okul öncesi eğitimin tanımı kapsamı ve önemi

'Okul Öncesi Eğitim' forumunda Mavi_Sema tarafından 17 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  okul öncesi eğitimin tanımı kapsamı ve önemi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ

  büyüme:daha olgun bir evreye ya da evrelere erişmek üzere,bedensel vezihinsel yönlerden çocuk ve gençlerde meydana gelen doğal değişikliklere denir

  olgunlaşma:bireyin davranışlarında öğrenme ya da alıştırma yapma yolu ile değil de büyümesürecinin doğal sonucu olarak görülen değişikliklerdir

  öğrenme:yaşantı ürünü ve kalıcı izli bir davranış değişikliğidir

  gelişimin temel ilkeleri:
  1gelişim süreklilik gösteren bir değişmedir
  2gelişim belli yönler izler
  3gelişim birbirini izleyen belli evrelerden oluşur
  4gelişimde bireysel farklılıklar vardır
  5gelişimde evreleri birbiriyle ilişkilidir
  6gelişim evreleri birbiriyle ilişkilidir
  7gelişimde kritik dönemler vardır

  okul öncesi eğitim:0-72 ay arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun,zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan,onların bedensel ,zihinsel,duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini destekleyen,toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilk öğretime hazırlayan,temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir

  okulöncesi eğitim doğumla başlar ve çocuğun ilköğretime başladığı güne kadardevam eder

  çocuğunokul öncesi yıllarda karşılanması gereken temel gereksinimleri :

  *fiziksel tehlikelerden korunma
  *yeterli beslenme ve sağlıklı bakım
  *yakınlık kurulabilecek bir yetişkin
  *verilen tepkileri anlayıp karşılık verebilecek bir yetişkin
  *bakılabilecek,dokunulabilecek,duyulabilecek,kokla nabilinecek ve tadılabilecek nesnelerle oynamak için günlük fırsatlar
  *hareket becerilerini geliştirebilme
  *konuşma,öykü anlatma ve şarkı söyleme yoluyla dilini geliştirme
  *olumlu başarı duygusu geliştirme
  *yaşayarak,keşfederek öğrenme
  *sorumlulukalabilme ve seçim yapabilme
  *iç denetim ve bir işi sonuçlandırma azmini geliştirebilmek için yüreklendirme
  *kendine değer vermesi ve başarılarından gurur duyabilmek için desteklenme
  *kendini ifadeetme ve yaratıcılığını geliştirme

  okul öncesi eğitimin kapsamı:
  okul öncesi eğitim 0- 6 yaş grubundaki çocukları ve ailelerini; çocukların bedensel,zihinsel ,duygusal ve sosyal gelişimlerini ; hizmet sunan kurum ve kuruluşları;hizmetin sunulduğu yerleri ve bu yerde görevli tüm personeli kapsamaktadır

  okul öncesi eğitimin önemi:
  okul öncesi eğitimin önem kazanmasına ve yaygınlaşmasına yol açan etmenler şunlardır:

  1çocuk gelişimine ilişkin bilgilerin artması ve yaşamın ilk yıllarının sonraki yıllar üzerinde etkili olduğunun anlaşılması

  2yapılan araştırmalarla, ilk öğretimde çocuğa kazandırılmaya çalışılan soyut öğrenmelerden önce bir hazırlı geçirmenin yararlı olduğunun öne sürülmesi

  3okul öncesi eğitimle kazanılan sosyal uyumun çocukların daha sonraki öğrenimleri sırasında başarılarını olumlu yönde etkilediğinin anlaşılması

  4tüm sosyal sınıflarca, eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü bir araç olduğunun bilincine varılması

  5 çocuklu ailelerin eğitim düzeylerinin farklılığı nedeniyle, aile eğitimlerin eksikliklerinin okul öncesi eğitimle giderilerek, çocukların ilk öğretime hazırlanmalarının öneminin kavranması

  6hemen her ülkedeekonomik kalkınma ve sanayi alanındaki hızlı gelişmelerin sonucunda kadın işçilere olan gereksinimin artması

  7aile yapısında değişiklik olması ve çekirdek aile tipinin yaygınlaşması

  8ülkelerin anayasalarında var olan vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlamak temel ilkesinin işlerlik kazanması

  9kadın haklarına olan saygının artması, kadınların ev dışındaki sosyal,mesleki ve bireysel haklarına kavuşmaları

  10belli endüstri merkezlerine ve şehirlere göç nedeniyle mimari yapının değişmesiçocuklar için oyun alanlarının giderek azalması

  yapılan bazı araştırmalar:

  *insan beyni bir yaşından önce,hızlı gelişmekte ve bu gelişim geniş bir alanı kapsamaktadır doğumdan hemen sonraki aylar, beynin gelişimi açısından çok önemlidir

  *beynin gelişimi, çevresel koşullardan sanıldığından çok daha fazla etkilenmektedir

  *erken yaşlarda çevrenin beyin gelişimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir

  *çevre beynin sadece hücresayısını ve bağlantılarının değil onların bağlanma yollarını da etkilemektedirokul öncesi dönemdeki deneyimler, beynin çalışma şeklini oluşturma bakımından da önemlidir

  *erken yaşlarda aşırı stres yaşayan çocukların daha sonraki yıllarda zihinsel,davranışsal ve duygusal açılardan zorluklar yaşama olasılıkları daha yüksektir

  çocuklar çevresiyle ilişki kurmalarına, öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyan fiziksel sosyal ve psikolojik yeteneklerle dünyaya gelirlereğer bu yeteneklerin farkına varılmaz ve desteklenmezse, bunlar zamanla kaybolabilirler

  yaşamın ilk yıllarında kritik dönemler vardır temel bilgi ve beceriler,kendileriyle ilgili bir kritik dönemlerde, doğrudan verilen zengin deneyimlerle kazandırılamazsa, ilerki yıllarda öğrenilebilse bile ulaşılan düzeyde eksiklikler görülür

  çocuğun ergenlik döneminde ulaştığı okuma düzeyinin yüzde 50 si dokuz yaşına kadar gerçekleşmektedir bu nedenle dil gelişimi ve eğitimi açısından okul öncesi eğitim çağı kritik bir dönemdir

  okul öncesi eğitim, okul başarısını ve sınıf tekrarını azaltmanın yanısıra ; okula devamı ve iş gücü artırmakta, ergenlik suç oranını ve erken yaşlardaki hamilelikleri deazaltmaktadır
  okulöncesi eğitime yapılan yatırım ile sosyo ekonomik vesosyal eşitsizlikler azaltılabilir
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - okul öncesi eğitimin Forum Tarih
Okul Öncesi Eğitimin Önemi Kısaca Okul Öncesi Eğitim 2 Eylül 2013
Okul Öncesi Eğitimin Önemi Nedir? Okul Öncesi Eğitim 10 Ağustos 2011
Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi ve Türkiye'de Okulöncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim 30 Mayıs 2011
Okul Öncesi Eğitimin Gerekliligi Ve Önemi! Okul Öncesi Eğitim 4 Ekim 2010
Okul öncesi eğitimin zorunlu olacağı 24 il Eğitim Haberleri 7 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş