Polinomlar Konu Anlatımı - Polinom Örnekleri

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda Mavi_Sema tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Polinomlar Konu Anlatımı - Polinom Örnekleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Polinomlar
  Polinomlar Örnekli anlatım

  A. TANIM
  n bir doğal sayı ve a0, a1, a2, ... , an – 1, an birer gerçel sayı olmak üzere,
  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn
  biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.

  B. TEMEL KAVRAMLAR
  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn
  olmak üzere,
  Ü a0, a1, a2, ... , an–1, an in her birine polinomun terimlerinin katsayıları denir.
  Ü a0, a1x, a2x2, ... , an–1xn – 1, anxn in her birine polinomun terimleri denir.
  Ü Polinomun terimlerinden biri olan a2x2 teriminde x in kuvveti olan 2 ye bu terimin derecesi denir.
  Ü Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve der [p(x)] ile gösterilir.
  Ü Değişkene bağlı olmayan terime polinomun sabit terimi denir.
  Ü a0 = a1 = a2 = ... = an = an–1 = 0 ise, P(x) polinomuna sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.
  Ü a0 ¹ 0 ve a1 = a2 = a3 = ... an – 1 = an = 0 ise, P(x) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomunun derecesi sıfırdır.

  Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon polinom olmayabilir.
  Buna göre, fonksiyonlarda yapılan işlemler polinomlarda da yapılır.
  C. ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR
  P(x, y) = 3xy2 – 2x2y – x + 1
  biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun derecesi denir.
  D. POLİNOMLARDA EŞİTLİK
  Aynı dereceli en az iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir.
  Ü P(x) polinomunun katsayıları toplamı P(1) dir.
  Ü P(x) polinomunda sabit terim P(0) dır.

  Herhangi bir polinomda; katsayılar toplamı bulunurken o polinomda değişkenler yerine 1 yazılır. Sabit terim bulunurken o polinomda değişkenler yerine 0 (sıfır) yazılır. P(ax + b) polinomunun; katsayıları toplamı
  P(a + b) ve sabit terimi P(b) dir.
  Ü P(x) polinomunun;
  Çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı:


  Tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı:


  E. POLİNOMLARDA İŞLEMLER
  1. Toplama ve Çıkarma
  P(x) = anxn + an – 1xn – 1 + an – 2xn – 2 + ...
  Q(x) = bnxn + bn – 1xn – 1 + bn – 2xn – 2 + ...
  olmak üzere,
  P(x) + Q(x) = (an + bn)xn + (an – 1 + bn–1)xn – 1 + ...
  P(x) – Q(x) = (an – bn)xn + (an – 1 – bn–1)xn – 1 + ...
  olur.
  2. Çarpma
  İki polinomun çarpımı, birisinin her bir teriminin diğerinin her bir terimi ile ayrı ayrı çarpımlarından elde edilen terimlerin toplamına eşittir.
  3. Bölme
  der [P(x)] ³ der [Q(x)] ve Q(x) ¹ 0 olmak üzere,


  P(x) : Bölünen polinom
  Q(x) : Bölen polinom
  B(x) : Bölüm polinom
  K(x) : Kalan polinomdur.
  Ü P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)
  Ü der [K(x)] < der [Q(x)]
  Ü K(x) = 0 ise, P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam bölünür.
  Ü der [P(x)] = der [Q(x)] + der [B(x)]
  Polinomlarda bölme işlemi, sayılarda bölme işlemine benzer biçimde yapılır.
  Bunun için;

  1. Bölünen ve bölen polinomlar x in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.
  2. Bölünen polinom soldan ilk terimi, bölen polinomun ilk terimine bölünür.
  3. Bulunan bu bölüm, bölen polinomun bütün te-rimleri ile çarpılarak, aynı dereceli terimler alt alta gelecek biçimde bölünen polinomun altına yazılır.
  4. Bulunan sonuç, bölünen polinomdan çıkarılır. Fark polinomuna da aynı işlem uygulanır.
  5. Yukarıdaki işlemlere, kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük oluncaya kadar devam edilir.

  F. KALAN POLİNOMUN BULUNMASI
  Kalan polinomu, klasik bölme işlemiyle ya da aşağıdaki 3 yöntemden biri ile bulabiliriz.
  1. Bölen Birinci Dereceden İse
  Bir polinomun ax + b ile bölümünden kalanı bulmak için, polinomda değişken yerine yazılır.

  * P(x) in x – b ile bölümünden kalan P(b) dir.
  * P(mx + n) nin ax + b ile bölümünden kalan


  2. Bölen Çarpanlara Ayrılıyorsa
  Bölen çarpanlara ayrılıyorsa, her çarpan sıfıra eşitlenir. Bulunan kökler polinomda yazılarak kalan bulunur.
  P(x) polinomunun a(x – b) . (x – c) ye bölümünden kalan mx + n ve bölüm polinom Q(x) ise,
  P(x) = a(x – b) . (x – c) . Q(x) + mx + n olur.
  P(b) = mb + n ... (1)
  P(c) = mc + n ... (2)
  (1) eşitliği ile (2) eşitliğinin ortak çözümünden m ve n bulunur.

  Bölen polinomun derecesi n ise kalan polinomun derecesi en fazla (n – 1) dir. 3. Bölen Çarpanlarına Ayrılamıyorsa
  Bölen çarpanlarına ayrılamıyorsa aşağıdaki 2 yöntem sırasıyla uygulanarak kalan polinom bulunur.
  1) Bölen polinom sıfıra eşitlenerek en büyük dereceli değişkenin eşiti bulunur.
  2) Bulunan ifade bölünen polinomda yazılır.

  * P(x) polinomunun ax2 + bx + c ile bölü-münden kalanı bulmak için P(x) polinomunda x2 yerine yazılır.

  4. P(x) Polinomu (ax + b)n İle Tam Bölünüyorsa, (n Î N+)

  P(x) = axn + bxm + d ise,
  Pı(x) = a . nxn–1 + b . mxm–1 + 0
  Pıı(x) = a . n . (n – 1)xn – 2 + b . m(m –1) . xm – 2 dir.

  P(x) polinomunun (x – a) ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x) ve kalan k1, Q(x) polinomunun (x – b) ile bölümünden kalan k2 ise,
  P(x) in (x – a) (x – b) ile bölümünden kalan
  K(x) = (x – a) k2 + k1 olur.
  G. BASİT KESİRLERE AYIRMA
  a, b, c, d, e, f A, B birer reel (gerçel) sayı olmak üzere,

  eşitliğinde A yı bulmak için, A nın paydasının kökü bulunur.

  Bulunan bu değer eşitliğin sol yanında A nın paydası atılarak elde edilen de yazılır.
  Aynı işlemler B için de yapılır.

  H. DERECE İLE İLGİLİ İŞLEMLER
  m > n olmak üzere,
  der[P(x)] = m
  der[Q(x)] = n olsun.
  Buna göre,

  1. der[P(x) ± Q(x)] = m tir.
  2. der[P(x) . Q(x)] = m + n dir.
  3. P(x) in Q(x) ile bölümünden elde edilen bölüm B(x) ise, der[B(x)] = m – n dir.
  4. k Î N+ için der[Pk(x)] = k . m dir.
  5. der[P(kx)] = m, k ¹ 0 dır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Polinomlar Konu Anlatımı Forum Tarih
Polinomlar Konusu Anlatımı Konu Dışı Başlıklar 15 Ekim 2011
Polinomlar Çıkmış Sorular Konu Dışı Başlıklar 19 Ekim 2011
Polinomlar ile ilgili Çözümlü Sorular Konu Dışı Başlıklar 14 Ekim 2011
ÖSS Matematik Polinomlar Soru Örnekleri ve Çözümleri SBS - ÖSS - Sınavlar 25 Mart 2009
Aile sevgisi konulu deneme yazısı örneği Makaleler-Denemeler Dün 00:27

Bu Sayfayı Paylaş