Namaz Kılarken Okunan Dualar ve Anlamları

'Dualarımız Dua paylaşımları' forumunda SeLeN tarafından 17 Kasım 2013 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Namaz Kılarken Okunan Dualar ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namazda Okunan Dualar ve Anlamları Nelerdir


  Namazda okuduğumuz duaların anlamını pek çoğumuz bilmeyiz. Bu nedenle bugün o duaların manasını sizlerle paylaşacağız. Çünkü okuduğumuz duaların manasını idrak ederek dua etmek çok daha hayırlıdır. İşte namazda okuduğumuz dualar ve manaları;

  - Sübhaneke:

  Sübhaanekellahümme Ve bihamdik. Ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük (-cenaze namazında- Ve celle senâaük) Ve lâailahe gayrük”
  Manası; ”Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.”
  Bu duanın okunduğu yerler: her namazın ilk rekatlarında iftitah tekbirinin ardından ayakta iken okunur. İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rekat için kalkınca Fâtiha’dan evvel okunur. Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rekat için kalkınca, Fâtiha’dan evvel okunur. Terâvih namazı dört rekatte bir selâm verilmesi suretiyle kılınıyorsa, üçüncü rekate kalkıldığı zaman, Fâtiha’dan evvel okunur. Cenâze namazında, birinci tekbîrin ardından “Ve celle senâaük” ile beraber sübhaneke okunur.
  - Ettehiyyatü:
  “Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühü esselâamü aleynâa ve alâ ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasülüh.”
  Manası; Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
  Selâm bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun.
  Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.
  Okunduğu yerler: Tüm namazların oturuşlarında mutlaka okunmalıdır.

  - Allahumme Salli:
  “Allahümme salli alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.”
  Manası; ”Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”
  - Allahumme Barik:
  Allahümme barik alâa Muhammedin ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd.
  Manası; ”Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”
  Okundukları yerler: Tüm namazların son oturuşlarında mutlaka Ettehiyat’ünün ardından okunur. İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü’nün ardından okunur. Cenâze namazında ise ikinci tekbîrin ardından okunur.
  - Rabbenaa Âatina:
  “Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa azâabennâar.
  Manası; ”Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla”.
  - Rabbenâağfirli:
  Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü’miniyne yevme yekuumül hisâab.
  Manası; ”Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.”
  Okundukları yerler: Tüm namazlarda oturuşlarda salli ve barik dualarının ardından okunur.
  - Kunut Duaları:
  1. Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.
  Manası; ”Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.”
  2. Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
  (Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.)
  Okundukları yerler: Vitr namazının üçüncü rekatında Fâtiha ve bir zammı sürenin ardından eller yukarı kaldırılıp tekrar tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca bu dualar okunur.
  - Ayetel Kürsi:
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azim.
  Manası; ”Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
  Okunduğu yerler: Namaz esnasında bir zammı süre olarak okunabilir veya namazın ardından da okunur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namaz Kılarken Okunan Forum Tarih
namaz kılarken sırasıyla okunan dualar Dinimizin Direği Namaz 16 Mayıs 2011
Namaz kılarken okunan duaların sırası Dinimizin Direği Namaz 22 Mart 2011
Namaz Kılarken Okunan Sureler ve Dualar Dinimizin Direği Namaz 4 Ağustos 2010
Namaz Kılarken Okunması Gereken Sureler Dinimizin Direği Namaz 26 Temmuz 2012
Namaz Kılarken Pantolon Giyilirmi Dinimizin Direği Namaz 26 Temmuz 2012

Bu Sayfayı Paylaş