Namazda okunan sureler

'Dinimizin Direği Namaz' forumunda Dine tarafından 8 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Namazda okunan sureler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namazda okunan sureler

  Ayet-el Kürsi

  [​IMG]

  Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum late'huzühu sinetün vela nevmün lehu mafissemavati ve mafil ardı men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.
  O'ndan başka ilah olmayan Allah hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O pek yüksek ve büyüktür.


  Fatiha Sûresi
  [​IMG]

  Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  Hamd âlemlerin Rabbi merhametli olan merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola nimete erdirdiğin kimselerin gazaba uğramayanların sapmayanların yoluna eriştir.


  Fil Sûresi

  [​IMG]
  Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.
  (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.


  Kurayş Sûresi
  [​IMG]

  Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.
  Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.


  Mâun Sûresi
  [​IMG]

  Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.
  (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


  Kevser Sûresi
  [​IMG]

  İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.
  (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl kurban kes. Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.


  Kâfirûn Sûresi

  [​IMG]
  Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.
  (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size benim dinim banadır.


  Nasr Sûresi
  [​IMG]


  İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.
  (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile çünkü O tevbeleri daima kabul edendir.


  Tebbet Sûresi
  [​IMG]
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.
  Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.


  İhlas Sûresi

  [​IMG]
  Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
  (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.


  Felak Sûresi
  [​IMG]
  Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden bastırdığı zaman karanlığın şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.


  Nâs Sûresi
  [​IMG]

  Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
  (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Tanrısı insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namazda okunan sureler Forum Tarih
Namazda Okunan Surelerin Okunuşu Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 4 Ocak 2012
Namazda Okunan Sureler ve Dualar Dinimizin Direği Namaz 18 Mayıs 2011
Namazda Okunan Dualar ve Surelerin okunuşu Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Mayıs 2011
Namazda okunan dualar ve anlamları Dinimizin Direği Namaz 4 Ocak 2012
Namazda okunan dualar sırasıyla nelerdir Dinimizin Direği Namaz 4 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş