Msn için arapça nickler ve anlamları

'Yabancı Nickler' forumunda Mavi_Sema tarafından 26 Eylül 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Msn için arapça nickler ve anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  eslemeyle başlayalım İnşallah
  بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّ حِيم
  İçinden Kim benim Kırk hadisimi öğrenir ve Taşır ise(yaşamında uygular ise)öğrenirse kıyamet günü salih kişiler ile haşrolunacaktır
  40 HADİS
  1
  اَلدِّينُالنَّصِيحَةُقُلْنَا: لِمَنْ )يَارَسُولَاللَّهِ؟( قَالَ: لِلَّهِوَلِكِتَابِهِوَلِرَسُولِهِوَلأئِمَّةِا لْمُس ْلِمِينَوَعَامَّتِهِمْ
  (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi
  Müslim, İmân, 95
  2
  اَلإِسْلاَمُحُسْنُالْخُلُقِ
  İslâm, güzel ahlâktır
  Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
  3
  مَنْلاَيَرْحَمِالنَّاسَلاَيَرْحَمْهُاللَّهُ
  İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez
  Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16
  4
  يَسِّرُواوَلاَتُعَسِّرُواوَبَشِّرُواوَلاَتُنَ فِّرُ وا
  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz
  Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6
  5
  إنَّمِمَّاأدْرَكَالنَّاسُمِنْكَلاَمِالنُّبُوّ َةِ:
  إذَالَمْتَسْتَحِفَاصْنَعْمَاشِئْتَ
  İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür
  Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6
  6
  اَلدَّالُّعَلىَالْخَيْرِكَفَاعِلِهِ
  Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir
  Tirmizî, İlm, 14
  7
  لاَيُلْدَغُاْلمُؤْمِنُمِنْجُحْرٍمَرَّتَيْنِ
  Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
  Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63
  8
  اِتَّقِاللَّهَحَـيْثُمَاكُنْتَوَأتْبِـعِالسَّ ـيِّـ ئَةَالْحَسَنَةَتَمْحُهَا
  وَخَالِقِالنَّاسَبِخُلُقٍحَسَنٍ
  Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran
  Tirmizî, Birr, 55
  9
  إنَّاللَّهَتَعَالىيُحِبُّإذَاعَمِلَأحَدُكُمْع َمَلا ًأنْيُتْقِنَهُ
  Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur
  Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334
  10
  اَلإِيمَانُبِضْعٌوَسَبْعُونَشُعْبَةًأفْضَلُهَ اقَوْ لُلاَإِلهَإِلاَّاللَّهُوَأدْنَاهَاإِمَاطَةُاْ لأذَى عَنِالطَّرِيقِوَالْحَيَاءُشُعْبَةٌمِنَاْلإِيـ مَانِ
  İman, yetmiş küsur derecedir En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır Haya da imandandır
  Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58
  11
  مَنْرَأَىمِنْكُمْمُنْكَرًافَلْيُغَيِّرْهُبِيَ دِهِف َإِنْلَمْيَسْتَطِـعْفَبِلِسَانِهِفَإِنْلَمْيَ سْتَط ِـعْفَبِقَلْبِهِوَذَلِكَأضْعَفُاْلإِيـمَانِ
  Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun Bu da imanın en zayıf derecesidir
  Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248
  12
  عَيْنَانِلاَتَمَسُّهُمَاالنَّارُ: عَيْنٌبَـكَتْمِنْخَشْيَةِاللَّهِوَعَيْنٌ
  بَاتَتْتَحْرُسُفِيسَبِيلِاللَّهِ
  İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz
  Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12
  13
  لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ
  Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur
  İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31
  14
  لاَيُؤْمِنُأحَدُكُمْحَتَّىيُحِبَّلأخِيهِمَايُ حِبُّ لِنَفْسِهِ
  Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz
  Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
  15
  اَلْمُسْلِمُأخُوالْمُسْلِمِلاَيَظْلِمُهُوَلاَ يُسْل ِمُهُمَنْكَانَفِيحَاجَةِأخِيهِكَانَاللَّهُفِي حَاجَ تِهِوَمَنْفَرَّجَعَنْمُسْلِمٍكُرْبَةًفَرَّجَا للَّه ُعَنْهُبِهَاكُرْبَةًمِنْكُرَبِيَوْمِالْقِيَام َةِوَ مَنْسَتَرَمُسْلِمًاسَتَرَهُاللَّهُيَوْمَالْقِ يَامَ ةِ
  Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter
  Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58

  16
  لاَتَدْخُلُونَالْجَنَّةَحَتَّىتُؤْمِنُواوَلاَ تُؤْم ِنُواحَتَّىتَحَابُّوا
  İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız
  Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56
  17
  اَلْمُسْلِمُمَنْسَلِمَالنَّاسُمِنْلِسَانِهِوَ يَدِه ِ
  Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir
  Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8
  18
  لاَتَبَاغَضُواوَلاَتَحَاسَدُواوَلاَتَدَابَرُو اوَكُ ونُواعِبَادَاللَّهِإخْوَانًا
  وَلاَيَحِلُّلِمُسْلِمٍأنْيَهْجُرَأخَاهُفَوْقَ ثَلاَ ثِةِاَيَّامٍ
  Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz
  Buhârî, Edeb, 57, 58
  19
  إنَّالصِّدْقَيَهْدِيإلَىالْبِرِّوَإنَّالْبِرّ َيَهْ دِيإلَىالْجَنَّةِوَإنَّالرَّجُلَلَيَصْدُقُحَت َّىيُ كْتَبَعِنْدَاللَّهِصِدِّيقًاوَإنَّالْكَذِبَيَ هْدِي إلَىالْفُجُورِوَإنَّالْفُجُورَيَهْدِيإلَىالنّ َارِو َإنَّالرَّجُلَلَيَـكْذِبُحَتَّىيُكْتَبَعِنْدَ اللَّ هِكَذَّابًا
  Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür İyilik de cennete götürür Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır Yalancılık kötüye götürür Kötülük de cehenneme götürür Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır
  Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104
  20
  لاَتُمَارِأخَاكَوَلاَتُمَازِحْهُوَلاَتَعِدْهُ مَوْع ِدَةًفَتُخْلِفَهُ
  (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme
  Tirmizî, Birr, 58
  21
  تَبَسُّمُكَفِيوَجْهِأخِيكَلَكَصَدَقَةٌوَأمْرُ كَبِا لْمَعْرُوفِوَنَهْيُكَعَنِالْمُنْكَرِصَدَقَةٌو َإِرْ شَادُكَالرَّجُلَفِيأرْضِالضَّلاَلِلَكَصَدَقَة ٌوَإِ مَاطَتُكَالْحَجَرَوَالشَّوْكَوَالْعَظْمَعَنِا لطَّر ِيقِلَكَصَدَقَةٌ
  (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır
  Tirmizî, Birr, 36
  22
  إِنَّاللَّهَلاَيَنْظُرُإِلَىصُوَرِكُمْوَأمْوَ الِكُ مْوَلـكِنْيَنْظُرُإِلَىقُلُوبِكُمْوَأعْمَالِك ُمْ
  Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar
  Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;
  Ahmed b Hanbel, 2/285, 539
  23
  رِضَىالرَّبِّفيرِضَىالْـوَالِدِوَسَخَطُالرَّب ِّفيس َخَطِالْـوَالِدِ
  Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır
  Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir
  Tirmizî, Birr, 3
  24
  ثَلاَثُدَعَوَاتٍيُسْتَجَابُلَهُنَّلاَشَكَّفِي هِنَّ :
  دَعْوَةُالْمَظْلُومِ،وَدَعْوَةُالْمُسَافِرِ،و َدَعْ وَةُالْوَالِدِلِوَلَدِهِ
  Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:
  Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası
  İbn Mâce, Dua, 11
  25
  مَانَحَلَوَالِدٌوَلَدًامِنْنَحْلٍأَفْضَلَمِنْ أدَبٍ حَسَنٍ
  Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir
  hediye veremez
  Tirmizî, Birr, 33
  26
  خِيَارُكُمْخِيَارُكُمْلِنِسَائِهِمْ
  Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır
  Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50
  27
  لَيْسمِنَّامَنْلَمْيَرْحَمْصَغِيرَنَاوَيُوَقّ ِرْكَ بِيرَنَا
  Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
  göstermeyen bizden değildir
  Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
  28
  كَافِلُالْيَتِيمِلَهُأوْلِغَيْرِهِأنَاوَهُوَك َهَات َيْنِفيِالْجَنَّةِوَأشَارَبِالسَّبَّابَةِوَال ْوُسْ طَى
  Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur
  Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42
  29
  اِجْتَنِبُواالسَّبْعَالْمُوبِقَاتِقَالُوايَار َسُول َللهِوَمَاهُنَّقَالَ: اَلشِّرْكُبِاللَّهِوَالسِّحْرُوَقَتْلُالنَّفْ سِالّ َتِيحَرَّمَاللَّهُإلاَّبِالْحَقِّوَأكْلُالرِّ بَاوَ أكْلُمَالِاْليَتِيمِوَالتَّوَلِّييَوْمَالزَّح ْفِوَ قَذْفُالْمُحْصَنَاتِالْغَافِلاَتِالْمُؤْمِنَا تِ
  (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının Onlar nelerdir ya Resulullah dediler Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu
  Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144
  30
  مَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِف َلاَي ُؤْذِجَارَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْ يَوْم ِالآخِرِفَلْيُكْرِمْضَيْفَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِ نُبِا للَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَلْيَقُلْخَيْرًاأوْل ِيَصْ مُتْ
  Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun
  Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75
  31
  مَازَالَجِبْرِيلُيُوصِينِيبِالْجَارِحَتَّىظَن َنْتُ أنَّهُسَيُوَرِّثُهُ
  Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;
  ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim
  Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141
  32
  اَلسَّاعِيعَلَىالأرْمَلَةِوَالْمِسْكِينِكَالْ مُجَا هِدِفِيسَبِيلِاللَّهِ
  أوِالْقَائِمِاللَّيْلَالصَّائِمِالنَّهَارَ
  Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden
  veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
  geçiren kimse gibidir
  Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;
  Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78
  33
  كُلُّابْنِآدَمَخَطَّاءٌوَخَيْرُالْخَطَّائِينَ التَّ وَّابُونَ
  Her insan hata eder
  Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir
  Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30
  34
  عَجَبًالأمْرِالْمُؤْمِنِإِنَّأمْرَهُكُلَّهُخَ يْرٌو َلَيْسذَاكَلأحَدٍإِلاَّلِلْمُؤْمِنِ: إِنْأصَابَتْهُسَرَّاءُشَـكَرَفَـكَانَخَيْرًال َهُوَ إِنْأصَابَتْهُضَرَّاءُصَبَرَفَـكَانَخَيْرًالَ هُ
  Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur
  Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61
  35
  مَنْغَشَّـنَافَلَيْسمِنَّا
  Bizi aldatan bizden değildir
  Müslim, Îmân, 164
  36
  لاَيَدْخُلُالْجَنَّةَنَمَّامٌ
  Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe)
  cennete giremezler
  Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79
  37
  أعْطُواالأجِيرَأجْرَهُقَبْلَأنْيَجِفَّعَرَقُه ُ
  İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz
  İbn Mâce, Ruhûn, 4
  38
  مَامِنْمُسْلِمٍيَغْرِسُغَرْسًاأوْيَزْرَعُزَرْ عًافَ يَـأكُلُمِنْهُ
  طَيْرٌأوْإِنْسَانٌأوْبَهِيمَةٌإِلاَّكَانَلَهُ بِهِص َدَقَةٌ
  Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır
  Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10
  39
  إِنَّفِيالْجَسَدِمُضْغَةًإِذَاصَلَحَتْصَلَحَا لْجَس َدُكُلُّهُ
  وَإِذَافَسَدَتْفَسَدَالْجَسَدُكُلُّهُألاَوَهِ يَالْ قَلْبُ
  İnsanda bir organ vardır Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur Dikkat edin! O, kalptir
  Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107
  40
  اِتَّقُوااللَّهَرَبَّـكُمْوَصَلُّواخَمْسَـكُم ْوَصُ ومُواشَهْرَكُمْوَأدُّوازَكَاةَأمْوَالِكُمْوَأ طِيعُ واذَاأمْرِكُمْتَدْخُلُواجَنَّةَرَبِّـكُمْ
  Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz
  Tirmizî, Cum’a, 80
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için tesekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - için arapça nickler Forum Tarih
Msn için Arapça Hadis Nickleri ve Türkçe meali.!! Sünnetler & Hadisler 13 Ağustos 2008
Anlayabilmeniz için, Kur’anı Arapça olarak indirdik ayetinin anlamı Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli 19 Ocak 2011
Arapça'nın Sağdan Yazılması Niçin yazılır ARapca Diğer Mesleki Bilgiler 24 Ekim 2008
Genel seçimler niçin yapılır? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Yerel seçimler niçin yapılır? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş