Pascal Üçgeni İle Kombinasyon Arasındaki İlişki

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda SeLeN tarafından 2 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Pascal Üçgeni İle Kombinasyon Arasındaki İlişki konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Pascal üçgeni ile kombinasyon arasındaki ilişki nedir - Pascal üçgeni nedir - kombinasyon örnekleri - Pascal üçgeni - Pascal üçgeni çözümleri


  pascal üçgenindeki sayıların dizilimi kombinasyon ile bire bir ilişkilidir.
  Mesela pascal üçgeninin 4. satırını alalım sayılar 1-4-6-4-1 şeklidedir ki bunlar 4'ün tüm kombinasyonlarını(0'dan 4'e) temsil ederler.
  1 - > C(4,0)
  4 - > C(4,1)
  6 - > C(4,2)
  4 - > C(4,3)
  1 - > C(4,4)
  Her satırında bu böyledir. 6. satırda 6'nın kombinasyonları, 12. satırda 12'nin kombinasyonları bulunur.


  Bir kümenin alt kümelerinin sayısını gösteren “PASCAL” üçgenini oluşturalım.
  Kümenin Eleman Sayısı:

  s(A)=0............................................ ...............1
  s(A)=1............................................ ............1.....1
  s(A)=2............................................ .......1.....2.....1
  s(A)=3............................................ ..1.....3.....3.....1
  s(A)=4..........................................1. ....4.....6.....4.....1
  s(A)=5......................................1..... 5.....10....10.....5....1 ...

  Üçgenin tepesinde 1 yazdık.Sonraki satırların ilk ve son sayılarını yine 1 aldık.Bir satırda ardışık iki sayının topl****** bu sayıların ortasına gelecek şekilde bir alt satıra yazdık.Bu işlemlere yukardan aşağı doğru devam ettik.
  Örneğin; s(A)=4 ..............1.....4.....6.....4.....1
  s(A)=5..........1.....5.....10.....10.....5.....1
  Bu tablodaki sayıların ne ifade ettiğini gösterelim.
  A={a,b,c} kümesi 3 elemanlı olup bu kümenin alt kümelerini yazalım.
  0 elemanlı alt kümesi{} 1 tane
  1 elemanlı alt kümeleri{a},{b},{c} 3 tane
  2 elemanlı alt kümeleri{a,b},{a,c},{b,c}3 tane
  3 elemanlı alt kümeleri{a,b,c} 1 tane

  s(A)=3 olan satırdaki sayılar olduğunu görünüz.O halde bu tablo, bir kümenin 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı,....alt kümelerinin sayısını gösterir.
  Pascal Üçgenini biraz daha büyüterek aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
  *6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı 15 tane alt kümesi vardır.(s(A)=6‘nın
  satırındaki üçüncü sayı)
  *5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı en az 3 elemanlı kaç tane alt kümesi olduğunu araştıralım:
  3 elemanlı..........10..........(s(A)=5’in satırında 4. sayı)
  4 elemanlı..........5..........(s(A)=5’in satırında 5. sayı)
  *7 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç alt kümesi olduğunu araştıralım:
  1.YOL: (21+35+21+7+1)=120
  2.YOL: 2 7-(1+7)=128-8=120 (Neden?)

  Binom Açılımı:
  (a+b)n nin açılımında Pascal Üçgenindeki sayılar terimdeki katsayıları olur.a’nın kuvvetleri n den 0 a kadar azalarak, b’nin kuvvetleri 0 dan n ye kadar artarak yazılır.


  (a+b)5=?
  Katsayılar 1 5 10 10 5 1
  A nın kuvvetleri a5 a4 a3 a2 a 1
  B nin kuvvetleri 1 b b2 b3 b4 b6

  (a+b)5=1a5+5a4b+10a3b2+10a2b3+5ab4+1b5


  *(5x-3y)2=?
  Katsayılar 1 2 1
  5x’in kuvvetleri 25x2 5x 1
  -3y’nin kuvvetleri 1 -3y 9y2
  (5x-3y)2= 25x2 -2.5x.3y +9y2= 25x2 –30xy +9y2  II. KOMBİNASYON
  TANIM
  r ve n birer doğal sayı ve r £ n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine, A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.
  n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı

  [​IMG]

  Permütasyonda sıralama, kombinasyonda ise seçme söz konusudur.

  [​IMG]

  Ü n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:

  [​IMG]

  Ü Herhangi üçü doğrusal olmayan, aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;
  a) Çizilebilecek doğru sayısı

  [​IMG]

  b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan

  [​IMG]

  tane üçgen çizilebilir.

  Ü Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane [​IMG] doğru en çokfarklı noktada kesişirler.
  Ü Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.

  [​IMG]

  Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan

  [​IMG]

  tane paralelkenar oluşur.
  Ü Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en [​IMG]çok tane kesim noktası vardır.
  III. BİNOM AÇILIMI
  A. TANIM
  n Î IN olmak üzere,

  [​IMG]

  ifadesine binom açılımı denir.
  Burada;

  [​IMG]

  sayılarına binomun katsayıları denir.

  [​IMG]

  ifadelerinin her birine terim denir.

  [​IMG] ifadesinde [​IMG] katsayı, xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.
  B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELLİKLERİ
  1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.
  2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin top-lamı n dir.
  3) Katsayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre, (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.
  4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;

  baştan (r + 1). terim : [​IMG]
  sondan (r + 1). terim : [​IMG]

  (x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+), 2. terimin işareti (–), 3. terimin işareti (+) ... dır.
  Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+), tek sayı olan terimin işareti (–) dir.
  Ü n Î N+ olmak üzere,
  (x + y)2n nin açılımında ortanca terim

  [​IMG]
  Ü n Î IN+ olmak üzere,

  (xm + )n açılımındaki sabit terim,
  ifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.
  Ü c bir gerçel sayı olmak üzere, (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için
  x = [​IMG]0 ve y = 0 yazılır.
  Ü (a + b + c)n nin açılımında
  ak . br . cm li terimin katsayısı;

  [​IMG]

  OMBİNASYON TABLOSU SAYILARI PASCAL SAYILARIDIR YANİ AYNI TABLODUR
  ÖRNEK.
  1xx0000001--1
  6xx0000043--258
  15xx000903--13545
  20xx012341--246820
  15xx123410--1851150
  6xx0962598--5775588
  1xx6096454--6096454
  --------------+
  ------------------------------------
  -------sonuç...13983816
  ÇIKAN BU SONUÇ 6/49 SONUÇUDUR

  İKİ PASCAL DİYE BİLİNEN SAYILARIN HESABI
  BUNA KAT SAYILARI HESABI DENİR.

  BUNU DAHA ÇOK AÇMAK İSTERDİM AMA BU KADAR
  ........YETERLİDİR HER HALDE......


  KAT SAYILARI HESABI İLE İSTENİLEN SAYIYA NOKTA VURUŞLARI
  YANİ DAHA KÜÇÜK SAYILAR İLE SONUÇA ULAŞMA

  İKİNCİ SIRA KOMBİNASYON SAYISI 44.DEN BAŞLAR

  1x44-000000000044
  5x946-00000004730
  10x13244-00132440
  10x135751-1357510
  5x1086008-5430040
  1x7059052-7059052
  -------------+
  --------------------------
  -------sonuç-13983816
  ---------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 45.DEN BAŞLAR

  1x990-00000000990
  4x14190-000056760
  6x148995-00893970
  4x1221759-4887036
  1x8145060-8145060
  -----------+
  -------------------------
  ------sonuç-13983816
  ---------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 46.DAN BAŞLAR

  1x15180-000015180
  3x163185-00489555
  3x1370754-4112262
  1x9366819-9366819
  ------------+
  ------------------------
  -----sonuç-13983816
  ----------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 47.DEN BAŞLAR

  1x178365-0000178365
  2x1533939-003067878
  1x10737573-10737573
  -------------+
  ----------------------------
  --------sonuç-13983816
  ----------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇAPILAN KOMBİNASYON SAYISI 48.DEN BAŞLAR

  1x1712304-001712304
  1x12271512-12271512
  -------------+
  -------------------------------
  --------sonuç-13983816
  --------------------------------------------

  KAT SAYILARI HESABI İLE İSTENİLEN SAYIYA NOKTA VURUŞLARI
  YANİ DAHA KÜÇÜK SAYILAR İLE SONUÇA ULAŞMA

  İKİNCİ SIRA KOMBİNASYON SAYISI 44.DEN BAŞLAR

  1x44-000000000044
  5x946-00000004730
  10x13244-00132440
  10x135751-1357510
  5x1086008-5430040
  1x7059052-7059052
  -------------+
  --------------------------
  -------sonuç-13983816
  ---------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 45.DEN BAŞLAR

  1x990-00000000990
  4x14190-000056760
  6x148995-00893970
  4x1221759-4887036
  1x8145060-8145060
  -----------+
  -------------------------
  ------sonuç-13983816
  ---------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 46.DAN BAŞLAR

  1x15180-000015180
  3x163185-00489555
  3x1370754-4112262
  1x9366819-9366819
  ------------+
  ------------------------
  -----sonuç-13983816
  ----------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇARPILAN KOMBİNASYON SAYISI 47.DEN BAŞLAR

  1x178365-0000178365
  2x1533939-003067878
  1x10737573-10737573
  -------------+
  ----------------------------
  --------sonuç-13983816
  ----------------------------------------------
  İKİNCİ SIRA ÇAPILAN KOMBİNASYON SAYISI 48.DEN BAŞLAR

  1x1712304-001712304
  1x12271512-12271512
  -------------+
  -------------------------------
  --------sonuç-13983816


  alinti
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Pascal Üçgeni İle Forum Tarih
Pascal Üçgeni Ve Fraktal Arasındaki İlişki Nedir Konu Dışı Başlıklar 30 Ocak 2012
Pascal Üçgeni Nerelerde Kullanılır Konu Dışı Başlıklar 29 Ocak 2012
Pascal Üçgeni Konu Dışı Başlıklar 30 Mayıs 2011
Pascal Üçgeni ve Pascal Üçgeninin özellikleri Konu Dışı Başlıklar 24 Mayıs 2011
Pascal Üçgeni - Pascal Üçgeni Özellikleri Konu Dışı Başlıklar 28 Kasım 2010

Bu Sayfayı Paylaş