Nota Nedir, Notalar Nelerdir, Nota Tablosu, Nota Major Tablosu

'Müzik Türleri ve Enstrümanları' forumunda SeLeN tarafından 28 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Nota Nedir, Notalar Nelerdir, Nota Tablosu, Nota Major Tablosu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Nota Nedir? Notalar Nelerdir? Nota Major Tablosu - Nota Tablosu  Nota, müziği okuyup yazıya almaya yarayan şekillerdir. Yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır.
  Notalara ait yedi isim şunlardır:
  1. do (ilim dilinde bazen “ut”),
  2. re,
  3. mi,
  4. fa,
  5. sol,
  6. la,
  7. si.
  Almanya ve İngiltere’de, Orta Çağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor:
  1. C (do),
  2. D (re),
  3. E (mi),
  4. F (fa),
  5. G (sol),
  6. A (la),
  7. B (si). Bu, İngilizcedeki sistemdir.
  8. H (si), Bu, Almancadaki sistemdir.
  Nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. Müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır.

  [​IMG]

  Karakterci nota: Bir özelliği belirten nottur. Dizideki yedi notanın vasıfları olan tonik, toniküstü, mediant (ortanca), alt-dominant, dominant (hâkim), dominantüstü, sensible (duygun) nota, terimleri hep karakterci notalardır. Çünkü, dizide her birinin farklı birer rolü vardır ve karakterlerini işte bu roller sağlar.
  Bir dizinin ilk üçlü ve ilk altılı aralıkları o dizi modunun karakterci notalarıdır. Majör ve minör dizilerin mod notaları adını alırlar.
  Zarif notalar: Melodide bazı süs ve işleme notalarına böyle denir. Melodik süslemeler dediklerimiz bunlardır (Bak: Süslemeler). “Bezen notaları”da denilebilir.
  Küme notalar: Nota kümecikleri. Ölçünün bir zamanını veya zamanın bir bölümünü vücuda getiren tertipli kümeciklere nizam dışı katılan notalara (bir yüklenti ihdas ettikleri için) böyle denir. Yük notalarının vücuda getirdiği böyle nizam dışı gruplar, birleştikleri notaların sayısını karşılayan rakamlarla gösterilirler.


  [​IMG]

  C Major tablosu  Nota Şekillerinin Yazılışı [değiştir]

  Notalar, kıymetlerinin her türlüsünde düzgünlükle yumurtamsı çizilmiş bulunmalıdır. Aşağıdaki misalde görüldüğü üzere, yuvarlak yazılı notalar –akor yazısında temas noktaları tamamen dolmuş olacağından- kalın bir çizgi gibi görünerek, okunmaları güçleşir. Beyzi notalarda ise temas noktası iki taraftan kapanmadığından, o sayede okunmaları kolay olur. Bu fark göz önünde tutulup hiç olmazsa çok sesli ve akorlu yazılarda notaları beyzi çizmeye çalışmalıdır
  İkilik’ten başlayıp dörtlük, sekizlik ve daha küçük kıymetteki notalara beyzi uçlar porte aralık ve çizgilerine hep eğrilemesine yazılırlar. İkilik kıymetten itibaren altmışdörtlüğe kadar bütün nota başları aynı büyüklükte düşmelidir Birlik nota öbürlerinden az büyükçedir, hem de onların aksine olarak portedeki yerine yayvan ve yatık yazılmalıdır. Öbür nota başlarından büyük olduğu için, eğik yazılırsa portenin aralık ve çizgilerinden taşar. Neticede okunması güçleşir, yanlış okunmaya sebebiyet verebilir Sükût (Es) İşaretleri ve Yazılışları
  Kıymetler gibi esler de çeşitli ve portedeki yerleri bazen farklıcadır.
  1. Birlik es, portede daima dördüncü çizginin altındadır.
  2. İkilik es, portede üçüncü çizgi üstüne konur
  3. Dörtlük es, portenin ikinci çizgisi ile dördüncü çizgisi arasına yazılır. Yalnız, bunun alt ve üst kuyrukları aşağıdan birinci aralığın içine ve yukarıdan dördüncü aralığın içine biraz girmiş bulunurlar
  4. Sekizlik, onaltılık ve otuzikilik eslerdeki çengelli uçlar üstten portenin üçüncü aralığına yazılırlar. Sekizlik esin bacağı portenin ikinci çizgisine, onaltılık bacağı birinci çizgiye, otuzikilik olanın bacağı da birinci çizginin az altına uzatılır. Altmışdörtlük este, çengelli uç dördüncü aralıkta olmak üzere, bacağı otuzikilik esinki kadar indirilir.
  5. Noktalı nota ve eslerin noktaları işaretin daima tam önüne ve porte aralıklarına konulmalıdır. Çizginin üstüne nokta konulmaz. Çünkü, üst üste gelecek aynı renkler birbirini yok ederler
  Bir ölçüden daha fazla, yani birkaç ölçülük olan esler şu misalde görüldüğü üzere, yazılırlar.
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Müzikteki matematiksel gizemi keşfederek yazıya dökmenin ilk temeli Pisagor tarafından atılmıştır. Biz kendisini okul sıralarından o meşhur dik üçgen teoremi ile hatırlarız ama Pisagor günümüzde ulaştığımız bilim seviyesinin babasıdır… O kendi devrine kadar gelişmiş bütün çalışmaları bir disiplin altında toplamış, geometri, aritmetik, astronomi, coğrafya, müzik ve tabiat bilgisi olarak ayrı ayrı bilim dalları yaratmıştır.Pisagor bilimi, bilim için düşünüyor, bilimin uygulamaları onu ilgilendirmiyordu. Bu nedenle ‘bilgi seven’ anlamındaki ‘filozof sözcüğünü ilk olarak o kullanmıştır. Pisagor tüm evrenin sayılar ve aralarındaki ilişkilere göre kurulduğuna inanıyordu.

  [​IMG]

  Pisagor’un müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının önünden geçerken keşfettiği rivayet edilir. Demirci ustasının, demir döverken kullandığı aletlere göre değişik sesler çıkarması Pisagor’un ilgisini çekmiş, dükkanı kapattırarak ustaya çeşitli aletler kullandırmış, çıkan sesleri incelemiş ve kayıtlar almış.

  [​IMG]

  Batı müziği 9. yüzyılın başına kadar notalamadan habersizdi. Eserler kulak yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor, bu arada değişime uğruyor, zamanla unutulabiliyordu. 9. yüzyılın ikinci yarısında ilk notalama sistemi ortaya çıktı.
  Arezzo’lu Guido’nun (Gui d’Arezzo) notalama sisteminin seslerin yüksekliğini kesin olarak belirtmeye başlamasıyla büyük bir ilerleme kaydedildi. 11. yüzyılda notaların üzerine dizildiği beş çizgiden oluşan “porte”nin kullanılmasıyla notaların yüksekliği (do, re, mi,….) ve süresi (birlik, ikilik, dörtlük,….) kesin biçimde belirlenebilir hale geldi.


  [​IMG]

  Aslında müziğin dört parametresi vardır: Yükseklik, süre, şiddet ve tını. Bunlardan ilk ikisi zamanla genel kabul gören bir takım işaretler sayesinde kağıt üzerine dökülebilmiş, şiddet ve tını ise notanın yanında ek kelimelerle belirtilmişler ve kısmen de yoruma açık bırakılmışlardır.
  Çeşitli sesleri belirtmek ve bunların birbirlerine karışmasını önlemek için sesleri temsil eden notalara özel isimler verildi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. İngilizce’de ve Almanca’da ise notalar harflerle gösterildi(C=do, D=re, E=mi, F=fa, G=sol, A=la, B=si-ing.-, H=si-alm.-).


  Nota isimlerinden ‘do’nun önceki ismi ‘ut’ idi. Sesli harfle başlayan bu isim, notaları sırayla söylerken tutukluk yaptırdığından 12. yüzyılda ‘do’ olarak değiştirildi. Almanya ve bazı ülkelerde ‘ut’ hala kullanılır.


  ‘Si’ hariç diğer notaların isim babası Gui d’Arezzo’dur. Arezzo bu adları Aziz lohannes Battista ilahesindeki mısraların birinci hecelerinden alarak takmıştır. Yedinci notanın adı uzun zaman ‘B’ olarak kalmış, sonradan 13. yüzyılda Sanete lohannes kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen ’si’ adını almıştır.


  Notalamanın keşfi ve gelişimi müzik pratiğine olağanüstü bir gelişme ortamı yaratmıştır. Notalama, icracıyı ezberden kurtararak hem müzik parçalarının uzamasına hem de çeşitli dönemlere ve ülkelere ait notalanmış eserlerin katılmasıyla repertuarın zenginleşmesine ve çeşitlenmesine imkan vermiştir. Nota sayesinde bir müzisyen bilmediği bir müzik parçasını icra edebilmek için tek başına yeterli bir hale gelmiştir.


  orte Nedir?
  Notaların üzerine yazıldığı eşit aralıklı beş çizgi ve dört aralıktan oluşan şekle porte (dizek) denir. Çizgiler aşağıdan yukarıya doğru sayılır. 16. yüzyılda İtalyan rahip Guido d'Arrezo, nota okumayı kolaylaştırmak amacıyla renkli porte çizgilerini, ayrıca bir ilahinin her bir satırının ilk hecelerinden oluşan nota isimlerini müziğe kazandırmıştır.


  [​IMG]

  Nota Nedir?
  Seslerin yüksekliklerini (incelik ve kalınlıklarını) ve sürelerini gösteren işarete denir. Porte üzerinde her bir nota farklı yerlere (çizgi üzerine veya aralığa) ve farklı biçimlerde yazılır. Her bir nota harflerle de gösterilir.

  [​IMG]

  Do Re Mi Fa Sol La Si Do
  C D E F G A B C

  Notalarin Dizek Üzerindeki Yerleri

  Sol Anahtarı Nedir?
  Portenin 2. çizgisinden başlayıp bu çizgiye adını veren ve ince sesleri göstermeye yarayan anahtardır.


  [​IMG]
  Fa Anahtarı Nedir?
  Portenin 3. ve 4. çizgilerinden başlamak üzere iki türü vardır. Kalın sesleri göstermek için kullanılır. Anahtarın iki noktası arasından geçen çizgi FA sesine aittir. Diğer notalar buna göre isimlendirilir. Piyanoda sol el eşlikleri ile kontrbas ve viyolonsel partisyonları Fa Anahtarında yazılır.


  [​IMG]

  Do Anahtarı Nedir?
  Portenin 1., 2., 3. ve 4. çizgilerinden başlayarak yazılmak üzere dört türü vardır. Anahtarın ortasındaki birleşim yerindeki çizgiye DO notası yazılır. Diğer notalar buna göre adlandırılırlar.


  [​IMG]

  NOTA SÜRELERİ Porte üzerine yazılan notaların sürelerini şekillerine bakarak anlayabiliriz. Örneğin birlik LA notasını flütle çalacaksak, LA sesini 1-2-3-4 şeklinde sayarak ve kesintisiz olarak 4 vuruş süresince çalarız

  [​IMG]

  SUS İŞARETLERİ

  Müzik yazısını oluşturan sesler, sesli ve sessiz süreler olarak ayrılır. Sesli süreler değişik zamanları içeren notalar, sessiz süreler de o zamanlar kadar değeri olan sus


  [​IMG]

  işaretleridir. Yedi nota biçimine karşılık yedi susma biçimi vardır.

  SES DEĞİŞTİRİCİ İŞARETLER

  Sesleri inceltmek ya da kalınlaştırmak için ses değiştirici işaretler kullanılır. Bu işaretler notanın önüne, çizgilere ve boşluklara yazılır.


  [​IMG]
  [​IMG]


  Ses değiştirici işaretler dizeğin başına, anahtardan hemen sonra yazıldıklarında şarkı boyunca ait oldukları sesi etkilerler. Aşağıdaki şarkıda bütün FA notaları DİYEZ alarak çalınır veya söylenir.


  Bununla birlikte herhangi bir FA notasının NATÜREL olarak çalınması veya söylenmesi istenirse sadece o notanın önüne NATÜREL işareti konulur ve sadece o ölçü içinde geçerli olur, bir sonraki ölçüden itibaren FA, DİYEZ almaya devam
  eder.


  [​IMG]
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  notaların adları

  notaların adları şunlar DO, RE,
  Nota: Seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol


  Porte ve İlave Çizgisi:
  Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.


  Anahtar:
  Dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren, notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere Anahtar denir.Anahtar dizeğin baş tarafına konur. Müzikte 3 temel anahtar vardır.( Do,Sol,Fa) Bu anahtarları Dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde edilir. Sol anahtarı
  Fa anahtarı
  Do anahtarı  SUS (Es): Müzikte belli bir birim zamanı olan ve sessiz geçen süreye Sus denir.Sol tarafta sus değerleri yer alır.Örneğin birlik notanın sol tarafında birlik es (sus)yer alır.


  Birlik Nota 1


  İkilik Nota 1/2  Dörtlük Nota 1/4  Sekizlik Nota 1/8  Onaltılık Nota /16  Otuzikilik Nota 1/32  Altmışdörtlük Nota/64
  TEKRAR İŞARETİ: Bir müzik parçasında en az iki veya daha çok ölçüleri yinelemek için kullandığımız işarete Tekrar işareti denir.
  Röpriz: Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.
  Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir.

  Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.  Genel Müzik Bilgisi

  Solfej notaları melodileriyle seslendirmektir.Bona ise notaları sadece ritmik değerleriyle okumadır.Nota Öğrenirken iki temel bilgi esastır.Bunlar ritim değeri ve nota değeridir.Birbiri ardına eşit aralıklı,düzenlerle sıralanan vuruşlara ritim denir. Basit Ritimler
  2/4 , 3/4 , 4/4 şeklinde gösterilirler..
  Bileşik Ritimler
  Basit Ritmlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar.Örnek olarak:
  5/8 , 6/8 , 7/8 , 8/8 , 9/8

  Müzik , “İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.

  SES : Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.

  SESİN DUYULMASI ( İşitme ) : İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.

  SESİN HIZI : Sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar.

  SESİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİ : Seslerin incelik - kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir.

  MÜZİK SESLERİ : Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır.
  İnsan Sesleri : İnsan sesleri , Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır.
  Erkek Sesleri : Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır.
  Kadin Sesleri : Soprano (İnce) , Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır.


  SES MERDİVENİ: İnsan kulağı ile duyulması imkanı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır : Bunlar Kaba Bölge, Orta Bölge ve Tiz Bölgedir.
  ARALIK : İki nota arasındaki mesafeye yani ses farkına denir.

  SÜRE : Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte ES işareti ile tanımlanır.

  TAM SES : İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa Tam Ses denir. Bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da Yarım Ses denir

  KOMA : İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

  ÖLÇÜ : Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

  EKSİK ÖLÇÜ ( ANAKRUS ) : Bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir.
   

 4. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  1.MÜZIKTE TEMEL IŞARETLER .................................................. .
  1.1. Müzik ve Oluşumu........................................... ...................
  1.1.1. Müzik Tarihi ve Gelişimi.......................................... ..........
  1.1.2. Sanatın Tanımı ve Dalları........................................... .......
  1.1.3.Ses Oluşumu ve Özellikleri ................................................
  1.1.4. Müziğin Temel Öğeleri........................................... ............
  1.1.5. Müzik Türleri........................................... ........................
  1.2. Temel Müzik İşaretleri........................................ ................
  1.2.1. Porte (dizek) .................................................. ................
  1.2.2. Nota ve Değerleri......................................... ....................
  1.2.4. Anahtarlar .................................................. .....................
  1.2.5. Süre Uzunluğunda Yardımcı İşaretler ..................................
  1.2.6. İfadelendirme İşaretleri........................................ .............
  1.3. Ses Değiştirici (altere) İşaretler......................................... ....
  1.3.2. Türk Müziğinde Değiştirici İşaretler ...................................
  2.ARALIK VE TERIMLER.......................................... .....................
  2.1. Müzikte Aralık Kavramı, Çeşitleri ve Diziler............................
  2.1.1.Müzikte Aralıklar ve Çeşitleri ...........................................
  2.1.2 Müzikte Diziler........................................... .....................
  2.2. Temel Müzik Terimleri......................................... ..............
  2.2.1.Hız (hareket) Terimleri .................................................
  2.2.2.Nüans (ayırtı) Terimleri......................................... ...........
  3.RİTİM ve ÖLÇÜ (USüL)............................................ ...............
  3.1. Ritim Duygusu .................................................. ....................
  3.2. Ölçü (usul) ve Vuruş............................................. .................
  3.2.1.Batı Müziğinde Ölçü ve Vuruş Kavramı .................................
  3.2. 2. Türk Müziğinde Usül (Ölçü ) ve Vuruş..................................  1.MÜZİKTE TEMEL İŞARETLER
  1.1. Müzik ve Oluşumu
  Müzik duyguların sesle anlatıldığı, bilinçli etkinliklere denir. Müzik yaşamın her
  alanında varlığıyla birlikte insan ruhunu zenginleştirdiği gibi yaşam kalitesini de yükseltir.
  Müzik bilimdir; çünkü içerik olarak bir konusu, kuraları ve bir yöntemi vardır. Müziğin
  oluşumunu dört ana başlıkta ele alabiliriz,
  1.1.1. Müzik Tarihi ve Gelişimi
  Müzik, insanlık tarihiyle birlikte var olan bir olgudur. Yaşanılan dönemin olaylarını, o
  coğrafyanın gelişimini seslerle dile getirmişlerdir. Müzikte gelişim geçtiği dönemin adlarını
  almıştır. İlkel müzikten, klasik ve çağdaş müziğe kadar birçok dönem isimleri sayabiliriz.
  Müziğin dili evrensel olduğundan birçok uygarlıkta, başka bir uygarlığın müziksel etkileşimi
  görülmektedir. Müzikteki kullanılan enstrümanlarda ve ses cihazlarında gelişim son çağlarda
  daha hızlanmıştır. Akustik ensrumanların, vokallin yerini elektoronik enstrümanlar ve
  cihazlar almıştır. Örneğin; elektronik gitarlar, mikrofonlar, vb…

  1.1.2. Sanatın Tanımı ve Dalları
  Sanat; insanın etkileşimlerinin, duygu ve düşüncelerinin dışa vurumasıdır. Dışa
  vurum; yazı, müzik, yapı, çizim, iletişim ve çeşitli somut ögelerle ifade edilir. Sanat, sosyal
  yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Her bireyin mutlaka bir sanat dalıyla amatörde olsa
  ilişkide ilgilenmesi gerekir. M.K. ATATÜRK’ün dediği gibi “SANAT ALTIN
  BİLEZİKTİR”, sanatsız bir topluluk düşünülemez. Aşağıda gördüğünüz bir grafik sanatı
  örneği, resimin ve müziğin varlığına işaret eden bir çalışma.
  Biçim verilen malzeme değiştikçe sanatın değişik adlara ayrılması mümkün olabiliyor.
  Ancak, sanatı sınıflandırırken sadece malzeme yönüyle sınıflandırma yapmak mümkün
  değildir. Malzemenin yanı sıra, ifade ediş biçimi veya daha kapsamlı bir ifadeyle yaratıcılık
  bu sınıflandırmada önemli bir etkendir. Sözgelimi, bir heykeltıraş da ağaca biçim verebilir,
  bir marangoz da. Fakat heykeltıraşın ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile marangozun
  biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Heykeltıraş biçimlendirmesini alışılmışın
  dışında, yeni ve özgün bir biçimde yaparken; marangoz alışılmış, bilinen veya tekrar edilen
  bir biçimlendirme yapar. Bu bakımdan sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır:
  » Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat),
  » Güzel sanatlar.
  Güzel sanatlar deyince aklımıza; insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana
  kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde; çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü
  biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar geliyor. Yetkinleştiği dönemlerde ise örnekler çok
  çeşitli. Sözgelimi; ünlü rönesans sanatları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran
  resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri v.b Günümüz
  insanın; akıl, duygu,bilgi ve teknolojiyi kullanarak ortaya koyduğu sanat ürünleri:Çağdaş

  resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin,
  ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
  Güzel Sanatları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı
  kolaylıklar getirebilir.
  Geleneksel sınıflama; güzel sanatları, hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflar.
  Sözgelimi görsel sanatlar (plâstik sanatlar), göze ve görmeye dayanan sanatları (resim,
  heykel, mimari gibi) bir grupta topluyor. Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı;
  ritmik sanatlar ise hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları
  kapsamaktadır.
  Ancak, bu sınıflandırmanın dışında kalabilen bazı türler de olabilir. Sözgelimi,
  karikatür veya seramik gibi. Bu sebeple, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur.
  Bu sınıflama, söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği göz önünde
  bulundurulmaktadır.Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:
  » Yüzey Sanatları : Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu
  olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan
  sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik
  çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
  » Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik,
  anıtlar gibi.
  » Mekân Sanatları : İç ya da dış mekânı içine alan ve ya düzenleyen sanat
  dallarıdır. En başta mimarî olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi),
  çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları.
  » Dil Sanatları : Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır; roman, hikâye,
  şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi.
  » Ses Sanatları : Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır; halk müzikleri,
  klâsik müzikler gibi.
  » Hareket Sanatları: İnsanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır;
  bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.
  » Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir
  olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır;tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi
  sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak
  gösterebiliriz.
  Müziğin enstrümanları bu dalların birçoğunu içerir.Görsel, işitsel bir çok faktörü var.
  Bir marangoz mantığının dışına çıkmamız gerekir.Daha iyi bir yapısal eser vermek için
  müzik kullağımız iyi olmalı ve plastik sanatlara karşı ilgi duymalıdır.
   

 5. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  1.1.3.Ses Oluşumu ve Özellikleri
  Ses cisimlerin titreşmesinden oluşur. Sesin oluşması için ses kaynağı, iletici ve alıcı olması
  gerekir. Kulağımıza gelen her seste tını, yükseklik, süre, vurgu ve gürlük nitelikleri vardır.
  Bu nitelikler;
  » Tını; seslerdeki çeşni ve renktir. Rüzgâr sesi, keman sesi, kuş sesi, piyano sesi
  gibi sesleri kendine özgü tınılarıyla ayırt ederiz
  » Yükseklik; sesin ince ya da kalın oluşudur. Diğer bir anlamada tiz ve pes oluşu.
  » Süre; sesin az ya da çok uzamasıdır.
  » Vurgu; sesin çeşitli şekilde çıkarılışıdır.
  » Gürlük; sesin hafif veya kuvvetli olşudur. Yani şidetidir.
  1.1.4. Müziğin Temel Öğeleri
  Müziğin temel öğeleri ritim, melodi ve armonidir. Bu öğeler müziği var eder.
  » Ritim: Bir müzik parçasının, zamanı belli bir süre içinde eşit veya değişik
  uzunluktaki parçacıklara bölünmesidir. Ritim vuruşları bir düzen oluşturacak
  şekilde birbirini izler. Bu vuruşlar müzikte nota değerleri ile gösterilir. Ritim
  yalnızca sanata değil, evrene ve canlı varlıkların yaşamlarına da hâkim olan
  öğedir.
  » Melodi: Melodi veya ezgi antik çağda “melos”(bir lirik şarkı üzerine söylenen
  şarkı) kelimesinden türetilmiştir. Melodi, tek sesle ifade edilen kendine özgü
  karekteriyle müzikal fikirdir. Örneğin;9.senfoni, romans ve türkülerimiz.
  » Armoni: Akorların (en az iki sesin aynı anda çalınması) art arda
  bağlanmasından meydana gelen müzik dokusudur.
  1.1.5. Müzik Türleri
  Toplum yaşamıyla birlikte sürekli olusum ve gelişim halinde olan müziğin kaynağı tür
  ve işlev bakımından çeşitlilik içerir. Bu çeşitliliği sıralamak oldukça zordur. Her dönem ve
  yaşanılan yer bakımında çeşitlik sağlar. Müzik türlerini ana ve alt başlıklar halinde şöyle
  sıralayabiliriz.

  Gelişmişlik Düzeyine Göre
  » İlkel müzik
  » Yarı gelişkin müzik
  » Gelişkin müzik
  Yaygınlığına Göre
  »
  Yerel müzik
  » Ulusal müzik uluslar arası müziğe yönelik olduğu
  o Kültürel amaca göre
  Geneleksel müzik (halk müziği)
  Klasik müzik
  Popüler müzik
  o İnanç özelliği taşıyıp taşımadığına göre :
  Dinsel müzik
  Din dışı müzik
  o Yerleşim birimini yapısına göre
  Kırsal kesim müziği
  Kent müziği
  o Uluslara göre
  Türk müziği
  Çin müziği
  Alman müziği
  Arap müziği
  Çingene müziği vb
  o Kıtalara göre
  Avrupa müziği
  Asya müziği
  Afrika müziği
  o Kullanıldığı etkinlik ve konulara göre
  Dans müzik
  Film müziği
  o Ait olduğu döme göre; barok modern klasik romantik
  o Seslendiricisinin sayısınagöre; solo seslendirme
  o Topluluğunun niteliğine göre; orkestra müzik koro müzik oda
  müzik bando müzik konser müzik eğlence müzik fon müzik.
  o Yöneldiği yas kesimi göre; çocuk müzik, gençlik müzik.
  o Örgüsü ve dokusuna göre; Tek sesli müzik, cok sesli müzik
  o Dayandığı ses sistemi göre; makamsal müzik, modal müzik tonal
  müzik
  o Oturtma ya da görevlendirmeye göre; çalgı müzik, ses müziği.
  o Özellik kazandıran çalgıya göre: kemen müzik piyano müzik,
  davul zurna müziği

  1.2. Temel Müzik İşaretleri
  1.2.1. Porte (dizek)
  Birbirine paralel beş yatay çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan nota yazmak için
  kullanılan şekle denir..Şekil 1.2
  Şekil 1.2.Dizek
  Aynı zamanda porte çizgileri dışına da nota yazılmaktadır. Ek çizgi dediğimiz çizgiler
  kullanılır. Enstrüman veya vokalin sesinin ince veya kalınlığına göre porte çizgisinin altına
  ve üstüne ek çizgiler eklenir.
  1.2.2. Nota ve Değerleri
  Dizekteki sesleri ve bu seslerin süre uzunluklarını belirtmeye yarayan işaretlere nota
  denir. Bütün sesleri tanımlayan yedi nota vardır. Bu notaları şekilleriyle tanırız. Birlik
  notadan almış dörtlük nota sürelerine kadar notalar vardır.
  Do Re Mi Fa Sol La Si Türkçede kullanımı
  C D E F G A B İngilizlerin kullanımı
  C D E F G A H Almanların kullanımı
  Porte (dizek) üzerinde notaların yeri ve nota isimleri; Notalar
  porte çizgisinin sırayla üzerine ve arasına yazılır

  Süresi en uzun olan birlik notadır ve dört vuruştur. Birlik nota her seferinde süresi ve
  vuruş sayısı ikiye bölünerekten diğer değerleri oluşturur. Bu notalar süre olarak kendi
  isimlerini alırlar. Örnek;2’lik nota 2 vuruştur, yani tınlama süresi 2 birim kadardır. Sayısal
  olarak da 2/4 bütünün yarısıdır(Birlik nota).Birlik notadan iki tane ikilik, dört tane dörtlük,
  sekiz tane sekizlik elde edilir diyebiliriz. Tersten de gidersek sekiz tane sekizlik nota bir tane
  birliğe denktir.

  1.2.3. Sesiz (es-susmalar) Notalar
  Müzikte sessiz süreler susma ile gösterilir ve işaretlenir. Türkçede “susma”,”susku” ve
  “es” gibi benzer kelimelerle de belirtilir. Sesli notalar gibi sessiz notalarda da yedi susma
  işareti vardır.
  Sessiz (es) notalarda isminden de anlaşıldığı gibi müzik partisinde işaretlerin olduğu
  yerde ses kesilir(susuturulur). Bu işaretlerin dizek üzerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.

  1.2.4. Anahtarlar
  Müzikte üç tür anahtar vardır.Bunlar “Sol anahtarı”, ”Fa anahtarı”, “Do anahtarıo” dır.
  » Sol Anahtarı: Dizeğin ikinci çizgisinden çizmeye başlanılır ve beşlanılan ses
  “sol” sesidir. Gitar, flüt, bağlama ve keman notaları bu anahtarda yazılır.

  » Fa Anahtarı: Fa anahtarı, alt oktavlardakikalın dizek içine yerleştirebilmek için
  kullanılır. Dördüncü çizginin dışında üçüncü çizgiden başlayan “Fa anahtarı”
  bulunmaktadır. Piyano, basgitar, kontrubas notaları bu anahtarda yazılır.

  » Do Anahtarı: Do anahtarı, genelikle orta seslerin yazılışında kullanılır. Dört
  çeşit do anahtarı bulunmaktadır. Şu anda bir tanesinin yerini bilmek kafidir
  ,diğerlerini siz araştırınız.

  1.2.5. Süre Uzunluğunda Yardımcı İşaretler
  » Nokta: Yanına konduğu notayı yarı değeri kadar uzatır. Aşağıda noktalı
  notaların süre uzunlukları görülmektedir.
  » Çift Nokta: Bir nota veya susma işaretinin yanında iki nokta olduğu zaman
  birinci nokta değerinin yarısı, ikinci nokta ise noktanın süre değerinin yarısı
  kadar önüne geldiği noktanın süresini aaltır.

  » Üçleme: Doğal bölünümlü ikişerli olan bir nota değerinin, geçici olarak üç eşit
  parçaya bölünmesine üçleme denir. Üçleme notaların altına ya da üstüne üç
  yazılır.
  » Legato (Bağlı): Notaların birbirine bağlanarak, seslendirilmesine legeto denir.
  Birinci nota çalınır, iki notaya bağlanır.
  » Durgu (puandorg):Üzerlerine geldiği notayı genellikle normal uzunluklarının
  iki katı uzatır. Ancak, müziksel nedenlerden dolayı yorumcuya bağlıdır.
  İstenilen sürede seslendirilir. Genelde son notanın üzerinde buunur. Şek.1.15.
  » Tekrar İşareti: Bir müzik eserinin herhangi bir bölmünde melodi tekrarı için
  kullanılır.
  » Dolap: Tekrar edilen bölümün ikincikez seslendirilişinde “1”yazan ölçüler
  atlanır ve “2” yazan ölçüden çalınır. Ş
  » Da Capo(D.C): Da capo,tekrar işaretinin yanında bulunuyorsa en başta dönülür
  ve eserin sonuna kadar tekrar edilmeden seslendirilir.
  » Senyo: Tekrar işaretine ikinci kez rastlandığında, aynı işaretin ilk bulunduğu
  ölçüye dönülür ve bu ölçüden başlayarak “son” anlamına gelen “fine”
  kelimesinin olduğu yere kadar seslendirilir.
  1.2.6. İfadelendirme İşaretleri
  » Staccato: Notaların sıçratılarak seslendirilmesine denir. Diğer bir anlamda kesik
  kesik de diyebiliriz. Staccato, notanın altına ya da üstüne bir nokta ile yazılarak
  gösterilir.
  » Çarpma: Asıl sese gidilmeden öce çok kısa bir süre başka sese çarpıp asıl sese
  dönmedir. Bu şekilde asıl ses vurgulanmış olur.
  » Tril: Asıl ses ile komşu sesin birbiri ardına oldukça hızlı ve uzunca süren
  seslendirilmesidir.
  » Tremolo: Bir sesin komşu ses ile değil, komşunun yanındaki ses ile birbiri ardı
  sıra olabildiğince hızlı seslendirilmesiyle elde edilen bir süslemedir.
  1.3. Ses Değiştirici (altere) İşaretler
  Bu işaretler önüne geldiği notayı inceltir (tiz), kalınlaştırır (pes) ya da eski doğal
  haline getirir. Ses değiştirici işaretleri iki ana grupta toplayabiliriz. Şek.1.24.
  1.3.1. Evrensel Müzikte Değiştirici (Altere) İşretler.
  Batı müziğinde her ses arasında yarım ton farkı vardır. Dolaysııyla bir sesi yarım ses
  inceltmek ve yarım ses kalınlaştırmak için notadan önce bu işaretlerden konulur. Diyez ( # )
  :Önüne konulduğu notayı yarım ses inceltir.
  » Bemol ( b): Önüne geldiği notayı yarım ses kalılaştırı (pes).
  » Natural (doğal):Ölçü içerisine arıza almış veya ton olarak arızalı parçalarda
  kullanıldığında nota eski sesine-tonuna gelir. Şek.1.27.
  1.3.2. Türk Müziğinde Değiştirici İşaretler
  Türk müziğinde notalar arası uzaklık batı müziğine nazaran daha azdır.Bati müziğinde
  yarım perde dediğimiz ses, türk müziğinde on ikiye kadar bölünmektedirBu bölümlerin her
  birine “KOMA” adı verilir.En küçük ses aralığı anlamına gelmektedir.Batı müziğinde yarım
  aralık veya yarım perde bir komadır.
  Yukarıda da görüldüğü gibi Türk müziğinde 4 komalık bakiye, 5 komalık küçük
  münecenneb, 8 komalık büyük mücenneb, 9 komalık tanini, 12 veya 13-14 komalık artık
  ikili aralıklıkları (en küçük ses uzaklığı) bulunmaktadır. Bu seslerdeki farklılıkları
  duyabilmek için çok müzik dinlemek ve müzik dağarcığına hakim olmak gerekir.Çünkü ses
  aralıkları çok yakın ve kulağa benzeş gelebilir.İleriki konularda, Türk musikisi
  makamlarında, daha net olarak bu aralıkları görebiliriz.
  2.1.2 Müzikte Diziler.
  Dizi; Latince merdiven anlamına gelen “scala” sözcüğünden gelmektedir. Sekiz sesin
  ardı ardına sıralanmasına dizi denir. Örnek; Do1 den Do2 ye kadar olan seslere “Do”dizisi
  denir.
  Klasik batı müziğinde temel dizi “Diyatonik” dizidir. Şek.2,8’de olduğu gibi.
  Avrupa’ya özgü bu dizilerin temeli Yunanlıların kulandığı dizilere kadar uzanır(daha eski
  dönemlerde diyebiliriz. Ör: Frigyen dizisi frigyalılar döneminde kullanılmıştır.) Bunlar;
  » Majör Dizisi(gamı): İki tam bir yarım, üç tam bir yarım (TTYTTTY)
  aralıklardan meydana gelen diziye majör dizi denir.Bir diziyi majör yapan
  özellik 1.derece ve III.derece aralığının büyük üçlü olmasıdır.Major dizilerde do
  majör dediğimiz C olarak gösterilir.
  Şekil 2.12.Major dizi
  Bütün majör gamlar bu formülle elde edilir. Eğer, tam ses olmama durumu varsa
  bemol ve diyez işareti koyarak iki ses arasındaki uzaklığı bu formüle uyarlarız.
  » Minör Dizisi (gamı)
  Bir majör dizinin VI.derece sesi üzerine oluşturulan yeni dizi minör dizidir.Bir diziyi
  minör yapan özellik I.derece ve III.derece arasının küçük üçlü olmasıdır.Örneğin;Do
  majör’ün altıncı sesine bakarsak yani VI .derecesi La ‘dır.La sesi üzerine kurulan yeni dizi
  (gam) La minör dizisidir.Uluslararası gösterimi ** dir.
  2.2. Temel Müzik Terimleri
  Müzikte çeşitliliği sağlayan da bu işaretlerdir. Bu işaretleri de iki ana grupba
  ayırabiliriz.
  2.2.1.Hız (hareket) Terimleri
  Haraket, bir müzik eserinin hangi yavaşlıkta veya hangi hızlılıkta çalınacağını belirtir.
  En yavaş en hızlı birçok hız terimi vardır. Bu terimlerin çoğu İtalyancadan gelmedir ve
  müzik parçasının –notasının-dizeğinin sol üstüne yazılır. Aşağıda görüldüğü üzere ismi ve
  hızın anlamı verilmiştir.
  İSMİ ANLAMI
  Grave Çok ağır
  Lento Ağır
  Largo Geniş
  Larghetto Oldukça geniş
  Adagio Acele etmeden
  Andante
  Orta yürüme
  hızında
  Moderato Orta dızda
  Allegretto Oldukça hızlı
  Allegro Hızlı
  Vivace Canlı
  Presto Çok hızlı
  Prestissimo Son derece hızlı

  2.2.2.Nüans (ayırtı) Terimleri
  Bir müzik eserinin yorumlanması sırasında, seslere uygulanan kuvvet yada hafiflik
  derecelerine nüans denir. Bunlar gürlük terimlerini oluşturur. Terimler İtalyancadır. Terimler
  nota üzerinde kısaltmalar şeklinde kullanılır. Başlıca nüans terimleri aşağıdadır.
  TERİM ANLATIMI KISALTMASI
  piaissimo çok hafifi pp.,ppp.
  piano Hafif p.
  mezzo piano orta hafifilikte mp.
  mezzo forte orta kuvvete mf.
  forte Kuvvetli f.
  fortissimo çok kuvvetli ff.
  molto fortissimo çok fazla kuveetli fff.
  forzando, con forza çok kuvvetli , vurgulu fz.
  forte piano kuvvetliden sonra hafif fp.
  crescendo gittikçe kuvetlenerek cresc.
  decrescendo gittikçe hafifiliyerek decresc.
  Bu terimlerin Nota üzerindeki kullanımı aşağıdaki gibidir .Şekil:2..15.

  3.RİTİM VE ÖLÇÜ (USÜL)
  Diğer konularda ritimi vurgulamıştık. Müziği var eden üç temel öge; ritim, melodi ve
  armoniydi. Ritim kalıpları (ölçüleri) Batı ve Türk müziğinde değişiklik göstermektedir. Türk
  müziğinde yetmiş iki adet usul vardır. Batı müziğinde ise buna nazaran azdır. Ölçüler aynı
  zamanda karmaşıktır. Ör:7/16, 13/8 gibi
  Bu faaliyette ritimin, ölçünün ve vuruş şekillerinin nasıl olduğunu öğreneceksiniz.
  Basit ölçü ve vuruşları yapabileceksiniz. Batı ve türk müziğinde kullanılan vuruş şekilleri ve
  ölçüler hakkında bilgi edineceksiniz. Bu bilgi dahilinde dinlediğiniz müziklerde ritmik
  şekillerin ne olduğu hakında sezgisel bilgi ve basit ölçülerin el hareketlerini (vuruş)
  yapabilme becerisi kazanacaksınız.
  3.1. Ritim Duygusu
  Ritim, zamanın belli bir süre içinde eşit veya değişik uzunluktaki parçacıklara
  bölünmesiydi. Bu bilgiyi önceki vurgulamamızdan biliyoruz.
  Müziğin matmatiksel (sayısal) olarak parçalara bölünmesi de diyebiliriz. Bu ritmik
  yapılar yaşanılan coğrafyanın etkileşimlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Türk
  müziğinde bozlak, İç Anadoluda var olmuş bir ritmik yapıdır. Mzurka Polonya halk dansıdır
  ve ritmik yapısı farklıdır. Flemnco ve halk müziği ritimlerinden de birçok örnekler
  verebiliriz. Ritim duygusunu ilerletmek için çok çeşitli müzikleri dikatle dinlemek gerekir.
  Bir süre sonra belleğimizda müziksel hafıza oluşacaktır.
  3.2. Ölçü (usul) ve Vuruş
  » Ölçü: Bir müzik eserinin süre olarak birbirine eşit parçacıklara bölünmesine
  ölçü denir. Ölçü eşit zaman kümeleridir ve müzik yazısında birbiriden ölçü
  çizgileri ile ayrılır.
  » Rakam: Bir müzik eserinin ölçüsü, anahtardan hemen sonra sayısal olarak
  yazılır. Rakamlar üst üste yazılır. Üsteki rakam ölçüyü oluşturan zaman birim
  değerlerinin sayısını gösterir. Alattaki rakam ise bu değerlerin niteliğini belirtir.
  » Vuruş: Ölçü vurma, zamanın sırasını ve notanın değeri kadar tınlama süresini el
  hareketleri ile belirtmektir. Enstrüman çalışmalarında ayak hareketleri ile ölçü
  vuruşlarını da yapabiliriz.
  3.2.1.Batı Müziğinde Ölçü ve Vuruş Kavramı
  Batı müziğinde ölçü ve vuruş kavramı klasik müziğe ayarlanmaktadır.
  » Ölçü Çeşitleri
  • Basit Ölçüler: Bir zamanı meydana getiren değerlerin tümü birlik,
  dörtlük ya da sekizlik benzeri ikişerli değer işaretine denk düşerse, bu çeşit
  zamanlardan kurulu ölçülere basit ölçüler senir. Basit ölçüler üçe ayrılır.
  İki zamanlı, üçlü zamanlı ve dörtlü zamanlı. Sırasıyla Şek.3.4 ‘te
  göründüğü gibidir.
  • Bileşik Ölçü: Bir zamanı oluşturan değerlerin hepsi, noktalı birlik,
  noktalı ilkilik, noktalı dörtlük ya da noktalı sekizlik gibi bir noktalı değer
  işaretine denk ise bu ölçüler bileşiktir. Şek.3.5.
  • Aksak Ölçüler: Bir ölçü hem ikili zamanı hemde üç zamaı içeriyorsa bu
  ölçü aksak ölçüdür. Aksak ölçüler de üçe ayrılır. İki zamanlı, üçlü
  zamanlıve dörtlü zamanlı. Sırasıyla aşağıdaki gibidir. Şek.3.6.
  » Vuruş çeşitleri
  Vuruş, verilen zamanı elle parçalara bölmektir. Mümkün olduğunca el haraketleri
  kesin ve sınırlı olmalıdır. El haraketleri aşağı yukarı ve sağa sola pozisyonlarda yapılır.
  Vuruşları temel olarak altı başlıkta toplayabiliriz.
  • İki zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı ikinci zaman yukarı
  yapılır.
  • Üç zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı, ikinci zaman sağa
  yukarı, üçüncü zaman sola yukarı yapılır.
  • Dört zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı, ikinci zaman sola
  yulkarı, üçüncü zaman sağa, dördüncü zaman yukarı sola yapılır.
  • Beş zamanlı ölçünün vurulması:
  • Yedi zamanlı ölçünün vurulması:
  • Dokuz zamanlı ölçünün vurulması:
  3.2. 2. Türk Müziğinde Usül (Ölçü ) ve Vuruş
  Batı müziğinde usul ve vuruşun birçoğu türk müziğinde de geçerlidir. Burada sadece
  Türk müziğinde geçerli olanları açıklıyacağız.
  » Usül (Ölçü )
  Eşit sayıda değişik vuruşlardan meydana gelmiş ritim kalıplarıdır. Türk müziğinde
  usüller el haraketiyle belirtilir. Diğer bir anlamda tempo tutulur ve bu haraketler eserin
  sonuna kadar disiplin içersinde devam eder.
  Türk müziğinde usuller şu kelimelerle ifade edilir. Sağ el sağ dize kuvvetli, sol elde
  sol dize zayıf zamanlı vurularak ifade edilir.
  DÜM-TEK-TEKE-TEKA-TEKKA-TAHEK
  • DÜM: Kuvvetli zaman demektir. Sağ elle sağ diz üzerine vurularak ifade
  edilir.
  • TEK: Hafif zaman demektir. Sol elle sol diz üzerine vurmakla ifade edilir
  • TEKE: Birbirine eşit kısa zaman. Sağ el sağ dize, sol elde sol dize eşit
  zamanda bir biri ardına vurulmasıdır.
  • TEKA: Bir uzun ve bir kısa zaman. Sağ ve sol ellerin, sağ ve sol dizlere
  vurulmasıyla icra (ifade) edilir.
  • TAHEK: Sağ ve sol ellerin birlikte havaya kaldırılıp dizler üzerine
  vurulmasıyla icra edilir.
  » Usül (Ölçü ) Çeşitleri
  Açıklamalarını yapacağımız on beş zamanlıya kadar olan usüllere küçük usül, on beş
  zamanlıdan yukarı olan usüllere büyük usül adı verilir. Basit, birleşik ve aksak ritimler
  olarak da sıralayabiliriz. Aşağıda küçük (basit, birleşik. aksak) ve büyük usüllerden
  verilecektir. Diğer usuller ileriki öğrenme faliyetlerinde verilecektir. Aynı zamanda sizde
  araştırınız.
  • NİM SOFYAN Basit usül) iki zamanlıdır. 2/4 ‘lük ölçüsündedir. Bu
  usülde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır. Vuruluşu: Şek.3.13
  35
  Şekil.3.13.Nim sofyan
  • SEMAİ: Üç zamanlıdır. ¾ ‘lük değerindedir. Bu usülde oyun havaları ve
  şarkılar yazılmıştır. Vuruluşu: Şek.3. 14
  Şekil.3.14 Semai
  • SOFYAN: Dört zamanlıdır. 4/8 likve 2/4 lük değerlerde vurulur.
  vuruluşu. Şek.3.15.
  Şekil.3.15
  • TÜRK AKSAĞI: Beş zamanlıdır. 5/8’ lik ve 5/4’ lük değerdedir.
  Vuruluşu: Şek.3.16


  notalar
  nota eğitimi
  Müzik bölümde nota eğitimi konusu, Arkadaşlar öncelikle müzikte 7 nota ismi bulunmaktadır. Bunlar DO, RE, Mİ, FA, SOL, LA, Sİ’dir. Bunlara aynı zamanda müzikte kullanılan ork notaları, nota sıralaması, nota eğitimi, notaların sıralaması, notalarla ork, müzikte nota sıralaması, nota sırası, flütteki notaların adları do re mi sıralanışı, flüt notaları gösterimi, notaların gösterimi, hakkında bilgiler.
   

 6. ARADIĞIM şeyi bulamadım .
   

 7. bu değil notalar lazım
   

 8. Peki 32 tuşlu orklarda niye aynı notalar tekrar tekrar yazılıyo sırayla o 2 kere notalar nasıl çalınıyo kafam çok karıştı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Nota Nedir Notalar Forum Tarih
Kalbine Sürgün'ün flüt notaları nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 22 Aralık 2013
Akdeniz Marşının Notaları nedir Müzik Türleri ve Enstrümanları 13 Haziran 2011
Toplu Ritim Çalışması Ve Dönence Notaları nedir ? Müzik Türleri ve Enstrümanları 8 Ocak 2009
Nota ne demek - Nota nedir - Nota anlamı Müzik Türleri ve Enstrümanları 7 Ocak 2011
Müziğin Tanımı - Nota - Porte - Anahtarlar Nedir? Müzik Türleri ve Enstrümanları 17 Ocak 2009

Bu Sayfayı Paylaş