Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Dine tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi. Eğer hiç namaz kılmamışsa ahirette bu namazları kılacak mı?

  Namaz kılmayan kişi kafir olmaz Ancak günahkar bir müslüman olur Ahirette Allahu Teala bu kulunu cezalandırabileceği gibi dilerse onu affeder Bununla beraber namaz kılmayanlar hakkında dinimiz şiddetli tehditlerde bulunmuştur

  Namaz, dînin direğidir Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur

  Namazı Terketmenin Hükmü

  Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyabet geçerli değildir Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle sabittir Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terkeden âsî ve fasık olur

  Taberânî'nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz; "Kıyâmet (mahşer) günü, kulun sorgulaması namazdan başlayacaktır Eğer, beş vakit namazı tamam ise, felâha (Cennet'e) kavuşacak, namazı noksan ise hâb–ü hüsranda (Cehennem'de) kalacaktır"

  Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik" (el-Müddessir, 74/40-43) "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır" (Meryem, 19/59, 60)

  Hz Peygamber (sas)'de şöyle buyurmuştur: Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar" (Ahmed b Hanbel, IV, 238, VI, 461) Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur" (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15)

  Dünyada iken namaz kılmayanlar için, kıyamet günü gelip çattığı zaman, cehennem ateşinin üzerinde kor haline getirilmiş bir saç ortaya konulur ve Allah’u Zülcelâl buyurur ki:
  “Ey Kulum! Dünyada kılmayıp kazaya bırakmış olduğun namazlarını bu kızgın sac üzerinde kıl ”

  Hanefilere göre, tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr, fasık olur Kendisi bu konuda uyarılarak tevbeye , kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te'dib amacıyla dövülebilir Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir (İbn Abidîn, Reddül-Muhtâr, Mısır, ty, I, 326; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, Mısır 1315, s 60; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503)

  Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted'de olduğu gibi İslâm toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır (İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır ty, I, 87; eş-Şirâzî, el-Muhezzeb, el-Nalebî tab'ı, I, 51; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3 baskı, Kahire ty, II, 442-447; ez-Zühaylî, age, I503, 504; Krş et-Tevbe, 9/5; Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26)
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namaz kılmayan birisi Forum Tarih
Namaz kılmayanlar( baksın lütfen) Dinimizin Direği Namaz 22 Mayıs 2011
Ömründe hiç namaz kılmayanın akıbeti nedir?-Namaz kılmayan kafir olur mu? Dini Sorular ve Cevaplar 24 Mart 2010
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı Dini Sorular ve Cevaplar 24 Mart 2010
namaz kılmayanlar kızgın sacda mı namaz kılacak? Dini Sorular ve Cevaplar 24 Mart 2010
Namaz kılmayan bir kişiye nasıl tebliğde bulunmalıyız? Dini Sorular ve Cevaplar 24 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş