Orta Gerilimli Şebekelerde Nötr Topraklanması

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda semyav5mitq tarafından 2 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Orta Gerilimli Şebekelerde Nötr Topraklanması konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ORTA GERİLİMLİ ŞEBEKELERDE NÖTR TOPRAKLAMASI

  Şebekelerde proje dizaynında, uygun bir nötr topraklamasistemi seçilmelidir. Nötr noktaları, ya yalıtılır ya da toprağa bağlanır.

  Nötr Noktası Yalıtılırsa;

  Toprak temaslı arızalarda, doğruda açma olmaz ve işletmeninkesintisiz olarak devamı sağlanır.

  Yalıtılmış şebekelerde, teçhizatın toprağa göre kapasitesi önem kazanır. Şebekede oluşacak topraktemaslı arızalarda geçecek olan kapasitif arıza akımının, insan hayatınıtehlikeye sokmayacak derecede olması ve şebekenin buna göre dizaynı gerekir.Ayni zamanda teçhizata da zarar vermemelidir.

  Arızalarda, zararlı seviyede geçici aşırı gerilimleroluşmamalıdır.

  Teçhizat yalıtım seviyesi, yüksek düzeyde olmalıdır.

  Yakın bir gelecekte, aşırı gerilimlere karşı koruma zorunluolacaktır.

  Toprak arızalarına karşı seçici bir koruma yapmak zor vekarmaşıktır.

  Nötr Noktası Topraklanırsa;

  Toprak arızalarında, doğrudan ve seçici bir açma sağlanır.

  Aşırı gerilim seviyesi düşüktür.

  Özellikle kablolar için, yalıtılmış sisteme göre daha düşükdeğerde bir yalıtım seviyesi ön görülür.

  Şebekede nötr noktalarının toprağa bağlanmasında, şu üçnoktanın sağlanması istenir.

  Sönümlü aşırı gerilimleri, yeterli düzeyde tutmak,

  Toprak arızalarının neden olduğu teçhizat hasarlarınısınırlamak,

  Basit ve seçici korumayı sağlamak.

  Nötr noktasının toprağa bağlantısı, üç şekilde yapılır:

  Doğrudan topraklama;

  Aşırı gerilimleri sınırlama yönünden en uygun bir topraklamametodudur. Seçici bir koruma sağlanır ve uygulamada zorluk arz etmez. Bununlabirlikte; büyük arıza akımları oluşur. Teçhizata zarar verir. Arızanın devamısüresince, insan hayatı için tehlikelidir. Bu nedenle yüksek gerilimlişebekelerde kullanılmaz.

  Reaktör üzerinden topraklama;

  Reaktör üzerinden iki çeşit topraklama dizayn edilir:

  Peterson bobini ile topraklama: Bazen yüksek gerilimlişebekelerde uygulanır.

  Endüstriyeltesislerde ise nadiren tesis edilir. Toprak koruma röleleri, rezidüel akımakarşı hassastır ve seçiciliği sağlamak için kullanılmalıdır.

  Akım sınırlayıcı reaktanas;

  Yapılanaraştırmalarda, reaktans üzerinden yapılantopraklamaların, tehlikeli boyutlarda geçici aşırı gerilimlere nedenolabileceği neticesine varılmıştır.
  Bunun içinküçük değerli empedans kullanılabilir.


  Omik direnç üzerinden yapılması


  çok uygulanan faydalı birmetottur. Reaktör veya direnç arasında bir seçim yapmak; şebekenin gerilimseviyesi, yapısı ve yüklerin özelliği gibi faktörlere bağlıdır. Birincisi,aşırı gerilim sorununa uygun bir maksimum empedans tespit etmek, ikincisi ise, alıcıyükleri ve şebekenin uygunluğunu araştırmak gerekir.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş