Muş İlinin Ekonomik Yapısı

'D.Anadolu Bölgesi' forumunda NeslisH tarafından 20 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Muş İlinin Ekonomik Yapısı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Muş İli ekonomik açıdan geri kalmış bir ildir. Ekonomik yapı temelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ve hayvancılık büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapıldığı için verim düşüktür. Sanayi gelişememiştir.

  İlde iktisaden faal nüfusun yüzde 84�ü tarım sektöründe, yüzde 13�ü hizmet sektöründe, yüzde 2�si sanayi sektöründe yüzde 2�si de inşaat sektöründe istihdam edilmektedir. İl genelinde yaygın bir işsizlik mevcuttur. 2003 yılında DPT tarafından yapılan �İllerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması�na göre Muş İli sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 81 il içerisinde en sonda yer almıştır.

  DİE�nin 2001 yılı verilerine göre Türkiye�de kişi başına düşen GSMS 2.123 Dolar iken Muş �ta 578 Dolar�dır. Muş İli kişi başına düşen milli gelir açısından 81 il içerisinde 80. sırada yer almaktadır.

  TARIM

  İl ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak tarım yeterince gelişmemiştir. Toplam 819.600 hektar olan il yüzölçümünün 342.198 hektarı tarım arazisidir. Tarım arazisinin 335.049 hektarı tarla arazisi, 7.149 hektarı da bağ-bahçe�dir.

  İklim:

  Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş İlinde iklim karasal olup, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise genellikle kısa ve serin geçmektedir. Bu iki mevsimin birbirine geçişi çabuk olduğundan ilkbahar ve sonbahar çok kısa sürer. İlimizde en yüksek sıcaklık Temmuz-Ağustos, En düşük sıcaklık ise Ocak - Şubat aylarında görülür.

  On beş yıllık ortalamalar (1988 - 2002) esas alındığında Muş İlinde ortalama sıcaklık 8.4 0C dir. Maksimum sıcaklık 41,6, Minimum sıcaklık ise �33,6 0C dir. Ortalama yağış miktarı 616,5 mm olup, ortalama nispî nem % 60,3 tür.

  Toprak Yapısı ve Arazi Varlığı:

  Muş İl alanı içerisinde kapsam itibariyle yer alan büyük toprak grupları:
  1-Kestane Rengi Topraklar:307.425 Ha.
  2-Vertisol Topraklar:98.590 Ha.
  3-Kalkersiz Kahverengi Topraklar:97.835 Ha.
  4-Aluviyal Topraklar:66.315 Ha.
  5-Kalkersiz Kahverengi Orman Toprakları:50.675 Ha.
  6-Kolloviyal Topraklar:41.200 Ha.
  7-Bazaltik Topraklar:37.780 Ha.
  8-Regesol Topraklar:12.800 Ha.
  9-Diğerleri:106.931 Ha.
  Toplam : 819.551 Ha.

  İlin değişik topografyası iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik değişik özelliklere sahip toprakların oluşmasına neden olmuştur. Bu durum bitki besin elementleri konusunda da kendini gösterir.

  Toprak Bünyesi: Muş İli tarım topraklarının %4,2 si tın, %48,5 i killi tın, %46,9 u kil ve %0,4 kum bünyesine sahiptir.
  Toprak Tuzluluğu: İşlemeli tarım uygulanan topraklar % 100 tuzsuzdur.
  Toprakta Kireç (CaCo3):İl topraklarının % 5,1�i az kireçli, % 34,1�i orta kireçli, %17,7� si fazla kireçli ve % 7,1� i çok fazla kireçlidir.
  Organik Madde: Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde yönünden fakir durumdadır. Analiz sonuçları ortalamasına göre topraklarda %5,7 organik madde çok az, %17,1 i az,%43,1 i orta, %30,4 ü iyi ve %3,3 ü ise yüksek düzeydedir.
  Fosfor: İl topraklarının %51,1 inde fosfor çok az, %21,8 inde az, %16,1 orta, %7,3 yüksek, %7,3 ünde ise çok yüksek fosfor varlığı tespit edilmiştir.
  Potasyum: İl topraklarında % 100 yüksek miktarda potasyum seviyesi yüksektir, genellikle yeterlidir.

  İlde toplam342.198 hektar olan tarım arazisinin, 158.215 hektarı sulanabilir arazidir.sulanabilir arazinin sadece 61.334 hektarı halen sulanmaktadır.Sulanan arazinin toplam sulanabilir arazi içindeki oranı % 39�dur

  Muş Türkiye'nin 3. büyük ovası olmasına rağmen, ovadan yeterince fayda sağlanamamaktadır. Sert iklim koşulları, Muş Ovası�nın drenaj sorunu, biriken suların taşkın ve erozyon tehdidi oluşturması gibi nedenler, ovada tarımsal faaliyetleri sınırlayan faktörlerin başlıcalarıdır.

  Tarla olarak kullanılan alanda hububat, şeker pancarı, tütün ve ayçiçeği ekimi başta gelmektedir. İldeki temel bitkisel ürün ise buğdaydır.

  HAYVANCILIK

  Muş'ta hayvancılık, tarım kesiminin en önemli alt sektörü olup, tümüyle meraya dayalı olarak yapılmaktadır. İlde 1.479.707 küçükbaş, 245.487 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.

  Büyükbaş hayvanların % 77�i yerli ırk, % 18�si melez, % 5�i de kültür ırkından oluşmaktadır.
  Küçükbaş hayvan varlığının % 86� sını koyun % 14�ünü de keçi oluşturmaktadır.
  2001 yılı verilerine göre, Muş�taki küçükbaş hayvan varlığı Türkiye�deki küçükbaş hayvanların % 4.2�sini, büyükbaş hayvanların da % 2�sini oluşturmaktadır.

  İlimizde büyükbaş hayvanların büyük bölümü yerli ırk olduğundan, birim başına et ve süt verim düşüktür. Hayvancılıktan daha fazla verim ve gelir elde edilebilmesi için, hayvan varlığı içinde verimi yüksek olan kültür ırkı hayvan sayısının artırılması önem taşımaktadır.  ORMAN

  Muş, orman varlığı bakımında Türkiye ortalamasının gerisindedir. Türkiye�de ormanlık alan 20.703.000 hektar, Muş�ta 57.147 hektardır. Buna göre; Türkiye yüzölçümünün % 26�sı, Muş�un ise % 7�si ormanlık alandır. İldeki ormanlar genellikle meşe ağaç türlerinden oluşmakta yer yer de gürgen ve akçaağaç gibi türler karışık olarak bulunmaktadır.

  SANAYİ

  Muş ili, sanayileşme açısından geri durumdadır. Sanayinin gelişememesinin temel nedenleri; sermaye birikiminin yetersizliği, iklim koşullarının olumsuzluğu ve hammaddenin çok kısıtlı oluşudur.
  İl genelinde halen 58 anonim şirket, 553 limited şirket, 23 kollektif şirket faaliyette bulunmaktadır.
  İlimizin en büyük sanayi tesisi olan Muş Şeker Fabrikası, 1982 yılından beri faaliyettedir. Fabrikanın kapasitesi 3.352 ton/gün�dür. Fabrika, kampanya döneminde tam kapasite ile çalışmakta ve il ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

  İlde sanayinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan, Muş Organize Sanayi Bölgesinin yapımına 2002 yılında başlanmıştır. 90 hektarlık alanda 56 fabrika kapasiteli olarak planlanan Organize Sanayi Bölgesinin fiziki gerçekleşmesi % 80 seviyesindedir.

  Merkez İlçede 1995 den beri 100 işyeri kapasiteli bir küçük sanayi sitesi hizmet vermektedir. Merkezde biri 70, diğeri 43 işyeri kapasiteli, Bulanık İlçesinde 66 işyeri kapasiteli, Malazgirt İlçesinde ise 82 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesinin üstyapı çalışması (işyerleri) tamamlanmıştır. Malazgirt Küçük Sanayi Sitesinin altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, Bulanık Küçük Sanayi Sitesinin altyapı çalışmaları devam etmektedir.

  TİCARET

  Muş�ta ticari hayat, genel olarak İl Merkezinde canlılığını korumaktadır. Ticari faaliyet kolları içinde; gıda, giyim, inşaat malzemeleri, dayanıklı tüketim malları, tarımsal ürünler, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin alım ve satımı başta gelmektedir.
  İlde üretilip il dışına satılan bitkisel ürünlerden nohut ve fasulye ilk sırada yer almaktadır. Hayvancılık alanında ise canlı hayvan ticareti il ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

  ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK

  İş Kurumu :

  İlde genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı iş hayatının sonucu olarak, tarım mevsimi dışında, vasıfsız işçilikten başka bir çalışma biçimi bulunmamaktadır. Uzun süren kış mevsiminde işsizlik artmaktadır.

  Bağ-Kur :

  İlimiz genelinde 9.947 Bağ-Kur aktif sigortalısı mevcuttur. 1.104 kişi yaşlılık aylığı, 38 kişi malül aylığı, 737 kişi de ölüm aylığı almaktadır. Sigortalı ve yakınlarına toplam 18.340 adet sağlık karnesi verilmiştir. 2926 sayılı kanun kapsamında tarım sigortalısı sayısı ise 5.294�tür.

  Sosyal Sigorta :

  2004 Aralık sonu itibariyle kayıtlı kamu işveren sayısı 137, özel iş yeri sayısı ise 524�tür.Kayıtlı kamu sigortalı sayısı 5.138, özel iş yeri sigortalı sayısı ise 2.683�tür. Sigorta kapsamında sağlık yardımından yararlananların sayısı ise 5.213�tür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muş İlinin Ekonomik Forum Tarih
Muş İlinin Höyük Ve Ören Yerleri Hakkında Bilgiler Muş Tanıtımı 30 Mayıs 2011
Muş ilinin ingilizce tanıtımı - İngilizce Muş tanıtımı D.Anadolu Bölgesi 2 Ocak 2011
Muş İlinin nüfus durumu - Muş`un Nüfus Verileri D.Anadolu Bölgesi 20 Aralık 2008
Muş İli Tarihçesi - Muş İlinin Tarihi D.Anadolu Bölgesi 20 Aralık 2008
Çevrenizde haklarından mahrum kalan çocuklar olduğunu düşünüyor musunuz neden? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 27 Eylül 2017

Bu Sayfayı Paylaş