PAÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Faaliyetleri ve Akademik Yayınları

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda UquR tarafından 9 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  PAÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Faaliyetleri ve Akademik Yayınları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  PAÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Faaliyetleri ve Akademik Yayınları

  Türk Yüksek Mahkemeleri ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında Kamu Hizmetine Girme Hakkı Yrd.Doç.Dr. Yasin Sezer (Ankara, 2006, 196 sayfa)
  İkinci Meşrutiyet'te Âyan Meclisi 1908-1912, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Yrd.Doç.Dr. H. Aliyar Demirci, İstanbul, 2006.
  Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Yayınları, Bursa, Kasım 2004, Prof. Dr. İnan Özer (Telif)
  Türkiye’nin Özel Çevre Koruma Bölgeleri Politikası ve Foça Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir, 1994. (Basılı yüksek lisans tezi). 194 sayfa, (Doç.Dr.) Hüseyin Özgür.
  Kitaplar (Editörlü)
  (Editörlü) Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak (Editörler) (2006) Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktüel Kitabevi, İstanbul. (410 sayfa)

  (Editörlü) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -I: Reform, Nobel Yayınevi, Ankara, Eylül 2005 (Editörler Doç Dr. Hüseyin Özgür ve Doç.Dr. Muhammet Kösecik), 715 sayfa, Giriş + 30 Bölüm.
  (Editörlü) Çağdaş Kamu Yönetimi II, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004 (Editörler Dr. Muhittin Acar ve Dr. Hüseyin Özgür), 440 sayfa, 13 Bölüm.
  (Editörlü) Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayınevi, Ankara, Eylül 2003, (Editörler Dr. Muhittin Acar ve Dr. Hüseyin Özgür) (Editörlü), 430 sayfa, 14 Bölüm.
  Kitap Bölümleri
  Hüseyin Özgür, "Bir Yerel Gelişme Öyküsünün Farklı Yorumları: Denizli Ekonomisi Araştırmaları", Değişen Mekan (Derleyen): Ayda Eraydın, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006.
  Murat Ali Dulupçu ve Hüseyin Özgür, “Yerel Ekonomik Gelişmede Yerel Yönetimlerin Rolü”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak (Editörler), Alfa Aktüel Kitabevi, İstanbul, 2006, ss. 171-202.
  Muhammet Kösecik ve Hüseyin Özgür, “GİRİŞ: Yerel Yönetimlerde Reform: Geleneksel Modelin Değişim Süreci”, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Editörler) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, ss. 1-20, Eylül 2005.
  Muhammet KÖSECİK, ve İsa SAĞBAŞ (2005) “Tarihsel Bakış Açısıyla Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, Nagehan Arslan (ed.), Seçkin, Ankara, 111-152.
  Muhammet KÖSECİK (2005) “Türkiye’de Yerel Seçimler”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I: Reform, H. Özgür ve M. Kösecik (ed.), Nobel Yayın, Ankara, 253-274.
  Sedat Azaklı ve Hüseyin Özgür, “Belediye Organları ve Organlar Arası İlişkiler: Başkan, Meclis ve Encümen”, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Editörler) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi,, ss. 297-319, Eylül 2005.
  Hüseyin Özgür, “Türkiye’de Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Sorunu”, Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Editörler) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, ss. 471-499, Eylül 2005.
  Hüseyin Özgür, “Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim”, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Editörler) Çağdaş Kamu Yönetimi II: Konular, Kuramlar, Kavramlar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, 2004.
  Muhammet Kösecik (2004) “Avrupa Birliği Entegrasyonu ve Ulusal Kamu Yönetimleri”, Çağdaş Kamu Yönetimi-II, M. Acar ve H. Özgür (ed.), Nobel, Ankara, Nobel Yayın, s. 3-31.
  Gül, Hüseyin ve Hüseyin Özgür, “Ademimerkeziyetçilik ve Yerel Yönetim – Merkezi Yönetim İlişkileri”, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Editörler) Çağdaş Kamu Yönetimi II Konular, Kuramlar, Kavramlar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, 2004.
  Sedat Azaklı ve Hüseyin Özgür, “Belediyelerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri”, Turizm: İlkeler ve Yönetim içinde, Atila Yüksel ve Murat Hançer (Editörler), Ankara, Turhan Kitabevi, ss. 121-142, Şubat 2004.
  Muhammet Kösecik ve Naci Karkın (2004) “Elektronik Devlet: Amaçlar, Sorunlar ve Uygulamalar”, Kamu Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya, A. Yılmaz ve M. Ökmen (ed.), Ankara, Gazi Kitabevi, s. 97-129.
  Ertuğrul Acartürk ve Hüseyin Özgür, “Teoride ve Türkiye’de Desantralizasyon” Abdullah Yılmaz ve Mustafa Ökmen (Editörler), Kamu Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya içinde (Prof. Dr. Kemal Görmez’in Sunuş’uyla), Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 143-182, Şubat 2004.
  Hüseyin Özgür, “Yeni Kamu Yönetimi Hareketi”, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Editörler) Çağdaş Kamu Yönetimi I Konular, Kuramlar, Kavramlar içinde, Ankara, Nobel Kitabevi, ss. 183-224, Ekim 2003.
  Hüseyin Özgür, “Türkiye’de Kent Ekonomisi: Kamu Yönetimi Perspektifi”, Yerel ve Kentsel Politikalar içinde, Akif Çukurçayır ve Ayşe Tekel (Editörler), Konya, Çizgi Kitabevi, ss. 363-412, Eylül 2003.
  Hüseyin Özgür, ve Fuat Erdal, “Yerel ve Bölgesel Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorileri”, M. Akif Çukurçayır (Derleyen), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi içinde, Konya, Çizgi Kitabevi, ss. 325-369, Ocak 2003.
  Sedat Azaklı ve Hüseyin Özgür, “Belediyelerde Başkan, Meclis ve Encümen İlişkileri İle Güç Dağılımı”, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (Editörler) Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler içinde, İstanbul, Alfa Kitabevi, ss. 285-330, Ekim 2002 (7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresindeki bildirinin gözden geçirilmiş versiyonu)
  Hüseyin Özgür, “Türkiye’de Küçük Belediyelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (Editörler) Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler içinde, İstanbul, Alfa Kitabevi, ss. 137-171, Ekim 2002.
  Hüseyin Özgür, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Temizlik ve Halk Sağlığı Hizmetleri”, Yeni Türkiye, Büyük Osmanlı Araştırması, Cilt 5: Toplum içinde, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss. 116-128, 1999.
  Sedat Azaklı ve Hüseyin Özgür, “Cumhuriyetin 75. Yılında Belediyelerin Merkezi Yönetim ile İlişkisi”, Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan, Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerine Düşünceler içinde, Adnan Menderes Üniversitesi Yayın No 8, Aydın, ss. 79-95, 1999.
  Uluslararası Makaleler
  Hüseyin Özgür, “Integration of a Local Economy to The Global Markets Through Specialized Textile Products Export: Home Textile Subsector in Denizli, Turkey”, Studia Regionalia, edited by: Tadeusz Markowskia and Maciej Turała, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Volume 16, Mart 2006, pp. 173-181.
  Muhammet Kösecik and İsa Sağbaş (2004) “Public Attitudes to Local Government in Turkey: A Research on Knowledge, Satisfaction and Complaining”, Local Government Studies, Vol. 30, No 3, September, pp. 360-383.
  Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, “Training of Civil Servants in Turkey: Progress, Problems and Prospects,” International Journal of Public Administration (IJPA), Vol 27 No 3-4, ss. 197-218, 2004.
  Muhammet Kösecik, and Naim Kapucu (2003) “Conservative Reform of Metropolitan Councils: Abolition of the GLC and MCCs in Retrospect” Contemporary British History, 17/3, Vol. 17, No. 3, Autumn 2003, pp. 71-94.
  Ekrem Tatoğlu, Fuat Erdal, Hüseyin Özgür ve Sedat Azaklı, “Resident Attitudes Toward Tourism Impacts: The Case of Kusadasi in Turkey”, International Journal of Hospitality and Tourism Administration (IJHTA), Vol 3, No 3, ss. 79-100, Fall 2002.
  Yakup Bulut and Muhammet Kösecik (2002) “NGOS and Municipalities: A Study of the Gaziantep Metropolitan Municipality”, Turkish Studies, Vol. 3, No. 2, s. 1-20.
  Muhammet Kösecik (2000) “The Thacherite Approach to Local Government Revisited, Local Governance, Vol. 26, No. 1, s. 47-53.
  Ulusal Makaleler
  Muhammet Kösecik, Naim Kapucu and Yasin Sezer (2003) “Becoming an Effective Public Manager in the Global World: District Governors in Turkey”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 105-129.
  Kapucu, N. and Kösecik, M. (2002), “Transferability of Administrative Reforms: New Public Management As An Example”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 20, Sayı. 1, Sayı 1, s. 135-154.
  Uluslararası Bildiriler
  Eylül 2006: Hüseyin Özgür (2006) “Granting Greater Municipality Status in Turkey: Issues, Policy Process and Outcomes”, The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly and the Greek section of ERSA 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargment, Southern Europe, and the Mediterranean, Volos, Yunanistan.August 30th – September 3rd, 2006. http://www.prd.uth.gr/ersa2006/
  Eylül 2006: Bülent Dinçer, Metin Özaslan and Hüseyin Özgür (2006) “Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-Economic Development Index (SEDI)”, The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly and the Greek section of ERSA 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargment, Southern Europe, and the Mediterranean, Volos, Yunanistan.August 30th – September 3rd, 2006. http://www.prd.uth.gr/ersa2006/
  Mayıs 2006: Muhammet Kösecik (2006) “Voting Behaviour in Turkish Local Elections: National Trends and Coherence/Variations within City Regions”, First Bi-Annual EURA (European Urban Research Association) Conference: Cities in City Regions, 11-14 May 2006, Warsaw, Poland. (http://www.wgsr.uw.edu.pl/eura.conference/)
  Temmuz 2005: Hüseyin ÖZGÜR, “Integration of a Local Economy to the Global and European Markets Through Export–Led Growth and Specialized Textile Products Export: Home Textile Production in Denizli – Turkey”, başlıklı bildiri 18th European Advanced Studies Institute in Regional Science: New Members – New Challenges for the European Regional Development Policy, konulu Yaz Enstitüsünde sunulmuştur. Lodz and Cracow, Poland/Polonya, July 1st – July 10th, 2005, European Regional Science Association ile Polonya’daki yerel organizatörler. July 1st – July 10th, 2005
  Muhammet Kösecik, Naim Kapucu and Yasin Sezer (2002) “How to be An Effective Public Manager in the Global World: A Research on District Governors in Turkey”, IASIA Annual Conference on Public Administration Between Globalisation and Decentralisation: Implications for Education and Training, İstanbul 17-20 Haziran.
  Ulusal Bildiriler
  Kasım 2005: III. Kamu Yönetimi Forumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Naci KARKIN: “Lisans Düzeyindeki Kamu Yönetimi Kitaplarının Görsel Açıdan İçerik Analizleri” http://www.metu.edu.tr/~kayfor/prog.html, 17-18 Kasım 2005, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - PAÜ İİBF Kamu Forum Tarih
Jean Paul Sartre Kimdir Kısaca Hayatı Biyografisi Eserleri Düşünürler-Filozoflar 13 Ağustos 2013
Pauli dışlama ilkesi nedir? Seviyeli-Ciddi Konular 15 Ekim 2012
Akla Veda Kitabı - Paul Feyerabend Kitap, Resim ve Dergi 18 Mart 2012
Paulina Porizkova Resimleri, Paulina Porizkova Fotoları Sanatçı-Ünlü Resimleri 4 Şubat 2012
Paul Eluard Kimdir, Paul Eluard Hayatı Biyografi & Otobiyografi 13 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş