Milli kültürümüze neden sahip çıkmalıyız kısaca

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Milli kültürümüze niçin sahip çıkmalıyız kısaca

Milli kültür, bir toplumun varlığını korumasındaki en önemli değerlerini oluşturur. Toplumda değerlerin yaşanması ve değerler eğitimi verilmesi çok önemlidir. Nesiller boyu devam eden eğitimlerin gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dini ve manevi duygu ve düşüncelerle şekillenmesi milli kültürü oluşturur.

Din, dil, tarih ve manevi değerler milli kültürümüzü oluşturmaktadır. Milli kültürümüze sahip çıkmak geçmiş ve geleceğimize sahip çıkmaktadır. Bu sahip çıkma anlayışı ancak eğitim ve öğretimin milli olmasıyla sağlanmaktadır. Milli eğitim, milli kültür ve değerler ancak bu şekilde korunmaktadır.

Milli kültürümüze sahip çıkmazsak benliğimizi kaybederiz. Farklı kültür yapılarına adapte olarak asimile oluruz. Empoze edilmek istenen kültüler ithal edilen kültürlerdir. Bu kültürleri ait oldukları topraklara göndermek gerekir. Kültür, belli bir coğrafyanın uzun yıllar süren hayat anlayışından ortaya çıkar.

Bütün kültürlerin etkileşim kurması mümkündür ama birbirinin yerine geçmesi mümkün değildir. Bu nedenle milli kültür değerlerimizin korunması gerekir. Dil ve din alanında yapılan tahrifat, milli kültürümüzün yara aldığını göstermektedir. Bu da toplumda ahlaki ve hukuki zaaflar meydana getirmektedir. Bu zaaflar toplumda açık ve gedik oluşturmaktadır. O da kültür kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Kültür kaybı bir milletin tarih sahnesinden çekilmesi ve ideallerinden vazgeçmesi demektir.
 

Üst