Peygamberimizin Veda Hutbesi- pps slayt gösterisi indir

'Dini Programlar' forumunda Siraç tarafından 21 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  (9 Zilhicce l0 H/8 Mart 632 M Cuma)
  Peygamberimiz Hz Muhammet (sas) Vedâ haccında, 9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vâdisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitabetti
  Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur"Hamd Allah'a mahsustur O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur
  Ey Nâs! Sözümü iyi dinleyiniz Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha berâber olamayacağım
  İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden masûndur(413/2)
  Ashâbım! Yarın rabbınıza kavuşacaksınız Bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız(413/3) Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler Olabilir ki, bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiş olur (414)
  Câhiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadırAshâbım! Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır Fakat aldığınız borcun aslını ödemek gerekir Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız Allah'ın emriyle bundan böyle fâizcilik yasaktır İlk kaldırdığım fâiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın fâiz alacağıdır (415/1)
  Ashâbım! Câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttalib'in torunu (amcalarımdan Hâris'in oğlu) Rabîanın kan davasıdır(415/2)
  Ey Nâs! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim Siz kadınları Allah'ın emâneti olarak aldınız Onların nâmus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve şerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığnız kimseleri âile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe göre her türlü (meşru ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir (416)
  Mü'minler! Size iki emânet bırakıyorum Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız Bu emânetler, Allah'ın kitabı Kur'ân ve O'nun Peygamberinin sünnetidir
  Ey Nâs! Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü duruma dönmüştür Bir yıl, l2 aydır bunlardan 4'ü Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep hürmetli aylardır(418)
  Ashâbım! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfûz ve saltanatını kurma gücünü ebedî olarak kaybetmiştir Fakat size yasakladığım bu şeyler dışında, küçük gördüğünüz şeylerde ona uyarsanız, bu da onu sevindirir ona cesâret verir Dininizi korumak için bunlardan da uzak kalınız (419)
  Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardırMü'minler! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin Rabbınız birdir, babanız birdir Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıştır Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir(420) Müslüman müslümanın kardeşidir Böylece bütün müslümanlar kardeştir Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyin Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler(421)
  Ey Nâs! Cenâb-ı Hak Kur'an da her hak sahibine hakkını vermiştir Mirâsçı için ayrıca vasiyyet etmeye gerek yoktur (422)Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa, ona âittir Zina eden için ise mahrûmiyet vardır Babasından başkasına soy (neseb) iddiâsına kalkışan soysuz, yahut efendisinden başkasına intisâba yeltenen nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lânetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın Cenâb-ı Hak böylesi insanların ne tevbelerini ne de adâlet ve şâhitliklerini kabûl eder(423)
  Ashabım! Alllah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin, âmirlerinize itaat edin Böylece Rabbınızın Cennetine girersiniz(424)
  Ey Nâs! Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashâbı kiram:
  - Allah'ın dinini teblîg ettin, vazîfeni hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şehadet ederiz, dediler Rasûlüllah (sas) mübarek şehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemâat üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa:
  - Şâhid ol Yâ Rab! Şâhid ol Yâ Rab! Şâhid ol Yâ Rab! buyurdu"(425)
  (399) el-Buhârî, 2/285; Tecrid Tercemesi, 4/548 (Hadis No: 646)
  (400) Müslim, 4/43 (K Fedâil, 63); el-Buhârî, 2/104; Tecrid Tercemesi, 4/748 (Hadis No: 679)
  (401) Aynî, Umdetü'l-Kâri, 4/115; Tecrid Tercemesi, 4/551
  (402) Asr-ı Seadet, 1/191; Tecrid Tercemesi, 2/245-248 Hadis No: 240 ve izahı
  (403) el-Buhârî, 2/29-30; Tecrid Tercemesi, 3/428 (Hadis No: 547)
  (404) Müslim, 2/887, K Hac B Haccetü'n-Nebiy (Hadis No: 1218)
  (405) el-Buhârî, 2/146; Tecrid Tercemesi, 6/100-101 (Hadis No: 767) ve 6/106 (Hadis No: 769); Zâdü'l-Meâd, 1/369; Tecrid Tercemesi, 10/426
  (406) el-Buhârî, 2/173; Tecrid Tercemesi, 6/169 (Hadis No: 811)
  (407) Cem-i takdim: İkincisinin henüz vakti girmeden, iki vakit namazı birlikte kılmaktır
  (408) el-Buhârî, 1/16; Tecrid Tercemesi, 1/45 (Hadis No: 42 ve 10/435)
  81 gün sonra Rasûlüllah (s(409) el-Mâide Sûresi, 3; Bu âyet en son inen ahkâm âyetidir Bir gün sonra (10 Zilhicce) Mina'da inen "Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazandığının tastamam verileceği günden korkunuz" (el-Bakara Sûresi, 282) anlamındaki âyetle Kur'ân-ı Kerim tamamland Bundan sonra dinî hükümlerde hiç bir ziyâde ve değişme (nesh) olmadıas) vefât etti (bkz Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 2/1569)
  (410) Cem-i tehîr: Birincisinin vakti çıktıktan sonra, iki vaktin namazını birlikte kılmaktır
  (411) İbn Mâce, es–Sünen, 2/1008 (Hadis No: 3029); Zâdü'l-Meâd, l/473; Tecrid Tercemesi, 10/436
  (412) Zâdü'l-Meâd, l/475; Tecrid Tercemesi, 10/437; Müslim, 2/943, (Hadis No: 1297)
  (413/1) Müslim 2/593 (Hadis No: 868); Ebû Dâvûd, 1/252 (Hadis No: 1097); İbn Mâce, 1/610 (Hadis No: 1892-1893)
  (413/2) el-Buhârî, 1/24; Tecrid Tercemesi, 1/63 (Hadis No: 61); Riyâzü's-Sâlihîn Tercemesi, 1/253 (Hadis No: 203); Beyhakî, es-Sünen'ü'l Kübra, 5/274; İbn Hişâm, 4/250
  (413/3) el-Buhârî, 1/38; Tecrid Tercemesi, 1/99 (Hadis No: 101); Riyazüs'Sâlihîn Tercemesi, 2/111 (Hadis No: 701); İbn Hişâm, 4/250
  (414) el-Buhârî, 5/126-127; Müslim, 2/889 (Hadis No: 1218); Beyhakî, Sünen, 5/140, Haydarabad, 1352; Tecrid Tercemesi, 10/437 (Hadis No: 1654) Riyâzü's-Sâlihîn Tercemesi, 1/260-262 (Hadis No: 211)
  (415/1) Müslim, 2/889 (Hadis No: 1218); Ebû Dâvûd, 1/442 (Hadis No: 1905); Beyhakî, 5/275; İbn Hişâm, 4/251
  (415/2) Ebû Dâvûd, 2/219, (Hadis No: 3334); İbn Hişâm, 4/251; Rabîa, oğluna süt anne bulmak için Sa'd Oğulları kabîlesine gittiğinde Hüzeyl onu öldürmüştü Peygamber (sas) Efendimiz koyduğu yasakları önce kendi yakınlarında uygulamıştır
  (416) Tirmizî, 3/467, (Hadis No: 1163); Ebû Dâvûd, 1/442 (Hadis No: 1905); İbn Mâce, 1/594 (Hadis No: 1851); Riyâzü's-Sâlihin Tercemesi, 1/318-319 (Hadis No: 274); İbn Hişâm, 4/251
  (417) Mâlik, el-Muvatta, 2/899 (Kader, 3); Müslim, 2/889-890 (Hadis No: 1218); Ebû Dâvûd, 1/442 (Hadis No: 1905); et-Tirmizî, 5/662-663 Hadis No: 3786, 3788); İbn Mâce, 2/1025 (Hadis No: 3074)
  (418) el-Buhârî, 4/126-127; Tecrid Tercemesi, 10/437-330 (Hadis No: 1654); İbn Hişâm, 4/251
  (419) İbn Hişâm, 4/251
  (420) Ahmed b Hanbel, Müsned, 5/411 Kahire, 1313; Mecmau'z-Zevâid, 3/266 ve 8/84, Beyrut, 1967
  (421) el-Buhârî, 1/35
  (422) Ebû Dâvûd, 2/103 (Hadis No: 2870)
  (423) İbn Hîşâm, 4/253
  (424) et-Tirmizi, es-Sünen, 2/516 (Hadis No: 616); Riyâzü's-sâlihîn, 1/106 (Hadis No: 73)
  (425) Müslim, 2/890 (Hadis No: 1218); Ebû Dâvûd, 1/442 (Hadis No: 1905); İbn Hişâm, 4/250-253; Tecrid Tercemesi, 10/431-434 Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür (413/1) (417)
   
 3. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için teşekkürler
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Peygamberimizin Veda Hutbesi Forum Tarih
Peygamberimizin Veda Hutbesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 22 Aralık 2011
Peygamberimizin Hz.Fatma'ya vedası Peygamber Efendimiz (S.A.V) 27 Ekim 2008
Peygamberimizin kaç çocuğu vardır kısaca Peygamber Efendimiz (S.A.V) 18 Şubat 2017
Peygamberimizin haksızlıklara karşı tutumu Peygamber Efendimiz (S.A.V) 23 Ağustos 2014
Peygamberimizin Eğitime Verdiği Önemi Anlatan Yazı Peygamber Efendimiz (S.A.V) 26 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş