Osmanlıca Terimler

'Diğer Diller' forumunda Dine tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Osmanlıca Terimler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Acemi oğlanı ; Acemi ocağına yeni alınmışhenüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yeniçeri adayı.
  Akağa ; Sarayın haremindeki zenci olmayan hadım harem ağası.(Darüssaade ağası)
  Arpa Emini ; Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi.Ahır masraflarını ken disine emanet edilen paradan yapan kişi.
  Arz odası ; Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikleri oda.
  Askeri Rüşdiye ; Askeri ortaokul.
  Aşçıbaşı ; Saray mutfaklarındaki aşçıların başı.

  Babıâli ; ( Yüksek kapı anlamında) Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık)Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina.
  Babüssaade Ağası ; (Kapuağası/Sarayağası) Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinin genel amiri.
  Baltacı ; Sarayda harem muhafızlarına verilen ad. / Seferler sırasında askeri birliklerin önünde giden ve yolların kapanmasına neden olan ağaçları kesen eli baltalı olanuzun sakal bırakıp meşin önlük giyen özel seçilmiş iri yapılı askerler.
  Baruthane Nazırı ; Barut imalatı ile uğraşan baruthane nezaretinin yöneticisi.
  Başçıbaşı ; Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi.
  Baş Çuhadar ; Sarayda padişahın kaftan ve kürklerine bakan büyük memur. / Sadrazam ve vezirlerin ve diğer üst düzey görevlilerin yanında çalışan ve evrak iletmemektup taşıma işi yapan görevlilerede çuhadar denirdi.
  Berberbaşı ; Saray berberlerinin başıyöneticisi.
  Beylerbeyi ; Genel valiSancak beylerinin başı.Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına “Anadolu Beylerbeyi”Avrupa kıtasındaki sancak beylerinin genel valisinide “Rumeli Beylerbeyi” denirdi.
  Bimarhane ; Akıl hastanesi.(Tımarhane)
  Bina Emini ; Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırkeninşaat masraflarını tutanmalzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyenbiri katip diğeride Ruznameci (Muhasebeci) olmak üzere iki yardımcısı bulunan görevli.
  Bostancıbaşı ; Padişahın mülkü olan bostanların ekilipbiçilme işini yürüten bostan işçilerinin başı. / Sarayın muhafazasına ve şehrin güvenliğine bakan askeri teşkilatın başı.

  Cariye ; Düşman ülkelerine yapılan akınlarda ele geçirilerek veya yabancı ülkelerden kaçırılarakmal gibi para ile alınıp satılan kızkadınkadın köle.

  Çelebi ; Efendikibargörgülü ve ince kişi.Eskiden “bay”yerine kullanılan bir ünvan.
  Çerakçı ; Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi.
  Çeşnigir ; Darphane-i Amire’de (darphane) çalışan ve basılan gümüş ve altın paraların ayarını kontrol eden kişi.

  Darül kurra ; Camimescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.
  Darüssaade Ağası ; Osmanlı saraylarında harem dairelerindeki hadım edilmiş harem ağası.
  Darüşşafaka ; Eski “Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye”(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kurulmuş olan yetimler okulu.
  Defterdar ; Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler.
  Defter Emini ; Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli.
  Delme Mecra ; Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisiyer altı su isale hattı.
  Derviş ; Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşangiyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi.
  Devşirme ; Yeniçeri ocağına alınan gayri müslim çocuklar.
  Divan ; Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüşmek üzere yaptıkları toplantı.
  Divanı Hümayun ; Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazamşeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarının görüşüldüğü meclis.

  Ebced hesabı ; Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerden seçilerek düzenlenmiş anlamlı dizilerle bir olayın meydana geldiği yılı belirtme yolu.
  Enderun ; Saray teşkilatı.
  Erkânı harb ; Kurmay sınıfından olan yüksek rütbeli asker.
  Evkaf ; Vakıfların hepsitümü.Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü.
  Eyercibaşı ; Padişahın ve saraydaki diğer yüksek görevlilerin atlarının eyerlerini yapan sınıfın yöneticisi.

  Fodla ; Bir cins çörekkurabiye.

  Gümrük Emini ; Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici.

  Hafız ; Kur’an’ı ezberlemiş olan kişi.
  Harbiye Nezareti ; Osmanlılarda milli savunmanın kara kısmı ile uğraşan nezaret.
  Harem-i Hümayun ; Sarayların kadınlara mahsus olan kısmıHarem dairesi.
  Harik havuzu ; Yangın havuzu.Yangınlara müdahale etmek için gerekli olan suyun depo edildiği havuzlar.
  Hasodabaşı ; Sarayda padişaha ait olan bölümlerin hizmetini gören kişilerin yöneticisi.
  Hattat ; Mesleği Arap harfleri ile güzel yazı yazmak olan kimse.
  Hazine-i Hassa ; Padişahın şahsi gelir ve malları.
  Hazine Kethüdası ; Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse.
  Haznedar ; Saray hazinesini bekleyenyöneten kimse.
  Hekimbaşı ; Sarayda görev yapan hekimlerin başıbaşhekim.
  Horasan Harcı ; İçerisine yumurta akı katılarak yapılan bir çeşit harç.
  Humbara ; Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba.
  Humbaracı ; Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.

  İbnülemin ; Güvenilir dost kişi.
  İhramcı ; Hacıların Kâbe’ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram’ı üreten kişi.
  İmaret ; Çoğunlukla bir cami bünyesinde yapılan bazen bir camiden ayrı olarakta oluşturulan ve fakirlere özellikle yemek yardımı yapmak amacı ile kurulan ve vakıf niteliğinde olan kuruluş.
  İzam ; Bir yerin büyüğübüyük kişiyönetici.

  Kadı ; İslam hukuku olan şeriat’a göre hüküm veren yargıç.Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır.Tanzimattan sonra ise yalnızca evlenmeboşanmanafaka ve miras davalarına bakmışlardır.Kadılık müessesesi medeni kanunla kaldırılmıştır.
  Kaldırımcı ; Yol yapımından sorumlu olan esnaf.İşlerini genellikle götürü usülde yaparlar ve kullandıkları taşların temin edilmesini ve taşların kesim işlerinide kendileri yaparlardı.
  Kaldırımcı Kethüdası ; Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi denetliyen ve ölçümleme yaparak yapılan yolun bedelini tesbit edipparasını kaldırımcı esnafına ödeyen kişi.
  Kalfa ; Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların (Cariye) başı olan kadın.Padişah tarafından tayin edilirlersarayda kendilerine ayrılan yerde otururlar ve sarayın iç hizmetlerinde çalışan cariyelere buyruk verirler ve özel günlerde cariyelerden farklı giyinirlerdi.
  Kapı Ağası ; Padişahın sarayındaki akağaların en büyüğü.
  Kapıcıbaşı ; Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.
  Kapıcılar Kahyası ; Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli’de görülecek işlerini takip eden memur.
  Kapı Kethüdası ; Valilerinsancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi dairelerdeki işlerini takip eden memur.
  Kapıkulu ; Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıfından olan ve bahşiş ve ulufe ile geçinen askerler.
  Kaptan-ı Derya ; Donanmanın başıdeniz kuvvetleri baş kumandanı.
  Kasabbaşı ; Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban)
  Kaside ; Onbeş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.
  Kassam ; Kadı ve kazaskerlerin hizmetindeki görevlilerden biri.Ölen bir kişinin mal varlığını varislerine şeriat kurallarına göre paylaştıran görevli.
  Katip ; Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi.
  Kavas ; Osmanlılarda vezirlerin yanında bulunan silahlı koruma görevlileri.1908 yılında kavas sistemi kaldırılmıştır.
  Kavasbaşı ; Vezirleri korumakla görevli kavasların başı.
  Kazasker ; En yüksek ilmi rütbegünümüzün adalet bakanı.İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli KazaskeriAnadolu Kazaskeri.)Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordu mensupları ile ilgili davalara ve devleti ilgilendiren davalara bakmaktan sorumlu olan kişi.
  Kemankeş ; Ok atıcıokçuyay kullanıp ok atan kişi.
  Kethüda ; Kahyayardımcıüst düzey devlet görevlilerinin yardımcısısaray hizmetinde çalışan belirli esnaf (Arabacılar şamdancılarkilerciler vs.) gruplarının başı olan kişi.
  Kıble taşı ; Açık alanlarda oluşturulan namazgahlarda kıblenin yönünü belirtmek için dikilen taş.
  Kızlar Ağası ; Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası)
  Kiler Kethüdası ; Saraydaki Kilercibaşının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerini teftiş etmek olan kahya.
  Kubbe ; Yarım küre şeklinde olan ve bir yapıyı örten dam.
  Küfeki taşı ; Basınç altında kaynaşmış kum taneciklerinden oluşmuşişlenmesi nispeten kolay olan ve su geçirmeyen bir taş cinsi.
  Külliye ; Medresehamamimaretşifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami.
  Künk ; Su nakli için isale hatlarında kullanılan pişmiş toprak tada çimentodan yapılmış boru.Osmanlılar döneminde toprak künkler kullanılır ve şebekeden su kaybını azaltmak için iç yüzeyleri sırla kaplanırdı.
  Kürkçübaşı ; Padişahın kürklerini muhafaza etmekle görevli kişi.

  Lağımcı ; Düşman kalelerini feth etmek için tünel kazıpiçine barut koyarak patlatan ve kale duvarlarının yıkılmasını sağlayan asker sınıfı.Su yollarının inşaatında su galerilerinin açılması işlerindede çalıştırılmışlardır.
  Lökün ; Zeytinyağı ile kireç karışımından dövülerek yapılan bir çeşit sızdırmazlık macunu.( Çeşme musluklarının takılmasında ve su künklerinin birleşme yerlerinde suyun sızmaması için kullanılan macun)

  Mahlas ; Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olanşairlerin kullandığı takma ad.
  Maksem ; Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılara dağıtımının yapıldığı yer.
  Maliye Nazırı ; Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatının yöneticisi.
  Maslak ; Ana su isale hattının kollara ayrıldığı yer.
  Medrese ; Gelenek ve görenekçi usullerle eğitim yapan ve özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren ve genellikle külliye şeklindeki camilerin bünyesinde yer alan ve bir avlu etrafına dizilmiş çok sayıda odadan oluşan okul.
  Mescit ; İçinde cuma namazı ve bayram namazı kılınmayan küçük mahalle cami.
  Matbah Emini ; Saray mutfaklarının hesabını tutan görevli
  Mevkufat ; Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para.Bir şeyin gelirinden artıp hazineye mal edilen para.Bu görevi yerine getiren kişilerede mevkufatçı denirdi.
  Mevlevihane ; Mevlevilik tarikatına bağlı olanların tarikat kurallarına göre toplandıkları ve içinde özel odaları ve tören yerleri bulunan bina.
  Mihrap ; Camilerde kıble yönünde bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.
  Molla ; Büyük kadı kadı’nın bir üst derecesieyalet kadısı.
  Mutasarrıf ; Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) en büyük mülki ve idari amiri. Derece olarak kaymakamdan büyük validen küçüktürler.
  Muvakkithane ; Saat imali ve tamiri yapılan yer.
  Müderris ; Eskiden medresede öğretmensonraları profesör anşamında kullanılmıştır.
  Müşir ; Osmanlılarda askerlikte en yüksek rütbemareşal.
  Müştemilat ; Eklenti-Ek bina.

  Nafia ; İnşaat işleri.
  Naib ; Vekil olarak birinin yerine geçen ve yerine geçtiği kişi adına işleri yürüten kişi.
  Nakkaş ; Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan resimcisüsleme ustası.
  Nalıncı ; Hamam gibi ıslak zeminlerde giymek için tahtadan yapılan yüksek tabanlı bir çeşit terlik olan nalın’ı (Takunya) imal eden kişi.
  Namazgah ; Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer.
  Nazır ; Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli.
  Nişancı ; Osmanlı devletinde Padişah kaynaklı her türlü yazıyapadişahın imzası olan nişanını koyan veya padişahın tuğrasını çeken divanı hümayun üyesi memur.

  Reis-ül küttap ; Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad.Sonraları Divanı hümayun’da yazı işlerini yürüten kalemlerin ve katiplerin şefi.
  Reis-ül ûlema ; Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.
  Rikab Kaymakamı ; Sadrazam ordunun başında sefere çıktığı zaman kendisine vekalet eden görevli ( Sadaret kaymakamı )
  Ruzname ; Günlük olayların yazıldığı deftergünlük gazetegünlük masrafların yazıldığı defter hazineye girip çıkan eşya yada paraların günlük işlendiği defteraskeri seferler sırasında olayların günlük yazıldığı defter.
  Ruznameci ; Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabını tutan muhasebeci.

  Sadaret ; Sadrazamlık makamı.
  Sadaret kaymakamı ; SadrazamSerdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onun yerine istanbulda kalıp vekaleten sadrazamın işlerini yapan vezir düzeyindeki görevli.
  Sadaret kethüdası ; Sadrazamın birinci derecede yardımcısı.
  Sadrazam ; Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adamen yetkili devlet görevlisi.Günümüz başbakanı.
  Sahilhane ; Devlet ileri gelenlerine ait deniz kenarındaki konakyalı.
  Saka ; İşiçeşme ve sarnıç gibi yerlerden su alarak evlere dağıtmak olan kişi.
  Saka başı ; Osmanlılarda sarayda bulunan ve sarayın su ihtiyacının karşılanmasında ve seferler sırasında ordunun su ihtiyacının karşılanması işinde görev yapan saka’ların yöneticisi.
  Saka gediği ; Sakalara verilen çeşmelerden su alma imtiyazı.Bu imtiyaz yazılı bir senede bağlanır ve bu senet alınıp satılabilir veya varislere intikal edebilirdi.Sakaların su alabileceği çeşmelerde belirtilir ve sakalar her çeşmeden su alamazdı. Sakalara verilmiş olan bu imtiyaz 1869 yılında kaldırılmıştır.
  Sakalar kethüdası ; Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir.Görevi divan toplantılarında vezirlere ibrik ve havlu tutmaktır.
  Salma mecra ; Kanalet şeklindeki üstü açık olan su isale hattı.
  Sarnıç ; Su ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılan özel su toplama havuzusu deposu.Üstü açık yada kapalı olabilir.
  Serasker ; Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yöneten vezire verilen ünvan. / 1826 yılında yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı.
  Serçavuş ; Baş çavuş.
  Serdar ; Ordu kumandanı.
  Serdarıekrem ; Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan.
  Sermimar ; Mimarların başıbaş mimar.
  Seyyid ( seyit ) ; Bir topluluğun ileri gelen kişisiefendi.
  Sıbyan mektebi ; Osmanlılarda ilköğretim okulu.
  Silahtar ; Padişah ve vezir gibi devlet ileri gelenlerinin silahlarını koruyan ve bakım ve onarımını yapan görevli.
  Sipahi ; Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan askeri ocak.
  Sipahi ağası ; Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı.
  Solak ; Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi.
  Su nazırı ; Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlarından adam toplayarak gerekli işleri yaptıran görevli.
  Su nezareti ; İlk defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan ve su işlerinden sorumlu olan idare.Önceleri padişaha bağlı iken sonradan şehremaneti bünyesinde bir müdürlük haline sokulmuştur.
  Su yolcu ; Su tesislerinin isale hatlarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişi.
  Su yolcubaşı ; Su yolcuların idaresinden ve çeşmelerin bakım ve onarımından sorumlu olan kişi.
  Sülüs ; Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi.

  Şadırvan ; Halkın abdest alması için cami avlularına yapılan ve çok sayıda musluğu olan çeşme.
  Şamdancılar kethüdası ; Saraydaki şamdanların bakım ve onarımından ve yakılıp söndürülmesindensaraydaki ışık işlerinden sorumlu olan şamdancıların yöneticisi.(Şamdancıbaşı-Serşamdani)
  Şehzade ; Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri.
  Şehremaneti ; Bu günkü belediye teşkilatının osmanlılar döneminde kurulan ilk şeklişehrin temizlik ve güzelliği ile ilgilenen mahalli idare.
  Şehremini ; Şehremaneti teşkilatının (Belediye) başında olan kişi.
  Şeyh ; Tekke başkanıtarikat lideri.
  Şeyhülislam ; Osmanlılarda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işleri ile birlikte dünya işlerinede dini bakımdan karışan kimse.
  Şıkk-ı evvel defterdarı ; 1.kısım ve 2. kısım olarak ikiye ayrılan defterdarlık teşkilatının 1.kısmı. 2. kısımada Şıkk-ı sani adı verilirdi.

  Tabaklar ahibabası ; Deri imalatçılarının esnaf loncası başkanı.
  Tarikat ; Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad.
  Tekke ; Belli bir tarikata üye olan kişilerin toplanıp ayin yaptıkları yer.
  Tersane çavuşu ; Gemi yapılan yerin işçi başı.
  Tersane emini ; Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu.
  Tersane kethüdası ; Gemi yapılan yerin yöneticisi.
  Topçubaşı ; Topun yapımıbakımıtaşınmasıikmali ve savaşlarda kullanılması ile görevli olan askeri ocağın komutanı.
  Tophane nazırı ; Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı.
  Tuğra ; Padişahın adının yazılı bulunduğu ve karmaşık yazı tekniği ile yazılmış olan sembol.
  Tulumbacı ; Yangın söndüren kişibu günkü itfaiyeci.
  Türbe ; İçinde çoğunlukla ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal mezar.
  Türbedar ; Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimse.

  Vakanüvis ; Zamanın olaylarını kayıt etmekle görevli resmi devlet tarihçisi.
  Vakıf ; Bir hizmetin sürekli yapılabilmesi için belli koşullarla resmi bir yoldan herhangi bir kimse tafından bırakılan mülk yada para.İlgili hizmet bu mülk yada paranın getirisi ile halka bedelsiz sunulur ve vakfın idaresi mütevelli denen bir kişi tarafından yürütülür.
  Valide Sultan ; Padişah annesi.Padişah tahta çıkınca anasıda valide sultan ünvanını alır ve eski saraydan bir tören ile Topkapı sarayındaki özel dairesine taşınırdı.
  Vezir ; Bakanlık ve valilik gibi önemli görevleri yerine getiren ve paşa ünvanlı olan kişi.
  Veziri azam ; Sadrazamgünümüz başbakanı.
  Voyvoda ; 17.asırda kullanılmaya başlanan ve reissubaşıağa gibi çeşitli manalara gelen bir ünvan.

  Yaver ; Devletin ileri gelenleri ile komutanların yanında bulunup onların emirlerini yazmakla ve yerine iletmekle görevli kimse.
  Yeniçeri ; Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri.Başlangıçta çok başarılı hizmetler gören yeniçeri ocağı zamanla dejenere olmuş ve defalarca baş kaldırarak devletin başına dert olmuştur. Yeniçeri ocağı 1826 yılında II.Mahmud tarafından başka bir askeri ocak kurularak ( Nizami cedid) ortadan kaldırılmıştır.
  Yeniçeri Ağası ; Yeniçeri ocağının komutanı.
  Yesari ; Solaksol elini kullanan. / Yesarizade ; Solak kişinin soyundan gelen.

  Zaviye ; Küçük tekke.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Osmanlıca Terimler Forum Tarih
Osmanlıca Futbol Terimleri Fıkra & Komik Yazılar 20 Haziran 2011
Osmanlıca Bilgisayar Terimleri Konu Dışı Başlıklar 29 Ağustos 2008
Tanzimat Fermanı Osmanlıca Metni Tarihi Bilgiler 25 Kasım 2011
A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları Tarihi Bilgiler 24 Şubat 2011
B Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları Tarihi Bilgiler 24 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş