Osmanlı Devleti Avrupa Siyaseti

'Tarihi Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 19 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Osmanlı Devleti Avrupa Siyaseti konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı Devleti Avrupa Siyaseti
  Osmanlı Devleti Avrupa Siyaseti


  Yavuz'un yerine tek oğlu 255 yaşındaki Kanunî Sultan Süleyman geçti Babasının İran ve Turan siyasetini durdurmak mecburiyetinde kaldı Zira Avrupa'da Charles-Quint devi zuhur etmişti Avrupa'nın büyük kısmını İspanya kralı ve Almanya imparatoru sıfatıyla ele geçirmiş, diğer kısımlarını nüfuzu altına almıştı Fransa'yı tehdit ediyordu ve kuzey Afrika'da Barbaros Hayreddin Paşa ile savaşıyordu Türkiye bu devi alt edemediği ve makul sınırlara itemediği takdirde Osmanlı cihan devletinin geleceğinin kararacağı âşikâr idi Akrabalık yoluyla çok geniş sınırlı Macaristan krallığını da nüfuzu altına alan Charles-Quint devini, Orta Avrupa ve Batı Akdeniz'de mutlaka ezmek icap ediyordu Sultan Süleyman, Orta Avrupa'nın kilidi sayılan daha önce 3 ayrı padişahın 3 defa kuşatıp alamadığı, Türkiye'nin kuzey sınırı üzerinde Macaristan'ın en müstahkem kalesine, Belgrad'a yürüdü ve fethetti (1521)

  Mevcudiyet gayeleri Türklerle savaşmak olan ve Rodos'ta üstlenen Saint-Jean tarikatı üzerine ikinci seferi açtı Fatih'in 3 defa kuşattırıp düşüremediği dünyanın en müstahkem kalesini de fethetti (1522-1523)

  Doğu Avrupa'da durum iyi idi Kırım, Kazan ve Astırhan Türk hanlıkları Osmanlı'ya tabi idi 1524'te Sahip Giray Han, Nijeniy Novgorod'u (bugünkü Gorky) feth etti ve 3 yıl önce 1521'de Moskova şehrini yakan ağabeyi I Mehmed Giray Han'ın yolunu takip etti Moskova prensliği Kırım'a yıllık vergi veren bir tabi devletti Mehmed Giray 1522'de Astırhan'ı aldı ve 1524'te Kazan Hanı İstanbul'a gelerek metbûu Kanunî Sultan Süleyman tarafından kabul edildi

  Sultan Süleyman'a göre Doğu Avrupa işleri üçüncü derecede idi Almanya-İspanya'nın Macaristan'a el atmasından ve Tuna'nın doğu kesimine inmesinden endişe ediyordu Fransa'yı savunmaya karar verdi Zira Fransa'ya baş eğdirdiği takdirde Charles-Quint Orta Avrupa'da Osmanlı ile hesaplaşacaktı Fransa kralı I François, Madrid'de Charles-Quint'in esiri idi Annesi, cihan padişahı Kanunî Sultan Süleyman'a müracaat ederek oğlunu kurtarmasını istirham etti Kanunî'nin aradığı fırsattı Bu şımarık Charles-Quint'in kızkardeşi Macaristan kraliçesi idi Macaristan kralı II Layoş'un kızkardeşi de Charles-Quint'in kardeşi Avusturya arşidükası Ferdinand ile evli idi

  Kanûnî Orta Avrupa'ya, Macaristan'a yürüdü Bu üçüncü sefer (1526), Kanûnî'nin 13 seferinin en ünlüsüdür ve ikinci Macaristan seferidir Mohaç'ta Macar ordusunu yakaladı ve kralları dahil olmak üzere 2 saatte imha etti (29 Ağustos 1526) Tarihin en kesin neticeli ve örnek meydan muharebelerinden biridir 11 Eylülde Türklerin Budin dedikleri Budapeşte'ye, Macar taht şehrine girdi Macaristan krallığı tarihe karıştı Macaristan, Transilvanya ve bazı ülkeler Türkiye'ye bağlandı Çekoslovakya ise Almanya'ya geçti


  Charles-Quint ve kardeşi Avusturya Kralı Ferdinand, Macaristan'ı almak için pek çok teşebbüs yaptılar Kanûnî 1529'da Almanya seferine çıktı 19 gün Viyana'yı kuşattı, fakat düşüremedi Bu sefer sırasında Osmanlı Türk tarihinin en büyük akın hareketi yapıldı Bütün Avusturya ve Güney Almanya Türk akıncıları tarafından çiğnendi Charles-Quint meydan muharebesi kabul etmedi 3 yıl sonra padişah ikinci Almanya seferine çıktı (1532) Avusturya'yı işgal etti ve Graz'ı aldı (11 Eylül) Almanya pes etti İstanbul Andlaşması (22 Haziran 1533) ile Türkiye'nin ve padişahın üstünlüğünü resmen kabul etti

  Kanûnî, yedinci seferinde (1537) Venedik'e teveccüh etti Korfu adasına çıktı ve İtalya'da Otranto'yu ikinci defa işgal ettirdi Seferi denizden donanma ile Barbaros Hayreddin Paşa destekledi Sekizinci sefer (1538) asi Boğdan prensine karşı açıldı Venedikle sulh yapıldı (20 Ekim 1540) Ve Kanunî Budin seferine çıktı (1541) Alman ordusu bozuldu ve Macaristan, Budin Beylerbeyiliği adıyla doğrudan doğruya ilhak edildi Kral Ferdinand, son bir gayretle Budin'i almak istedi Fakat 100000 kişilik ordusu Budin önlerinde mahvoldu (24 Kasım 1542) Macaristan'da Almanların elinde bulunan en mühim kaleyi, Estergon'u geri almak üzere Kanûnî, onuncu seferine çıktı (1543)

  Estergon'u (10 Ağustos) ve İstolni Belgrad'ı (4 Eylül) fethetti Almanya baş eğdi 8 Ekim 1547 sulhu ile Kral Ferdinand protokolde vezir-i azam (başbakan) ile eşit olduğundan İstanbul'a yıllık vergi vermeyi ve daha bir sürü ağır şartı kabul etti Charles-Quint devi yıkılmıştı Bu işe yalnız Orta Avrupa savaşları ile değil, Akdeniz savaşları ile de gerçekleştirilebilirdi ki ileride göreceğiz Charles-Quint ümitsizlik içinde tahttan feragat edip manastıra çekildi (16 ocak 1556) Almanya İmparatorluğu ve ona bağlı ülkeleri kardeşi İmparator Ferdinand'a, İspanya Krallığı ve ona bağlı ülkelerde Amerika'yı oğlu II Felipe'ye bıraktı Almanya ile İspanya tekrar ayrıldı Dünya rahat nefes aldı Kanûnî'nin şöhreti zirvesine çıktı

  Kanûnî tahta çıktıktan az sonra zuhur eden Protestan mezhebini, Katolik mezhebine karşı savundu Türk baskısı olmasaydı Charles-Quint'in Protestan mezhebini ezeceği, belki söndüreceği, olayların incelenmesinden açıkça anlaşılırİspanya ile hiç bir zaman sulh yapılmadı ve savaş kesilmedi Almanya sulhu ise 1556'ya kadar devam etti Bu tarihte Kanûnî Sultan Süleyman, Almanya üzerine on üçüncü vce sonuncu seferini açtı ki, Sigetvar Seferi diye ünlüdür İhtiyar padişah bu kalenin önünde otağ-ı hümayununda top ve tüfek sesleri arasında son nefesini verdi (7 Eylül 1556)

  Türk Asrı denen XVI asrı, II Sultan Süleyman, Türklerin yalnız kanun yaptığı için değil, kanunları tatbik ettiği için ancak Kanunî unvanına layık gördükleri fakat Avrupalıların Büyük dedikleri hükümdar sembolleştirir 2500 yıllık Türk tarihinin en muhteşem hükümdarı sayılır ve devri, Türklerin tarih boyunca eriştikleri en ihtişamlı ve bahtiyar çağ olarak bilinir Saltanatı 46 yıldır ve Ertuğrul Gazi'nin beylik müddeti sayılmazsa, Osmanoğulları içinde en uzunudur Diplomasi ve devlet idaresinde gösterdiği dehâ bakımından Fatih'ten sonra ikinci, asker olarak Fatih ve Yavuz'dan sonra üçüncüdür Bilgen, hukukçu ve şairdir
  65 milyon km2 olarak aldığı imparatorluğu 14893000 km2 olarak bırakmıştır (1998000 km2 Avrupa, 4169000 km2 Asya, 8726000 km2 Afrika)
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş