Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Dışındaki Mimari Yapıları. Cami Resimleri

'Tarihi Bilgiler' forumunda UquR tarafından 12 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Dışındaki Mimari Yapıları. Cami Resimleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Dışındaki Mimari Yapıları. Cami Resimleri


  Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları

  Türkiye dışındaki Osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana

  yayılır. Osmanlı mimari eylemi Osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. Yapı faaliyeti değişik

  bölgelerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. Böylece, Osmanlı hakimiyetinin bulunduğu

  bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak Osmanlı yapısı kabul edilir. Ancak, bu

  yapılarda Osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi), Osmanlı uslûbu

  veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile XVIII yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan Avrupa sanatı

  uslûpları, beraberce görülebilir.


  Dış İşleri Bakanlığı'nın "Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıtları" adlı yayınından faydalanılmıştır.  Arnavutluk - Akçahisar

  Kale mahallesinde bir ev
  [​IMG]

  Arnavutluk- Avlonya

  Muradiye Camii
  [​IMG]

  Arnavutluk - Belgrad

  Bekarlar Camii
  [​IMG]

  Arnavutluk- Ergiri

  Palorto Mahallesi
  [​IMG]

  Arnavutluk - İskodra

  Kir nehri üzerinde köprü
  [​IMG]

  Arnavutluk - Tiran

  Ethem Bey Camii
  [​IMG]

  Bosna Hersek- Banya Luka

  Yeni Camii
  [​IMG]

  Bosna Hersek - Bılagay

  Tekke
  [​IMG]

  Bosna Hersek - Mostar

  Köprü
  [​IMG]

  Evler
  [​IMG]

  Bosna Hersek - Saray Bosna

  Gazi Hüsrev Bey Camii
  [​IMG]

  Gazi Hüsrev Bey hanı
  [​IMG]

  Bulgaristan - Cebel

  Cami
  [​IMG]

  Bulgaristan - Ruscuk

  Seyyid Mustafa Paşa Camii
  [​IMG]

  Bulgaristan- Silistre

  [​IMG]

  Bulgaristan - Sofya

  Seyfullah Efendi Camii
  [​IMG]


  Cezayir

  Beylerbeyi Sarayı
  [​IMG]

  Keçiova Camii
  [​IMG]

  Irak - Bağdat

  İmam-ı Azam Külliyesi
  [​IMG]

  Saray Camii Minaresi
  [​IMG]

  Saat kulesi
  [​IMG]

  Kara Ömer Camii
  [​IMG]

  İdadi
  [​IMG]

  İsrail, Kudüs ve çevresi - Akka

  El-Umdan Hanı
  [​IMG]

  Türk çarşısı
  [​IMG]

  Müze
  [​IMG]

  Kubbet-ül Sahra
  [​IMG]

  Altın Kapı
  [​IMG]

  Libya - Trablusgarp

  Karamanlı Ahmet Paşa Camii
  [​IMG]

  Karamanlı kalesi
  [​IMG]

  Lübnan - Beyrut

  Baabda sarayı
  [​IMG]

  Cuniye Sarayı
  [​IMG]  Ceyde Sarayı
  [​IMG]

  Lübnan - Trablus

  El-Tel saat kulesi
  [​IMG]

  Büyük Mansuri Camii
  [​IMG]

  Macaristan - Budin

  Gül Baba Türbesi
  [​IMG]

  hakkında bilgi

  XV. yüzyıl sonlarıyla XVI. yüzyıl başlarında yaşamış şair bir Bektaşî dervişidir. Evliya Çelebi'nin babasından naklen

  yazdığına göre Merzifonludur ve Fatih döneminden Kanunî döneminde Budin (Buda)in fethi sırasında şehit düştüğü 1541 tarihine

  kadar birçok savaşa katılmıştır. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi'nin 2 Eylül 1541 tarihinde cenaze namazını kıldırdığı ve bu

  namazda Kanuni Sultan Süleyman'ın bulunduğu bilgileri de Evliya Çelebi'den alınmadır. Evliya Çelebi, elinde büyük bir kılıçla

  savaşlara katılan Gül Baba'ya bu lâkabın verilmesine, külahından daima bir gül taşımasının sebep olduğunu da belirtmiştir.

  1663'te Budin'i ziyaret eden Evliya Çelebi, seyahatnâmesinde şunları da yazmaktadır: "Gül Baba, bir çiçekli bahçe içinde,

  kurşun örtülü bir kubbede gömülüdür. Sandukası yeşil çuha ile örtülü olup mübarek başlarında Bektaşî tacı bulunur. Etrafı

  çeşitli Arap harfli Kur'an âyetleriyle süslüdür."
  Evliya Çelebi, Gül Baba'yı Fatih döneminden Kanuni döneminde 1541 yılına kadar, 120 yılı aşkın bir süre yaşatarak, büyük bir

  hata yapmış ve Fatih döneminde yaşamış Gül Mehmet Dede'yle karıştırmıştır. Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı İlegüp

  köyündeki Veli Baba dergâhına ait kayıtlar içinde 1935 yılında bulunan bir şecere Gül Baba'nın gerçek kimliğini

  aydınlatmıştır. Bu şecereye göre , "Gül Dede" olarak da anılan " Gül Baba"nın asıl adı Cafer'dir. Babası, Kutb'ül Arifîn

  Veli'üddin İbn Yalınkılıç olup İlegüp köyündendir. Gül Baba, Kanunî Sultan Süleyman'ın daveti üzerine Budin seferine

  katılmıştır. Osmanlı döneminde ordu sefere çıktığında askerin moralini güçlendirmek için dervişler, saz şairleri de sefere

  katılıyor, mola zamanlarında dualar okunuyor, destanlar söyleniyordu. Dervişler, saz şairleri gerektiğinde silâhlanıp savaşa

  da katılıyorlardı. Gül Baba, savaşlara katılan dervişlerden biriydi. Yeniçeriler Hacı Bektaş Velî'yi pîrleri kabul

  ettiklerinden Bektaşî dervişleri çok seviyorlardı. Gül Baba, Budin (Buda)'in fethi sırasında 1 Eylül 1541 günü şehit düşmüş,

  2 Eylül 1541 günü cenaze namazı Fethiye Camisi'ne çevrilen Mátyás (Meryem Ana) Kilisesi'nde kılınmıştır ve bugün

  Gültepe-Rózsadomp adı verilen tepede toprağa verilmiştir. Şehâdet tarihini 2 Eylül 1541 olarak gösteren kaynaklar da

  bulunmaktadır.

  Isparta ili belgelerine göre Gül Baba'nın kardeşi Seyyid Hüseyin'in lâkabı da Sümbül Dede'dir. Misâlî mahlâsıyla Hurûfî tarzı

  şiirler yazan Gül Baba'nın şiir ve düzyazılarını içeren Miftah'ül Gayb ve Güldeste adlı yazma eserler bulunmaktadır.
  Kanunî Sultan Süleyman'ın, hakkında; "Gül Baba Budin gözcüsü olup himmetleri hâzır ve nâzır ola ola" dediği Gül Baba hakkında

  Macar araştırmacıların da makaleleri bulunmaktadır. Macar Türkolog Gyula Nemeth ise gül sözcüğünün gülmek eyleminin emir

  şekli olduğunu belirterek Gül Baba lâkabını gülmekle açıklamaya çalışmıştır. Alman Thedor Menzel'e göre ise Bektaşi Tekkesi

  şeyhi işareti olarak tacında gül taşıdığı için Gül Baba lâkabı verilmiştir. Macar ressam Ferenc Eisenhut, 1886 yılında

  yaptığı ve bugün Ankara'da Macar Büyükelçiliği'nde asılı "Gül Baba'nın Şehâdeti" adlı tablosunda Gül Baba'nın tacından yere

  düşmüş gülünü de unutmamıştır.

  Macaristan'daki Türkler kadar Macarlar tarafından da sevilen Gül Baba'nın efsanevî hayatı Danimarkalı Andersen tarafından

  1841 yılında kaleme alınmıştır. Macar besteci J.Huszka da Gül Baba adlı bir senfonik eser bestelemiştir. Gül Baba, Macar

  edebiyatı, sinema ve operet sanatın da yerini almıştır.


  Macaristan- Peçevi

  Yakovalı Hasan Paşa Camii
  [​IMG]

  Makedonya Cumhuriyeti - Debre

  Tekke Camii
  [​IMG]

  Keçi köprüsü
  [​IMG]

  Alaca Camii
  [​IMG]

  Makedonya Cumhuriyeti - Ohri

  [​IMG]

  Yahya Paşa Camii
  [​IMG]

  Mısır - Kahire

  Mahmut Paşa Camii
  [​IMG]

  Melike Safiye Camii
  [​IMG]

  Bab el Azap
  [​IMG]

  Mehmed Ali Camii
  [​IMG]

  Sinan Paşa Camii
   

 2. UquR

  UquR Üye

  Romanya

  Küçük Tatlıcak Camii
  [​IMG]

  Mestan Ağa Camii
  [​IMG]

  Mecidiye Camii
  [​IMG]

  Somali - Berbera

  Berbera Camii
  [​IMG]

  Sudan

  Sennavi Bey evi
  [​IMG]

  Sultan Yavuz Selim Kervansarayı
  [​IMG]

  Sultan Yavuz Selim Kervansarayı
  [​IMG]

  Suriye-Halep

  sırasıyla....
  Süleymaniye Camii
  Adiliye Camii
  Hüsrev Paşa Camii ve Medresesi
  Rüşdiye
  Sultani
  Kurtbey hanı
  Nakkasin hamamı
  Gazale evi
  Açıkbaş evi
  Bab el-Faraç saati
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Suriye-Şam
  sırasıyla...
  Şeyh Muhiddin el Arabi Camii
  Hamidiye çarşısı
  Hamidiye kışlası
  Merce Anıtı
  Esad Paşa Camii

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  Guraba Hastanesi
  [​IMG]
  Hukuk Mektebi
  [​IMG]

  Suudi Arabistan - Medine

  sırasıyla...
  Harem-i Şerif
  Mimar Mescidi
  Anberiya Tren İstasyonu
  Anberiye Mescidi

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Tunus

  Dayı Yusuf Camii
  [​IMG]
  Hammuda Paşa Camii
  [​IMG]
  Sidi Mahrez Camii
  [​IMG]
   

 3. UquR

  UquR Üye

  Ürdün

  El Cize kalesi
  [​IMG]

  Zarka kalesi
  [​IMG]

  Yemen - San'a

  Surlar
  [​IMG]

  Bekir Camii
  [​IMG]

  Kışla Camii

  [​IMG]

  Yugoslavya Federal Cumhuriyeti - Belgrad

  belgrad kalesi
  [​IMG]

  Bağ evi
  [​IMG]

  Yunanistan

  Atina

  Fethiye Camii
  [​IMG]

  Mustafa Ağa Camii
  [​IMG]

  Girit

  Türk mahallesi
  [​IMG]

  Rodos

  Muhip Bey'in Mezarı
  [​IMG]

  Süleymaniye Camii
  [​IMG]

  Yeni Kapı Camii
  [​IMG]

  Yunanistan - Selanik

  Atatürk'ün doğduğu ev

  [​IMG]

  Beyaz Kule
  [​IMG]

  Bedesten
  [​IMG]

  Yeni Camii
  [​IMG]

  Arkadaşlar lütfen yorum yapalım....benim 1-2 saatlik uğraşım önemli değil....bu eserlerin değerini bildiğimizi göstermek için...

  Osmanlının İmparatorluğunun Kullandığı Bütün Bayraklar...

  [​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye Forum Tarih
Osmanlı İmparatorluğu'nun Hüküm Sürdüğü Ülkeler ve Süreleri Tarihi Bilgiler 29 Mart 2012
Osmanlı'nın ilk anayasası kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Osmanlı en çok hangi devlete karşı toprak kaybına uğradı kısaca Tarihi Bilgiler 15 Şubat 2017
Osmanlı hangi yüzyılda toprak kaybetmeye başladı kısaca Tarihi Bilgiler 15 Şubat 2017
Osmanlı durumunu göz önüne aldığınızda savaşa girmesini doğru buluyor musunuz kısaca Tarihi Bilgiler 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş