Polimerlerin Kullanımındaki Avantaj Ve Dezavantajları Nedir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 14 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Polimerlerin Kullanımındaki Avantaj Ve Dezavantajları Nedir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Polimerlerin Kullanımındaki Avantaj Ve Dezavantajları Nelerdir?
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Polimerlerin Kullanımındaki Avantaj Ve Dezavantajları Nedir?

  Stiren Polistiren
  Kütle polimerizasyonun da reaksiyonlar ekzotermiktir, bu nedenle ısı transferi kolayca
  yapılabilir.
  Bu polimerizasyonun diğer polimerizasyon yöntemlerine göre üstünlükleri şunlardır:
  Polimerizasyon hızının yüksek olması
  Uygulama kolaylığı
  Ekonomik olması
  Temiz polimer eldesi
  Polimerin doğrudan işlenebilmesi
  Ancak polimerizasyon sırasında artan ortam viskozitesi, ısı aktarımını ve karıştırmayı
  zorlaştırır. Ayrıca tepkimeye girmeyen monomerlerin temizlenmesi gerekir. Bu
  dezavantajlar büyük ölçeklerde üretim yapılmasını sınırlar. Özellikle laboratuvar
  çalışmalarında kullanılan polimerizasyon yöntemidir. Kondenzasyon polimerizasyonları için
  elverişlidir. Çünkü bu tür polimerizasyonlarda yüksek molekül ağırlıklı polimer,
  reaksiyonunun en son aşamalarına kadar oluşamaz.
  2.1.2. Çözelti Polimerizasyonu
  Çözelti polimerizasyonunun başlangıcında polimerizasyon ortamında monomer,
  çözücü ve başlatıcı bulunmaktadır. Bu polimerizasyonda monomer reaksiyona katılmayan
  (inert) bir çözücü içerisinde polimerleştirilir. Çözücü polimerizasyon ortamını seyrelttiği için
  viskozite düşer, karıştırma kolaylaşır ve daha etkin bir ısı transferi yapılabilir.

  Polimerizasyonda kullanılan çözücü hem monomeri hem de başlatıcıyı çözerse
  polimerizasyon homojen bir ortamda başlar, ilerler ve sonlanır. Buna homojen çözelti
  polimerizasyonu denir.
  Çözücü monomeri çözüp, polimeri çözmemesi sonucu ortamda çözünmeyen toz ve
  tanecik halinde polimer kalır. Ortamın homojenliğinden söz edilemez. Bu tür çözelti
  polimerizasyonlarına heterojen çözelti polimerizasyonu denir.
  Çözelti polimerizasyonlarında çözücü seçimine çokdikkat edilmelidir.
  erime ve kaynama noktası, polimerden uzaklaştırılabilir olması, pahalı ve sağlıksız olmaması
  önemlidir. Daha çok alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, esterler, alkoller ve eterler
  kullanılır. Su da çözücüdür, ancak monomerlerin birçoğu organik olduklarından su içerisinde
  çözelti polimerizasyonu yapılamaz. Ancak poliakrilamit, poli(akrilik asit), poli(metil
  metakrilat) gibi bazı polimerler su ortamında sentezlenebilir.
  Vinil asetat, akrilonitril ve akrilik asit esterleri çözelti polimerizasyonu ile
  polimerleştirilir.
  Çözelti polimerizasyonunun avantajları:
  Viskozitenin düşük olması
  Sıcaklık kontrolünün sağlanması
  Ürünün hemen kullanılabilmesi(boya, yapıştırıcı)
  Çözelti polimerizasyonunun dezavantajları:
  Karışımın mol kütlesini düşürür.
  Çözücünün polimerden uzaklaştırılması gerekir, bu da maliyeti yükseltir.
  Çözücü dikkatli seçilmezse çevre kirliliği oluşturabilir.

  2.1.3. Süspansiyon Polimerizasyonu
  Süspansiyon polimerizasyonunda monomerle karışmayan bir sıvı içerisinde
  monomerin dağılıp asılı tutulması sırasında oluşur. Su en çok kullanılan sıvıdır.
  sulu fazda 0,01–0,5 cm. çapında damlalar halinde dağıtılır, yani monomerin suda
  süspansiyonu yapılır.
  Süspansiyonunun kararlı olması ve oluşan polimer parçacıklarının birbirine
  yapışmaması için içine stabilizatör denilen kimyasallar katılır. Süspansiyon oluşturan bu
  maddeler monomerin etrafını sararak saklamaktadır. Gerekli önlemler alınmazsa tanecikler
  kümeleşerek bloklaşır. Stabilizatör olarak genellikle jelâtin, kaolin, pudra, bentonit, baryum,
  kalsiyum ve magnezyum karbonatlar, alüminyum hidroksit gibi suda çözünmeyen inorganik
  bileşikler kullanılır. Ayrıca mekanik karıştırma ile damlaların birbirine yapışması engellenir.
  Polimerizasyon başlatıcısı olarak monomerde (organik fazda) çözünen başlatıcılar
  kullanılmaktadır. Polimerizasyon sonunda elde edilen toz polimer sudan süzülerek ayrılır ve
  kurutulur. Polimer granül halinde üretilir.
  Stiren, metil metakrilat, vinil klorür, vinil asetat bu yöntemlerle polimerleştirilebilir.
  Elde edilen en son ürüne bakılarak bu tür polimerizasyona inci veya tane polimerizasyonu da
  denir.
  Resim 2.1: Süspansiyon polimerizasyonu ile elde edilen polimerler
  Süspansiyon polimerizasyonunun avantajları:
  Isı aktarımı kolaydır.
  Sıcaklık kontorülü kolaydır.
  Ürün yapıştırıcı ve boya olarak kullanılabilir.
  Organik çözücü kullanılmaması
  Yığın ve çözelti polimerizasyonundan daha emniyetli olması
  Çözelti polimerizasyonunun dezavantajları:
  Daha çok kesikli üretime uygundur.
  Ortamdaki maddelerden kaynaklanan polimer kirlenmesi
  Suyun ve stabilizatörün polimerden uzaklaştırılması, kurutulması gibi yan
  işlemler gerektirmesi bunun ekonomik açıdan yük oluşturması.

  Akrilik asit, metakrilik asit, metil metakrilat, stiren, vinil asetat, vinil klorür, tetraflor
  etilen, klortrifloretilen monomerleri bu yöntemle polimerleştirilir. Süspansiyon
  polimerizasyonu endüstride çok sık kullanılan bir polimerizasyon yöntemidir.
  2.1.4. Emülsiyon Polimerizasyonu
  Uygun emülsiyon yapıcılar yardımı ile su içinde çok ince dağılmış monomerin
  polimerleştirilmesi yöntemidir.
  Su ortamında, yüzey aktif bir madde ve suda çözünen bir başlatıcı bulunur.
  emülsiyon yapıcı bir madde yardımıyla ortama dağılmış haldedir.
  suda çözünen bir maddedir. Ortam devamlı karıştırılarak monomerin çok küçük parçacıklar
  halinde dağılarak elde edilmesi sağlanır.
  Emülsiyon polimerizasyonunda, ortamda; su, monomer, misel yapıcı ve başlatıcılar
  bulunmaktadır. Monomer yüzey aktif bir madde (sabun gibi ) ile kararlı hale getirilir ve bu
  damlacıklara misel denilir. Misellerin bir ucu hidrofobik diğer ucu hidrofiliktir.
  Polimerleşme misellerde çabuk ve oldukça düşük sıcaklıklarda yapılır. Yapılan ölçümler
  misellerin çubuk şeklinde olduğunu göstermiştir. Her misel 50- 100 emülsiyon yapıcı
  molekülden oluşur. Miseli oluşturan bu moleküllerin, hidrokarbon kuyrukları miselin içine,
  iyonik uçları ise suya doğru dönük durmaktadır.
  (a) (b)
  Şekil 2.3: (a) Misel yapıcı olarak kullanılan sodyum lauril sülfat (b) Misel yapıcı molekülün
  Apolar ve polar uçları
  Emülsiyon polimerizasyonunun başlangıcında misel yapıcı ve su karıştırılır.
  Karışımda bulunan misellerin bir kısmı suda çözünür, bir kısmı da bir araya toplanarak
  küresel miseller oluşturur.

  Su içerisinde miseller çözüldükten sonra karıştırılarak ortama monomer katılır.
  Monomerin bir kısmı suda çözünür.
  Bir kısmı misellerin içine girerek onları şişirir.
  Diğerleri de monomer damlaları halinde suda dağılır
  Emülsiyon yapıcı madde ortamda bulunan monomerlere tutunur ve polimerizasyon
  gerçekleşir. Ortamdaki polimerlere sarılarak polimerizasyon işlemi sonlanmış olur.
  Şekil 2.5: Misel yapıcı moleküller tarafından sarılmış polimer tanecikleri
  Emülsiyon polimerizasyonunun tekniği özellikle sentetik kauçuğun üretiminde
  kolaylık sağlar. Endüstride stiren- bütadien (SBR)kauçuğun üretiminde kullanılmaktadır.
  SBR özellikle lastik endüstirisinde kullanılan önemli bir polimerdir.
  Resim 2.2: Araç lastiği
  Emülsiyon polimerizasyonunun avantajları:
  Polimerizasyon hızı yüksektir.
  Yüksek mol kütleli polimer elde edilebilir.
  Sıcaklık kontrolü kolaydır.
  Viskozite düşüktür.
  Kütle ve çözelti polimerizasyonuna göre daha emniyetlidir.
  Organik çözücü kullanılmaz.
  Emülsiyon polimerizasyonunun dezavantajı:
  Polimerden miseli uzaklaştırmak zordur
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Polimerlerin Kullanımındaki Avantaj Forum Tarih
Fosil yakıt kullanımındaki artış, doğal sistemleri nasıl etkilemektedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 17 Ekim 2012
Fosil yakıt kullanımındaki artış, doğal sistemleri nasıl etkiliyor? Doğa ve Bitkiler 19 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş