Psikoloji ve psikolojik rahatsızlıklar icin onemli bilgiler

'Psikoloji' forumunda Siraç tarafından 14 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Psikoloji ve psikolojik rahatsızlıklar icin onemli bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Psikoloji ve psikolojik rahatsızlıklar icin önemli bilgiler
  Psikiyatri nedir?
  insanların akli dengesizliklerini, davranış ve duygusal bozukluklarını inceleyen ve tedavisini yapan bir tıp dalıdır. Bu dengesizlikler bazı hallerde beyinde vaki olan yapı değişikliklerinden ileri geldiği için psikiyatri ve nevroloji dallan çok kez birbirlerinin sınırını taşarlar.
  Psikoloji nedir?
  Psikoloji davranış ve şuurlu hayatın bütün safhalarını inceleyen bir biyoloji bölümüdür.
  Psikolog nedir?
  Genellikle hekim olmayan, psikoloji alanında araştırma yapan veya eğitimci olarak yetiştirilmiş kişidir. Akli hastalıkların tedavisinde gereken zeka ölçme ve tatbiki psikolojik testler psikolog tarafından yapılır.
  Nevrozlar nedir?
  Nevrozlar yersiz, aşırı ve anormal duygusal tepki örnekleridir. Nörotik tepkiler normal duygusal tepkileri fazlasıyle aşan tepkiler olarak nitelenir. Çığırından çıkarak insanları kendi etkileri altına almış olan duygulardır. Bu tepkiler çok kez hastanın fazlasıyle etki. lendiği sebeplerle meydana çıkar. Bu gibi etkiler için "duygusal yükler" deyimi kullanılmaktadır. Yine çok kez bunlar hastanın kontrolü dışında bilinmeyen veya şuuraltı güdülerden meydana gelmektedir. Bunlar arasında kuruntu, duygusal çalkantılar, alınganlık, zorlayıcı fenomenler, fobilerden ve bazı, özellikle tepkisel tipte olan, depresyon türlerinden ileri gelmektedir. Başka bir deyimle bunlar, durumlara karşı olgunlaşmamış cevaplardır.
  Kuruntu (vesvese)Aşırı kuruntudan ileri gelen bir cins duygusal düzensizliktir. Bu gibi hastalar birçok durumlara karşı gösterdikleri tepkilerinde gergin, sinirli, alıngan ve birden patlayıcı olurlar. Uykusuzluk görülebilir. Bu gibi hastalarda çabuk atan nabız, kalbin normalin üstünde çarpması, fazla terleme, titreme ve baş ağrısı gibi fiziki belirtiler olabilir. Ayrıca baş dönmeleri, kusma ve ishal da bu belirtiler arasındadır.
  Nörasteni nedir?
  En ufak bir hareketten sonra bile duyulan aşırı yorgunluğa nörasteni denir ve bu, nevrozun başka bir şekildeki tezahürüdür. Bu hastalıkla birlikte hipokondri (her belirtiden endişe duyma), iştahsızlık ve kilo kaybı gelir. Nörastenik hastalar baş ağrıları, baş dönmeleri, uykusuzluk, zihni bir noktaya toplayamamak, sinirlilik, depresyon vb. gibi belirtilerden de şikayetçi olabilirler. Bu hastaların büyük çoğunluğu aslına maskelenmiş olan depresyondan mustariptirler.
  Bir kişinin psikiatrik yardıma ihtiyacı olduğu ne gibi belirtilerden anlaşılabilir?
  a. Açıkça fiziki oldukları belli olmayan hastalıklar.
  b. Belirli bir hastalık teşhisi konmadığı halde devamlı ve inatla hasta olduğuna dair iddia ve şikayetler.
  c. Sık sık meydana gelen inatçı depresyonlar.
  d. Sinirlilik, kontrolden çıkmış terslik ve huzursuzluk.
  e. İşinde devamlı çalışamamak durumu.
  f. Sürekli yorgunluk.
  g. İş arkadaşları ile sık sık tartışmalara girişmek.
  h. Tekerrür eden telaşlanmalar ve gereksiz korkular.
  i. İnatçı uykusuzluk.
  j. Nedeni anlaşılamıyan iştahsızlık
  Klostrofobi nedir?
  Bu asansörlerde, tünellerde vb. kapalı yerlerde bulunma korkusudur. Bu hastalığın belirtileri çok kez kuruntu nevrozlu hastalarda görülür.
  Agorafobi nedir?
  Bu da kuruntu nevrozunun başka türlü .bir belirtisidir ve açık alanlarda hastaların kuruntu duymalarına yol açar.
  Histeri nedir?
  Hastanın üzüntü ve sıkıntısını abartmalı ve dramatik yolda göstermesiyle tezahür eden ve çok kez rastlanan duygusal bir tepkidir. Histerinin hedefi (şuurlu iken veya şuursuz olarak) dikkat veya sempati cezbetmek, dayanılması zor bir geçmişteki olayı zihinden sümektedr. Bu gibi hastalar genellikle fazlasıyle hassas olmaktadır. Hastalık belirtilerinin anatomik veya tıbbi nedenleri bulunmamaktadır. Bu hastalık genellikle bir kaza gibi dramatik bir niteliği olan bir olaydan sonra kendisini göstermektedir. Çoğunluk vakalarda hasta bu dramatik olayı olduğundan çok daha feci olarak göstermektedir. Histerik tepkiler birdenbire tezahür etmektedirler. Hasta ya fazlasıyle telaşlanıp gürültülü olmakta, her şeyden şikayet etmektedir, veya aksine fazlasıyle sakin olarak bütün belirtilere aldırış etmemektedir. Gerçek olayların gerektireceği üzüntünün çok üstünde üzüntülü ve telaşlı bir hal gösterir veya şikayete te bulunmayarak gayet donuk bir şekilde ses çıkarmadan buna katlanır.
  Bir insan sinirli, heyecanlı veya kasvetli ise bir psikiatra danışması yararlı olur mu?Sinirli ve duygusal bakımdan rahatsız olan kimseler çok kez bilgili, tecrübeli ve zeki bir doktor tarafından yeterli derecede tedavi edilebilirler. Ancak ciddi belirtilerin tehlike derecesi psikiatri bölümünde ihtisas yapmamış olan bir doktorun gözünden kaçabilir ve ya bunların ciddiyet derecesini tesbit edemeyebilir.Uzman ve tecrübeli psikiatr, bir hastanın vücudundaki belirtilerden depresyon veya psikoz arazı bulurken, aynı belirtileri başka bir hastanın kuruntu veya, düzensizliğinden olduğunu teşhis edebilmektedir. Bu gibi buluşlarla ele alınarak gerekli tedavi sistemi kararlaştırılır ve çok kez bu teşhis ve karar bir hastanın hayatının kurtulmasını sağlar.
  Psikozlar nedir?Psikozlar bir dereceye kadar düzensiz şahsiyetler gösteren daha ciddi akıl hastalıklarıdır. Davranışlar gerçek dışı bir hal ve çoğu zaman olaylarla ilgili değildir. Bu davranışlar artık hastanın kontrolünün dışındadır. Bu hastalıklar, akli düzensizlik ve bir dereceye kadar mantık dışı davranış görüldüğünden dolayı akıl hastalıkları kategorisinde sayılır. Bunlar yersiz ve acayip davranışlar olarak da tarif edilebilirler. Hayal ve kuruntulara tesadüf edilir. Bu gibi hastaların genellikle çevreleriyle temasları kaybolur ve bilhassa, bunlarla mantıklı; rasyonel konuşmalar yapmak imkansız hale gelir
  Depresyon nedir?Bunlar karamsar düşüncelerin, keyifsizliğin, ruhi durumda kötümserliğin, ortaya koyduğu tepkilerin ileri getirdiği bir rahatsızlıktır. Bütün tepkiler karamsar olmakla kalmamakta, hastanın genel faaliyeti de azalmaktadır. Depresyondan müteesir olan hastalarda enerji ve yaşama şevki kalmamakta, hiçbir şeyle ilgilenmemekte, hiçbir şey yapmak istememekte, bir yeregitmekten kaçınmakta ve ancak yapayalnız bırakılmak arzusu görülmektedir. Evde kalmak isterler. Alışılmış hayatın dışmdadırlar. Normal sorumluluklar ihmal edilmektedir. Uykusuzluk ve iştahsızlık başgösterir. Bu yüzden hasta kilo kaybetmeye başlar. Bu hastalık ciddi biçimde gelmişse hastalar bedbinliğe ve ümitsizliğe kapılırlar ve kendilerine kimsenin yardım edemiyeceğine inanarak herhangi bir çareye başvurma lüzumunu hissetmezler. Bu şartlar altında intihara karşı büyük bir istek duyarlar. Bu durumda bir hastayı kendisine karşı korumak için hiç zaman kaybetmeden ihtisas görmüş bir psikiatrın yardımına başvurulması şarttır. Birçok vakalarda hastanın hastaneye . yatırılması gerekir. Hastanın evinde kalması çok sakıncalıdır ve bu hastanın hastanede devamlı müşahede altında bulundurulması tercih edilir.
  Değişik türlerde depresyonlar var mıdır?Evet. Depresyon çok kez bir nevzorun bir kısmı olup vakalara veya problemlere bir yankı olarak meydana gelebilmektedir. Bu hallerde bu hastalık tepkisel depresyon olarak anılmaktadır. Bu hastalığın iyileşme imkanları geniştir.Başka vakalarda, depresyon bir akli bozukluğun veya psikozun bir kısmını teşkil etmiş olabilir. Bu haller genellikle kısa sürer. Ancak bu gibi epişodlar tekrarlanabilir. Ayrıca, depresyon bir "manik-depressif" veya siklik (cyclic) rahatsızlıktan da ileri gelebilir.
  İnvolutional melankoli nedir?
  ilerlemiş yaşlarda rastlanan bir depresyon türüdür. Bu çok kez eskiden depresyon halleri geçirmiş bir hastada, hastalığın tekrarlanması olarak meydana çıkmaktadır. Bunun için bu hastalık ayrı bir tip depresyon olarak tanımlanmamıştır. Ancak, birçok vakalarda bu hastalıktan mustarip olan hastalarda akut kuruntu, neyecan ve vesvese hallerine rastlanmaktadır.


  Depresyon nasıl tedavi edilir?
  Hastada intihar ihtimali görülmekteyse, ilk önce buna karşı gereken bütün korunma tedbirleri alınmalıdır. Hasta intihardan bahsederse sözlerine aldırış edilmemelidir/Hasta devamlı olarak müşahede altında tutulmalıdır. En doğrusu hasta, hastaneye kaldırılmalıdır. Bu hastalığın tedavisinde psikiatrlar elektro-şok terapisi, beyne iyi tesir eden özel ilaçların kullanılmasına veya psikoterapiye başvurabilirler. En iyi sonuçları elde etmek için bu tedavi usullerinin bir kombinezonu da tatbik edilebilir. Örneğin, ilaçlardan beklenilen sonuçlar elde edilemezse elektro-şok kullanılır. Aksi taktirde ilaçlardan faydalanılmışsa o zaman elektroşokun kullanılmasına gerek kalmaz.
  Manik-depressif tepkiler nedir?Hastanın telaş ve heyecan (manik deyimi buradan gelmektedir), hareketsiz kalamama belirtileri, konuşma dahil bütün hareketlerinde devamlılık ve acelecilik, göstereceği haller bir grup psikoz düzensizliklerinden ibaret olup bunlar manik-depressif tepkiler olarak adlandırılır. Bu gibi hastalar ne dinlenirler, ne de uyurlar ve hareketlilikleri durdurulmadığı takdirde yorgunluktan çökerler. Belirtiler kısmen değişik olabilir. Hastalara uyuşturucu ilaç verilmesi gerekir. Belirtiler ciddi ise hastaneye kaldırılmaları ve hareketlerinin zor kullanılarak kısıtlanması gerekebilir. Başka durumlarda hastalarda depresyon halleri görülebilir ve bunların hareketleri bir yavaşlama arzeder. Ayrıca ruhen de depressif olurlar.
  Manik-depressif'li bir hastanın iyileşme şansı nedir?Genellikle bu hastalıktan mustarip bir hasta, birkaç ay devam edebilen hastalık nöbetinden sonra iyileşebilir. Hasta belirsiz bir süre iyi durumda kaldıktan sonra yeniden hastalanır. Yeni episod eskisiyle aynı özellikleri gösterebilir veya tamamen aksi istikamette yönelebilir. Bu gibi hastaların bir kısmı uzun süre iyileşmiş kalabilirler ve hastalık nöbetleri çok az gelir. Bazıları ise devamlı olarak bu gibi nöbetlere tutulurlar.
  Manik-depressif tepkisinin tedavisi nedir?
  Hastalığın hem "manik" hem de "depressif" safhalarında elektroşok tatbik edilebilir. Bu yolda çok defa iyi sonuçlar elde edilmektedir. Hastalık ciddi safhada olmadığı takdirde psikoterapi bazen yararlı olmaktaysa da, hastalık ilerlemiş veya ciddi bir safhadaysa bu sistemle bir düzelme elde edilememektedir. Manik-depressif tepkilerinin her safhasında kullanılan bazı ilaçlar yararlı olabilmektedir Hastaya iyileştikten sonra muhakkak surette psikoterapi tatbik edilmelidir. Çünkü bu sayede hastalığın tekerrür etmesini önlemek ihtimali çok fazladır.
  Şizofreni nedir?Şizofreni, genellikle gençlerde beliren bir psikoz türüdür. Daha önceleri "dementis praecox" olarak adlandırılırdı. Çok kez acayip olan düşünce bozuklukları, düşünce ile duygu arasında bir kopukluk, gerçeklerle temasın bozulması gibi hallerle kendisini göstermektedir. Böylece, hastanın ortaya attığı fikirlerle duyguları uymaz ve çelişkide olur veya duyguları fikirleri ile bağdaşmaz. Bu yüzden bu hastalıktan mustarip olanlar, başkalarına karşı çok soğuk davranırlar. Bu durum, bazen çok ciddi derecede gerçeklerden bir uzaklaşma olarak görünür. Hastalığın ilk devrelerinde bu gibi hastalar başkalarına kıyasla başarısız olurlar; uzun süre bir işte barınamazlar. Hastalığın nedeni bilinmemektedir.
  Şizofreni tedavi edilebilir mi?
  Evet. Elektro-şok ve insulin şoku gibi fiziki metotlar bu hastalığın tedavisinde çok yararlı olmuştur. Meşguliyetle ve sosyal tedavi ile benzer terapi usulleri de başarılı olmuştur. Son olarak geliştirilen birçok ilaçlar da şizofreni tedavisinde özellikle had safhada olan hastalarda iyi sonuçlar vermiştir Bu tedavi metotları sayesinde hastanelerden taburcu edilen şizofrenili hastaların sayısı her gün biraz daha artmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalardan da çok umut verici sonuçlar alınmış olup yakın gelecekte daha da başarılı tedavi usullerinin gelişeceği kuvvetle muhtemeldir.
  Şizofreni hastalığının iyileşme umutlan nedir?
  Genellikle bu hastalıktan iyileşme umutları azdır. Hastalık tedavi edilmediği taktirde daha had bir safhaya girme ihtimalleri çoktur. Bununla beraber akut şizofreniden de kurtulan hastalar görülmektedir ve bunlar iyileşme belirtileri de gösterebilmektedir. Bunlar daha hafif akli dengesizlikler gösterecek ve başkaları ile ilişkilerinde zorluk çekeceklerse de, sınırlı bir şekilde bile olsa hayatlarını sürdürebilirler.
  Paranoya tepkileri nedir?
  Bir hasta kendisine zulmedilmekte olduğu vehimlerine kapıldığı zaman buna paranoya tepkileri denir. Bu vehimler o derece aşırı olur ki hasta olan kişi, başka bazı kişilerin kendisine zulmetmek istediklerine inanır. En ufak bir olayı bu anormal inançlarını gerçek göstermek için tahrif eder. Bu hisleri hayali olduğu için normal tepki göstermesi beklenemez.
  Bir paranoya hastasının iyileşme imkanları nedir?
  Hastalık geçici, toksik veya organik bir rahatsızlıktan ileri gelmiş olabileceğinden bu durum geçici olabilir. Bazı vakalarda bu durum tamamen kaybolabilir veya durağan kalabilir. Fakat çoğunlukla kronk nitelikte olur ve hastanın bir akıl hastanesine yatırılmadı gerekir. Gerçek paranoyada iyileşme ihtimali çok azdır. Çünkü psi, koterapi bu zavallı kişilere ulaşamamaktadır
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  psikoloji nedir - psikiyatri nedir - nevrozlar nedir
  psikoloji hakkında heniş bilgi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Psikoloji psikolojik rahatsızlıklar Forum Tarih
İman ve Psikolojik Rahatsızlıklar Psikoloji 4 Eylül 2009
Psikolojik bağımlılık ne demek kısaca Psikoloji 3 Nisan 2014
Hastalarda Görülen Psikolojik Problemler Psikoloji 18 Ocak 2014
İnternetin Psikolojik Ve Ahlaki Etkileri Nelerdir Seviyeli-Ciddi Konular 18 Temmuz 2012
İnternetin Psikolojik Zararları Nelerdir Psikoloji 18 Temmuz 2012

Bu Sayfayı Paylaş