Muhasebe-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Hakkında Herşey

'Muhasebe' forumunda KaRDeLeN tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Muhasebe-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Hakkında Herşey konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Muhasebe-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Hakkında Herşey


  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Hakkında Herşey


  Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmek için, muhasebe mesleğinini gerektirdiği yeterliliğe, ahlaki niteliklere ve bilince sahip, yabancı dil bilen ve muhasebe uygulamaları dışında değişik alanlarda da bilgisayar kullanabilen ve mesleki standartları taşıyan nitelikte meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

  Staj konusunda, staja başvurmadan, staja başlama, staj yerleri, staj değerlendirmesi, sınav konuları, sınavlar, değerlendirmeler gibi bir çok konuda bilgiler Tesmer tarafından verilmektedir.


  STAJA KİMLER BAŞVURABİLİR

  1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına Kimler Başvurabilir: 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A � a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir.

  Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

  Not: Kanunda açıkça belirtilmeyip, denkliğinden kuşku duyulan öğretim kurumları mezunlarının staj başvurularında, Temel Eğitim ve Staj Merkezi�nin olumlu görüşü alınmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

  2. Serbest Muhasebecilik Stajına Kimler Başvurabilir: 3568 Sayılı Kanunun 5/B maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların başvuruda bulunabileceklerine değinilmiştir. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için gereken fakülte ve yüksek okulların konuları ile ilgili ön lisans düzeyinde mezun olanlar ile ticaret ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar serbest muhasebecilik stajı için başvuruda bulunabileceklerdir.

  Not: Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur. Ön lisans mezunu olunabileceğini gösterir yazı ile staj başvuruları kabul edilmediği gibi, yanlışlıkla başlatılmış stajlar da iptal edilecektir.
   

 2. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJ BAŞVURUSU VE SÜRESİ

  Staj Başvuruları ve Süreleri: 3568 sayılı Yasa�nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan-Ağustos ve Aralık aylarında staj başvurusunda bulunabilirler.

  - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 3 yıl,
  - Serbest Muhasebecilikte;

  Ön Lisans mezunları için 4 yıl,
  Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunları için ise 6 yıl�dır

  Adaylar hangi öğrenim durumuna göre staja başvurur ve Staja Başlama Değerlendirmesini kazanırsa stajı o öğrenim durumuna göre devam eder. Ticaret lisesi veya önlisans mezunu olup staj sırasında lisans diplomasını alan adaylar stajlarına lisans düzeyinde devam etmek istemeleri halinde son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesine katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Başarılı olmaları halinde, yeni diploma tarihinden itibaren stajları devam ettirilir. Aynı zamanda ticaret lisesi mezunu olup önlisans seviyesinde diploma alan adaylar içinde durum aynıdır. Bu nedenle mevcut adaylar ile bundan sonra başvuru yapacak adaylar için uygulama aynı şekilde olup son öğrenim durumuna göre Staja Başlama Değerlendirmesinden başarılı olmak zorunluluğu aranacaktır.

  Stajın kesintisiz yapılması esas olup, sürelerin hesabında ay 30, yıl ise 360 gün olarak değerlendirilir. Yasal izinler dışında ilgili ayda eksik staj yapılması söz konusu değildir. Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajları Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Adayların stajlarına devamını Odalar ve/veya TESMER Şubeleri ile yanında staj yapılan meslek mensupları denetler ve kontrol ederler. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarını bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar. Bu durumda da stajın iptali söz konusudur.
   

 3. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJ YAPILABİLECEK YERLER

  1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı Yapılabilecek Yerler: Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı, yanında staj yapılan meslek mensubu lisans mezunu olsa dahi eğer Serbest Muhasebeci ise yapılamaz. Stajlar işletmenin kanuni merkezinde yapılır. Merkez dışında yapılan stajlar iptal edilir. Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun gözetim ve denetimde staj yapabilirler.

  Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir kişi staj yapabilir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir. Staj işletmede bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılıyor ise; stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. İşyerinin merkezi dışında (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika, bölge müdürlüklerinde vb.) staj yapılamaz.Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetim ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek aday staj yapabilecektir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapılmış olan sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz veya fatura örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler stajyerin dosyasında bulundurulacaktır.

  Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.
  - Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsilciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,
  - Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,
  - Belediyelerde,
  - Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,
  - Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

  Ancak; Belediyeler, Vakıflar, Odalar, Birlikler ve Derneklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip AŞ, LTD ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde staj yapılabilir. Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER�in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür.
   

 4. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ

  Staja Başlama Değerlendirmesi: Staj başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık�tır. Staj yapacak olanlar Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca staja başlama değerlendirmesine gireceklerdir. Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.

  Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi�nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olma şartı bulunmaktadır.

  Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

  Staja Başlama Süresi: Staja Başlama Değerlendirmesi için adaylar Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında illerinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuru yapacaklardır.

  İlk Başvurular: İlk defa staj başvurusunda bulunacak adaylar staj dosyası açtırarak kişisel evraklar (aşağıdaki 8 madde) ile başvuru yapacaklardır. Staj dosyasında bulunan matbu formlardan sadece 1.sayfa (staj başvuru formu) doldurulacak ve teslim edilecektir. Diğer matbu evraklar sınavı kazandıktan sonra işyeri evrakları ile birlikte teslim edilecektir.

  1) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan)
  2) İkametgah senedi
  3) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi)
  4) Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi
  5) 3 adet fotoğraf (Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olmalıdır. Aksi taktirde hiçbir uyarıya gerek olmadan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başı kapalı veya peruklu adaylar sınava alınmayacaktır.)
  6) Staj başvuru ve sınav bedeline ait banka dekontlarının asılları
  7) Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.)
  8) Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular "Tesmer'in" web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir.Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

  Daha Sonraki Başvurular: Daha önce staj dosyası açtırarak sınavlara katılıp başarı gösteremeyen adaylar, Staja Başlama Değerlendirmesine web sayfası üzerinden matbu form doldurularak başvuru yapacaklardır.

  Adaylar "Tesmerin" web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle; adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

  Staja Başlama Değerlendirmeleri Staj Başvuru dönemlerini takiben yılda 3 kez yapılacaktır. Başvurular Anadolu Üniversitesi�ne gönderildikten sonra formda doldurulan sınav bilgilerine göre Anadolu Üniversitesi tarafından Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine sınavdan 15 gün önce posta yolu ile gönderilmeye başlanacak ve aynı zamanda adaylar "Tesmerin" web sitesinden sınav giriş yerleri ile ilgili bilgilerini öğrenebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar sınav tarihinden önce Sınava Giriş Belgesini mutlaka edinmeleri gerekmektedir.
   

 5. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR

  Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liseleri Mezunları
  Genel Kültür ve Yetenek
  - Türkçe
  - Matematik
  - Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

  Alan Bilgisi
  - Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi

  - Ekonomi
  - İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tam Rekabet Piyasası ve Monopol
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Dış Ticaret Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosu

  - Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler

  - Meslek Hukuku
  - Hukukun Temel Kavramları


  Ön Lisans (İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Mezunları)
  Genel Kültür ve Yetenek
  - Türkçe
  - Matematik
  - Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

  Alan Bilgisi
  - Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi
  - Denetim

  - Ekonomi
  - İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tüketici Dengesi Analizi
  - Üretim ve Maliyetler
  - Tam Rekabet Piyasası
  - Monopol
  - Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Uluslararası Ticaret Teorisi
  - Uluslararası İktisat Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  - İktisadi Kalkınma ve Büyüme

  - Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler

  - Hukuk
  - Meslek Hukuku
  - Hukukun Temel Kavramları
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  - Vergi Hukuku
  - Ticaret Hukuku

  Lisans (4 Yıllık Yüksek Lisans Mezunları)
  Genel Kültür ve Yetenek
  - Türkçe
  - Matematik
  - Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

  Alan Bilgisi
  - Muhasebe
  - Finansal Muhasebe
  - Muhaseb Standartları
  - Maliyet Muhasebesi
  - Mali Tablolar Analizi
  - Denetim

  - Ekonomi
  - İktisat
  - Kıtlık Tercih ve Fayda
  - Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  - Talep ve Arz Esnekliği
  - Arz ve Talep Uygulamaları
  - Tüketici Dengesi Analizi
  - Üretim ve Maliyetler
  - Tam Rekabet Piyasası
  - Monopol
  - Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  - Faktör Piyasaları
  - Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  - Milli Gelir Denge Düzeyi
  - Para Teorisi ve Politikası
  - Uluslararası Ticaret Teorisi
  - Uluslararası İktisat Politikası
  - Döviz Piyasası
  - Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  - İktisadi Kalkınma ve Büyüme

  - Maliye
  - Maliye İlminin Esasları
  - Kamu Ekonomisi
  - Kamu Giderleri
  - Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
  - Bütçe
  - Devlet Borçları
  - Yerel İdareler

  - Hukuk
  - Meslek Hukuku
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  - Vergi Hukuku
  - Ticaret Hukuku
  - Borçlar Hukuku
   

 6. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  SINAVI KAZANANLAR VE ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

  Sınavı Kazanan Adaylar: Sınav sonuçları açıklandıktan sonraki, staj başlama döneminden itibaren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja Başlayacak adayların Ocak, Mayıs, Eylül aylarının en geç 10�una kadar işe başlaması gerekmektedir. İşe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, sınav sonuç belgesinin aslı ile birlikte staja ilişkin evraklarını odasına teslim etmesi gerekmektedir.

  Zorunlu Eğitim Programı: Staj Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince; Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarına yönelik "Zorunlu Eğitim Programları" teorik ve uygulamalı olarak hazırlanmış olup; 2005/1 Ocak döneminden itibaren stajı başlayan adaylarla birlikte uygulamaya geçilmiştir.
  Sürekli stajyer eğitim programı çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak hazırlanan eğitim setleri staj süresince adayların rehberi olacaktır. Stajı başlayan adaylar staj başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde TESMER' İN adresinde yer alan, TESMER Uzaktan Sürekli Eğitim (e-USE) Ön Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptıran adaylara eğitim setleri gönderilecektir. Bu eğitim programı web tabanlı olup; ders programında yapılacak değişiklikler anında güncellenecek, deneme sınavları ile Ticaret lisesi ve önlisans mezunu stajyerlerin tabi oldukları (A) ve (B) Grubu Ara Dönem Değerlendirmeleri de ileri aşamalarda internet aracılığı ile takip edilebilecektir.

  Zorunlu Eğitim; Merkezimizde oluşturulan Bilgi İşlem Merkezinde izlenecek olup; bu eğitime ve bu eğitim sırasında yapılacak sınavlara katılmayan yada başarısız olan stajyerlerin stajları Staj Yönetmeliğinin 24/b maddesi gereğince iptal edilecektir. Öğrenim durumlarına göre hazırlanan eğitim setleri staj süresince yılda 3 kez(4 ayda bir) düzenli olarak gönderilecektir. Adaylar staj süresince alacakları eğitime ilişkin; eğitim seti katkı payı ödeyeceklerdir. Bu katkı payı, staj süresince taksitli olarak stajının türüne göre;

  a) Ticaret Lisesi Mezunu Stajyerler: 6 taksit
  b) Önlisans Mezunu Stajyerler: 4 taksit
  c) Lisans Mezunu Stajyerler: 2 taksit şeklinde ödeyeceklerdir.​
   

 7. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJIN BAŞLATILMASI VE STAJ DOSYASI

  Staj Dosyası: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapmak için odaya başvuran Stajyerler Odalar tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek zorundadır. Staja Başlama Değerlendirmesinde başarılı olup staja başlayan stajyerlerin, başvuru anında düzenlemiş oldukları staj dosyası staj süresince bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır.

  1. Meslek Mensubu Yanında (Sm, Smmm, Ymm Bürolarında/Şirketlerinde) Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
  TÜRMOB tarafından düzenlenmiş olan staj dosyasında (mezuniyet durumuna göre) bulunan matbu belgelerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Dosyada istenen,
  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Staj Onay Belgesi Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir.
  7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  8- 3 adet renkli fotoğraf,
  9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
  10- İşe giriş bildirgesi,
  11- Meslek mensubunca verilecek Adayın staja başladığına ilişkin yazı,
  12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilemez),
  13- Staja onay veren Meslek Mensubu SMMM/YMM/LTD AŞ Ortağı ise Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  14- Adayların ayda bir, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK�dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  15- Adayın stajının kabul edildiğine dair Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu kararı,
  16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması (Staj onay belgesi meslek mensubu Oda kayıt/faaliyet belgesi �vb.)
  17- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak)
  18- Adayın stajının mutlaka ilgili staj döneminde (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
  19- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
  20- Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
  21- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
  22- Askerlik durum belgesi,
  23- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı�na tabi olmadıklarına dair yazı (Çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
  24- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER�e gönderilir.

  2. Gözetim Ve Denetim Altında Staj Yapanların Staj Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Bilgiler:
  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2- Nüfus cüzdanı örneği, (Noter onaylı veya muhtarlıktan)
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Staj Onay Belgesi, Meslek mensubunun doldurması gerekmektedir. Şirketlerin (SM-SMM-YMM) doldurmuş oldukları belgeler kabul edilmeyecektir,
  7- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  8- 3 adet renkli fotoğraf,
  9- TESMER hesabına yatırılan staja başlama para makbuzu,
  10- İşe giriş bildirgesi,
  11- Meslek mensubunca verilecek adayın staja başladığına ilişkin yazı,
  12- Meslek mensubunun oda kayıt/faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi (Geçici Kurul tarafından verilen izin belgelerinin fotokopisi kabul edilmez),
  13- Staja onay veren Meslek mensubu SMMM/YMM, Ldt. Şti. A.Ş. ortağı ise şirketin Genel imza sirküleri fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  14- Adayların ayda bir aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK�dan alınmış Sigortalı Hizmet Cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  15- Staj yapılan şirketin, en son yayınlanan, merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  16- Staj yapılan Şirketin en son düzenlenen genel imza sirküleri fotokopisi,
  17- Şahıs Firmasında Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar
  - Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı, (şirketin adresi de belirtilecektir.)
  - Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi
  - Defter-i Kebir�in ön yüzünün fotokopisi

  Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi,
  - Şirketin Ticaret Odası�ndan faaliyet belgesi,
  - Şirketin Kuruluş gazetesi fotokopisi,

  İktisadi İşletmelerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV beyannamelerinin fotokopisi,
  - Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir,

  18- Meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır.
  19- Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, işe giriş bildirgesi, aylık SSK bildirgeleri,
  20- Meslek mensubu bağımlı ise adayın ve meslek mensubunun aynı firmada ve bordroda olmasına dikkat edilmeli,
  21- Tek kişi staj belgesi (matbu). Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkilisi ve meslek mensubu imzalı beyan. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir,
  22- Stajın başlangıcında ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı�na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
  23- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması,
  24- Meslek mensubu tarafından kapalı zarf ile teslim edilen Staj Değerlendirme Formu, (kaşeli ve imzalı, her yıl için bir adet ve üç aydan az çalışılan yerlerde form doldurulmayacak),
  25- Adayın stajının mutlaka ilgili staj aylarında (Ocak, Mayıs, Eylül) başlatılması ve süresinde bitirilmesi gerekir,
  26- Stajı biten adaylar için Oda ve/veya TESMER şubesi tarafından Staj Bitirme Belgesi düzenlenir. Ayrıca meslek mensubundan adayın stajını tamamladığına ilişkin yazı alınır,
  27-Adayın Staja Başlama Değerlendirmesini kazandığına ilişkin belge,
  28- Staja Başlama değerlendirmesi hazırlık kurslarına devam edenlerin almış oldukları kurs katılım belgesi,
  29- Askerlik durum belgesi,
  30- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve TESMER�e gönderilir.

  3. Yasanın 6/B Kapsamında Stajları Sayılanlar Ve Staj Yapanlar:

  1- Staj başvuru formu, (matbu)
  2-Nüfus cüzdanı örneği, (noter onaylı veya muhtarlıktan) ve TC kimlik numarasını gösterir belge,
  3- İkametgah belgesi,
  4- Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
  5- Cumhuriyet Savcılığından adli sicil belgesi, sabıkası olanlardan mahkeme kararı,
  6- Stajyer hakkında bilgi alınacak iki kişi, (matbu)
  7- 3 adet renkli fotoğraf,
  8- TESMER hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu,dosya inceleme bedeli,
  9- İşe giriş bildirgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi
  10- Adayların her ay, aylık SSK bildirgelerini Odalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Aylık SSK bildirgeleri okunaklı olmalıdır. Ayrıca staj bitiminde tüm staj süresindeki çalışmalarını gösterir SSK�dan alınmış SSK Sigortalı hizmet cetveli, (İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
  11- Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması,
  12- Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği dosyada bulunması,
  13- Şirketin Genel imza sirkülerinin bulunması, (imza yetkili çalışan süreyi kapsayan.)
  14- İmza yetkili çalışılan süreyi kapsayan ve şirket merkezini de gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
  15- Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir,

  Şahıs Firmasında Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı,
  - Yevmiye Defterinin ön yüzünün fotokopisi,
  - Defter-i Kebir�in ön yüzünün fotokopisi

  Yabancı Ortaklı Şirketlerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Son verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
  - Şirketin Ticaret Odası�ndan faaliyet belgesi,
  - Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi,

  İktisadi İşletmelerde Staj için şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
  - Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin fotokopisi,
  - Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

  16- İşyeri değişikliklerinde gerekli evrakların yeniden hazırlanması
  17- Adayın dosyası staj bitiminde TÜRMOB tarafından gönderilen inceleme formları doldurulmak suretiyle incelenir ve dosyanın üstüne takılır,
  18- 6/b kapsamında 23 Ağustos 1997 tarihinden önceki çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, Yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde çalışmış ve yukarıda sıralanan evrakları tamamladıkları takdirde çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesi için TESMER�e gönderilir. TESMER�in olumlu görüş bil-dirmesi halinde adaylar sınavlara kabul edilecektir,
  19- Askerlik durum belgesi,
  20- Stajın başlangıç ve bitiminde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı�na tabi olmadıklarına dair yazı (çifte sigortalılığın kontrolü için özellikle dikkat edilecektir),
  21- Tek kişi Staj Belgesi (matbu)
  23 Ağustos 1997 tarihinden sonra çalışmış oldukları süreleri stajdan saydırmak isteyen adaylar, aynen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdırlar. Bu kişiler bağlı oldukları Odalara staj başvurusunda bulunacaklar, staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar ve uygun görülmeleri halinde staja başlayacaklar veya stajdan sayılacaktır.

  Not: Stajyerlerin özlük dosyası olarak değerlendirilen staj dosyasının eksiksiz ve doğru bir biçimde oluşturulması esastır. Staj dosyasında bulunan basılı belgelerin asıllarının kullanılması gerekir. Fotokopi veya benzeri bir yolla bu formlar çoğaltılıp kullanılamaz. Bu hallerde staj dosyanız eksik olarak değerlendirilir. Ayrıca stajınız süresince dosyanızda bulunması istenen belgeleri kendiniz zamanında odanıza iletiniz. Böylelikle düzenli olarak odanız ile diyaloğunuz devam etmiş olacak, eksiklikleri anında düzeltebilme şansı elde etmiş olacaksınız
  .
   

 8. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJDA İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ VE STAJA ARA VERME

  Stajda İşyeri Değişikliği: İşleri değişikliklerinin Odaya bildirilme süresi 15 gündür. 15 gün içerisinde işyeri değişikliğinin Odaya bildirilmemesi durumunda adayın stajı iptal edilecektir. İşyeri değişikliklerinde yeni staj yerinin bulunma süresi 3 aydır. Bu süre sonunda staj yeri bulunmazsa adayın stajı sona erer.

  Staja Ara Verme: Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (smmm) stajlarının kesintisiz yapılması esastır. Stajyerler mücbir nedenlerden dolayı stajlarına ara vermek zorunda kaldıklarında, mücbir nedeni belgelemek koşulu ile stajlarına Oda veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile ara verebilirler. Ancak bu nedenlerden dolayı verilen ara, süre olarak staj süresine ilave edilir ve tamamlatılır.

  Askere giden aday meslek mensupları askerlik sonrası 3 ay içinde staja başlamak zorundadır. Bayan stajyerlerden, hamilelik dönemleri sorunlu geçenler için, ilgili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporlarını Odalarına sunmak koşuluyla ve Odanın onayı doğrultusunda stajlarına ara vermeleri uygundur. Ancak bu süre raporda belirtilen süreyi aşmayacaktır. Aynı zamanda yasal ücretsiz izin kullanmaları durumunda da stajlarını Oda Yönetim Kurulu Kararı ile dondurabilirler.

  Odalar arasında yapılan nakil işlemleri sırasında stajyer isteğini bir dilekçe ile eski ve yeni odasına bildirecektir. Yeni Odanın yazılı talebiyle adayın dosyası istenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj dosyası nakil olacak odaya gönderir. Bu işlemler ve stajyerin yeni Odasında staja başlama süresi 4 ayı geçemez. Yeni Oda Yönetim Kurulu kararı ile adayın stajını kaldığı yerden devam ettirir.

  Sonuç olarak;
  - İşyeri değişikliğinde iki işyeri arasındaki ara 3 ay,
  -İşyeri kapanması durumundaki ara 4 ay,
  -Askerlik sonrası staja başlama 3 ay,
  -Nakil işlemlerinde iki işyeri arasındaki ara 4 ay olarak uygulanacaktır.
  Yukarıda sıralanan sürelerin dışında, stajlarına ara verenlerin stajları iptal edilecektir.
   

 9. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJDAN SAYILAN SÜRELER

  1. Kamu Kuruluşlarında Görev Yapanlar: Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.

  - Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Bankalar Yeminli Murakıplarının, Gelirler Kontrolörlerinin ve bunların yardımcılarının veya stajyerlerinin hizmette geçen süreleri,
  - Defterdarların ve Yardımcılarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerin malmüdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri, yukarıda sayılan hizmetlerini kurumlarınca düzenlenen hizmet cetvelleri ile belgelemeleri kaydıyla staj süresi olarak değerlendirilir.
  - Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Müdürü veya benzer bir unvanla çalışanların bu hizmetlerinde geçen süreleri de, bu hizmetlerin belgelenmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Genel müdürlüğe bağlı bölge müdürlükleri, temsilcilik, şube vb. kuruluşlardaki çalışmalar değerlendirme kapsamında değildir.

  Kamu kurumlarının bilanço esasına göre defter tutan kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalışanların başvurularında bağlı bakanlıklarınca veya kurum genel müdürlüğünce düzenlenecek hizmet belgelerinin dışında, staj süresi olarak değerlendirilen zaman aralığına ait bu yetki ile çalıştıklarını gösteren, imza sirküleri, varsa yönetim kurulu kararları ve bu kararların ilan ve tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile kurumun onaylanmış son üç yıla ilişkin mali tabloları (Bilanço-Gelir Tablosu) başvuru anında sunulacaktır.

  Yukarıdaki koşulları taşımayıp hizmetlerini staj süresinden saydırmak isteyenlere ilişkin kamu kurumu çalışanlarının başvuruları TESMER�in görüşü alınarak karara bağlanacaktır. Karar alınmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki kamu kuruluşlarının çalışanlarının hizmetleri staj koşullarını taşıyorsa, yukarıda istenilen belgelerin sunulması durumunda stajdan sayılabilecektir.
  - Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapanlar,
  - Kamu Bankaları Müfettiş ve Yardımcıları,
  - Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları,
  - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi ve Yardımcıları,
  -Vergi Denetmenleri ve Yardımcıları,

  2. Özel Kuruluşlarda Görev Yapanlar: Bilanço esasına göre defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminde sorumlu olarak muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer unvanla çalışanlar ise çalıştıkları kurumda bu koşullarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, SSK işe giriş bildirgesi ve dört aylık dönem bordroları ile mali denetimden sorumlu olduğuna ilişkin belge ile belgelendirildiğinde bu süreler staj süresi olarak değerlendirilir. Yine bu kişiler bu süreye ilişkin, kuruluşlarının vergi dairelerine verdikleri mali tabloların bir meslek mensubu tarafından onaylı birer örneklerini de kuruluşun faaliyette olup olmadığının saptanması bakımından sunmak zorundadırlar.Çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyen özel ve kamu kuruluş çalışanları, tamamen aday meslek mensuplarının staj koşullarına bağlıdır. Adaylar bulundukları ildeki Odaya ve/veya TESMER şubesine staj başvurusunda bulunacak, stajyer kütüğüne kaydını yaptıracak, ilgili staj giderlerini ödeyecek, staja başlama değerlendirmesine ile TESMER�in yaptığı yoklama ve değerlendirmelere katılacak ve bununla birlikte çalıştıkları hizmete ilişkin istenen belge ve bilgileri yine vereceklerdir. Özel kuruluşlara ilişkin yapılacak başvurularda da son karar TESMER�in yazılı görüşü doğrultusunda karara bağlanacaktır.

  Hizmetleri staj süresinden sayılabilecek özel kuruluşların listesi aşağıdadır. Bunların dışında bulunan kuruluşlardaki hizmetlere ilişkin başvurularda da TESMER�in görüşü istenecektir. Şahıs ve sermaye şirketlerinde birinci derece imza yetkisi ile muhasebe müdürü, mali işler müdürü vb. unvanla çalışanlar, (şirket müdürleri, şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir).

  3. Üniversitelerde Görev Yapanlar: Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullarda bu alanlarda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri stajdan sayılır. Bu sürelere ilişkin hizmetler, ilgili kuruluşlardan alınacak ve öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapıldığını gösteren rektörlük onaylı hizmet belgesi ile kanıtlanması koşuluyla staj süresinden değerlendirilecektir.

  4. Diğer Yapılan İşler: Yönetmelik hükümleri uyarınca yüksek lisans ve doktora eğitiminde geçen sürelerde stajdan sayılır. Bu çalışmaların stajdan sayılma koşulları aşağıdaki gibidir.
  1-İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının ve tezinin teslim edilmesi koşuluyla bir yıl olarak stajdan sayılır. Adayın yükseklisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. Tezsiz yüksek lisans eğitimi yapanlarda bu süreden yararlanabilirler.
  2-Yukarıda sayılan konularda doktora yapmış olanların ise, bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diploması ve tezinin verilmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir. Bu haktan yararlananlar ise, yüksek lisans ile ilgili haktan yararlanamazlar. Stajları sırasında Yüksek Lisans diplomalarını sunan adayların stajlarından (1 yıl), Doktora diplomalarını sunan adayların stajlarından (18 ay) düşülecektir.
  3-Kanunun belirlediği alanların dışında lisans eğitimi yapanlardan, bu yönetmelikteki alanlarda yüksek lisans yada doktora derecesine sahip olanların staj süreleri normal aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler gibidir. Diğer bir ifade ile bu adaylara ait staj süresi iki yıl olup, yüksek lisans ve doktoradan dolayı stajdan sayılan hallerden yararlanamazlar.
   

 10. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  STAJ BİTİRME NOTU

  Staj Bitirme Notu: Aday meslek mensuplarına yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından her yıl için 100 puan üzerinden Staj Değerlendirme Formu düzenlenir. Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan az staj yapan adaylar için Staj Değerlendirme Formu düzenlenmez. Staj değerlendirme Notu 60 puanın altında olan adayların stajları iptal edilir. Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, kapalı ve mühürlü zarf içinde odaya gönderilecektir. Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. Her yıl için düzenlenecek formların ilgili dönemlerde Odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

  Not: Formlar Odaya meslek mensuplarınca gönderilir.Formlar her yıl için düzenleneceğinden, ilgili dönemlerde mutlaka Odaya iletilmelidir. Zamanında verilmeyen formlar staj sonunda sorun olabilir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin Staj Değerlendirme Notu sınavlarında bir ders gibi değerlendirmeye alınır.

  Stajın İptali: Stajyerler, stajları süresince TÜRMOB, Odalar ve TESMER tarafından staj işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak staj yapılan yerdeki denetimlerde Staj Yönetmeliğinin 24. Maddesi uyarınca, staj ilkelerine uygun davranmayan stajyerlerin stajları bağlı oldukları odaların yönetim kurulu kararı ile iptal edilip, meslekle ilişikleri kesilecektir.
   

 11. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri gerek stajları esnasında gerekse stajlarının bitiminde ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre belli zaman aralıklarında sınavlara girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Serbest Muhasebeci Stajyerleri için ayrı bir grup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerleri için de ayrı bir grup olarak düzenlenmiştir.

  Kariyer bir meslek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ünvanlarının elde edilmesi, yapılacak olan sınavlarla mümkündür. Bağımsız olarak oluşturulan ve Üniversite, Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB�un temsilcilerinin bulunduğu Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarından başarılı olmak ünvanın elde edilmesindeki ön koşullardan birisidir. Şu unutulmamalıdır ki ilgili sınav ve staj şartını yerine getirmeden bir meslek ünvanı alınması söz konusu değildir.

  1. Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem Ve Bitirme Değerlendirmeleri: Serbest Muhasebecilik stajının bir unsuru olarak değerlendirilen Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Serbest Muhasebeci stajyerlerinin stajlarının belli dönemlerinde başarmaları gereken sınavlardır.

  A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan stajyerlerin stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır.

  Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılan bu değerlendirme sınavlarında başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak esastır. Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu stajyerlerinin stajlarının 2. yılı sonunda açılacak ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Ancak geçerli mazeretleri (mücbir sebepler) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak İlk Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadır. Bu süre içerisinde stajyerlerin stajını kesmemesi gerekir. İlk Staj Ara Dönem Değerlemesine mazereti bulunmadığı halde katılamayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış kabul edilir. Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu Serbest Muhasebeci stajyerlerin ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Böylelikle toplam sınav hakkı dörttür.

  Stajyer A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde 4 hakkında da başarılı olamamış ise, stajyer�in stajı bulunduğu staj düzeyinde bir yıl uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine 1 defa katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

  B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ön lisans mezunu olup stajlarının ilk iki yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerleri ile Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup stajlarının 4 yıllık süresini dolduran ve A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesini başarmış olan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Ara Dönem Değerlendirmesidir.

  Uygun koşulları sağlayan adaylar açılacak ilk B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadırlar. Sınavlarda başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.
  Ancak, geçerli mazeretleri (mücbir sebep) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Stajın kesilmesi halinde staj iptal edilir. İlk sınava mazeretleri bulunmadığı halde katılmayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

  B grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde ilk sınavda başarısız olmaları durumunda, ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, bu dört sınavda da başarısız olunması durumunda Adayın stajı bir yıl daha uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine son 1 kez daha sınava katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

  C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi: Ön Lisans mezunu, B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarı olup stajlarının 4 yıllık süresini tamamlayan, Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu, A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olup stajlarının 6 yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Bitirme Değerlendirmesidir.

  Ayrıca lisans mezunu olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında tüm haklarında da başarı gösterememiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin de katılabildiği C Grubu Staj BitirmeDeğerlendirme Sınavlarında da başarılı olma koşulu 60 ve üzerinde puan almaktır. C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavlarında başarı gösteren stajyerler; stajları ile ilgili diğer koşullarda da başarılı olmaları koşuluyla SERBEST MUHASEBECİLİK ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

  Not: Tüm Serbest Muhasebeci stajyerlerinin staj sürelerinin bitiminde; (Önlisans Mezunları için 4, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi Mezunları için 6 yıl) A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olmak koşulu ile açılacak ilk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme sınavlarına katılmaları esastır. Geçerli mazeretleri odaların yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretleri ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Aksi halde stajın iptali söz konusudur.

  C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavları da A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirme sınavları gibi yine aynı anda ve yılda 3 kez TESMER�in belirlemiş olduğu belli bölgelerde yapılmaktadır. İlk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinde başarısız olunması durumunda stajyerlere girilen ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Bitirme Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, açılan 4 sınavda da başarılı olamayan Stajyerlerin stajları A ve B Grubu Staj Ara Dönem Uygulamalarında olduğu gibi bir yıl uzatılmaz.

  2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları: Lisans ve Lisansüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır. Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. Meslek ünvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır.
   

 12. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  SINAVA BAŞVURU VE SINAVIN YAPILMASI

  Sınava Başvurular: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavları yılda 3 kez, TÜRMOB�un belirlediği bölgelerde yapılmaktadır. Sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı ve başvuru esasları her üç sınavdan en geç bir ay önce Resmi Gazete yolu ile ilgililere duyurulmaktadır. Tüm Odalarda da sınavın ne zaman yapılacağı, başvuru koşulları ve nerede yapılacağı ilan edilmektedir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde yapılacak olan sınavların yapılacağı tarihler, aylar itibari ile TESMER tarafından tüm odalara duyurulmaktadır. Mesleki Yeterlilik Sınav tarihleri ve sonuçları Tesmerin internet adresinden de öğrenilebilir.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılırlar. İlk sınava başvurup katılmayan adaylar sınava girmiş kabul edilir ve ilk sınav hakkını kullanmış sayılıp, sınav süresi başlatılmış kabul edilir.

  Sınava başvurular bağlı bulunulan Odalara yapılacak olup, bu başvurular Odalar aracılığı ile TÜRMOB�a iletilecektir. Sınava ilk girişten sonra, başarısız olunan derslerle ilgili izleyen dönemlerde sınava girmek isteyen stajyerler de sınav başvurularını Odalardan alacakları matbu dilekçe ile yapacaklardır. Matbu dilekçelere Tesmerin İnternet Sitesindende ulaşılabilir. Yine dilekçe ve ekindeki sınav bedelinin zamanında yatırıldığını gösterir banka dekontu ilan edilen son başvuru tarihi dikkate alınarak işleme konulacaktır. Odalar kanalı ile yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılmak zorundadırlar. Mücbir nedenlerden (Askerlik, deprem, sel, doğum, vb.) sınav başvurusunda bulunamayacak stajyerlerin, bu mazeretlerini belgelemeleri gerekmektedir. Mücbir nedenlerden dolayı sınavlara katılamayan veya sınavlara ara veren stajyerlerin sınav hakları mücbir neden ortadan kalkıncaya kadar saklı tutulur.

  Sınav Sonuçlarının İlanı ve Başarılı Olma Koşulları: Sınav sonuçları, sınavın yapılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde odalarda ilan tahtasına asılmak yoluyla ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir dilekçe ve ekinde itiraz bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte Odalar kanalı veya doğrudan TÜRMOB�a yapılır. Matbu itiraz dilekçeleri Odalardan veya Tesmerin Sitesinden sağlanabilir. İtiraz sonuçları stajyerlerin kendilerine bildirilir.

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 puan almak koşuluyla, tüm sınav konularından alınan notların ortalamasının 60 puan olması gerekir. Yanında veya gözetim denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, not ortalamasının hesaplanmasında ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir. Stajyerlerin ilk sınavda başarısız olmaları halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan edildiği tarihten itibaren en çok iki yıl içerisinde başarısız oldukları her dersten dört sınav hakkı vardır.

  Sınav konularının tümünden başarılı olunduğu halde ortalamanın 60 puanın altında olması durumunda stajyerler geçmiş oldukları derslerden istedikleri konularda not yükseltmek için tekrar sınava katılabilirler. Ancak not yükseltmek için sınavına girilecek olan derslerle ilgili stajyerlerin sınav haklarının ve süresinin bulunması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavda son alınan not geçerlidir. Bütün sınav haklarını kullandığı halde Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olamayan stajyerler isterlerse C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmelerine katılabilir. Bu sınavda da başarısız olunması halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan tarihinden itibaren en çok 1 yıl içerisinde üç Staj Bitirme Değerlemesine katılabilirler.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhasebe Serbest Muhasebeci Forum Tarih
Serbest Muhasebeci mesleği ve özellikleri Meslekler Rehberi 30 Mayıs 2011
Muhasebe Bilgileri-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Muhasebe 8 Kasım 2010
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Şartları Muhasebe 26 Mart 2010
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Meslekler Rehberi 29 Mayıs 2009
Serbest Muhasebeci Meslekler Rehberi 29 Mayıs 2009

Bu Sayfayı Paylaş