Peygamber efendimizin mübarek isimleri ve manaları

'Peygamber Efendimiz (S.A.V)' forumunda Dine tarafından 15 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

  1. Dine

    Dine Özel Üye

    Peygamber efendimizin mübarek isimleri ve manaları konusu
    Sponsorlu Bağlantılar
    Peygamber efendimizin mübarek isimleri ve manaları


    [​IMG]

    Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
    Âbid: Kulluk eden, ibadet eden Âdil: Adaletli Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
    Ahsen: En güzel
    Alî: Çok yüce
    Âlim: Bilgin, bilen
    Allâme: Çok bilen
    Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
    Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
    Beşir: Müjdeleyici
    Burhan: Sağlam delil
    Cebbâr: Kahredici, gâlip
    Cevâd: Cömert
    Ecved: En iyi, en cömert
    Ekrem: En şerefli
    Emin: Doğru ve güvenilir kimse
    Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
    Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
    Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
    Gâlip: Hâkim ve üstün olan
    Ganî: Zengin
    Habib: Sevgili, çok sevilen
    Hâdi: Doğru yola götüren
    Hâfız: Muhafaza edici
    Halîl: Dost
    Halîm: Yumuşak huylu
    Hâlis: saf, temiz
    Hâmid: Hamd edici, övücü
    Hammâd: Çok hamdeden
    Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
    Kamer: Ay
    Kayyim: Görüp, gözeten
    Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
    Mâcid: Yüce ve şerefli
    Mahmûd: Övülen
    Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
    Mâsum: Suçsuz, günahsız
    Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü
    Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
    Mekkî: Mekkeli
    Merhûm: Rahmetle bezenmiş
    Mes'ûd: Mutlu
    Metîn: Çok sağlam ve güçlü
    Muallim: Öğretici
    Muktedâ: Peşinden gidilen
    Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
    Müctebâ: Seçilmiş
    Mükerrem: Şerefli, yüce
    Müktefî: İktifâ eden, yetinen
    Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
    Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
    Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
    Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
    Mustafa: Çok arınmış
    Müstakîm: Doğru yolda olan
    Mutî: Hakka itaat eden
    Mu'tî: Veren ihsân eden Müşâvir: Kendisine danışılan
    Nakî: Çok temiz
    Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
    Nâsih: Öğüt veren
    Nâtık: Konuşan, nutuk veren
    Nebî: Peygamber
    Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
    Necm(i): Yıldız
    Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
    Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
    Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
    Nûr: Işık, aydınlık
    Râfi: Yükselten
    Râgıb: Rağbet eden, isteyen
    Rahîm: Mü'minleri çok seven
    Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
    Resûl: Elçi
    Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
    Saîd: Mutlu
    Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
    Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
    Sâdık: Doğru olan, gerçekci
    Saffet: Arınmış, seçkin kişi
    Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
    Sâlih: iyi ve güzel huylu
    Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
    Seyfullah: Allah' ın kılıcı
    Seyyid: Efendi
    Şâfi: Şefaat edici
    Şâkir: Şükredici
    Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
    Tâhir: Çok temiz
    Takî: Haramlardan kaçınan
    Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
    Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
    Vâiz: Nasihat eden
    Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
    Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
    Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
    Zâkir: Allah' ı çok anan
     

Bu Sayfayı Paylaş