Namık Kemal Kimdir - Namık Kemal’in Hayatı - Namık Kemal’in Eserleri

'Biyografi & Otobiyografi' forumunda Mavi_inci tarafından 10 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Namık Kemal Kimdir - Namık Kemal’in Hayatı - Namık Kemal’in Eserleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namık Kemal Kimdir - Namık Kemal’in Hayatı - Namık Kemal’in Eserleri

  [​IMG]

  Namık Kemal’in Hayatı ve eserleri
  21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıladı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası, II. Abdülhamiddöneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşındayitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nunçeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsçaöğrendi. 18 yaşında İstanbul’a babasının yanına döndü. 1863’te Babıali Tercüme Odası’na kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında döneminönemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865’te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867’de kapatıldı.

  Sürgünler dönemi
  Namık Kemal, İstanbul’dan uzak olması için Erzurum’a vali muavini olarak atandı.

  Bu göreve gitmeyi erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrısı üzerine Ziya
  Paşa’yla birlikte Paris’e kaçtı. Bir süre sonra Londra’ya geçerek Mustafa Fazıl
  Paşa’nın parasal desteğiyle Ali Suavi’nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı
  “Muhbir” gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi’yle anlaşamadı, Muhbir’den ayrıldı. 1868’de gene Fazıl Paşa’nın desteğiyle “Hürriyet” gazetesini çıkardı.

  Çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden, Avrupa’da desteksiz kalınca, 1870’te zaptiyenazırı Hüsnü Paşa’nın çağrısıyla İstanbul’a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik beylerle birlikte 1872’de “İbret” gazetesini kiraladı. Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete 4 ay kapatıldı. İstanbul’dan uzaklaştırılmak için Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı “Vatan Yahut Silistre” oyunu, 1873’te Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyunu izleyenler galeyana gelip sokak gösterileri yaptı. Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez kalebentlikle Magosa’ya sürgüne gönderildi.

  Türk Edebiyatı’nda İlkleri
  1876’da I. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Şura-yı Devlet
  (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasi’yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca Meclis-i Mebusan kapatıldı, Namık Kemal tutuklandı. Midilli Adası’na sürüldü. 1879’da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884’te Rodos, 1887’de Sakız Adası’na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu’da Bolayır’da gömüldü. Şiirlerini küçük yaşlardan itibaren yazdı.

  Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde
  özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilendi. En
  önemli özelliklerinden biri, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya
  çalışması. “Vatan Şairi” diye de isimlendirildi.

  Tiyatroya özel bir önem verdi,altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupa’da da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. İlk romanı “İntibah” 1876’da yayınlandı. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye’ye ilk getiren kişilerden biri oldu. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yeri var. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazıları yayınlandı. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadar.
  ——————————————————————————–
  ESERLERİ
  OYUN:
  Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940)
  Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940)
  Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958)
  Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977)
  Kara Bela (1908)

  ROMAN:

  İntibah (1876, yeni harflerle 1944)
  Cezmi (1880, yeni harflerle 1963)

  ELEŞTİRİ:

  Tahrib-i Harâbât (1885)
  Takip (1885)
  Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962)
  İrfan Paşa’ya Mektup (1887)
  Mukaddeme-i Celal (1888)
  TARİHİ KİTAPLAR:
  Devr-i İstila (1871)
  Barika-i Zafer (1872)
  Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973)
  Kanije (1874)
  Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946)
  Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971-1974)

  Alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namık Kemal Kimdir Forum Tarih
Namık Kemal Kimdir Kısaca Hayatı Biyografi & Otobiyografi 23 Ocak 2014
Namıkkemal İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Balıkesir Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 23 Haziran 2012
Namık Kemalin Edebi Kişiliği Hakkında Bilgi Biyografi & Otobiyografi 14 Mayıs 2012
Namık Kemalin Eserleri Nelerdir Biyografi & Otobiyografi 14 Mayıs 2012
Namık Kemalin Hayatı Biyografi & Otobiyografi 14 Mayıs 2012

Bu Sayfayı Paylaş