbelehâ
  rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve
  keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe
  vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet
  hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yesâü bi gayri
  hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul egayrallâhi
  ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ
  yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ
  meîyise kalâlen mâ teskürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû
  yestadafûne mesârikal ardı ve megâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve
  temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû
  ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû
  yu'risûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm
  minet tayyibâti lealleküm teskurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte
  fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines
  semerâti leallehüm yeskurûn. Ve inne min seyin illâ ındenâ
  hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ
  ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve
  hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ.
  innâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli seyin sebebâ.
  Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve asiyyâ.
  Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri
  min ba'diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn.
  Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye
  hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü
  yerziku men yesâü bi gayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin
  femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi
  hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve
  yeksifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh.
  Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm
  mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne

  alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve
  necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin
  fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi
  semarâtü külli seyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm
  lâ ya'lemûn. Febtegû ındallâhir rizka va'büdûhü veskurû lehü
  ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü
  rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm.
  Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm
  sümme yuhyîküm hel min sürakâiküm men yefalü min
  zâliküm min seyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüsrikûn. Elem
  terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı
  ve esbega aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min
  rizki rabbiküm ves kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün
  gafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh.
  Ve mâ enfaktüm min seyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur
  râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike
  lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel
  azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi gayri hisâb.
  inne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe
  yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve
  men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâligu
  emrihi kad cealallâhü li külli seyin kadrâ.

  RIZK AYETLERi

  Rızkın genis, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve
  sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kagıt üzerine misk
  ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde tasır ve kendine vird
  edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmedigi
  yerden rızıklandırır. O kisiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Rızık İçin Okunacak Forum Tarih
Rızık ve Kısmet Açıklığı İçin Okunacak Dua Dualarımız Dua paylaşımları 22 Mayıs 2011
Hayırlı Rızık İçin Okunacak Dua Dualarımız Dua paylaşımları 20 Ocak 2011
Rızık ve Kısmet Açıklığı İçin Okunacak Dua Dualarımız Dua paylaşımları 7 Ekim 2010
Bol Rızık ve Zenginlik İçin Okunacak Dua Dualarımız Dua paylaşımları 18 Temmuz 2010
Hayır şer rızık ve ecel ne demek kısaca Dini Terimler Sözlüğü 1 Mayıs 2015

Bu Sayfayı Paylaş