Osmanlı müziği

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Osmanlı müziği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı müzik tarihi
  Osmanlıda müzik kültürü, Osmanlı müziği

  OSMANLI MEHTER MARŞLARI SÖZLERİ ve TARİHÇESİ


  [​IMG]  MEHTERİN TARİHÇESİ

  Osmanlı Devletinde, askeri musikiyi icra eden topluluk. Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı aletini çalanlar, alemdarlar birer bölük şekil ederlerdi. Her bölüğün ''ağa'' olarak tabir edilen bir amiri olurdu. Davulcubaşına ise ''Baş Mehteren Ağa'' denilirdi.Ayrıca Mehterbaşı vardı. İkinci bir mehterbaşı daha vardır ki,bundan ayrı olup, '' Mehterân-ı Hayme'' denilen Saray Çadırlarının başıdır. Mehter teşkilatı, ''emir-i alem'' e tâbiydi.

  Türkiye Selçukluları sultanı İkinci Gıyaseddin Mesud 1284 yılında gönderdiği bir fermanla Osman Gaziye; Eskişehir'den Yenişehir'e kadar bütün Söğüt bölgesi ve havalisini sancak olarak verdi. Fermanla birlikte Osman Gaziye emirlik alâmeti olan ''tuğ'' , ''alem'' , ''Tabl'' ve ''nakkâre'' de gönderilmişti. Ferman, Osman Gâziye Eskişehir'de bir ikindi vakti takdim edildi.
  Osman Gâzi ayakta durarak nevbet vurdurdu (çaldırdı). Fâtih sultan Mehmed Han zamanına kadar nevbet vurulurken padişahların ayakta dinlemesi adetti. Mehter teşkilâtına bağlı iki türlü mehterhâne vardı. Biri resmi teşkilata bağlı olan çalıcı mehterler, diğerleri esnaf mehterleriydi. Resmi mehter, padişah mehteriydi ki, buna ''Mehterhâne-i Tabli Âlem-i Hassa'' denirdi. Sonraları, mehter sâdece padişah ve orduya âit olmaktan çıktı. Her vezir dâiresinde bir mehterhâne bulundurulması âdet oldu. Fâtih devrindeki mehterhânede dokuz zilzen (zil çalan), dokuz nâkkârezen (kudum çalan), dokuz boruzen (boru çalan), dokuz tablzen (davul çalan), dokuz çavuş ve bir iç oğlan vardı. Altmış dört kişilik mehterhâne takımına ''dokuz kat mehter'' adı verilirdi. Padişahın mehterleri on iki kat olurdu. On iki kat mehterhânede her çalgıdan on ikişer adet bulunurdu. Padişah sefere çıktığı zaman mehter takımı on iki misline çıkarılırdı. Sefer ve harp esnâsında padişâh mehterhânesi, saltanat sancaklarının altında durup, nevbet vururdu. Bundan başka ikindi vakti, otağ-ı Hümâyûn önünde nevbet vurmak âdetti. Hükümdâr mehterleri beş vakit vururlardı. Bundan başka padişah cüluslarında, kılıç alaylarında, harplerde zafer haberi geldiği zaman ve arife divânlarında nevbet vurulurdu. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da ''yektir Allah!'' diye bağırırlardı. Harp esnâsında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesâretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Vezir mehterleri, ikindi ve yatsı namazları kılındıktan sonra olmak üzere, günde iki defâ vururdu. Bunlardan birincisi akşam yemeğinin ikincisi de uykunun işaretini verirdi. Sivil mehterler, kendilerine mahsus nevbet yerlerinde yatsı namazından sonra ve sabahleyin nevbet vururlardı.

  OSMANLI MARŞ SÖZLERİ

  Çağrı
  Yine de Şahlanıyor
  Buna Er Meydanı Derler
  Kırımdan Gelirim
  Mehter Vuruyor
  Artar Cihatla Şanımız
  Eski Malazgirt Marşı
  Yelkenler Biçilecek
  Sancak Marşı
  Osman Paşa Marşı
  Ey Gaziler
  Mehter Marşı
  Estergon Kal'ası


  İhtiyatlar Silah Çatmış
  Eski Ordu Marşı
  Devlet Marşı
  Genç Osman
  26 Ağustos Marşı
  Ceddin Deden
  Sivastopol Marşı
  Türkün Savaşları (Fetih Marşı)
  Tarihi Çevir
  Malazgirt Marşı
  Gül Yüzünde Göreli
  Ordunun Duası


  Çağrı
  ''Vakt-i sürûru sefâ, Mehterbaşı Hey! Hey!''
  ''Merhabâ ey mehterân!''
  ''Merhabâ, Mehterbaşı!''
  ''Hasduuur!'' (Meselâ: ''Der fasl-ı Acem âşirân, cihâd-ı ekber marş!'' derdi.)
  ''Haydi ya Allah!''


  YİNE DE ŞAHLANIYOR
  Yinede şahlanıyor aman
  Kolbaşının yandım da kır atı
  Görünüyor yandım aman
  Bize serhad yolları.
  Davullar çalınsın aman
  Aman da ceng-i cengide harbiyi
  Görünüyor yandım aman
  Bize sefer yolları.
  Gâhi sefer olur aman
  Aman da sefer seferde eyleriz
  Hazan erişince aman
  Bahar güzel severiz.
  Gülyüzlü yari de aman
  Aman da hile ile de severiz
  Sefersiz olamaz aman
  Aman er evlaları.Hicaz
  Kemal ALTINKAYA


  BUNA ER MEYDANI DERLER
  Buna er meydanı derler
  Bunda söz olmaz yandım aman aman
  Çifte yürekli erkekler
  Şahım gelir bu yane yandım aman aman.
  Ele bele dine imânım
  İhanet olmaz yandım aman aman
  Okurlar fermânı imanım
  Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
  Hicaz
  Kemal ALTINKAYA


  KIRIMDAN GELİRİM
  Kırım’dan gelir gelirim
  Adım da Sinan’dır hey aman
  Kılıncımın suyu yar suyu
  Kandır da dumandır hey
  Kırım’dan gelir gelirim
  Atım da araptır hey aman
  Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
  Sinan da buradadır hey
  Meydan da burdadır hey.
  MEHTER VURUYOR
  Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
  Andık yine, Fatih’le, Süleyman’ı, Murad’ı.
  Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer
  Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

  Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
  Fethin, Mahaç’ın, Niğbolu’nun haşmetidir bu.
  Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
  Meriçlerle,Çanakkale,Yemen’den, Kore’lerden.
  Süzinak
  Faruk GÜRTUNCA

  ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ
  Artar cihadla şanımız
  Fahr-i Resûl sultanımız
  Şer-i bize insanı Hak
  Uğrunda aksın kanımız.
  Türk oğluyuz
  Ünvanlı, namlı, şanlıyız
  Allah deyu harb ederiz
  Var nusrete imanımız.
  Acemaşiran
  İsmail Hakkı Bey
  ESKİ MALAZGİRT MARŞI
  Bir Cuma sabahı, Allah’a karşı
  Malazgirt’te ellidörtbin er
  Ellidörtbin er, ellidörtbin er
  Söylemişler en güzel marşı.
  Allahü ekber, Allahü ekber
  Allahü ekber, Allahü ekber
  Allahü ekber, Allahü ekber
  Allahü ekber, Allahü ekber.
  Rast

  YELKENLER BİÇİLECEK
  Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
  Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

  Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın
  Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
  Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
  Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.
  Rast
  Arif Nihat ASYA
  SANCAK MARŞI
  Ertuğrul’un ocağında uyandın
  Şehitlerin kanlarıyla boyandın
  Nice düşman kâl’asına uzandın
  Sana selam ey şanlı Türk sancağı
  Çırpınarak dalgalanır kanadın
  Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
  Gölgende can vermek ister evlâdın
  Sana selam ey şanlı Türk sancağı
  Rast
  İzzettin Bey
  OSMAN PAŞA MARŞI
  Tuna nehri akmam diyor
  Etrafımı yıkmam diyor
  Şanı büyük Osman Paşa
  Pilevne’den çıkmam diyor.
  Düşman Tunayı atladı
  Karakolları yokladı
  Osman Paşa’nın kolunda
  Beşbin top birden patladı
  EY GAZİLER
  Ey gaziler yol göründü
  Yine garip serime
  Dağlar taşlar dayanamaz
  Benim ah u zârıma.


  Dün gece yâr hanesinde
  Yastıcağım taş idi
  Altım toprak; üstüm yaprak
  Yine gönlüm hoş idi.
  Isfahan
  Yavuz Sultan Selim
  MEHTER MARŞI
  Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
  Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
  Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
  Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
  Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
  Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.
  Mahur

  ESTERGON KAL’ASI
  Estergon Kâl’ası bre dilber aman
  Su başı durak aman
  Kemirir gönlümü bre dilber aman
  Bir sinsi firak.
  Gönül yar peşinde bre dilber aman
  Yar ondan ırak aman
  Akam Tuna akma bre şahin aman
  Ben bir dertliyim.
  Yar peşinden amanda gezer
  Koşar yandım kara bahtlıyım.
  Hicaz
  Kemal ALTINKAYA
  İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ
  İhtiyatlar silah silah çatmış
  Ah yolun üstüne hey aman aman
  Nazlı yarim geli geli vermiş
  Sol dizin üstüne adaş aman aman
  Gözün yaşı durmaz akar
  Gülyüzün üstüne hey aman aman
  Şimden sonra haram haram olsun
  Bu yerler bana adaş aman aman.
  Hicaz
  Kemal ALTINKAYA


  ESKİ ORDU MARŞI
  Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
  Haydi gazanfer, umman-ı safter
  Bir elde kalkan, bir elde hançer
  Serhadde doğru ey şanlı asker.
  Deryada olsa herşey muzaffer
  Dillerde tekbir, Allahü ekber
  Allahü ekber, Allahü ekber
  Ordumuz olsun daim muzaffer.
  Rast
  İsmail Hakkı Bey
  DEVLET MARŞI
  Askerlerin hâzır silah
  Kuvvetlenir sûlh u salâh
  Devlet bulur feyz ü felah
  Meşhur olur bu istilâh.
  Askerlerin kişver-küşâ
  Türk devleti sen çok yaşa.
  Orduların etse sefer
  Yol gösterir avn ü zafer
  Mansûr olur her bir nefer
  Düşman kalır bî-tâb-fer.
  Rast
  Fethi SAZÇALAN

  GENÇ OSMAN
  Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
  Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.
  Aman Askerin içinde birinci uşak
  Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
  Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
  Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.
  Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
  Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
  Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
  Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.
  Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
  Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
  Kayıkçı Kul Mustafa
  26 Ağustos Marşı
  Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,
  Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,
  Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,
  Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...

  CEDDİN DEDEN
  Ceddin deden, neslin baban
  Hep kahraman Türk milleti
  Orduların, pekçok zaman
  Vermiştiler dünyaya şan.
  Türk milleti, Türk milleti
  Aşk ile sev milliyeti
  Kahret vatan düşmanını
  Çeksin o mel’un zilleti.
  Hüseyni
  İsmail Hakkı Bey
  Sivastopol Marşı


  Sivastopol önünde yatar gemiler,
  Atar da Nizam topunu, yerle gök inler.
  Yardımcıdır bize kırklar yediler,
  Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,
  Aman da kaptan paşa emir ver bize,
  Sılada nişanlımız duacı size...


  Sivastopol önünde yıkık minare,
  Düşman dedikleri gelmez imane,
  Erenler geliyor bize imdade,
  Aman da kaptan paşa emir ver bize,
  Sılada nişanlımız duacı size...


  Sivastopol önünde musalla taşı,
  Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı.
  Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,
  Aman da kaptan paşa izin ver bize,
  Sılada nişanlımız duacı size...


  Türkün Savaşları (Fetih Marşı)
  Yürekler kabarık gözlerde damla,
  Mehteri saygıyla dur da selamla,
  Bir huşu içinde dinle gülbankı,
  Sesleniyor tarih bu ses o yankı.


  Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
  Türk'ün savaşları geliyor akla...


  Asırlar boyunca çınladı serhat,
  doğudan batıya yemen belgrat,
  Duyarak bakışan gözler görüyor,
  Fatih topkapıdan şehre giriyor.


  Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
  Türk'ün savaşları geliyor akla...


  Tarihi Çevir
  Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,
  Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar,
  Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,
  Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...


  Dünya atının nalları altında ezildi,
  Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,
  Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,
  Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...


  MALAZGİRT MARŞI
  Aylardan ağustos, günlerden cuma
  Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
  Bozkurtlar ordusu geçti hucuma
  Yeni bir sevk ile gürledi gökler
  Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
  Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
  Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
  Andırır Altay'dan kopan bir çığı
  Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
  Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
  Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
  Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
  Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
  Bu seste birleşir bütün yürekler...
  Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
  Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
  Anadolu başlar, vatan olmaya...
  Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!
  En güzel marşını vurmadan mehter
  Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..


  GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ
  Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül
  Kara sevdâya yerler bî-ser-ü bî-pây gönül
  Dimadimmi sana dolan mânâ hây gönül.
  Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül
  Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost
  Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim
  Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim
  Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.
  Rast
  Münir N. Selçuk

  ORDUNUN DUASI
  Yılmam ölümden yaradan askerim
  Orduma gazi dedi Peygamberim.
  Bir dileğim var ölürüm isterim
  Yurduma tek düşman ayak basmasın
  Amin desin hep birden yiğitler
  Allahü ekber gökten şehitler.
  Amin amin amin Allahü ekber
  Amin amin amin Allahü ekber
  Rast
  Mehmet Akif ERSOY
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş