Milli Güvenlik Bilgisi Testi ve Cevapları

'Liselerimiz' forumunda SeLeN tarafından 11 Aralık 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Milli Güvenlik Bilgisi Testi ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  milli güvenlik bilgileri - milli güvenlik bilgisi test soruları ve cevapları

  1. Aşağıdakilerden hangisi, millî
  stratejinin unsurlarından biri
  değildir?
  A) Millî Güç
  B) Millî Sanat
  C) Millî Hedef
  D) Millî Menfaat

  2. Aşağıdakilerden hangisinin kuruluş
  amaçlarından biri de, devletin
  Millî Güvenlik Siyasetinin
  tayini, tespiti ve uygulanması
  ile ilgili konularda aldığı tavsiye
  niteliğindeki kararları Bakanlar
  Kuruluna bildirmektir?
  A) Genelkurmay Başkanlığı
  B) Millî Savunma Bakanlığı
  C) Millî Güvenlik Kurulu
  D) Emniyet Genel Müdürlüğü

  3. Denk bütçeyi sağlamak, aşağıdaki
  millî hedeflerimizden hangisiyle
  ilişkilendirilebilir?
  A) Sosyal ve kültürel hedefler
  B) Ekonomik hedefler
  C) Askerî hedefler
  D) Siyasi hedefler

  4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk
  Silahlı Kuvvetlerinin görev ve
  sorumlulukları arasında yer almaz?
  A) Cumhurbaşkanını seçmek
  B) İç tehdide karşı önlem almak
  C) Ülkenin toprak bütünlüğünü
  korumak
  D) Demokratik parlamenter düzeni
  muhafaza etmek

  5. Askerlik, aşağıdakilerden hangisi
  için meslek değil, vatan görevidir?
  A) Binbaşı B) Üsteğmen
  C) Asteğmen D) Yarbay

  6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin “kurmay
  subay” ihtiyacını karşılamak
  amacıyla kurulan askerî
  okul, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Silahlı Kuvvetler Akademisi
  B) Millî Güvenlik Akademisi
  C) Harp Akademileri
  D) Askerî liseler

  7. 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan
  kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Polis Teşkilatı
  B) Pasif Korunma Teşkilatı
  C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
  D) Sivil Savunma Genel
  Müdürlüğü

  8. Kısaca “savaşa hazırlık amacı
  ile alınabilecek tedbirlerin
  tümü” şeklinde tanımlayabileceğimiz
  kavram, aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Sivil Savunma
  B) Savaş hâli
  C) Barış hâli
  D) Seferberlik

  9. Ankara’da, Emniyet Genel
  Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan
  ve kısa adı TADOC olan
  uluslararası eğitim merkezi,
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkiye Uluslararası
  Uyuşturucu ve Organize
  Suçlarla Mücadele Akademisi
  B) Suç Araştırma ve
  Soruşturması Eğitimi Şube
  Müdürlüğü
  C) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
  D) Güvenlik Bilimleri Fakültesi

  10. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal
  afet sayılmaz?
  A) Lav püskürmesi
  B) Tüp patlaması
  C) Heyelan
  D) Çığ

  11. 1982 Anayasası’nın, aşağıdaki
  maddelerinden hangilerinin değiştirilemeyeceği,
  ilgili Anayasa
  tarafından güvence altına alınmıştır?
  A) Birinci maddesi
  B) İlk üç maddesi
  C) Üçüncü ve dördüncü bölümlerdeki
  tüm maddeler
  D) Cumhuriyetin temel organları
  ile ilgili maddeler

  12. I- Sınıf mücadelesini reddetmek
  II- Millî egemenliğe dayanmak
  III- Eşitliği savunmak
  Verilenlerden hangileri Atatürk’ün
  halkçılık anlayışı ile
  bağdaşır?
  A) Yalnız II B) I - III
  C) II - III D) I - II - III

  13. Ülkenin, sanayi kuruluşlarıyla
  donatılması Atatürk Döneminin
  temel hedeflerinden biri olmasına
  rağmen, halkın elinde bu
  amacı gerçekleştirebilecek sermaye
  birikimi yoktu.
  Bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
  hangisinin uygulanmasını
  zorunlu kılmıştır?
  A) Halkçılık B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik D) Laiklik

  14. İnsanın kendisine, kendi varlığına,
  kişilik ve duygularına
  duyduğu saygıya ne ad verilir?
  A) Şan B) Millete bağlılık
  C) Sorumluluk D) Öz saygı

  15. Aşağıdakilerden hangisi, yıkıcı
  faaliyetlerin yüklendikleri misyonu
  yerine getirebilmek için
  ihtiyaç duydukları geliri elde etmek
  amacıyla başvurdukları finans
  yollarından biri değildir?
  A) Vergi toplamak
  B) Aidat toplamak
  C) İnsan kaçakçılığı
  D) Yasal olmayan gazete - dergi
  satmak

  16. İstiklal Marşı kaç dizeden oluşur?
  A) 40 B) 41 C) 42 D) 44

  17. Aşağıdaki komşularımızdan
  hangisi, Türkiye’yi kendisine
  karşı “Devrim İhraç Etme
  Politikası” güttüğünü düşünmektedir?
  A) Gürcistan B) Bulgaristan
  C) İran D) Suriye

  18. • Romanya
  • Ukrayna
  • Rusya
  Verilen ülkelerin hepsi için aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?
  A) II. Dünya Savaşı’ndan sonra
  kurulmuşlardır.
  B) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdir.
  C) Türkiye’nin doğu komşularıdır.
  D) Avrupa kıtası ülkeleridir.

  19. Avrupa Birliği, 7 Şubat 1992 tarihinde
  imzalanan ve 1 Kasım
  1993’te yürürlüğe giren aşağıdaki
  antlaşmalardan hangisiyle
  kurulmuştur?
  A) Nöyyi Antlaşması
  B) Helsinki Deklarasyonu
  C) Schengen Antlaşması
  D) Maastricht Antlaşması

  20. NATO’nun aşağıdaki organlarından
  hangisi, NATO ile diğer
  üye ülke vatandaşları arasında
  köprü görevini üstlenmiştir?
  A) NATO Asamblesi
  B) NATO Konseyi
  C) Askerî Komite
  D) Savunma Planlama Komitesi


  Cevaplar:


  1. B
  2. C
  3. B
  4. A
  5. C
  6. C
  7. A
  8. D
  9. A
  10. B
  11. B
  12. D
  13. C
  14. D
  15. A
  16. B
  17. C
  18. B
  19. D
  20. A

  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Milli Güvenlik Bilgisi Forum Tarih
Milli Güvenlik ve Milli Güç Unsurları Nelerdir? Konu Dışı Başlıklar 29 Mart 2011
2010 – 2011 Milli Güvenlik Yıllık Ders Planı Öğretmenlerimizin Bölümü 10 Ekim 2010
Milli Mücadele döneminde yaşamış olsaydınız vatanınız için neler yapardınız? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Eylül 2017
5. sınıf Türkçe Milli Mücadele Ve Atatürk tema değerlendirme soruları ve cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar 26 Eylül 2017
8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı Milli Mücadelenin Temelleri cevapları nelerdir? Sorular ve Cevaplar 21 Eylül 2017

Bu Sayfayı Paylaş