Namazda Okunan Sureler ve Dualar

'Dinimizin Direği Namaz' forumunda Mavi_Sema tarafından 18 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Namazda Okunan Sureler ve Dualar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  namazda okunan sureler
  namazda okunan dualar
  namazda okunan ayetler

  Sübhâneke
  Namazlarda ayakta iken okunur.

  Okunduğu yerler:
  1- Her namazın ilk rek�atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
  2- İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rek�ate kalkınca Fâtiha'dan önce.
  3- Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek�ate kalkınca, Fâtiha'dan önce,
  4- Terâvih namazı dört rek�atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek�ate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.
  5- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.


  "ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.

  Ettehıyyâtü
  Okunduğu yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.
  Okunuşu:
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -ibadillahis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.


  Allahümme Salli ve Allahümme Bârik
  Okundukları yerler:
  1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,
  2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra.
  3- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


  Okunuşu:
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


  Rabbenâ âtina:
  Okundukları yerler:
  1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
  2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine �Rabbenâ âtinâ� âyetini okuyabilir.
  3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine �Rabbenâ âtinâ� ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

  Okunuşu:
  Rabbenâ âtinâ fid�dünyâ haseneten ve fil�âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.


  Kunut Duâları:
  Vitir namazının üçüncü rek�atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.
  Okunuşu:
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü�minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


  Allahümme iyyâke na�büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes�â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

  Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):
  Fâtiha Sûresi:
  Okunuşu:


  Elhamdü lillâhi rabbil�âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na�büdü ve iyyâke neste�în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en�amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Fil Sûresi:
  Okunuşu:
  Elem tera keyfe fe�ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec�al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece�alehüm ke�asfin me�kûl.


  Kureyş Sûresi:
  Okunuşu:
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya�büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et�amehüm min cû�in ve âmenehüm min havf.


  Mâûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu�ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta�âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne�ûnelmâûn.


  Kevser Sûresi:
  Okunuşu:
  İnnâ e�taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel�ebter.


  Kâfirûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a�büdü mâ ta�büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a�büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a�büd. Leküm dînüküm veliye dîn.


  Nasr Sûresi:
  Okunuşu:
  İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.


  Tebbet Sûresi:
  Okunuşu:
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.


  İhlâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


  Felâk Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul e�ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil�ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.


  Nâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul e�ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.


  Âyet-el Kürsî
  Okunuşu
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te�huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya�lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey�in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namazda Okunan Sureler Forum Tarih
Namazda Okunan Surelerin Okunuşu Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 4 Ocak 2012
Namazda Okunan Dualar ve Surelerin okunuşu Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 18 Mayıs 2011
Namazda okunan sureler Dinimizin Direği Namaz 8 Mayıs 2010
Namazda okunan dualar ve anlamları Dinimizin Direği Namaz 4 Ocak 2012
Namazda okunan dualar sırasıyla nelerdir Dinimizin Direği Namaz 4 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş