Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 15 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARİHÇESİ

  [​IMG]

  Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1960 yılında ilk lisans derecelerinin verilmesini takiben, İdari Bilimler Fakültesi dışında kalan tüm fakültelerde, Yüksek Lisans Programları başlatılmış ve ilk yüksek lisans derecesi 1961 yılında Makina Mühendisliği Bölümünce verilmiştir.

  1964 yılında, ODTÜ Mütevelli Heyeti'nin önerisi ile Üniversite Konseyi bazı bölümlerde doktora programlarının başlatılmasına karar vermiştir. 1967 yılında, Fizik ve Kimya Bölümlerinden birer öğrenci ODTÜ'nün ilk doktora diplomalarını almışlardır. 1981 yılına kadar, bütün lisansüstü programlar ilgili bölümler tarafından, fakülteler bünyesinde yürütülmüş ve Üniversitemizin Yüksek Lisans programlarından 2839, Doktora programlarından 126 olmak üzere, toplam 2965 öğrenci, lisansüstü programlardan mezun olmuştur.
  Üniversitemiz, daha üstün nitelikte eğitimli insan gücü yetiştirmekte lisansüstü eğitimin öneminin her zaman bilincinde olmuştur. Bu amaçla, Üniversite Konseyi bölümlerin lisansüstü araştırma etkinliklerini artırmak, üniversite kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak ve disiplinlerarası çalışmaların yapılacağı, alışılmışın dışında esnek, değişime ve yaratıcılığa açık disiplinlerarası programların tasarımını gerçekleştirmek üzere, Lisansüstü Okul'un kurulmasına ve bir dekan tarafından yönetilmesine karar vermiştir. Prof. Dr. Polat Gürkan Lisansüstü Okul'un dekanı olarak göreve atanmıştır.

  1982 yılında YÖK yasasının uygulanmaya başlaması ile, Lisansüstü Okul, Fen Bilimleri Enstitüsüne dönüşmüş ve Enstitü müdürlüğüne Prof. Dr. Kemal Gürüz atanmıştır.

  Fen Bilimleri Enstitüsü misyon olarak, kurulduğu 1981 yılından bugüne kadar, Üniversitemizin hedeflediği erekler doğrultusunda, ODTÜ'nün bir araştırma üniversitesi olmasını, bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini benimsemiştir. Kendisine hedef olarak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını artırmayı, ve eğitimi-düzeyini düşürmeden -hızlandırmayı seçmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, Üniversite yönetiminin de destekleri ile proje kaynaklarını ve öğrenci sayısını zaman içinde artırmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin daha Lisansüstü Okul Dekanlığı'nı kurarken koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye'de ve çevre ülkelerde en iyi öğrencilerin seçtiği EABD Programları ile; ileri ve uluslararası düzeyde ve ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak, disiplinlerarası araştırmaları destekleyen; ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren; toplum için üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacı yetiştiren bir birim olmuştur.

  Dünden Bugüne Fen Bilimleri Enstitüsü;

  1981 yılında itibaren sırasıyla idarecilik yapan öğretim üyelerimizin, görev süreleri ve tarihleri, adları ve fotografları Şekil 1'de gösterilmiştir.

  1981 yılında kurulan Lisansüstü Okul'a bağlı 18 Bölüm sırasıyla aşağıda verilmiştir:

  Bilgisayar Mühendisliği, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Maden ve Petrol Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Metalurji Mühendisliği, Mimarlık, Mimarlık-Yapı Bilimleri, Mimarlık-Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İstatistik ve Yöneylem Araştırması .

  İlk Enstitü müdürü olan Doç. Dr. Kemal GÜRÜZ 1982'de göreve başlamış ve yardımcılıklarına Doç.Dr. Nurinnisa Usul ve Doç. Dr. Rüknettin Oskay getirilmiştir. Üniversitemizin daha sonra da çeşitli birimlerinde görev yapan ve en son Kültür İşleri Müdürü olarak üniversitemizden emekli olan Sn.Tüzün Denli ilk Enstitü müdür sekreteri olarak çalışmaya başlamıştır.

  ÖNSÖZ


  Lisansüstü eğitimin amacı değişik çalışma alanlarında kişisel entelektüel derinliği geliştirmek; eğitim, araştırma, endüstri ve yönetimde kariyer için etkin eğitimi verebilmektir. Bu uzun eğitim sürecinde öğrenciler birbiri ile fikir alışverişinde bulunurlar. Lisansüstü dersler ve orjinal araştırmalar, yaratıcı bir şekilde problem çözme konusunda yetenekleri ortaya çıkartır ve öğrencilerin takım çalışması yapabilme, iletişim ve liderlik gibi yetilerini geliştirir.

  Lisansüstü çalışma yapmanın bir çok iyi nedeni olabilir. Ancak, bunlardan en önemlisi, günümüzde sosyal, bilimsel ve mühendislikte hızlı bir gelişmenin yaşanması ve çağdaş teknolojinin daha ileri uzmanlık bilgisini ihtiyaç duymasıdır. Bu ihtiyacın karşılanması lisansüstü programların, öğrencileri değişik alanlarda, lisansüstü derslerle ve ileri araştırmalarla hazırlaması ile mümkündür. Web sayfamızda, lisansüstü programlar için seçenekler, programlara nasıl başvurulacağı ve başvuru şartları verilmektedir. Aynı zamanda öğretim üyelerinin, çalışma alanlarının, programların ve üniversite olanaklarının tanıtımı sunulmaktadır. FBE, 1982'den beri ODTÜ'yü bir araştırma üniversitesine dönüştürmek amacı ile, kendisine bağlı Anabilimdallarının, temel ve uygulamalı araştırmalarda daha aktif olmaları için çalışmaktadır.

  FBE, lisanüstü eğitimini en ileri düzeyde geliştirmeği, araştırma için gerekli olan parasal desteği ve iyi yetişmiş, bilgili öğrenci sayısını arttırmayı kendisine misyon olarak seçmiştir. Son yıllarda, ODTÜ diğer üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek üzere, lisansüstü programlarına öğrenci kabul etmektedir. Enstitümüz, 2004'ten başlamak üzere, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile, ekonomide katma değer yaratacak ürünlerin geliştirilmesine yönelik olan araştırma çalışmalarını öncelikle destekleyecektir. Bu amaçla, birden fazla bölüm, fakülte ve üniversitenin katılımı ile hazırlanan çok öğrencili, ürüne ve hizmete yönelik araştırmalara öncelik verecektir.

  FBE MİSYONU

  ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, EAB Dallarında öğrenim gören lisansüstü ögrencileri, mesleklerini (öğretim üyesi araştırmacı ve diğer) en iyi şekilde icra etmeleri için yetiştirilmelerini sağlamaktır. FBE, diğer birimlerle işbirliği içinde üniversite politikalarının yukarıdaki amaç doğrultusunda oluşmasi için yardımcı olur. EAB Dalları tarafından oluşturulan ölçütlerle çeşitli kaynaklardan, yüksek standardlarda öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler. Disiplinler arasi iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, disiplinlerarası programların oluşturulmasını, geliştirilmesini ve olgunlaşmasını destekler. Akademik amaçlı programlara ek olarak, kişilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için ortam yaratır. ODTÜ'nün bir araştırma üniversitesi kimliğini kazanması için disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır ve sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler. Bu amaçla, gerekli işlemleri ve aşamaları en aza indirgeyecek düzenlemeleri yapar. Ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, topluma ve ülkeye fayda sağlayacak, ülke bilim ve teknoloji politikalari doğrultusundaki güdümlü üst düzey projeleri arttırmaya çalışır ve bunlara destek verir.

  FBE VİZYONU

  ODTÜ FBE Türkiye'de ve çevre ülkelerde en iyi öğrencilerin seçtiği EABD Programlari ile, ileri ve uluslararasi düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak disiplinlerarası araştırmaları destekleyen, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, toplum için üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacı yetiştiren bir kurum olacaktır.  ODTÜ ONUR İLKESİ
  ODTÜ topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik hayatın en temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli bağlı kalınan bir akademik ortamın oluşması icin gereğini yapması beklenir.


  "Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tüm bireyleri, güvenilir,sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgeleri kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar.
  ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Merkez Binası, İnönü Bulvarı, Balgat, 06531, Ankara, TÜRKİYE
  Tel: +90 312 210 22 92, Fax: +90 312 210 79 59 wwwfbe@metu.edu.tr

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Orta Doğu Teknik Forum Tarih
Orta doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Üniversiteler 14 Eylül 2009
Odtü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Taban ve Tavan Puanları Üniversiteler 11 Temmuz 2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009

Bu Sayfayı Paylaş