N Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  N Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  N Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  NÂÇÂR: Çaresiz, elinden iş gelmeyen, mecbur kalmış olan.
  NÂDİM: Nedamet etmiş, pişman olmuş.
  NÂDİR: Ender bulunur.
  NAFAKA: Yiyecek parası, geçim için gerekli olan şey.
  NÂFİ: 1. Faydalı, şifalı. 2. Esma-ı hüsnadan bir ad.
  NÂFİLE: Yapılması farz ve vacip olmayan ibadetler.
  NÂİB: Birinin yerine geçen, vekil.
  NAKÎB: 1. Vekil, bir kavim veya kabilenin başkanı veya vekili. 2. Halkın hayırlısı. 3. Müfettiş.
  NAKL: 1. Bir yerden bir yere götürme. Taşıma. 2. Ev ya da yer
  değiştirme. Taşınma. 3. Duyduğu bir şeyi başkasına anlatmak, rivayet etmek. 4. Bir dilden başka dile çevirmek.
  NAKLÎ:
  1. Nakle dayanan, kitap ve sünnete dayalı olan. 2. Taşıma ile ilgili.
  NAKZ:
  Bozmak, çözmek, kırmak, bir sözleşmeyi yok saymak.
  NÂMAHREM:
  Aralarında dinen evlenmeye engel bulunmayan erkek ve kadınlar. NÂMÎ: “Nümüvv”den: Yerden biten, yetişen, büyüyen artan.
  NÂR:
  1. Ateş. 2. Cehennem. 3. Yakıcı şey.
  NASB:
  Dikme, bir rütbe alma, bir memurluğa atama. Bazı Arapça kelimelerin sonunun üstünlü olma durumu.
  NASÎB:
  Pay, hisse, kısmet.
  NÂSİH:
  Battal eden, hükümsüz bırakan. Daha önceki hükmü kaldıran.
  NASS:
  1. Açıklık, açık hüküm. 2. Kur’ân-ı Kerim’de veya hadiste bir iş hakkında olan açık söz, âyet.
  NASS-I KUR’ÂN:
  Kur’ân-ı Kerim’in açık ve kesin hükmü.
  NÂTIK:
  Konuşan, söz eden, söyleyen, beyan eden. bildiren.
  NAZARİYE:
  Yalnız görüş ve düşünce halinde olup uygulanmamış bilgi.
  NÂZİL:
  1. Yukarıdan aşağıya inen. 2. Bir yere konan, konaklayan.
  NAZM:
  Kur’ân-ı Kerim’in yazısı. Manzume, ölçü ve kâfiyeli yazı.
  NAZM-I CELİL:
  Kur’ân-ı Kerim.
  NAZM-I KUR’ÂN:
  Kur’ân-ı Kerim’in tertibi.
  NAZM-I MECÎD:
  1. Kur’ân-ı Kerim’in âyetleri. 2. Kur’ân-ı Kerim’in tertibi, düzeni.
  NEBÎ:
  Peygamber, kendisinden önce gelmiş olan resulün şeriatı üzerine amel eden Peygamber.
  NECÂSET:
  Dinen pis sayılan maddî pislik.
  NECÂT:
  Kurtulma, kurtuluş.
  NECM:
  Yıldız, ahter, kevkeb, ülker yıldızı.
  NECS:
  Pis, murdar olan, şer’an pis olup gözle görülen şey.
  NEDVE:
  Konuşma, bir iş hakkında konuşma, istişare.
  NEFÎ:
  Giderici, yok eden, olumsuz yapan.
  NEFÎR:
  Topluluk, cemaat, savaş için seferber olan topluluk.
  NEFÎR-İ ÂMM:
  Cemaatı toplama, halkı askere sürme.
  NEFİS:
  1. Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi. 2. Can, kişi, kendi, öz varlık. 3. Bir şeyin zatı olan kendisi.
  NEFRET:
  1. Ürküp kaçma. 2. İğrenç bulup tiksinme.
  NEFS:
  1. Üfürmek, üflemek. 2. Can, kişi, kendi, özvarlık. 3. Bir şeyin zatı olan kendisi.
  NEFSANİYET:
  1. Kendini çok beğenmişlik. 2. Gizli düşmanlık, garez, kin.
  NEFSÜ’L-EMR:
  İşin temeli, esası.
  NEKRE:
  Belirsiz olan, harfi tarifsiz kelime.
  NEMÎME:
  Söz götürme, taşıma, kişi aleyhindeki sözleri ona eriştirme, koğuculuk etme.
  NEMMÂM:
  İfsad için söz taşıyıcılık, dedikoduculuk ve koğuculuk eden.
  NEMRUD:
  Zalim ve gaddar olarak tanınmış ve Allah‘a karşı isyan etmiş, büyüklük taslamış bir kral. Hz. İbrahim Zamanında yaşamıştır.
  NESEB:
  Sülâle, hısımlık, karabet, soy, baba soyu, atalar zinciri.
  NESH:
  1. Şer’î bir hükmü yine şer’î bir emirle kaldırma. 2. Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak.
  NESİ’:
  Tehir etmek, ertelemek, geciktirmek.
  NESİKE:
  Kurban.
  NESÎM:
  Hoş esen yel.
  NESİR:
  1. Saçma, serpme. 2. Vezinsiz, ölçüsüz söz.
  NEŞ’ET:
  1. Hâsıl olma, vücuda gelme, yetişme. 2. İleri gelme, sebep olma.
  NEŞ’ET-İ SÂNİYYE:
  İkinci defa vücuda gelme.
  NEŞ’ET-İ UHRÂ:
  Mahşerde yeniden dirilme.
  NEŞ’ET-İ ULÂ:
  İlk defa vücuda gelme.
  NEŞRİYAT:
  Yayım.
  NEŞV Ü NEMÂ:
  Yetişip, büyüme, gelişme.
  NEŞVE:
  1. Sevinç. 2. Büyümek ve yetişmek. 3. Mest ve sarhoş olmak.
  NEVÂ:
  1. Ses, sadâ, makam, âhenk. 2. Refah. 3. Levazım, kuvvet, zenginlik. 4. Nasip. 5. Türk musikisinde eski makamlardan biri.
  NEV’-İ BEŞER:
  İnsan türü, cinsî.
  NEZÂHET:
  1. Ahlâk temizliği, temizlik. 2. İncelik, rikkat.
  NEZD:
  1. Yan. 2. Göre, fikrince.
  NEZD-İ HAK:
  Allah yanında.
  NİDÂ:
  1. Çağırma, seslenme, ses verme. 2. Ünlem.
  NİKAB:
  1. Peçe, yüz örtüsü. 2. Perde, örtü.
  NİKMET:
  Şiddetli ceza, hoşlanmayan muamelelerle olan mücazat.
  NİSÂ:
  Kadınlar.
  NİSYÂN:
  Unutma, unutuş.
  NİYAZ:
  1. Yalvarma, yakarma, dua. 2. Rağbet ve istek. 3. Hacet, ihtiyaç, gereksinme.
  NİZA:
  Çekişme, kavga, anlaşmazlık.
  NUKÛD:
  Paralar, nakidler.
  NUTFE:
  Bel suyu, meni, insan ve hayvan tohumu.
  NUTUK:
  1. Nutk. 2. Söz. 3. Söyleyiş, söyleme yetkisi.
  NÜBÜVVET:
  Peygamberlik.
  NÜKTE:
  1. Dolayısıyla anlaşılan ince mânâ, bir söz ve ibareden anlaşılan şey. 2. İyi düşünülmüş, ince anlamlı zarif söz.
  NÜMÂYİŞ:
  1. Gösteriş, görünüş, miting. 2. Yalandan gösteriş, göz boyama.
  NÜMUNE:
  Örnek.
  NÜMUNE-İ İMTİSAL:
  Uyulacak örnek. Örnek alınacak
  NÜŞÛZ:
  Kadının kocasına kafa tutup isyan edici bir durum almasıdır. Güya kendisini yüksek sayıp itaatını kaldırmış olur.
  NÜZUL:
  1. Aşağı inme. 2. Konaklama. Kur’ân sûrelerinin inişi, vahyin gelişi.


   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş