Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ara Sınav Nokta Atış Soruları 2010

'Açık Öğretim AÖF' forumunda Mavi_Sema tarafından 6 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ara Sınav Nokta Atış Soruları 2010 konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ara Sınav Nokta Atış Soruları 2010


  1.Ünite

  1. Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren nedenlerden değildir? (Cevap A)
  a. Mali tabloların karmaşık hesaplardan oluşması
  b. Mali tabloların dönemlik finansal faaliyet sonuçlarına ilişkin karşılaştırılabilir bilgiler içermesi
  c. Mali tabloların ait oldukları işletme yönetimince açıklanması
  d. Mali tablolardaki açıklamaların işletme ile ilgili kararlarda çeşitli taraflarca kullanılması
  e. Mali tablolardaki açıklamaların doğruluğuna olan güvenin artırılması

  2.İç denetçi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Cevap C)
  a. Faaliyet ve uygunluk denetimi yapar
  b. İşletme yönetimi adına denetim yapar
  c. Denetim işini sadece serbest meslek icrası olarak yapar.
  d. Yaptığı denetim ile ilgili üst yönetime rapor verir
  e. Kurumun elemanı olarak ücretli çalışır

  3. Uygunluk denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.? (Cevap C)
  a. Denetimin konusu işletme personeli tarafından yapılan işlemler kayıtlar ve düzenlenen finansal tablolardır.
  b. İşletme içi ve dışı bilgi kullanıcılarına yöneliktir.
  c. Sadece işletme içindeki denetçiler tarafından yapılır
  d. Denetim sonucu elde edilen bilgiler yönetime ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına iletilir.
  e. Denetim ölçüleri ana sözleşme hükümleri yönetimin belirlediği politikalar yasalar ve yönetmeliklerdir.

  4. Hangisi finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini gerektiren bir durum değildir? (Cevap B)
  a. Bilgi ve kullanıcıların birinci elden bilgiye sahip olmamaları
  b. İç kontrolün yetersiz olması
  c. Yönetimin yanlılığı
  d. Bilgi sağlayıcısı ile kullanıcısı arası çıkar çatışması
  e. Muhasebe sisteminin karmaşıklaşması

  5. İşletmelerle ilgili kişi ve kuruluşların finansal bilgi gereksinimini hangisi sağlar?
  Cevap: Muhasebe bilgi sistemi

  6. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansal yapısını karlılığını ve gelecek perspektifini değerlendirmede kara vericilere yardımcı olur?
  Cevap: Finansal tablolar

  7. Muhasebe bilgileri aşağıdakilerden hangisine göre üretilir ve raporlanır?
  Cevap: Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

  8. Hangisi muhasebe sisteminin karmaşıklaşmasına neden olan etmenlerden biri değildir? (Cevap A)
  a. Yönetimin beklentileri
  b. işletmenin büyümesi
  c. Teknolojik gelişmeler
  d. İşletmeler arası ilişkilerin yoğunluğu
  e. Ticari işlemlerin yoğunluğu

  9. Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak için bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kanıtların nesnel olarak elde edilmesi değerlendirilmesi ve sonuçlarının bilgi kullanıcılarına iletilmesi sürecine ne denir?
  Cevap: Denetim

  10. Denetlenmekte olan bilginin kabul edilen ölçülerle uygunluk içinde olup olmadığını belirlenmesi için denetçi tarafından nesnel olarak elde edileren değerlenen bilgiye ne ad verilir?
  Cevap: Kanıt

  11. Aşağıdakilerden Hangisi kanıt değildir? (Cevap D)
  a. Denetçinin yaptığı soruşturmalar
  b. Denetçinin gözlemleri
  c. Müşterinin sözlü beyanı
  d. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (kanıt değil ölçüttür)
  e. müşterinin 3.kişilerle yazışmaları

  12. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu değerlendirmek için kullanılan önceden kabul edilmiş ölçütlere ne denir?
  Cevap: Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

  13. İşletme personelince yapılan işlemlerin yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yönetemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştıran denetim türü hangisidir?
  Cevap: Uygunluk denetimi

  14. Aşağıdakilerden hangisi denetimde kullanılan ölçütlerden biri değildir? (Cevap C)
  a. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
  b. İşletme üst yönetimince belirlenmiş politikalar
  c. Finansal tablolarda sunulan bilgiler
  d. üçüncü kişilerle yapılan sözleşme hükümleri
  e. Vergi yasaları

  15. Bir işletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesine ne ad verilir?
  Cevap: Faaliyet denetimi

  16. Faaliyet denetimini aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
  Cevap: İşletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla işletmenin faaliyet yordamlarını ve politikalarını gözden geçiren denetim türüdür.

  17. Bankaların kredi için kendisine başvuran bir işletme için yaptığı vergi denetimi ne tür bir denetimdir?
  Cevap: Özel amaçlı denetim

  18. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin konumuna göre denetim türlerinden biri değildir? (Cevap E)
  a. İç denetim ve kamu denetimi
  b. Bağımsız denetçi ve iç denetim
  c. İç denetim ve dış denetim
  d. Kamu denetçisi ve iç denetim
  e. Bağımsız denetçi ve dış denetim

  19. Aşağıdakilerden hangisi denetim tanımında kullanılan kavramlardan biri değildir? (Cevap C)
  a. Kanıt
  b. Denetim raporu
  c. İç Kontrol
  d. Ölçüt
  e. Denetçinin bağımsızlığı

  20. Kanıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Cevap A)
  a. İşletme yöneticisi tarafından nesnel olarak elde edilir
  b. denetlenen bilginin kabul edilen ölçülerle uygunluğunun belirlenmesinde kullanılır
  c. Kanıt müşterinin yazılı veya sözlü beyanı ile olabilir
  d. kanıtın miktarı ve niteliği denetimin amacına göre belirlenir
  e. Kanıt denetçinin gözlem ve soruşturmaları ile elde edilir.

  21. İşletmenin faaliyet yordamlarının ve politikalarının işletmenin herhangi bir bölümünün etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirilmesi aşağıdaki denetim türlerinden hangisidir?
  Cevap: Faaliyet Denetimi
  Not: Eğer soruda "işletmenin herhangi bir bölümü" diyorsa cevap mutlaka FAALİYET DENETİMİ dir

  22. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin amacıdır?
  Cevap: Kaydedilmiş olan bilgilerin ait oldukları dönemde meydana gelip gelmedikleri ve ekonomik olayların doğru yansıtılıp yansıtılmadığının araştırılması

  23. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesinin nedenlerinden biri değildir? (Cevap B)
  a. İşletme ile ilgili kişi ve kurumların aldığı ekonomik ekonomik kararlarn toplumu etkilemesi
  b. İşletmelerin rekabetçi davranmaları
  c. Bilgi kullanıcılarının birinci elden veriye sahip olamaları
  d. İşletme sahip ve yöneticileri arası çıkar çatışmaları
  e. Muhasebe sisteminin giderek karmaşıklaşması

  24. Bir işletmenin finansal tablolarında sunulan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinden öncelikle aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
  Cevap: Yöneticiler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhasebe Denetimi Mali Forum Tarih
Muhasebe Denetimi - Nejat Bozkurt Kitap, Resim ve Dergi 5 Mart 2010
Muhasebe-Finansman Elemanlarının İş Bulma İmkanları Nelerdir Muhasebe 29 Eylül 2011
Muhasebe-Finansman Elemanlarının Çalışma Ortamları Nedir Muhasebe 29 Eylül 2011
Muhasebe-Finansman Elemanı Eğitimi Hakkında Bilgi Muhasebe 29 Eylül 2011
Muhasebe-Finansman Elemanın Görevleri Nedir Meslekler Rehberi 29 Eylül 2011

Bu Sayfayı Paylaş