Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 14 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


  Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 28/06/2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde görevlendirmek üzere 2008 KPSS (B) grubu sınav puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN


  UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ (5-1(1 Yıl Hizmeti Olan)


  Hemşire 2 Hemşirelik Lisans programlarının birinden (Sağlık) Yüksek okulu) mezunu olmak. 1.403,00.-TL


  Sağlık Teknikeri 2 1-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulların Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü önlısans mezunu olmak. 1.317.00.-TL


  2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.


  Destek Personeli 2 Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü mezunu olmak. 894,82.-TL


  1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  GENEL ŞARTLAR:


  a) T.C. Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut afta uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, d) Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak, e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,


  2- İlan tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,


  3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.


  4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


  5- En az 5 yıl Hastane tecrübesi olmak.

  MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:


  I- Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Panıukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


  2008 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.pamukkale.cdu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


  İSTENİLEN BELGELER:


  1- Öğrenim Belgesi 2- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç bel«esi. 3- Nüfus cüzdanı tasdikli örneûi. 4- Fotoğraf (2) adet. 5- Adli Sicil Kaydı belgesi.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş