Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zarur

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Dine tarafından 23 Ekim 2009 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zarur konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor, doğru mudur?

  İlk zamanlarda muta nikahına cevaz verilmiş, daha sonra neshedilmiş olduğundan, sahabeler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır Hz Peygamber(asm)’in buna dair ruhsat verdiğini bilen, ama daha sonra neshedildiğinden haberi olamayan bazı sahabîler, bunun cevazına hükmetmişler Ancak, neshedilip hükmünün ortadan kaldırıldığını öğrenen sahabiler ise bunun haram olduğu yönünde görüş beyan etmişlerdir

  Bazı sahabilerin daha sonra bu nikahın yasaklandığını öğrenince eski fikrinden vazgeçtiği bilinmektedir Bunlardan biri de İbn Abbas olduğuna dair rivayetler vardır İbnü Abbas, mut'a nikâhının uzun zaman nesh edilmediğini söylüyordu Bilahare mensuh olduğunu kabul ederek ilân etti Bir gün İbn al-Zubeyr ile İbn Abbas arasında mut'a nikâhı hususunda ihtilaf oldu İbnü Zübeyr İbn Abbas'a ta'rizen: "Ne oldu, bazı kimselerin gözü kör olduğu gibi basireti de kapandı Resûlullah'ın mut'a nikâhına cevaz verdiğini söylüyorlar" dedi Bundan anlaşılıyor ki İbn Abbas neshden yani Muta nikahının haram kılındığından habersizdi, nesh durumunu öğrenince görüşünden döndü Nitekim Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir: "İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu, dedi ki: Mut'a nikâhı leş, kan ve domuz eti gibidir" (bk el-Fıkh ala'l-Mezâhib al-arba'a VI 90-93)

  Mut’a nikahına iznin verildiği yerlerin hepsinde bir zorunluluk söz konusudur Buharî ve Müslim’in rivayet ettiği şu hadis-i şerif de bunu göstermektedir Abdullah b Mesud anlatıyor: “Biz Resulüllah(asm) ile birlikte –yanımızda kadınlar olmadığı halde- gazada bulunuyorduk Hz Peygamber(asm)’e ‘kendimizi hadım edelim mi?’dedik, buna izin vermedi Sonra bir elbise karşılığında belli bir süreye kadar kadınlarla evlenmemize müsaade etti’ İbn Mesud daha sonra “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı tertemiz şeyleri kendinize haram kılmayın” (Maide, 5/87) mealindeki ayeti okudu”(Neylu’l-Evtar, 6/545)

  Mut’a nikahının neshedildiğine dair bir çok rivayet vardır Buharî ve Müslim’in Hz Ali’den yaptığı rivayet göre, “Peygamberimiz(asm) Hayber’de ehlî eşeklerin etini ve mut’â nikahını yasakladı”(Neylu’l-Evtar, 6/546) Bu neshin Mekke fethinde, Veda haccında yasaklandığına dair rivayetler de vardır(agy)

  İbn Münzir’in belirttiği gibi, İlk zamanlarda –yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü- mut’a nikahının caiz olduğunu gösteren alimler olmakla beraber, daha sonra bu nikahın haram olduğu hususunda –Şialar hariç- İslam alimleri arasında icma hasıl olmuştur(Neylu’l-Evtar, 6/548) Mut’a nikahı konusunda geniş bilgi için bk İbn Hacer, Fethu’l-Bârî,9/166-174

  İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre, önce izin verilen muta nikahı daha sonra neshedilip cevaz hükmü ortadan kaldırılmış ve kıyamete kadar kesin olarak haram kılınmıştır Durum böyle olunca, artık ilk zamanlardaki cevaz şartı gibi görünen “zorunluluk” üzerinde durmanın bir anlamı yoktur Çünkü bu gün hiçbir zorunluluk böyle bir yolu açamaz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muta Nikahı kıyamete Forum Tarih
Dinimizde Müta Nikahı Var Mı Dini Sorular ve Cevaplar 10 Ağustos 2010
Kara Kuvvetleri Komutanlığı armasındaki M.Ö 209 yılı ne anlama gelir kısaca Konu Dışı Başlıklar 8 Şubat 2017
Mutasyon ve modifikasyon farkları kısaca Sorular ve Cevaplar 6 Nisan 2014
TSK hangi kuvvet komutanlıklarından oluşur? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 13 Şubat 2014
Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Komutanları Tarihi Bilgiler 11 Ocak 2014

Bu Sayfayı Paylaş