Mezopotamya'da kurulan devletler uygarlıklar nelerdir kısaca

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mezopotamya’da kurulan devletler uygarlıklar hangileridir kısaca,

Geçmişten günümüze Mezopotamya topraklarında birçok devlet ve uygarlık kurulmuştur. Bu uygarlık ve devletler insanlığın gelişmesini sağlamıştır. Tarihte ilk yerleşim yerlerinden olan Mezopotamya en verimli ve değerli topraklara ev sahipliği etmektedir.

Mezopotamya’da kurulan uygarlıklar ve devletler şu şekildedir:

Sümerler

*Mezopotamya’da kurulan bir uygarlıktır.

*M.Ö. 3500’lü yıllarda kurulmuştur.

*Hayvancılık faaliyetleri yapmışlar ve su kanalları kurmuşlardır.

*Tarihte yazıyı bulan ve kullanılan bir uygarlık olmuştur.

*Takvim yapmışlar, kanunlar koymuşlar ve Matematik ile ilgilenmişlerdir.

*Ziggurat Tapınakları kurmuşlardır.

Babiller

*Aşağı Mezopotamya’da kurulmuşlardır.

*Hammurabi döneminde en güçlü dönemleri olmuştur.

*Hammurabi Kanunları çıkarmışlardır.

*Babilin asma bahçeleri kurulmuştur.

*M.Ö. 6. yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

Asurlar

*Ninova başkentleri olmuştur.

*Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır.

*Ticaretle uğraşmışlardır.

*Yazının Anadolu’ya gelmesini sağlamışlardır.

Akadlar

*Elam, Asur ve Akdeniz uygarlıklarını fethederek imparatorluk kurmuşlardır.

*M.Ö. 2300 yılında Arabistan coğrafyasından gelerek uygarlıklarını kurmuşlardır.

Mezopotamya ilk yerleşim yerlerinden biri olarak insanlık tarihi için çok önemli bir coğrafyadır. Yazının bulunduğu ve yayıldığı bir coğrafya olarak tarihin başladığı bir yerdir. Günümüzde en verimli coğrafyalardan biridir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalmaktadır.

Geçmişten günümüze Mezopotamya topraklarında çok önemli devletler e şehirler kurulmuştur. İnsanlık her yönüyle bu coğrafyada serpilmiştir. Bu bakımdan Mezopotamya’nın tarihteki yeri ve önemi çok büyüktür.
 

Üst