Osmanlı Tarihinden Kesitler

'Tarihi Bilgiler' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 4 Eylül 2008 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Osmanlı Tarihinden Kesitler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ADLİ
  : "Adil". II. Bayezid, III. Mehmed ve II. Mahmud'a verilmiştir.
  AĞA
  : "Komutan". Ordudaki kıdemli görevlilere ve Yeniçeri ağası ve Kızlar ağası gibi saray korumalarına verilmiştir.
  AHRETLİK
  : "Manevi evlat". Dürrüşehvar'a verilmiştir.
  AK BAŞLI
  : "Ak başlıklı". Aktimur'a verilmiştir.
  ALP
  : "Kahraman asker". Daha çok ilk dönemde kullanılmakla beraber kabilevi yapılanma sona erdiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir.
  AMCAZADE
  : Amca çocuğu.
  ARSLAN
  : "Arslan veya Arslan yürekli".
  AVCI
  : IV. Mehmed'e verilmiştir. Hayatındaki en önde gelen uğraşısı idi. Edirne civarında kendisini bu iptilaya kaptırmıştı.
  BAHİR
  : "Denizci"
  BAHTİ
  : "Talihli". I. Ahmed'e verilmiş ve onun tarafından şiirlerinde maslah olarak kullanılmıştır.
  BAŞ
  :"Lider", "Başkan". Baş-Çuhadar" veya "Kapıcı-başı" gibi genellikle diğer ünvanlarla beraber kullanılmıştır.
  BEDROS
  : "Kurnaz". Genel bir Ermeni adıdır ve güya II. Abdülhamid'in yüz hatları itibariyle Ermeniler'e benzediğini ima için ona verilmiştir. Wittlin'in anlattığı bir hikayeye göre, Abdülhamid'in babası I. Abdülmecid değil, Abdülhamid'in annesiyle gizli aşk hayatı yaşamayı başaran bir Ermeni'dir. Abdülhamid'in annesi Trimüjgan'ın muhtemelen Ermeni olması daha kolay anlaşılır bir açıklamadır.
  BEY
  : "Efendi", "Şehzade". Zamanla bu ünvan değerini kaybetti ve daha ziyade İngilizce'deki esquire gibi nezaket ünvanı haline geldi.
  BEYCEĞİZ
  : "Küçük Şehzade"
  BEYLERBEYİ
  : "Bölge Valisi". Büyük eyaletlerin idarecisine verilmiştir.
  BEYZADE
  : "Şehzade oğlu". Padişahların kızlarının oğullarına verilen ünvandır. İlk dönemlerdeki "Sultanzade" ünvanının yerini almıştır.
  BIYIKLI
  : "Sakallı"
  BOŞNAK
  : "Bosnalı"
  CEDDÜ'L OSMAN
  "Osmanlıların Babası".Süleyman Şah'a verilmiştir.
  CEMCA
  : "Cemşid gibi güçlü". Sultan için Doğu dillerinde kullanılan bir ünvan.
  CİHANDAR
  : "Dünyanın Efendisi". III. Selim'e verilmiştir.
  CİVAN
  : "Genç". 2138/ Mehmed'e verilmiştir.
  ÇAKIRCI
  : "Şahinci"
  ÇAVUŞ
  : "Rütbeli Er", "Haberci"
  ÇELEBİ
  : "Beyefendi". "Kibar Efendi", "Genç Efendi". II. Mehmed dönemine kadar padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca I. Mehmed'e de özellikle verilmiştir.
  ÇELEBİ SULTAN
  : "Kibar-Şehzade". 1594 yılına kadar sancak valisi olan padişah oğullarına verilmiş olan ünvandır.
  ÇUHADAR
  : "Kahya".
  DAMAD-I ŞEHRİYARI
  : "Padişah Damadı". Padişahların kızlarıyla evlenenlere verilen ünvandır. Ancak bu sadece babasının saltanatı döneminde evlenen kızların kocalarına uygulanmıştır. Ayrıca aynı isimlerdeki birkaç veziri seçmek için de bu ünvan kullanılmıştır.
  DAYE
  : "Süt Anne"
  DEFTERDAR
  : "Hazineci"
  DELİ
  : I. Mustafa ve İbrahim'e verilmiştir.
  DİVİTDAR
  "Yazma kutusunu taşıyan"
  DOĞANCI
  : "Doğan yakalayıcısı"
  DÜZME(CE)
  : "Sahte". Kendi adına çıkan isyan döneminde ve aslı konusundaki şüpheye ifade etmek üzere Mustafa'ya verilmiş ünvandır.
  EBU'L FETH
  : "Fethin babası". II. Mehmed'e verilmiştir.
  EFENDİ
  : I. Abdülmecid döneminden itibaren padişah oğullarına verilen ünvandır. Ayrıca tarikat üyeleri arasında da bir dereceyi gösteren tabirdir.
  EĞRİ
  : "Eğri-büğrü". Topal olan Cihangir'e verilmiştir.
  EĞRİ FATİHİ
  : III. Mehmed'e verilmiştir.
  EMİR
  : "İdareci", "Şehzade". Yarı bağımsız idareciler için kullanılmıştır. Ayrıca Selçıklulara bağımlı olduğu süre zarfında I. Osman için kullanılmıştır. 1402-1413 arasındaki Fetret Devri esnasında I. Bayezid'in oğullarından birinin açık şekilde üstün idareci olmadığını göstermek için yeniden kullanılmıştır.
  EMİRÜ'L MÜ'MİNİN
  : "Müslümanların İdarecisi". Halifeye verilen isimlerden biri olup I. Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahlarına da verilmiştir.
  ENİŞTE
  : "Kızkardeşin kocası"
  FAHREDDİN
  : "Dinin öğüncü". I. Osman'a verilmiştir.
  FATİH
  : İstanbul'u fethinden dolayı II. Mehmed'e verilmiştir.
  FATİH-İ BAĞDAT
  : "Bağdat'ı fetheden" IV. Murad'a verilmiştir.
  FRENK
  : Frank. Başlangıçta Fransa'dan gelenler için kullanılmışken oldukça genişletilerek herhangi bir Avrupa ülkesi için de kullanılmıştır.
  GAZİ
  : Daru'l Harbde savaşan kişilere ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere verilen ünvandır. Özellikle de O. Osman, Orhan, I. Murad, I. Bayezid, II. Mehmet ve IV. Murad için kullanılmıştır.
  GENÇ
  : II. Osman'a verilen isimdir.
  GÖZDE
  : Padişahın cariyeleri için kullanılmıştır.
  GÜLEÇ
  : "Neşeli"
  GÜREŞÇİ
  : Güçlü olduğu için I. Mehmed'e verilmiştir. "Güreşçi" mi "Kürüşçü" mü olduğu şeklinde bir şüphe var ise de, doğru şekli "Güreşçi" şeklindeki Padişah için kullanımıdır.
  GÜVEY
  : "Damad"
  GÜZELCE
  : "Yakışıklı"
  HACE, HACİ
  : "Hacı". Hace kadınlar için, Hacı erkekler için kullanılna formudur. Mekke'de Hac görevini tamamlayan kişiye verilen ünvandır.
  HADİMU'L HARAMEYNİ'Ş ŞERİFEYN
  : "İki mübarek şehir olan Mekke ve Medine'nin koruyucusu". I. Selim'e 1517'de Mekke Şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvandır.
  HAFIZ
  : "Kouyucu". Genişletilmek suretiyle Kur'an'ı ezbere bilen kişiye denilmiştir.
  HAKANİ
  : "Emperyal"
  HAKANÜ'L BERREYN
  VE'L BAHREYN
  : "Karaların ve Denizlerin Hakanı". Padişahın gücünün ihtişamını ifade eden ünvanlardan biridir.
  HALİFE
  : Son Abbasi Halifesinin 1538'de ölümüne kadar halifeliği elinde tuttuğu şeklindeki birtakım düşüncelere rağmen 1517 yılında Halifeliğin I. Selim'e ve onun mirasçılarına geçmesi, İslam'da önemli ölçüde sert tartışmalara neden olmamıştır. Cam. Mod. Hist., 91'de: "Hilafet İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve bütün Müslümanlar tek bir imam tarafından idare edileceklerdir. Ayrıca İmam'da Hz. Peygamber'in kabilesi olan Kureyş'ten olacaktır. 1517 yılında İmamlık, Haşimoğullarından Mehmed Ebu Cafer'in güçsüz ellerindeydi ve halifeliği Kahire Sarayı'nda sembolik olarak devam ettiriyordu. Abbasilerin en son halifesi olarak Sultan Selim lehine halifelikten feragat etti. bu biçimsel geçiş, Kureyş kabilesine mensup olmamakla birlikte Türk sultanlarının Müslümanların idarecisi veya İmamı olmalarının temeli oldu. Halifeliğin Osmanlılara geçişi, Mekke Şerifi'nin Kabe'nin anahtarlarını Selim'e göndermesi, böylece Selim'in Mukaddes Beldeler'in koruyucusu olmasıyla halifeliğin tanınması onaylanmış oldu" der. S. Lane Po
  HAN
  : Kırım idarecileri için kullanılmıştır. II. Selim tarafından torunu İbrahim'e verilmiştir.
  HANÇERLİ
  : "Hançer taşıyan"
  HANIM SULTAN
  : "Prenses Hanım". Padişahların kadın tarafından kız torunlarına verilen ünvan.
  HANTAL
  : "Beceriksiz"
  HASEKİ SULTAN
  : "Gözde Prenses". Erkek evlat doğurmuş olan padişah gözdelerine verilen ünvan. Genellikle ilk dört veya altı anne ile sınırlanmıştır.
  HASEKİ KADIN
  : "Gözde Kadın". Padişah kızlarının annelerine verilmiştir.
  HATUN
  : "Hanım". İlk dönemlerde, son dönemlerdeki Valide Sultan yerine padişahın nikahlı eşlerine verilen ünvandır.
  HEZARPARE
  : "Bin parça". Ölümünden sonra kendisine yapılan suikasde işaret etmek için Ahmed'e verilen ünvandır.
  HÜMAYUN
  : "Padişaha ait". -Devlet kuşu, saadet anlamına gelen- "Hümay"dan alınmıştır.
  HÜNKAR
  : "Hükümdar" I. Murad ve II. Mehmed'e verilen ünvan.
  HÜDAVENDİGAR
  "Hükümdar", "Bey". I. Murad'a verilmiş ve daha sonra da Bursa Sancağı içinde kullanılmıştır. Yine Orhan ve II. Murad için de kullanılmıştır.
  İKBAL
  : "Talih". Haremde il rütbe ilerlemesi.
  İLHAMİ
  : "İlham alan". III. Selim'e verilen ünvandır.
  KALAYLIKÖZ
  : "Beyaz Fındık"
  KANBUR
  : I. Mahmud'a verilmiştir.
  KANLI
  : Politikasını ima için II. Abdülhamid'e verilmiştir.
  KANUNUİ
  : "Adil". II. Mehmed'e ve özellikle de I. Süleyman'a verilmiştir.
  KAPUDAN PAŞA
  : "Amiral". Osmanlı donanmasının başındaki kimseye verilmiştir.
  KARA
  : I. Osman ve birçok kişiye verilmiştir.
  KEHLE-İ İKBAL
  : "Talih bitti"
  KETHÜDA
  : "Kahya".
  KIZIL
  : "Kırmızı"
  KOCA
  : "Büyük".
  KOZHEYCİ
  :"Fındık satıcısı"
  KÖSE
  : "Sakalsız"
  KRAL
  : Sırp ünvanı.
  KUL
  : "Köle".
  KULOĞLU
  : "Köleoğlu"
  KÜRÜŞÇÜ
  : "Yay gerdiren". Bir sanatta pir kabul edildiği için I. Mehmed'e verilmiştir.
  LALA
  : "Terbiyeci". Özellikle hem sarayda, hem de tayin edildikleri sancak valiliklerinde genç şehzadeleri yetiştirenlere verilen ünvandır.
  Lİ/LI/LU
  : "…den,dan…" Yer isimlerine bağlanır. Kişinin doğum yerini işaret için kullanılmıştır.
  MAKBUL
  : "Gözde"
  MAKTUL
  : "Öldürülmüş"
  MEHD-İ ULYA-YI
  SALTANAT
  : "Büyük saltanat beşiği". Diğer bir ismi de Valide Sultan'dır.
  MEKRİ
  : "Kurnaz"
  MEST
  : "Sarhoş". II. Selim'e verilmiştir.
  MEYVEİ
  : "Meyve satan"
  MIRAHOR
  : "Ahırların muhafızı". "Emir-i Ahur"dan gelmedir.
  MİRZA
  : "Şehzade". İran ünvanıdır.
  MUHASSIL
  : "Vergi tahsildarı"
  MUHSİN
  : "Bağışlayıcı"
  MUHTEŞEM
  : Avrupalılar tarafından I. Süleyman'a verilen ünvandır. Türkler kullanmazlar.
  MUID
  : "Okulda düzeni sağlayan"
  MUSAHİP
  : "(Padişah'a hususi işlerinde) Yardım eden" ve daha geniş ifadesiyle "Gözde".
  MÜVERRİH
  : "Tarihçi"
  NEBİL / NEBİLE
  : "Prens/Prenses". Mısır ünvanıdır.
  NAİB
  : "Vekil".
  NAKKAŞ
  : "Dekoratör"
  NAMZET
  : "Aday". Henüz tam olarak evlenmemiş, nişanlı olan padişah kızlarına verilen ünvandır.
  NİŞANCI
  : "Saltanat mührünün muhafızı".
  NİŞANCI OĞLU
  : "Saltanat mührü muhafızının oğlu".
  OĞUZ
  : "Temiz" veya "Genç erkek"
  OSMANCIK
  : "Küçük Osman". I. Osman için kullanılmıştır.
  PADİŞAH
  : "Hükümdar". İran kaynaklı bir ünvandır. Sultanların çok fazla arzu ettikleri en yüksek makamdır. Herhangi bir kimse tarafından sultanla eş anlamlı olarak da kullanılabilir. Son döenmlerde Fransız Kralları için de kullanılmıştır.
  PALABIYIK
  : "Kavisli uzun bıyıklı".
  PARE
  : ""Parça". "Hezarpare" ve "Şekerpare"de olduğı gibi.
  PEHLİVAN
  : "Şampiyon", "Güreşçi". I. Mehmed'e verilmiştir.
  REİSÜ'L-KÜTTAB
  : "Katiplerin Reisi".
  RUM
  : "Rumeli". Temelde Roma ve Roma İmparatorluğu içinde kalan yerleri ifade eder. Böylece Anadolu Selçukluları, İran Selçıklularımdam ayrılmışlardır. Ayrıca "Rum Beylerbeyi" altında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa eyaletlerini de temsil eder.
  SAHİB-KIRAN
  : "Her zaman başarılı Hükümdar". I. Süleyman ve IV. Murad'a verilen ünvandır.
  SAİBÜ'L-AŞERETİ'L - KAMİLET
  : "On numarayı tamamlayan". Onuncu sultan olduğu için I. Süleyman'a verilmiştir.
  SANCAK
  : "Büyük Bayrak". "Eyalet".
  SANCAK BEYİ
  : "Eyalet İdarecisi".
  SARHOŞ
  : II. Selim'e verilmiştir.
  SARI
  : "Sarı", "Soluk". II. Selim'e verilmiştir.
  SARIKÇI
  : "Sarık yapan"
  SEDEF-İ DÜRR-İ HİLAFET
  : "Hilafet incisinin sedefi". Bir diğer ünvanı da "Valide Sultan"dır.
  SEMEN/SEMİZ
  : "Şişman"
  SERASKER
  : "Ordu komutanı".
  SEYYİD
  : "Peygamber soyundan gelen"
  SİLAHDAR
  : "Silahları muhafaza eden memur". Sultanın hususi görevlilerinden biri.
  SİPAHİ
  : "Atlı asker"
  SIĞIR
  : II. Selim'e verilmiştir.
  SOFU
  : II. Bayezid'e verilen ünvandır.
  SULTAN
  : "Prens". En az üç farklı kullanımı vardır. En geçerlisi, 'devletin başı" olarak kullanımıdır. "Sultan Han Murad"da olduğu gibi "Han" ile birlikte "Şehzade"lik ifadesi anlamında da kullanılmıştır. Bu şekli genellikle padişah oğulları içindir ve özellikle de II. Mehmed döneminden sonradır. bununla beraber eğer isimden sonra kullnaılmışsa o ismin "Prenses" olduğunu ifade eder: Fatma Sultan'da olduğu gibi. Yine "Haseki" ve "Valide" kelimleri ile de birleştirilerek kullanılmıştır.
  SULTANÜ'L-GUZAT
  : "Gaziler sultanı". İlk dönem ünvanıdır. I. Murad ve diğerlerine verilmiştir.
  SULTANZADE
  : "Prenses oğlu". Padişah kızlarının oğullarına veya erkek torunlarına verilen ünvandır.
  ŞAH-I ALEM-PENAH
  : "İmparator", "Dünyanın barınağı". Padişahın üstünlük ünvanlarından biridir. İran menşe'lidir.
  ŞAHİN
  Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
  ŞAHZADE/ŞEHZADE
  : "Padişahın oğlu". I. Mehmed ile başlayarak padişahların oğullarına verilmiştir.
  ŞEHİD
  : Savaşta dini uğruna ölen kişi. I. Murad ve II. Osman'a verilmiştir.
  ŞEHRİ
  : "Şehirli"
  ŞEYH
  : Edebali'ye verilmiştir.
  ŞEYHÜLİSLAM
  : "Müfti". Halifenin altında olup İslam'ın başkanıdır.
  ŞÜCAEDDİN
  : "Dinin kahramanı". Orhan'a verilen ünvandır.
  TAVAŞİ
  : "Hadım"
  TAVİL
  : "Uzun". Sokullu Mehmed Paşa'ya verilmiştir.
  TEKFUR
  : "Kral". Ermenice "Tagavor"dan alınmıştır.
  TIRNAKÇI
  : "Dolandırıcı"
  TİRYAKİ
  : Genellikle uyuşturucu veya sigara tiryakiliği için kullanılır.
  UĞURLU
  : "Şanslı"
  VALİDE
  : "Anne".
  VALİDE SULTAN
  : "Prenses Anne". Saltanatları döneminde padişahların annelerine verilen ünvandır. XVI. yüzyılda girmiştir.
  VELİ
  : II. Bayezid'e verilen ünvandır.
  VELİAHT
  : "Tahta geçecek şehzade". Tahta geçecek kişi için son dönemde kullanılmıştır. Ancak 1876 Anayasası tahta çıkacak şehzadenin "en yaşlı erkek evlat" olmasını belirleyinceye ve diğer şehzadeleri reddedinceye uygulanamamıştır. Hatta VI. Mehmed'e "Veliahd-ı Sani" (Tahtın ikinci varisi) ünvanı verilmişti. Benzer bir makam, Kırım Hanlarından Nureddin'e de verilmiştir.
  VEZİR
  : "Bakan". "Ağır sorumluluk yüklenen".
  VEZİR-İ AZAM
  : "Başbakan", "Baş vezir". Bir diğer formu da "Sadr-ı Azam"dır.
  VOYNUK
  : "Bulgar savaşçısı"
  VOYVODA
  : "İdareci". Moldavya ve Lehistan prensliklerinden birinin yöneticisine verilen ünvandır.
  YAĞLIKÇI
  : "Yağlık satan"
  YAVUZ
  : "Yiğit". I. Selim'e verilmiştir
   
  Son düzenleme: 4 Eylül 2008

 2. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultanlar
  Tahta Geçme Yaşı
  Saltanat Süresi
  Saltanatının Sonundaki Yaşı
  Ölüm Yaşı
  I. Osman
  23
  43
  66
  66
  Orhan Gazi
  36
  36
  72
  72
  I. Murad
  34
  29.2
  63
  63
  I. Bayezid
  29
  13.1
  42
  43
  I. Mehmed
  24
  7.11
  32
  32
  II. Murad
  17;42
  23.7;4.4
  40;47
  49
  II. Mehmed
  12.8;18.11
  1.10;30.3
  14.6:49.1
  49.1
  II. Bayezid
  33.3
  31
  64.3
  64.4
  I. Selim
  42
  8.5
  50
  50
  I. Süleyman
  25.11
  46
  71.10
  71.10
  II. Selim
  42.3
  8.3
  50.7
  50.7
  III. Murad
  28.5
  20.1
  48.6
  48.6
  III. Mehmed
  28.8
  8.11
  37.7
  37.7
  I. Ahmed
  13.8
  13.11
  27.7
  27.7
  I. Mustafa
  25:30
  -.3;1.4
  25.3;31
  46
  II. Osman
  13.4
  4.3
  17.7
  17.7
  IV. Murad
  14
  16.5
  30.5
  30.5
  İbrahim
  24.3
  8.6
  32.9
  32.9
  IV. Mehmed
  6.7
  39.3
  45.10
  51
  II. Süleyman
  45.7
  3.7
  49.2
  49.2
  II. Ahmed
  48.4
  3.7
  51.11
  51.11
  II. Mustafa
  30.8
  8.7
  39.3
  39.7
  III. Ahmed
  29.8
  27.1
  56.9
  62.5
  I. Mahmud
  34.2
  24.2
  58.4
  58.4
  III. Osman
  55.11
  2.11
  58.10
  58.10
  III. Mustafa
  40.9
  16.3
  57
  57
  I. Abdülhamid
  48.10
  15.3
  64.1
  64.1
  III. Selim
  27.4
  18.2
  45.5
  46.7
  IV. Mustafa
  27.9
  1.2
  28.11
  29.2
  II. Mahmud
  23
  30.11
  53.11
  53.11
  I. Abdülmecid
  16.2
  22
  38.2
  38.2
  Abdülaziz
  31.4
  14.11
  46.4
  46.4
  V. Murad
  35.8
  -.3
  35.11
  63.11
  II. Abdülhamid
  33.11
  32.8
  66.7
  75.5
  V. Mehmed
  64.6
  9.2
  73.8
  73.8
  VI. Mehmed
  57.5
  4.4
  61.9
  65.3
  II. Abdülmecid
  54.5
  1.3
  55.8
  76.2
  ORTALAMA
  31.9
  17.3
  50.5
  51.4
   
  Son düzenleme: 4 Eylül 2008

 3. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye


  Sultan
  Ölüm Tarihi ve Yeri
  Ölüm Sebebi


  I. Osman
  1324-Söğüt
  Felç/Nikris

  Orhan
  4.1360-?
  Depresyon/Nikris

  I. Murad
  6.1389-Kosova
  Suikast

  I. Bayezid
  10.03.1403-Akşehir
  İntihar (Zehir)

  I. Mehmed
  26.5.1421-Edirne
  Dizanteri/Zehir?

  II. Murad
  3.2.1451-Edirne
  Felç (İçki)

  II. Mehmed
  3.5.1481-Maltepe
  Nikris/Zehir?

  II. Bayezid
  26.5.1512-Dimetoka
  Depresyon/İntihar/Suikast?

  I. Selim
  22.9.1520-Çorlu
  Kanser

  I. Süleyman
  7.9.1566-Sigetvar
  Felç

  II. Selim
  15.12.1574-İstanbul
  Çarpma/Alkol

  III. Murad
  16.1.1595-İstanbul
  Felç/Taş

  III. Mehmed
  22.12.1603-İstanbul
  Depresyon/Felç

  I. Ahmed
  22.11.1617-İstanbul
  Tifüs

  I. Mustafa
  20.1.1639-;stanbul
  Zihinsel Hastalık

  II. Osman
  20.5.1622-İstanbul
  İdam

  IV. Murad
  9.2.1640-İstanbul
  Siroz

  İbrahim
  18.8.1648-İstanbul
  İdam

  IV. Mehmed
  6.1.1693-Edirne
  Nikris/Depresyon/Zehir?

  II. Süleyman
  22.6.1691-Edirne
  Zayıflık

  II. Ahmed
  6.2.1695-Edirne
  Zayıflık,Depresyon/Felç

  II. Mustafa
  29.12.1703-İstanbul
  Zayıflık

  III. Ahmed
  1.7.1736-İstanbul
  Genel/Zehir?

  I. Mahmud
  14.12.1754-İstanbul
  Felç

  III. Osman
  30.10.1757-İstanbul
  Felç

  III. Mustafa
  21.1.1774-İstanbul
  Kalp Yetmezliği

  I. Abdülhamid
  7.4.1789-İstanbul
  Felç

  III. Selim
  28.7.1808-İstanbul
  İdam

  IV. Mustafa
  16.11.1808-İstanbul
  İdam

  II. Mahmud
  1.7.1839-İstanbul
  Siroz

  I. Abdülmecid
  25.6.1861-İstanbul
  Tüberküloz

  Abdülaziz
  4.6.1876-İstanbul
  İntihar

  V. Murad
  29.8.1904-İstanbul
  Diyabet

  II. Abdülhamid
  10.02.1918-İstanbul
  Kalp Yetmezliği

  V. Mehmed
  2.7.1918-İstanbul
  Kalp Yetmezliği

  VI. Mehmed
  15.5.1926-San Remo
  Kalp Yetmezliği

  II. Abdülmecid
  8.1944-Paris
  Kalp Yetmezliği
   

 4. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Aileler
  İkizler
  Doğum Tarihleri

  II. Ahmed
  Rabia
  İbrahim
  Selim

  7.10.1692

  II. Mustafa
  Hafise
  Abdülmecid
  Abdülmelik

  3.3.1703

  III. Ahmed
  Ahmed (B)
  Murad (B)

  11.2.1708

  III. Ahmed
  Ümmügülsüm
  Zeyneb (A)

  12.12.1709

  III. Ahmed
  Selim (B)
  Saliha

  21.3.1715

  II. Mahmud
  Mahmud
  Mehmed (B)

  18.2.1822

  I. Abdülmecid
  Gülcemal
  Hadice
  Refia

  8.1.1842

  I. Abdülmecid
  Mehmed Nizameddin Mehmed Vamık

  19.4.1850

  II. Abdülhamid
  Behice
  Ahmed Nureddin
  Mehmed Bedreddin

  22.6.1901

  Mehmed Seyfeddin
  Nervaliter
  Ahmed Tevhid
  Fatma Gevheri
  2.12.1904
   

 5. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultan
  Doğum Yeri


  I. Osman
  Söğüt (?)

  Orhan
  ?

  I. Murad
  Bursa (?)

  I. Bayezid
  Edirne (?)

  I. Mehmed
  Edirne (?)

  II. Murad
  Amasya

  II. Mehmed
  Edirne

  II. Bayezid
  Dimetoka

  I. Selim
  Amasya

  I. Süleyman
  Trabzon

  II. Selim
  İstanbul

  III. Murad
  Manisa

  III. Mehmed
  Manisa

  I. Ahmed
  Manisa

  I. Mustafa
  Manisa

  II. Osman
  İstanbul

  IV. Murad
  İstanbul

  İbrahim
  İstanbul

  IV. Mehmed
  İstanbul

  II. Süleyman
  İstanbul

  II. Ahmed
  İstanbul

  II. Mustafa
  Edirne

  III. Ahmed
  Hacıoğlu Pazarı

  I. Mahmud
  İstanbul

  III. Osman
  İstanbul

  III. Mustafa
  İstanbul

  I. Abdülhamid
  İstanbul

  III. Selim
  İstanbul

  IV. Mustafa
  İstanbul

  II. Mahmud
  İstanbul

  I. Abdülmecid
  İstanbul

  Abdülaziz
  İstanbul

  V. Murad
  İstanbul

  II. Abdülhamid
  İstanbul

  V. Mehmed
  İstanbul

  VI. Mehmed
  İstanbul

  II. Abdülmecid
  İstanbul

   

 6. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultan
  Doğum Tarihi


  I. Osman
  1258

  Orhan
  1288

  I. Murad
  1326

  I. Bayezid
  1360

  I. Mehmed
  1389

  II. Murad
  1404

  II. Mehmed
  30.3.1432

  II. Bayezid
  1.1448

  I. Selim
  1470

  I. Süleyman
  6.11.1494

  II. Selim
  28.5.1524

  III. Murad
  4.7.1546

  III. Mehmed
  26.5.1566

  I. Ahmed
  18.4.1590

  I. Mustafa
  1592

  II. Osman
  3.11.1604

  IV. Murad
  29.8.1609

  İbrahim
  4.11.1615

  IV. Mehmed
  2.1.1642

  II. Süleyman
  15.4.1642

  II. Ahmed
  25.2.1643

  II. Mustafa
  5.6.1664

  III. Ahmed
  31.12.1673

  I. Mahmud
  2.8.1696

  III. Osman
  2.1.1699

  III. Mustafa
  28.1.1717

  I. Abdülhamid
  20.3.1725

  III. Selim
  24.12.1761

  IV. Mustafa
  8.9.1779

  II. Mahmud
  20.7.1785

  I. Abdülmecid
  23.4.1823

  Abdülaziz
  9.2.1830

  V. Murad
  21.9.1840

  II. Abdülhamid
  22.9.1842

  V. Mehmed
  3.11.1844

  VI. Mehmed
  2.2.1861

  II. Abdülmecid
  29.5.1868
   

 7. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Tahttan İndirilmeler


  Sultan
  Tarih
  Açıklama


  I. Bayezid
  28.7.1402
  Söğüt (?)Timur tarafından; savaşla; sekiz ay yaşadı.

  II. Mehmed
  9.1446
  Vezir ve yeniçeriler tarafından ; Yetersizlik; beş yıl sonra tekrar geçti.

  II. Bayezid
  24.4.1512
  I. Selim ve yeniçeriler tarafından; Yetersizlik; bir ay yaşadı.

  II. Mustafa
  26.2.1618
  Vezirler tarafından; Delilik; Dört yıl sonra tekrar tahta geçti.

  II. Mustafa
  10.9.1623
  Vezirler tarafından; Delilik; Onaltı yıl yaşadı.

  II. Osman
  19.5.1622
  Yeniçeriler tarafından; yeniçerilere karşı tavır aldığı için; Birgün sonra suikastle öldürüldü.

  İbrahim
  8.8.1648
  Saray entrikası ve hastalık; Lükse düşkünlük ve askeri başarısızlık; yirmi gün sonra suikastle öldürüldü.

  IV. Mehmed
  8.11.1687
  Vezirler tarafından; askeri başarısızlık; beş yıl yaşadı.

  II. Mustafa
  23.8.1703
  Vezirler tarafından; askeri başarısızlık ve Feyzullah skandalı; dört ay yaşadı.

  III. Ahmed
  1.10.1730
  Patrona Halil ve Ordu tarafından; askeri zayıflık ve lükse düşkünlük; altı yıl yaşadı.

  III. Selim
  29.5.1807
  Yeniçeriler tarafından; Batılı düşünceleri ve yeniçerilere tavrı yüzünden; ondört ay sonra suikastle öldürüldü.

  IV. Mustafa
  28.7.1808
  Alemdar Mustafa Paşa tarafından; İntikam için, dört ay sonra suikastle öldürüldü.

  Abdülaziz
  30.5.1876
  Vezirler tarafından, lükse düşkünlük ve iktisadi başarısızlık; beş gün sonra intihar etti.

  V. Murad
  31.8.1876
  Vezirler tarafından; zihinsel hastalık; yirmisekiz yıl yaşadı.

  II. Abdülhamid
  27.04.1909
  Jön Türkler tarafından istibdat gerekçesiyle; dokuz yıl yaşadı.

  VI. Mehmed
  1.11.1922
  Türk Milliyetçileri tarafından, işgal kuvvetlerine karşı tepki ve entrikalar dolayısıyla; üç yıl yaşadı.

  (II) Abdülmecid yalnız Halife
  3.3.1924
  Türk Milliyetçileri tarafından; tepki neticesinde; yirmi yıl yaşadı


   

 8. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Tahttan çekilmeler


  Sultan
  Tarih
  Açıklama


  Ertuğrul
  ?
  Osman'a, geleneksel

  I. Osman
  y. 1320
  Orhan'a, ölmeden beş yıl önce

  Orhan
  y. 1355
  Süleyman Paşa'ya muhtemelen ölmeden beş yıl önce bıraktığı tahtı, sonradan bir sene daha elinde tutar.

  II. Murad
  12.1444
  II. Mehmed'e terkedip iki yıl sonra beş yıllığına tahta yeniden geçti

  II. Bayezid
  1511
  Ahmed'e, pek etkili olmadı.

  VI. Mehmed
  17.11.1922
  Saltanat kaldırıldıktan sonra ülkeyi terketti. Hilafet II. Abdülmecid'e geçti.

   

 9. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Fetret Süreleri

  Sultan
  Tahttan İndirilme Tarihi
  Tahta Geçme Yeri ve Tarihi
  Fetret Süresi


  I. Osman
  1281
  1281 ; Söğüt (?)
  Yok

  Orhan
  1324
  1324 ; Yenişehir
  Yok

  I. Murad
  4.1360
  4.1360 ; Bursa (?)
  ?

  I. Bayezid
  6.1389
  6.1389 ; Kosova
  Yok

  I. Mehmed
  28.7.1402
  5.7.1413 ; Edirne
  11 yıl

  II. Murad
  26.5.1421 (S)2
  5.7.1421 ; Bursa
  40 gün

  II. Murad
  9.1446
  9.1446 ; Edirne
  Yok

  II. Mehmed
  12.1444
  12.1444 ; Edirne
  Yok

  II. Mehmed
  3.2.1451 (S)
  18.2.1451 ; Edirne
  15 gün

  II. Bayezid
  3.5.1481 (S)
  4.5.1481 ; İstanbul
  1 gün

  II. Bayezid
  3.5.1481 (S)
  21.5.1481 ; İstanbul
  18 gün

  I. Selim
  24.4.1512
  24.4.1512 ; İstanbul
  Yok

  I. Süleyman
  22.9.1520 (S)
  30.9.1520 ; İstanbul
  8 gün

  II. Selim
  7.9.1566 (S)
  30.9.1566 ; İstanbul
  23 gün

  II. Selim
  7.9.1566 (S)
  25.10.1566 ; Belgrad
  48 gün

  III. Murad
  15.12.1574 (S)
  21.12.1574 ; İstanbul
  6 gün

  III. Mehmed
  16.1.1595 (S)
  27.1.1595 ; İstanbul
  11 gün

  I. Ahmed
  21.12.1603
  21.12.1603 ; İstanbul
  Yok

   

 10. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Şehzadelerin Vekilleri
  Şehzade
  Yer ve Tarih
  Kim İçin

  I. Osman
  -1281
  Ertuğrul
  Orhan
  y. 1320
  I. Osman
  Süleyman
  y. 1355
  Orhan
  Savcı
  1385 - Bursa
  I. Murad
  II. Mehmed
  6-11.1444 - Edirne
  II. Murad
  Cem
  3.1473 - İstanbul
  II. Mehmed
  Korkud
  20.5.1481- İstanbul
  II. Bayezid
  Oğuzhan
  26.5.1481 - Bursa
  Cem
  I. Süleyman
  3.1514 - Edirne
  6.1516 - Edirne
  I. Selim
  I. Selim
  1548 - İstanbul
  I. Süleyman
  Bayezid
  1553 - Edirne
  I. Süleyman
   

 11. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Askeri Komutanlıkları

  Şehzade
  Savaş veya Sefer
  Tarih

  Bay - Hoca
  Ermeni Beli
  1284/5 (öldü)
  Sarubatı - Savcı
  Domaniç
  1286/8 (öldü)
  Aydoğdu
  Koyunhisar
  1301/2 (öldü)
  Pazarlu
  Pelekanon
  1329
  Süleyman
  Ankara
  Rumeli
  1354
  1354-5
  I. Murad
  Rumeli
  1359
  I. Bayezid
  Konya
  Kosova
  1386
  1389
  Yakub
  Konya
  Kosova
  1386
  1389
  Süleyman
  Bulgaristan
  Sivas
  Ankara
  1393
  1398
  1402
  I. Mehmed
  Amasya
  Ankara
  1393
  1402
  İsa
  Ankara
  1402

  Musa
  Ankara
  1402

  Mustafa
  Ankara
  1402

  II. Mehmed
  Kosova (2.)
  Arnavutluk Seferi
  1448
  1450

  Mustafa
  Kıreli
  Otluk Beli
  Kilikya
  1472
  1473
  1474 (öldü)

  II. Bayezid
  Otluk Beli
  1473

  Ahmed
  Mora
  Kilikya
  1500
  1501

  Mehmed
  Kilikya
  1501

  II. Selim
  Tuna Nehri
  Buda
  Nahcivan
  Bayezid'i takip
  1537
  1541
  1553
  1559

  Bayezid
  Buda
  1541

  Cihangir
  Nahcivan
  1553

  Mehmed
  Tuna Seferi
  1537

   

 12. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Şehzade Vaililikleri


  Şehzade
  Valiliği ve Muhtemel Tarihleri


  I. Osman
  Karacahisar

  Gündüz Alp
  Eskişehir (1301)

  Orhan
  Sultanönü

  Alaeddin Ali
  Bilecik

  I. Murad
  İzmit (1329); Sultanönü (1330); Bursa; Gelibolu (1359)

  Halil
  İzmit (?)

  İbrahim
  Eskişehir

  Süleyman
  Bolu; İzmit (1330); Balıkesir (1336); Bursa; Gelibolu (1356)

  Melik-i Nasır
  Ankara (1365)

  I. Bayezid
  Kütahya (1381-9)

  Savcı
  Bursa (1382-5)

  Yakub
  Balıkesir

  I.Mehmed
  Amasya (1303-1403); Bursa (1403-13)

  Ertuğrul
  Manisa; Balıkesir

  İsa
  Antalya (1390); Balıkesir (1402); Bursa (1403)

  Musa
  Kütahya; Bursa (1403-4); Edirne (1411-13)

  Mustafa
  Antalya

  Süleyman
  Sivas (1398); Manisa (1400); Edirne (1402-11)

  II. Murad
  Amasya (1417-21); Manisa (1444-6)

  Ahmed
  Amasya (1413)

  Kasım
  Amasya (-1406)

  Mahmud
  Amasya (1415)

  Mustafa
  Isparta (1420)

  II. Mehmed
  Amasya (1437-9); Manisa (1439-44, 1446-51)

  Ahmed (A)
  Amasya (y.1434-7)

  Alaeddin Ali
  Manisa (1437-9); Amasya (1439-43)

  II. Bayezid
  Amasya (1457-81)

  Cem
  Kastamonu (1468-74); Konya (1474-81)

  Mustafa
  Manisa (1457); Konya (1466-74)

  I. Selim
  Trabzon (1494); Semendire (1511)

  Abdullah
  Manisa (-1481); Konya (1481-3)

  Ahmed
  Amasya (1482-1513)

  Alemşah
  Menteşe (y. 1481); Manisa (1507-10)

  Korkud
  Manisa (1491-1502); Antalya (1502-9,1510-11); Manisa (1511-12)

  Mahmud
  Kastamonu (-1504); Manisa (1504-7)

  Mehmed
  Manisa (1504); Kefe (1505-7)

  Şehinşah
  Manisa (1481-3); Konya (1483-1511)

  Osman
  Çankırı

  Mehmed
  Balıkesir (1501); Konya (1511-12)

  I. Süleyman
  Bolu (1509); Kefe (1510-12); Manisa (1512-20)

  I. Selim
  Manisa (1543-58); Konya (1558-9); Kütahya (1559-66)

  Bayezid
  Konya (1546); Kütahya (-1558); Amasya (1558-9)

  Cihangir
  Haleb

  Mehmed
  Manisa (1542-3)

  Mustafa
  Manisa (1533-41); Amasya (1541-53)

  Osman
  Çorum (1558-9)

  III. Murad
  Akşehir (1558-61); Manisa (1561-74)

  III. Mehmed
  Manisa (1583-95)

   

 13. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Şair Sultanlar

  II. Murad
  Muradi


  Fatih Sultan Mehmed
  Avni

  II. Bayezid
  Adli

  Şehzade Korkut
  Harimi

  Cem Sultan


  Yavuz Sultan Selim


  Kanuni Sultan Süleyman
  Muhibbi

  II. Selim


  Sultan Mehmed


  Şehzade Mustafa


  Şehzade Cihangir


  Şehzade Bayezid


  Sultan III. Murad


  Sultan III. Mehmed
  Adni

  I. Ahmed
  Bahti

  II. Osman
  Farisi

  IV. Murad
  Muradi

  IV. Mehmed


  II. Ahmed


  II. Mustafa
  İkbali

  III. Ahmed
  Necib

  III. Mustafa
  Cihangir

  III. Selim
  İlhami

  II. Mahmud
  Adli

  Mehmed Reşat

   

 14. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sporcu Padişahlar

  Spor Dalı
  Padişahlar


  Güreş
  Murad Hüdavendigar, Çelebi Mehmed, IV. Murad, Sultan Abdülaziz

  Avcılık
  I. Murad, Yıldırım Bayezid, II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, IV. Mehmed

  Balık Tutmak
  Kanuni Sultan Süleyman

  Ok Atıcılığı
  II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murad, III. Ahmed, II. Mahmud

  Binicilik (Cündilik)
  III. Murad, II. Osman, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz

  Cirid
  I. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Selim, II. Mahmud

  Tüfenk Atıcılığı
  IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Abdülhamid, III. Selim, II. Mahmud, II. Abdülhamid

  Gürz Kaldırma
  Orhan Gazi, I. Ahmed, IV. Murad

  Labud ve Hışt Atma
  IV. Murad

  Mızrak
  II. Mahmud

  Tomak
  IV. Murad, I. İbrahim, IV. Mehmed

   

 15. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Padişahların Vezirleri

  Padişahlar
  Sadrazamlar


  I. Osman
  Orhan Gazi
  Alaüddin Paşa (İlk sadrazam)
  Gündüz Alp (İnönü Beyi)
  Hasan Alp (Yarhisar Beyi)
  Turgut Alp (İnegöl Beyi)
  Konur Alp
  Abdurrahman Gazi
  Samsa Çavuş
  Köse Mihal Gazi
  Yutulmuş Birader
  Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur)
  Karamürsel
  Akçakoca
  Saltuk Alp
  Taz Ali
  Akbaş
  Mahmut Alp
  Karaoğlan
  Kara Tekin
  Candarlı Mevlana Kara Halil
  Aydoğdu

  Orhan
  Alaüddin Paşa
  Süleyman Paşa
  Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
  Hacı Paşa
  Sinanüddin Yusuf Paşa

  I. Murad
  Sinanüddin Yusuf Paşa
  Çandarlı Kara Halil Hayreddin
  Çandarlı Ali Paşa

  I. Bayezid
  Çandarlı Ali Paşa

  I. Mehmed
  Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Amasyalı Bayezid Paşa

  II. Murad
  Amasyalı Bayezid Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
  Çandarlı Halil Paşa

  II. Mehmed
  Çandarlı Halil Paşa
  Mahmud Paşa
  Rum Mehmed Paşa
  İshak Paşa
  Gedik Ahmed Paşa
  Karamani Mehmed Paşa

  II. Bayezid
  İshak Paşa
  Davud Paşa
  Hersek-zade Ahmed Paşa
  Çandarlı İbrahim Paşa
  Mesih Paşa
  Hadım Ali Paşa
  Koca Mustafa Paşa

  I. Selim
  Koca Mustafa Paşa
  Hersekzade Ahmed Paşa
  Dukakinoğlu Ahmed Paşa
  Hadım Sinan Paşa
  Yunus Paşa
  Piri Mehmed Paşa

  I. Süleyman
  Piri Mehmed Paşa
  İbrahim Paşa
  Ayas Mehmed Paşa
  Lütfi Paşa
  Hadım Süleyman Paşa
  Rüstem Paşa
  Kara Ahmed Paşa
  Semiz Ali Paşa
  Sokullu Mehmed Paşa

  II. Selim
  Sokullu Mehmed Paşa
  Semiz Ahmed Paşa
  Lala Mustafa Paşa
  Koca Sinan Paşa
  Kanijeli Siyavuş Paşa
  Özdemiroğlu Osman Paşa
  Mesih Paşa
  Ferhad Paşa

  III. Murad
  Sokullu Mehmed Paşa
  Semiz Ahmed Paşa
  Koca Sinan Paşa
  Kanijeli siyavuş Paşa
  Özdemiroğlu Osman Paşa
  Mesih Paşa
  Ferhad Paşa

  III. Mehmed
  Ferhad Paşa
  Koca Sinan Paşa
  Lala Mehmed Paşa
  Damad İbrahim Paşa
  Cığala-zade Sinan Paşa
  Hasan Paşa
  Cerrah Mehmed Paşa
  Yemişçi Hasan Paşa

  I. Ahmed
  Malkoç Ali Paşa
  Lala Mehmed Paşa
  Derviş Mehmed Paşa
  Kuyucu Murad Paşa
  Nasuh Paşa
  Öküz Mehmed Paşa
  Halil Paşa

  II. Osman
  Halil Paşa
  Kara Mehmed Paşa
  Güzelce Ali Paşa
  Ohrili Hüseyin Paşa
  Dilaver Paşa

  IV. Murad
  Kemankeş Kara Ali Paşa
  Çerkes Hasan Paşa
  Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa
  Halil Paşa
  Hüsrev Paşa
  Topal Recep Paşa
  Tabanı Yassı Mehmed Paşa
  Bayram Paşa
  Tayyar Mehmed Paşa
  Kemankeş Kara Mustafa Paşa

  İbrahim
  Kemankeş Kara Mustafa Paşa
  Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmed Paşa
  Salih Paşa
  Kara Musa Paşa
  Hezarpare Ahmed Paşa
  Mehmed Paşa

  IV. Mehmed
  Sofu Mehmed Paşa
  Kara Murad Paşa
  Melek Ahmed Paşa
  Siyavuş Paşa
  Gürcü Mehmed Paşa
  Tarhuncu Ahmed Paşa
  Derviş Mehmed Paşa
  İpşir Mustafa Paşa
  Süleyman Paşa
  Deli Hüseyin Paşa
  Zurnazen Mustafa Paşa
  Boynueğri Mehmed Paşa
  Köprülü Mehmed Paşa
  Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  Kara İbrahim Paşa
  Sarı Süleyman Paşa
  Siyavuş Paşa

  II. Süleyman
  Siyavuş Paşa
  Nişancı Mehmed Paşa
  Bekri Mustafa Paşa
  Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa

  II. Ahmed
  Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
  Arabacı Ali Paşa
  Çalık Ali Paşa
  Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa
  Sürmeli Ali Paşa

  II. Mustafa
  Sürmeli Ali Paşa
  Elmas Mehmed Paşa
  Amcazade Hüseyin Paşa
  Daltaban Mustafa Paşa
  Rami Mehmed Paşa

  III. Ahmed
  Kavanoz Nişancı Ali Paşa
  Enişte Hasan Paşa
  Kalaylıkoz Ahmede Paşa
  Baltacı Mehmed Paşa
  Çorlulu Ali Paşa
  Köprülü-zade Damad Numan Paşa
  Baltacı Mehmed Paşa
  Ağa Yusuf Paşa
  Silahdar Süleyman Paşa
  Hacı Halil Paşa
  Nişancı Mehmed Paşa

  I. Mahmud
  Damad Mehmed Paşa
  Kabakulak İbrahim Paşa
  Topal Osman Paşa
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Gürcü İsmail Paşa
  Seyyid Mehmed Paşa
  Muhsin-zade Abdullah Paşa
  Yeğen Mehmed Paşa
  Hacı İvaz Mehmed Paşa
  Nişancı Hacı Ahmed Paşa
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Seyyid Hasan Paşa
  Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
  Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
  Mehmed Emin Paşa
  Bahir Mustafa Paşa

  III. Osman
  Bahir Mustafa Paşa
  Hekimoğlu Ali Paşa
  Başdefterdar Naili Abdullah Paşa
  Bıyıklı Ali Paşa
  Mehmed Said Paşa
  Bahir Mustafa Paşa
  Koca Ragıp Mehmed Paşa

  III. Mustafa
  Koca Ragıp Mehmed Paşa
  Hamza Hamid Paşa
  Bahir Mustafa Paşa
  Muhsin-zade Mehmed Paşa
  Hamza Mahir Paşa
  Hacı Mehmed Emin Paşa
  Moldovancı Ali Paşa
  İvaz-zade Halil Paşa
  Silahdar Mehmed Paşa
  Muhsin-zade Mehmed Paşa

  I. Abdülhamid
  Muhsin-zade Mehmed Paşa
  İzzet Mehmed Paşa
  Derviş Mehmed Paşa
  Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
  Kalafat Mehmed Paşa
  Seyyid Mehmed Paşa
  İzzet Mehmed Paşa
  Hacı Yeğen Mehmet Paşa
  Halil Hamid Paşa
  Şahin Ali Paşa
  Koca Yusuf Paşa

  III. Selim
  Koca Yusuf Paşa
  Meyyit Hasan Paşa
  Gazi Hasan Paşa
  Çelebizade Şerif Hasan Paşa
  Koca Yusuf Paşa
  Damat Melek Mehmed Paşa
  İzzet Mehmed Paşa
  Yusuf Ziyaüddin Paşa
  Hafız İsmail Paşa
  İbrahim Hilmi Paşa

  IV. Mustafa
  İbrahim Hilmi Paşa
  Çelebi Mustafa Paşa

  II. Mahmud
  Alemdar Mustafa Paşa
  Memiş Paşa
  Yusuf Ziyaüddin Paşa
  Laz Ahmed Paşa
  Hurşid Ahmed Paşa
  Mehmed Emin Rauf Paşa
  Derviş Mehmed Paşa
  Seyyid Ali Paşa
  Benderli Ali Paşa
  Hacı Salih Paşa
  Hamdullah Paşa
  Ali Paşa
  Mehmed Said Galip Paşa
  Benderli Selim Sırrı Paşa
  İzzet Mehmed Paşa
  Reşid Mehmed Paşa
  Mehmed Emin Rauf Paşa

  I. Abdülmecid
  Koca Hüsrev Mehmed Paşa
  Mehmed Emin Rauf Paşa
  İzzet Mehmed Paşa
  İbrahim Sarım Paşa
  Mustafa Reşid Paşa
  Mehmed Emin Rauf Paşa
  Damad Mehmed Ali Paşa
  Mustafa Naili Paşa
  Mehmed Emin Ali Paşa
  Mehmed Ali Paşa
  Mehmed Emin Paşa
  Mehmed Rüştü Paşa

  Abdülaziz
  Mehmed Emin Paşa
  Ali Paşa
  Mehmed Fuad Paşa
  Yusuf Kamil Paşa
  Mütercim Rüştü Paşa
  Mehmed Emin Ali Paşa
  Mahmud Nedim Paşa
  Mithat Paşa
  Ahmed Esad Paşa
  Mehmed Rüşdü Paşa
  Hüseyin Avni Paşa
  Esad Paşa

  II. Abdülhamid
  Mütercim Rüştü Paşa
  Mithat Paşa

  V. Mehmed
  Hüseyin Hilmi Paşa
  Hakkı Paşa
  Said Paşa
  Gazi Ahmed Muhtar Paşa
  Kamil Paşa
  Mahmud Şevket Paşa
  Said Halim Paşa
  Talat Bey

  VI. Mehmed
  Talat Paşa
  Ahmed İzzet Paşa
  Tevfik Paşa
  Damat Ferid Paşa
  Ali Rıza Paşa
  Salih Paşa
  Damat Ferid Paşa
  Tevfik Paşa

   

 16. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Padişahların Eşler
  i


  Padişahlar
  Eşleri (Koyu yazılanlar dışındakiler kesin değildir.)
  I. Osman
  1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi
  2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi
  Orhan
  1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro
  2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi.
  3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.
  4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.
  I. Murad
  1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
  2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı
  3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı
  4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
  5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı
  I. Bayezid
  1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi
  2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
  3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
  4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı
  5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı
  I. Mehmed
  1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu
  2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi
  II. Murad
  1- Dulkadiroğlu Alime Hatun
  2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
  3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.
  4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.
  5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı
  II. Mehmed
  1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi
  2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.
  3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır.
  4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.
  5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.
  6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
  7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.
  II. Bayezid
  1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
  2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
  3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
  4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
  5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı
  6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
  7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi
  8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi
  I. Selim
  1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
  2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi
  I. Süleyman
  1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim'in annesi
  2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
  3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi
  4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
  II. Selim
  1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.
  III. Murad
  1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi.
  2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var.
  3- Şah-i Huban Haseki
  4- Naz-perver Haseki
  III. Mehmed
  1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi
  2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi
  3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi
  4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi
  I. Ahmed
  1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi
  2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını
  3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.
  II. Osman
  1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
  2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu
  IV. Murad
  1- Ayşe Haseki Sultan
  İbrahim
  1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir.
  2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
  3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir.
  4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı.
  5- Ayşe Sultan; 4. Haseki
  6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki
  7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki
  IV. Mehmed
  1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesidir.
  2- Afife Kadın
  3- Gülnar Kadın
  4- Kaniye Haseki
  5- Siyavuş Haseki
  II. Süleyman
  1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır
  2- Behzat Haseki
  3- İvaz Haseki
  4- Sülün Haseki
  5- Şeh-süvar Haseki
  6- Zeyneb Haseki
  II. Ahmed
  1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.
  II. Mustafa
  Kadın Efendileri

  1- Ali-cenab; Baş Haseki
  2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi
  3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi
  4- Hüma Şah Haseki
  5- Afife Haseki
  6- Hatice Haseki

  İkballeri

  7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.
  8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.
  9- Fatma Şahin Hatun
  III. Ahmed
  Kadın Efendileri

  1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki
  2- Rukıyye İkinci Kadın
  3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi
  4- Hatice İkinci Kadın
  5- Rabi'a Şermi Kadın
  6- Zeyneb Kadın
  7- Emine Musall Kadın
  8- Hanife Kadın
  9- Gülşen Kadın
  10- Ümmü Gülsüm Kadın
  11- Hurrem Kadın
  12- Meyli Kadın
  13- Fatma Hüma Şah Kadın
  14- Nijad Kadın
  15- Nazife Kadın

  İkballeri

  16- Şayeste Sultan
  17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.
  18- Hatem Hatun
  I. Mahmud
  Kadın Efendileri

  1- Hace Ali-cenab Baş Kadın
  2- Hace Ayşe Kadın
  3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
  4- Hatice Rami Altıncı Haseki
  5- Hatem İkinci Kadın
  6- Raziye Kadın

  İkballeri

  7- Meyyase Hanım; Bai İkbal
  8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.
  9- Habbabe Hanım
  10- Sırrı Hanım
  III. Osman
  Kadın Efendileri

  1- Leyla Baş Kadın
  2- Zevki Üçüncü Kadın
  3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
  III. Mustafa
  Kadın Efendileri

  1- Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi
  2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi3- Rif'at İkinci Kadın Efendi
  4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi
  5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
  6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi
  I. Abdülhamid
  Kadın Efendileri

  1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi
  2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
  3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
  4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi
  5- Ayşe Baş Kadın Efendi
  6- Binnaz İkinci Kadın Efendi
  7- Dilpezir Kadın Efendi
  8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
  9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi
  10- Mu'teber Kadın Efendi
  11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi
  12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
  13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi

  İkballeri

  14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal
  15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.
  III. Selim
  Kadın Efendileri
  1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
  2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
  3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
  4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi
  5- Re'fet Dördüncü Kadın Efendi
  6- Nur-i Şems Kadın Efendi
  7- Gonca-nigar Kadın Efendi
  8- Dem-hoş Kadın Efendi
  9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
  10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi
  11- Mahbube Kadın Efendi

  İkballer

  12- Meryem Hanımefendi
  13- Mihriban Hanımefendi
  14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi
  IV. Mustafa
  Kadın Efendileri

  1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
  2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
  3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
  4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
  II. Mahmud
  Kadın Efendileri

  1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi
  2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
  3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
  4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi
  5- Fatma Baş Kadın Efendi
  6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
  7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
  8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
  9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
  10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
  11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
  12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
  13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi

  İkballeri

  14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş İkbal15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal
  I. Abdülmecid
  Kadın Efendileri

  1- Servet-seza Baş Kadın Efendi
  2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci Kadın Efendi
  3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
  4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in annesi
  5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi
  6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi
  7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi
  8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi
  9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi
  10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi
  11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi

  İkballeri

  12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.
  13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.
  14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.
  15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
  16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal
  17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal
  18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal
  19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

  Gözdeler

  20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde
  21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde
  22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde
  Abdülaziz
  Kadın Efendileri

  1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi
  2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi
  3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi
  4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi
  5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi
  V. Murad
  Kadın Efendileri

  1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi
  2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi
  3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi
  4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi

  İkballeri

  5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal
  6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal
  7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal
  8- Remiş-Naz Hanımefendi
  9- Filiz-ten Hanımefendi

  Gözdeler

  10- Visal-i Nur Hanım; Gözde
  II. Abdulhamid
  Kadın Efendileri

  1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi
  2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi
  3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi
  4- Bidar İkinci Kadın Efendi
  5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi
  6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi
  7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi
  8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi

  İkballeri

  9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal
  10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal
  11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal
  12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
  13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal

  Gözdeler

  14- Dürdane Hanım; Baş Gözde
  15- Calibos Hanım; 2. Gözde
  16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde
  V. Mehmed Reşat
  1- Kam-res Baş Kadın Efendi
  2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi
  3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi
  4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi
  5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi
  VI. Mehmed
  Kadın Efendileri

  1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi
  2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi
  3- İnşirah Kadın Efendi
  4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi
  5- Ni'met Nev-zad Hanım Efendi
   

 17. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultan
  Anneleri
  Aslı
  I. Osman
  ?
  Türk?
  Orhan
  Mal Hatun Türk
  I. Murad
  Nilüfer Rum
  I. Bayezid
  Gülçiçek Rum
  I. Mehmed
  Devletşah Germiyanoğlu
  II. Murad
  Emine Dulkadirli
  II. Mehmed
  Hüma ?
  II. Bayezid
  Gülbahar Türk
  I. Selim
  Ayşe Dulkadirli
  I. Süleyman
  Hafise (Hafsa) Türk / Çerkez?
  II. Selim
  Hurrem Slav?
  III. Murad
  Nurbanu Venedikli?
  III. Mehmed
  Safiye ?
  I. Ahmed
  Handan ?
  I. Mustafa
  Handan ?
  II. Osman
  Mahfiruze (Hadice) Rum?
  IV. Murad
  Kösem Mahpeyker Rum
  İbrahim
  Kösem Mahpeyker Rum
  IV. Mehmed
  Turhan Hadice Rus?
  II. Süleyman
  Saliha Dilaşub ?
  II. Ahmed
  Hadice Muazzez ?
  II. Mustafa
  Rabia Gülnuş Giritli
  III. Ahmed
  Rabia Gülnuş Giritli
  I. Mahmud
  Saliha ?
  III. Osman
  Şehsuvar Rus
  III. Mustafa
  Mihrişah ?
  I. Abdülhamid
  Rabia Şermi ?
  III. Selim
  Mihrişah Gürcü
  IV. Mustafa
  Ayşe Seniyeperver ?
  II. Mahmud
  Nakşidil ?
  I. Abdülmecid
  Bezmialem Gürcü
  Abdülaziz
  Pertevniyal ?
  V. Murad
  Şevkefza Çerkez
  II. Abdülhamid
  Tirimüjgan Çerkez
  V. Mehmed
  Gülcemal ?
  VI. Mehmed
  Gülüstu Çerkez
  II. Abdülmecid
  Hayranidil ?
   

 18. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultan
  Anneleri
  Aslı
  I. Osman
  ?
  Türk?
  Orhan
  Mal Hatun Türk
  I. Murad
  Nilüfer Rum
  I. Bayezid
  Gülçiçek Rum
  I. Mehmed
  Devletşah Germiyanoğlu
  II. Murad
  Emine Dulkadirli
  II. Mehmed
  Hüma ?
  II. Bayezid
  Gülbahar Türk
  I. Selim
  Ayşe Dulkadirli
  I. Süleyman
  Hafise (Hafsa) Türk / Çerkez?
  II. Selim
  Hurrem Slav?
  III. Murad
  Nurbanu Venedikli?
  III. Mehmed
  Safiye ?
  I. Ahmed
  Handan ?
  I. Mustafa
  Handan ?
  II. Osman
  Mahfiruze (Hadice) Rum?
  IV. Murad
  Kösem Mahpeyker Rum
  İbrahim
  Kösem Mahpeyker Rum
  IV. Mehmed
  Turhan Hadice Rus?
  II. Süleyman
  Saliha Dilaşub ?
  II. Ahmed
  Hadice Muazzez ?
  II. Mustafa
  Rabia Gülnuş Giritli
  III. Ahmed
  Rabia Gülnuş Giritli
  I. Mahmud
  Saliha ?
  III. Osman
  Şehsuvar Rus
  III. Mustafa
  Mihrişah ?
  I. Abdülhamid
  Rabia Şermi ?
  III. Selim
  Mihrişah Gürcü
  IV. Mustafa
  Ayşe Seniyeperver ?
  II. Mahmud
  Nakşidil ?
  I. Abdülmecid
  Bezmialem Gürcü
  Abdülaziz
  Pertevniyal ?
  V. Murad
  Şevkefza Çerkez
  II. Abdülhamid
  Tirimüjgan Çerkez
  V. Mehmed
  Gülcemal ?
  VI. Mehmed
  Gülüstu Çerkez
  II. Abdülmecid
  Hayranidil ?
   

 19. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Sultan
  İlgilendikleri Sanat Dalları
  I. Mehmed
  Yay ve Kiriş ustası, "Kürüşçü" adıyla anılırdı.
  II. Mehmed
  Bahçıvan
  I. Selim
  Kuyumcu
  I. Süleyman
  Kuyumcu
  II. Selim
  Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar yapardı.
  III. Murad
  Ok yapardı.
  III. Mehmed
  Kaşık ustasıdır. Okcuların kullandığı özel yüzükler yapardı.
  I. Ahmed
  Kaşık ustasıdır. Okcuların kullandığı özel yüzükler yapardı.
  IV. Mehmed
  Şair. Askeri Marşlar yazardı.
  II. Abdülhamid
  Kakma ve Süsleme sanatıyla ilgilenmiştir
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş