Mevzuat Listesi

'Hukuk' forumunda kultur_bilgisayar tarafından 18 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Mevzuat Listesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :19/10/1999 No:99/13681
  Dayandığı Kanunun Tarihi :4/7/1934 No:2559
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :30/12/1999 No:23922
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi :5 Cild:39 S:

  Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri-
  nin açılması, denetimi, faaliyetten alıkonulması, kapatılması, işletme izni-
  nin iptali ile bu yerleri açacak, işletecek ve bu yerlerde çalışacak kişiler
  hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam

  Madde 2-Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımlanan yerler ile benzeri
  umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini, bu yerleri açacak, işletecek,
  bu yerlerde çalışacak kişileri ve bunlara ilişkin yapılacak iş ve işlemleri
  kapsar.
  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`na ait hükümler saklıdır.
  Hukuki dayanak

  Madde 3-Bu Yönetmelik, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,
  2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 5442 sayılı İl
  İdaresi Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu,
  1580sayılı Belediye Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625
  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
  2007 sayılı Türkiye`deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmet-
  ler Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
  1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkın-
  da Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme
  Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında
  Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Madde 4-Bu maddede tanımlanan;
  Bar: Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure
  üzerinde oturarak içki içip, dans edebildikleri eğlence yerini,
  Barmen/Barmeid:Bar tezgahında müşteriye içki hazırlayan kişiyi,
  Bekar odası:Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına
  ya da birkaç kişi ile birlikte kalabilmeleri için düzenlenmiş yerleri,
  Belgeli turizm işletmesi:İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektö-
  ründe faaliyet gösteren ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa istinaden
  Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş belgesi bulunan yerleri,
  Birahane/Meyhane:Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek
  servisi yapılan kapalı ve/veya açık yeri,
  Birleşik tesis:Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesis-
  lerden iki veya daha fazlasının bir arada bulunduğu yeri
  Çalgılı kahve :Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence
  yapılan yeri,
  Çalışma İzni: İstirahat ve eğlence yerlerinde çalışacaklar için mahal-
  lin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,
  Çalışma izin belgesi:Çalışma iznine istinaden mahallin kolluk amiri
  tarafından düzenlenen belgeyi,
  Çay bahçesi: Açık veya kapalı bir mekanda oturarak çay, kahve, nargile
  ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği yeri,
  Dans salonu/Disko/Diskotek:Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili
  veya içkisiz eğlence yerini,
  Düğün salonu:Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya
  açık olarak düzenlenmiş yeri,
  Fuar/Panayır: Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım
  veya satış için çeşitli mal veya hizmetlerin sergilendiği, içinde lunapark gibi
  oyun ve eğlence amaçlı tesislerin bulunduğu, sirk, tiyatro, müzik gibi gösteri-
  lerin yapıldığı yeri,
  Garson:Umuma açık yerlerde yiyecek veya içecek servisi yapan kişiyi,
  Gazino:Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya açık mekanda
  faaliyet gösteren, yemekli, müzikli içkili veya içkisiz eğlence yerini,
  Hamam:Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yeri,
  Han:Yol üzerlerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları
  için yapılmış otel benzeri yerleri,
  İçki:Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği,
  İçkili lokanta:Yemekle birlikte kadahle içki servisi yapılan açık veya
  kapalı yeri,
  İçkili yer:Kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi
  yapılan yeri,
  İçkili yer bölgesi:İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu tarafından tespit
  edilen ve içerisinde içkili yerler açılabilecek bölgeyi,
  İçkili yer bölgesi tespit komisyonu:Şehir ve kasabalarda, içkili yerlerin
  açılabileceği bölgeyi tespit ile yetkili ve görevli komisyonu,
  İnternet Kafe:İçerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar saye-
  sinde oyun oynamaya ve uluslararası yayınları takip etmeye müsait, alkolsüz
  içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık yeri,
  İstirahat ve eğlence yeri:Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir
  süre hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve/veya konaklaması için
  açılan içkili veya içkisiz umuma açık yerleri,
  İşletmeci: Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerini
  kendi adına işleten kişiyi,
  İşletme İzni:İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette
  bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,
  İşletme İzin belgesi: İstirahat ve eğelence yerlerinin açılması ve
  faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından
  verilen işletme iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzen-
  lenen belgeyi,
  Kafeşantan/Cafe: Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşteri-
  lerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap,
  bira gibi içkilerin de satışı yapılabilen müzikli-içkili veya içkisiz eğlence
  yerini,
  Kahvehane: Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği,
  kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt
  oyunlarının oynandığı yeri,
  Kamp/Dinlenme evi: Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki mes-
  lek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacıyla
  açılan ve sadece kendi personeli, kayıtlı üyeleri ve bunların yakınlarının
  faydalanabileceği yerleri,
  Kamping: Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde,
  deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle
  turistlerin kendi imkanları ile geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve
  spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesisleri,
  Kapatma ve/veya faaliyetten men: Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence
  yerlerinin izinsiz olarak açılması veya mevzuata aykırı ve/veya konusu suç teş-
  kil eden faaliyette bulunmalarından dolayı,belirli bir süre faaliyetten alı-
  konulmasını veya faaliyetinin süreli veya süresiz olarak durdurulması işlemini,
  Kıraathane: Müşterilerin okuması için gazete, kitap ve dergilerin de
  bulundurulduğu kahvehane benzeri yeri,
  Kokteyl salonu: Toplantı ve kokteyl için tahsis edilen,içki ile birlikte
  ayakta yenilebilecek hafif yiyecekler verilen yeri,
  Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatlarını,
  Kolluk amiri: Polis ve jandarma teşkilatlarının sorumluluk bölgeleri
  itibarıyla;
  a) Polis sorumluluk bölgesinde; illerde il emniyet müdürünü,büyükşehir
  belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe emniyet müdürü,
  ilçe emniyet amiri veya ilçe emniyet komiserini,
  b) Jandarma sorumluluk bölgesinde; illerde il jandarma komutanını, büyük-
  şehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe jandarma
  komutanını,
  Komi: Garson yardımcısı olan kişiyi,
  Konsomatris: Pavyonlarda,müşteri ile birlikte yiyip içerek sohbet eden,
  müşterinin eğlenmesini sağlayan ve karşılığında iş yerinden ücret alan bayanı,
  Lokal: Dernek, vakıf, serdika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
  ları ve benzerlerinin kendi personeli veya kayıtlı üyelerine hizmet vermek
  üzere açılan içkili veya içkisiz istirahat ve eğlence yerini,
  Lunapark: Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak
  kurulan, içinde dönme dolap, atlı karınca, nişan tahtası gibi oyun ve eğlen-
  ce birimlerinin bulunduğu yeri,
  Mahallin en büyük mülki amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi
  hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
  Masaj salonu: Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla iyileştirme
  ve bakım yöntemlerinin uygulandığı yeri,
  Masör/Masöz: Hamam, sauna veya masaj salonu gibi yerlerde dinlenme, sağ-
  lık ve tedavi amacıyla masaj yapan kişiyi,
  Mesul müdür: Açılması izne bağlı umuma açık, istirahat ve eğlence yeri-
  nin yönetilmesi ile sorumlu olmak üzere, işletmeci tarafından tayin edilen
  kişiyi,
  Motel: Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları
  veya yakın çevrelerinde inşa edilen, müşterilerin konaklama, yeme-içme ve
  araçların park ihtiyacını karşılayan tesisleri,
  Müzikhol/Taverna: Oturarak veya ayakta, kadehle içki ve yiyecek verilen,
  canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapalı veya açık yeri,
  Otel/Hotel: Asıl fonksiyonları müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını
  sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yar-
  dımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisleri,
  Oyun yeri: Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet
  artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı veya
  oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş otomatik veya yarı otomatik, mekanik
  veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon veya video oyunları
  ve bunların benzerlerinin bulundurulup çalıştırıldığı yeri,
  Pansiyon: Konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi
  basit,müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini
  bizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesislerini,
  Pavyon: Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla
  birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yerini,
  Plaj/Havuz: Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde,
  dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma,giyinme ve duş alma
  imkanı bulunan yerleri,
  Sahne sanatçısı: Ses, söz, ve saz sanatçıları ile dansöz, illüzyonist,
  akrobat, varyete gibi sahneye özgü gösterileri yapan ve kamu kurum ve kuru-
  luşları veya ilgili meslek kuruluşlarından alınmış belgesi bulunan kişiyi,
  Sauna: Vücudu uyarıcı nitelikteki sıcak ve kuru hava buhar banyosu ya-
  pılan yeri,
  Sinema: Açık veya kapalı bir mekanda, beyaz perde veya zemin üzerinde
  film gösterilen yeri,
  Tellak: Hamamlara yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan kişiyi,
  Tiyatro: Tiyatro, opera ve bale gibi sahne gösterilerinin seyirciye can-
  lı olarak oynandığı yeri,
  Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruştur-
  ması üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilen ve belli
  şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği istirahat ve eğlence yerini,
  Umuma mahsus yer: Hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin fay-
  dalanmasına açık parklar, meydanlar, piknik alanları ve yollar gibi yerleri,
  ifade eder.
  İKİNCİ KISIM
  İçkili Yerler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Teşkili, İçkili Yer Bölgesi Tespit
  Esasları
  İçkili yer bölgesi tespit komisyonunun teşkili

  Madde 5 - İçkili yer bölgesi tespit komisyonu, ilde vali veya görevlendire-
  ceği bir vali yardımcısının, ilçede ise kaymakamın başkanlığında;
  a) Mahallin en büyük kolluk amiri,
  b) İllerde sağlık müdürünün, lçelerde sağlık grup başkanının,
  c) Milli eğitim, kültür ve turizm müdürlerinin,
  d) Belediye başkanı veya yardımcısının (büyükşehirlerde büyükşehir ilçe
  veya alt kademe belediye başkanı veya yardımcısı),
  e) Karayolları bölge müdürlüğü, tekel baş müdürlüğü ve ticaret odasını
  temsilen birer yetkilinin,
  katılımı ile oluşur.
  Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
  İçkili yer bölgesinin tespiti

  Madde 6 - İçkili yer bölgesi, bu Yönetmelikte belirlenen sınırlayıcı hü-
  kümler ile genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu göz önüne
  alınarak, kolluk tarafından kolaylıkla kontrol edilebilecek şekilde;
  a) Bulunduğu mahaldeki cadde ve sokak isminden,
  b) Başlangıç ve bitim yerlerindeki mevcut kapı numaralarından,
  c) Numaralandırma yapılmamış olan yerlerde, herkes tarafından bilinen
  köprü, kavşak, park,tarihi eser veya yapı ismi gibi sabit noktalardan,
  faydalanılarak tespit edilir.
  Daha önceden tespit edilen içkili yer bölgesi gözden geçirilir ve mevcut
  cadde, sokak ve kapı numaralarında bir değişiklik olup olmadığı kontrol edi-
  lir.
  İçkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler

  Madde 7 - İçkili yer bölgesi;
  a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerler ile belediye hudutları ve mücavir
  alan dışında kalan yerlerde,
  b) Yabancı elçilik ve konsolosluklara ait bina ve tesisler; silah fabrika
  ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üre-
  tilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri; emniyet,
  askeri ve sağlık kuruluş ve tesisleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluş-
  lar; hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; sanat müesseseleri, maden
  ocakları, inşaat yerleri genelevler ve spor tesislerinin yakınında,
  c) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her
  iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,
  d) Otogar ve otobüs terminallerinde,
  e) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesis-
  leri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel
  öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis
  ve bunların müştemilatına 200 metreden yakın mesafe içinde,
  tespit edilemez.
  Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,
  200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en bü-
  yük mülki amiri yetkilidir.
  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları
  Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları
  ve (b) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak komis-
  yonca belirli bir mesafe tayin ve tespit edilir.
  Sabit veya seyyar taşıtlar ile turizmin yoğun olduğu yörelerdeki tesisler

  Madde 8 - Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her
  çeşit taşıma araçları ile belgeli turizm işletmesi olmasa dahi,turizmin yoğun
  olduğu yörelerde, turizm mevsimine münhasır olmak ve turizme hizmet ve teşvik
  niteliği taşımak kayıt ve şartı ile belediye hudutları ve mücavir alan dışında
  kalan yerlerde;
  a) İşleten veya işletme yeri itibarıyla, kadehle ve açık olarak içki ve-
  rilmesinde ve satılmasında genel güvenlik, asayiş ve trafik güvenliği yönünden
  bir sakınca bulunmaması,
  b) Yapı tipi ve nitelikleri bakımından çevre özelliklerine uygun ve her
  türlü sağlık şartlarını taşıması,
  c) Yönetmelikte belirtilen mesafe tahditlerine uyulmuş olmasının tespiti
  halinde,
  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından kadehle ve açık olarak içki ve-
  rilmesine ve satılmasına izin verilebilir.
  Karar ve krokinin hazırlanması

  Madde 9 - Tespit edilen içkili yer bölgesi, içkili yer bölgesi tespit
  komisyonu tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara ilişkin ölçek-
  li kroki hazırlanır. Komisyonca hazırlanan tutanak ve krokide aşağdaki hususlar
  mutlaka belirtilir.
  a) Karar tutanağında belirtilmesi gereken hususlar;
  1) Toplantının yapıldığı yer, tarih ve toplantıya katılanların kimlikleri,
  2) Öncesi itibari ile içkili yer bölgesinde meydana gelen değişiklikler,
  3) İçkili yer bölgesinden çıkarılan mahalde faaliyet gösteren içkili yerle-
  rin cadde ve sokak ismi, kapı numarası ve işletmecisinin açık kimliği ve mükte-
  sep hakkının korunacağı,
  4) Müktesep haklı işletmecinin tüzel kişi olması halinde, yönetim kurulu
  üye veya üyelerinin değişmesi veya yönetim kuruluna yeni üye katılmasına kadar
  müktesep hakkının korunacağı,
  5) Yeniden içkili yer bölgesine ilave edilen yerler.
  b) Krokide belirtilmesi gereken hususlar;
  1) Cadde ve sokak isimleri,
  2) Tespit edilen bölgeyi sınırlayan bina kapı numaraları,
  3) 7 nci maddede belirtilen yerler,
  4) Mevcut içkili yer bölgesi,
  5) Yeni tespit edilen içkili yer bölgesi,
  6) Müktesep hak sahibi yerler,
  7) Kroki ölçek oranı.
  Krokide bulunması gereken hususlar ayrı renk ve işaretler ile gösterilir ve
  renk ve işaretlerin anlamları krokide belirtilir. Karar ve kroki arasında içe-
  rik itibarıyla uygunluk sağlanması zorunludur.
  İçkili yer bölgesi tespit komisyonu tarafından tespit edilen ve içkili yer
  bölgesi için hazırlanan karar ve kroki valinin onayı ile yürürlüğe girer. Karar
  ve krokiler, talep halinde ilgililerin bilgisine açık tutulur.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İçkili Yerin Açılması
  İçkili yer ve kadehle içki satışı

  Madde 10 - İçkili yerlerin açılması ve faaliyette bulunması kolluk soruş-
  turması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izne bağlıdır.
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve
  benzerlerine ait lokal, kamp ve dinlenme evleri gibi yerlerde kadehle ve açık
  olarak içki satılması ve bu yerlerin içkili yer niteliğinde faaliyet göstermesi
  halleri de yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.
  İçkili yer açmak için aranacak şartlar

  Madde 11 - İçkili yerin açılması ve faaliyette bulunabilmesi için işletmeci
  ve mesul müdürleri ile içkili olarak açılacak yerde aşağıdaki şartlar aranır:
  a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi ve ortakları ile özel hukuk
  tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;
  1) Yirmi bir yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
  olmak,
  2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçe-
  siyle daha önce işlettiği veya yönettiği içkili yer veya yerlere ait işletme
  izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak.
  b) Tüzel kişilerde, yetkili organın kararı bulunmak.
  c) İçkili yer olarak açılması istenen yerde;
  1) İçkili yer bölgesi dahilinde bulunmak,
  2) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve aşayişin korunması açısın-
  dan uygun yerde ve konumda olmak,
  3) Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda
  bulunmamak,
  4) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla
  ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak.
  Başvuru ve belgeler

  Madde 12 - İçkili yer açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat
  kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerinin yetkili temsilcisi,
  dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Başvuru dilekçesine:
  a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından;
  1) Nüfus cüzdanı örneği,
  2) İkametgah belgesi,
  3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık
  raporu,
  4) Adli sicil belgesi,
  5) Renkli fotoğraf,
  b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;
  1) Kuruluş ilanı,
  2) Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve
  yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,
  3) Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim
  kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,
  c) İş yeri bakımından;
  1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,
  2) Tasdikli tapu senedi sureti,
  3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapuda mesken olarak görünen
  yerler için kat maliklerinin oy birliği ile, tapuda iş yeri olarak görünen
  yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı,
  d) Lokal, kamp ve dinlenme evleri için, başvuruda bulunan kuruluşun kendi
  mevzuatının öngördüğü belgeler, kuruluşun mevzuatında açılma usülleri gösteril-
  memiş ise (b) bendinde belirtilen belgeler,
  e) Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit
  taşıma araçlarının içkili yer olarak kullanılmasının istenmesi halinde, bu
  maddede belirtilen belgelerin yanı sıra, deniz araçları için bağlı olduğu veya
  bulunduğu liman başkanlıklarının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşlarının
  vereceği uygunluk yazısı,
  eklenir.
  Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması
  gereklidir. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değer-
  lendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanı-
  nır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kal-
  dırılır.
  İçkili yerin devri halinde kişi ve yer bakımından yapılan işlemler tekrar
  edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana
  kadar işletme, ruhsat sahibinin sorumluluğundadır.
  Kolluk soruşturması

  Madde 13 - İçkili yer açma ve işletme başvuru dilekçesinin kolluğa intikali
  üzerine içkili yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortaklarının, özel hukuk tüzel
  kişilerinde ise, içkili yerin yönetiminden sorumlu olacak mesul müdürün parmak
  izleri alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.
  Bu soruşturmada; içkili yeri açacak ve işletecek kişiler ile açılacak
  içkili yerin, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı husus-
  ları araştırılır.
  İşletme izin belgesi verilmesi

  Madde 14-Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına işletmenin
  sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakı-
  mından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre
  sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin
  görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur.
  Mülki amir tarafından içkili yerin açılmasına ve faaliyette bulunmasına
  izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.
  Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin bünyelerinde
  açılacak içkili yer için ayrı bir içkili yer işletme izin belgesi düzen-
  lenir.
  İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, tekel idaresi ve
  çevre sağlık müdürlükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu
  vergi dairesine kollukça bildirilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İçkili Yerlerde Çalışacak Kişiler
  Çalışacak kişilerde aranacak şartlar

  Madde 15-Yirmi bir yaşından büyük bayanların içkili yerlerde çalışması
  mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.
  Yirmi bir yaşından küçüklerin içkili yerlerde çalıştırılmasına izin
  verilmez.
  İçkili yerde çalışma başvurusu

  Madde 16-Çalışması izne bağlı olup da içkili yerde çalışmak isteyenle-
  rin bizzat kendileri veya bunları çalıştıracak olanlar, çalışacakların yapa-
  cağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine
  başvururlar.
  Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
  a)Nüfus cüzdanı örneği,
  b)İkametgah belgesi,
  c)Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden
  alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yeni-
  lenir.)
  d)Adli sicil belgesi,
  e)Renkli fotoğraf,
  f)Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi.
  Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak
  başvurularda, başvuru dilekçesine (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belge-
  lerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları
  veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.
  Soruşturma

  Madde 17 - İçkili yerlerde çalışmak için yapılan başvuru üzerine, sahne
  sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri alındıktan sonra soruşturma
  başlatılır.
  Yapılacak soruşturmada; kişinin çalışacağı işin niteliği itibariyle 15 inci
  maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.
  Çalışma izin belgesi

  Madde 18 - Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma
  dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en
  büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini
  müteakip kollukça çalışma izin belgesi düzenlenir.
  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınır-
  lar içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması
  İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılma izni

  Madde 19 - İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette
  bulunması, kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin
  vereceği izine bağlıdır.
  İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aranacak şartlar

  Madde 20 - İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aşağıdaki şartlar
  aranır:
  a) İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortakları
  ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;
  1) Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri
  yerler için yirmi bir yaşını, diğer içkisiz istirahat ve eğlence yerleri için
  on sekiz yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
  olmak,
  2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesiyle
  daha önce işlettiği veya yönettiği aynı nitelikteki içkisiz istirahat ve eğlence
  yerine ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak,
  3) Kahvehane, Kıraathane ve Oyun yeri açacak kişiler için, ayrı ayrı zaman-
  larda kumar oynamak veya oynatmaktan dolayı üçten fazla ceza almamış olmak veya
  Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre aynı suçlardan dolayı üçten
  fazla ön ödemede bulunmamış olmak veya 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve
  Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanuna muhalefetten dolayı hüküm giy-
  memiş olmak,
  b) Açılması istenilen içkisiz istirahat ve eğlence yerinde;
  1) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından
  uygun yerde ve konumda olmak,
  2)Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen,
  satılan kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında
  olmamak,
  3)Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda
  bulunmamak,
  4)İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla
  ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak,
  5)Kanvehane, kıraathane ve oyun yerleri için okul öncesi eğitim, ilk
  ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim
  öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu
  öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemi-
  latına 200 metreden yakın mesafede bulunmamak.
  Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,
  200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin
  en büyük mülki amiri yetkilidir.
  Başvuru ve belgeler

  Madde 21-İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen
  gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerin
  yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.
  Başvuru dilekçesine;
  a)İçkisiz istirahat ve eğlence yerini açacak ve işletecek gerçek
  kişi veya ortakları bakımından;
  1)Nüfus cüzdanı örneği,
  2)İkametgah belgesi,
  3)Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık
  raporu,
  4)Adli sicil belgesi,
  5)Renkli fotoğraf,
  b)Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;
  1)Kuruluş ilanı,
  2)Açılması istenilen yer için, yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili
  temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,
  3)Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim
  kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,
  c)İş yeri bakımından;
  1)İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,
  2)Tasdikli tapu senedi sureti,
  3)Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen
  yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı, tapuda
  iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile ala-
  cağı karar tutanağı,
  eklenir.
  Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş
  olması gereklidir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular
  değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek
  süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru
  işlemden kaldırılır.
  İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin devri halinde kişi ve yer bakımından
  yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin
  başvurusu sonuçlanana kadar işletme, devredenin sorumluluğundadır.
  Kolluk soruşturması

  Madde 22-İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açma ve işletme başvuru
  dilekçesinin kolluğa intikali üzerine bu yeri açacak gerçek kişi ve varsa
  ortaklarının, özel hukuk tüzel kişilerinde ise mesul müdürün parmak izleri
  alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.
  Bu soruşturmada, içkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak ve işletecek
  kişiler ile açılacak yerin, 20 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşıma-
  dığı hususları araştırılır.
  İşletme izin belgesi verilmesi

  Madde 23-Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin
  sınıfı ve niteliği bulunduğu binanın fenni , sıhhi ve yangın güvenliği bakı-
  mından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından da çevre
  sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin görüş
  yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur.
  Mülki amir tarafından içkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılmasına ve
  faaliyette bulunmasına izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin
  belgesi düzenlenir.
  İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, çevre sağlık müdür-
  lükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu vergi dairesine kol-
  lukça bildirilir.
  Eğlence amaçlı spor oyunları

  Madde 24-15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan
  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine tabi olmayan bilardo,
  booling, masa tenisi ve dart gibi sporların yapıldığı eğlence amaçlı oyun
  yerlerinin açılması, içkisiz istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin hüküm-
  ler uyarınca kolluğun yapacağı soruşturma sonucuna göre mahallin en büyük
  mülki amirinin vereceği izine bağlıdır.
  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine göre ve bir spor
  federasyonuna bağlı olarak açılan spor tesisleri bu Yönetmelik kapsamı
  dışındadır. Bu şekilde açılan yerlere ait işlem dosyasının bir örneği
  mahalli kolluk amirliğine verilir.
  Elektronik oyun alet ve makinelerinin niteliklerinin tespiti

  Madde 25-Her ne ad altında olursa olsun, oyun yerlerinde bulundurulacak
  elektronik oyun alet ve makineleri ile video oyunları, televizyon oyunları ve
  benzerlerinin, oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve maharet
  artırıcı veya zeka geliştirici nitelikte olup olmadıklarını ve oyun yer-
  lerini özelliklerine ve yaş gruplarına göre tespit ve sınıflandırmaya
  Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret
  Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı
  ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınmak suretiyle
  İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışacak Kişiler
  Çalışacak kişilerde aranacak şartlar

  Madde 26- İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde banyo, hamam, sauna,
  masaj salonu,plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri yerlerde yirmi bir yaşından
  diğer yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.
  Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri
  yerlerde yirmi bir yaşından büyük bayanların çalışması mahallin en büyük
  mülki amirinin iznine bağlıdır.
  On beş yaşından büyük sahne sanatçıları sadece sahneye münhasır olmak ve
  kendi meslek ve sanatlarını icra etmek üzere, mahallin en büyük mülki amiri-
  nin izniyle içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışabilirler.Ancak on
  sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisinin yazılı izni
  gereklidir.
  İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışma başvurusu

  Madde 27- Çalışması izne bağlı olup da içkisiz istirahat ve eğlence ye-
  rinde çalışmak isteyen kişilerin bizzat kendisi veya bunları çalıştıracak
  olanlar çalışacakların yapacağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin
  en büyük mülki amirine başvururlar
  Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
  a) Nüfus cüzdanı örneği
  b) İkametgah belgesi
  c) Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden
  alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yeni-
  lenir.),
  d) Adli sicil belgesi,
  e) Renkli fotoğraf
  f) Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi,
  g) On sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisi tara-
  fından verilmiş noter tasdikli muvafakatname.
  Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak
  başvurularda, başvuru dilekçesine (a), (e), (g) bentlerinde belirtilen bel-
  gelerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları
  veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.
  Soruşturma

  Madde 28- İçkisiz istirahat ve eğlence yerinde çalışmak için yapılan
  başvuru üzerine sahne sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri
  alındıktan sonra soruşturma başlatılır.
  Yapılacak soruşturmada, kişinin çalışacağı işin niteliği itibarıyla 26
  ncı maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.
  Çalışma izin belgesi

  Madde 29 - Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma
  dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki
  amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kol-
  lukça çalışma izin belgesi düzenlenir.
  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınırlar
  içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Denetim, Kapatma, Faaliyetten Men ve Ruhsat İptali
  Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin denetimi

  Madde 30- Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinde kollukça
  yapılacak denetimlerde;
  a) İşyerine ait işletme izin belgesinin bulunup bulunmadığı,
  b) İşyerinin sorumlularca çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
  c) Kumar oynatılıp oynatılmadığı,
  d) Fuhuş yapılıp yapılmadığı,
  e) Uyuşturucu ve psikotrop madde imal edilen, satılan, kullanılan veya
  bulundurulan yer haline gelip gelmediği,
  f) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine,
  genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen,
  film veya video bant gösterimi yapılan yer haline gelip gelmediği,
  g) Herhangi bir suç aleti eşyası bulunup bulunmadığı,
  h) Halkın rahat ve huzurunu bozacak şekilde müzik yayını ve gürültü yapılıp
  yapılmadığı,
  ı) Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere, yanlarında veli veya va-
  sileri olsa dahi on sekiz yaşından küçüklerin kahvehane, kıraathane ile içkili
  yerlere kabul edilip edilmediği,
  i) On sekiz yaşından küçüklerin kabul edilebildiği belgeli turizm işletme-
  lerinde küçüklere içki servisi yapılıp yapılmadığı,
  j) Çalışması izne bağlı kişilerin çalışma izin belgesi olup olmadığı,
  k) Çalışan yabancıların izin alıp almadığı ile pasaport ve ikamet tezkere-
  sinin olup olmadığı,
  l) İşyerinde çalışanlar için kimlik kartı düzenlenip düzenlenmediği, kim-
  liklerinin ve bunların görevden ayrılışlarının en yakın kolluğa bildirilip
  bildirilmediği,
  m) Sahne sanatçılarının sadece sahneye münhasır olarak sanat icra edip
  etmedikleri,
  n) Otel, motel, kamp ve benzeri yerlerde konaklayanların kaydının yapılıp
  yapılmadığı,
  o) İşyerinin işletme izin belgesindeki niteliklere uygun olarak işletilip
  işletilmediği,
  ö) İşyeri için tespit edilen açık ve kapalı bulunacağı saatlere uyulup
  uyulmadığı,
  p)Kapatılan ve/veya faaliyetten men edilen iş yerinin süresinden önce
  izinsiz açılıp açılmadığı,
  r)Faaliyet alanı itibari ile yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyette
  bulunup bulunmadıkları,
  s)Bu Yönetmelikte belirtilen diğer yasaklara uyulup uyulmadığı, kontrol
  edilir.
  Sağlık denetimi

  Madde 31-Mahallin en büyük mülki amiri, istirahat ve eğlence yerlerini
  genel sağlık yönünden, uygun göreceği aralıklarla, yetkili sağlık teşkilatı
  personeline kontrol ettirir.
  Kapatma ve/veya faaliyetten men

  Madde 32-Kolluk izin alınmadan açılan istirahat ve eğlence yerlerini
  sebebini bir tutanakla belirlemek ve mühürlemek suretiyle süresiz olarak kapa-
  tır. Bu yerleri açanlar hakkında, fiilleri başka bir suç teşkil etmese bile
  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 541 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenen
  evrak adli mercilere gönderilir.
  İşletici kişilerin izin almaları veya bu faaliyetten vazgeçtiklerini
  bildirmeleri halinde kapatılan bu yer açılarak sahibine teslim edilir.
  Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin kanuni sorumlusuna
  işletme izin belgesi verilirken, kapatma ve/veya faaliyetten men`i gerekti-
  ren haller yazılı olarak tebliğ edilir.
  Kolluk denetimlerinde yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak
  faaliyet gösterdiği tespit edilen yerler hakkında düzenlenen tutanak,
  aykırılığın derecesine ve bu yerin sicil durumuna göre ihtar verilmesi,
  kapatılması ve/veya faaliyetten men edilmesi için mahallin en büyük mülki
  amirinin onayına sunulur. Mülki amirinin vereceği yazılı emre göre iş yeri
  hakkında gerekli işlem yapılır.
  Kapatma veya faaliyetten men`i gerektiren sebepler adli kovuşturmayı
  gerektiriyorsa soruşturma evrakı derhal adliyeye verilir.
  kapatma veya faaliyetten men`i icap ettiren sebepler mahkemeye intikal
  ettirilecek hallerden ise altı ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya
  faaliyetten men`e karar verilemez.
  kapatılan yerlerin izin alınmadan açılması mühür fekki suçunu oluştura-
  cağından, iş yeri tekrar kapatılarak, mühürlenir ve mühür fekki suçunu
  işlediği şüphesi altında bulunan kişi hakkında düzenlenen evrakla birlikte
  adli makama gönderilir.
  Kapatma kararının uygulanması

  Madde 33-Kapatma kararı, mahallin en büyük mülki amirinin onayı alın-
  dıktan sonra kolluk tarafından uygulanır. Kapatma kararı aşağıdaki esaslar
  çerçevesinde yerine getirilir;
  a)Kapatma kararı iş yeri sahibine veya kanuni temsilcisine tebliğ
  edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanı-
  nır.
  b)Kapatma işleminde iş yeri sahibi veya kanuni temsilcisi hazır bulun-
  durulur.
  c) Kapatılan yerden kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin
  özel ve zaruri eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
  d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici
  tedbirler alınır,
  e) İş yerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması
  kesilir.
  f) İş yerinin giriş kapıları mühürlenir,
  g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni,tarihi ve saati belirtilir ve hazır
  bulunanlar tarafından imzalanır,
  h) İş yeri sahibi veya kanuni temsilcisinin imzadan kaçınması halinde bu
  durum tutanakta belirtilir.
  Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak
  açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
  Süresinden önce açılma

  Madde 34 - Kapatma işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlan-
  ması halinde, işyeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanuni temsil-
  cisine teslim edilir.
  İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adli makama intikal
  ettirilen işletmeci veya mesul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsiz-
  lik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği
  hallerinde mahalli en büyük mülki amiri tarafından süresinden önce açılmasına
  karar verilebilir.
  İşletme izninin iptali

  Madde 35 - Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin sahibi veya
  mesul müdürünün, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu`nun 8 inci
  maddesi hükümlerine aykırı fiilleri işlemesi veya iş yerinin kişi güvenliği ve
  kamu düzeni için ciddi ve sürekli bir tehlike oluşturması halinde verilmiş olan
  işletme izni mahallin en büyük mülki amirince iptal edilebilir.
  İşletme izni iptal edilen açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri
  hakkında kollukça sicil tutulur. Sicil tutulmasına ilişkin esas ve usuller
  İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
  Belgeli turizm işletmesinin turizm işletme belgesi Turizm Bakanlığı tara-
  fından iptal edildiğinde, işletmenin niteliğine göre istirahat ve eğlence yer-
  leri için bu Yönetmeliğin öngördüğü şekilde izin alınması zorunludur.
  BEŞİNCİ KISIM
  Çeşitli Hükümler
  Mesafe Ölçümü

  Madde 36 - Bu Yönetmelik kapsamına giren, istirahat ve eğlence yerlerinin
  açılabilmesi için öngörülen uzaklıkların ölçümünde; bina ve tesislerin varsa
  bahçesi de dahil en dış sınırı dikkate alınarak, bu sınırın her bir noktasına
  olan uzaklıklar yaya gidilebilecek şekilde hesaplanır.
  Kazanılmış hakların sona ermesi

  Madde 37 - Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri işletme izni
  sahibinin;
  a) İş yerini eş ve çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri halinde
  işletme hakkı korunur,
  b) İş yerini bir defaya mahsus olmak üzere bir başkasına satması veya ben-
  zeri el değiştirmesi halinde, bu iş yerini alan kişi veya kuruluşun işletme
  hakları korunur,
  c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hakların kullanılmasından
  sonra kazanılmış hakları sona erer,
  d) İş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi, ceza olarak sürekli kapanması
  veya bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle işletme izninin iptal edilmesi ha-
  linde de kazanılmış hakları sona erer.
  Kimlik bildirme

  Madde 38 - Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işletici-
  si, bu yerlerde yatacak olan yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-gidiş
  kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın
  örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır
  bulundurmak zorundadır.
  Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürünce,
  iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını 1774 sayı-
  lı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile ilgili Yönetmelikteki örneğine
  uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde
  bağlı bulunduğu kolluğa bildirilir.
  Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mesul müdür tara-
  fından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa göste-
  rilir.
  Korunması gerekenler

  Madde 39 - Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki veril-
  mesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı
  kalmak üzere, on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya
  vasileri olsa bile içkili yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her
  çeşit alkollü içki verilmesi yasaktır.
  Ancak, sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiye
  müsaade etmeyen veya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren
  lokantalara yanlarında veli veya vasileri olmak şartı ile çocukların girmesine
  izin verilebilir.
  Oyun yerlerine on sekiz yaşından küçükler ancak veli veya vasileri ile
  birlikte veya bunların yazılı izni ile girebilirler. İlk ve orta öğretim öğren-
  cilerinin okul saatlerinde bu yerlere girmeleri yasaktır.
  Çalışacaklara ilişkin özel hükümler

  Madde 40 - Bu Yönetmelik kapsamında çalışacak yabancılar, yabancılar hak-
  kındaki mevzuata tabidir.
  Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak yerlerde genel kadın olarak tescil
  edilenler çalıştırılamazlar.
  Tiyatro, opera, bale gibi yerlerde çalışacak sahne sanatçılarının izin
  alması gerekmez.
  Belediyelerin görevleri

  Madde 41-Bu Yönetmelik kapsamına giren umuma açık istirahat ve eğlence
  yerlerinin sınıfı ve vasfı ile fenni, sıhhi ve yangın güvenliği açısından
  uygunluğu, açık ve kapalı bulunacağı saatler, mahallin en büyük mülki
  amirinin onayı ile belediyece belirlenir. Ancak istirahat ve eğlence yerle-
  rinin açık ve kapalı bulunacağı saatler belirlenirken, kolluk amirliğinin
  görüşü alınır.
  Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan umuma açık istirahat
  ve eğlence yerlerinin çalışma saatleri mahalli kolluğun yapacağı inceleme
  üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir.
  İstirahat ve eğlence yerlerinin açık ve kapalı bulunacağı saatleri
  tespit edilirken, bulunduğu bölgenin sos-ekonomik, turistik ve kültürel
  yapısı ve mahalli örf ve adetleri, genel güvenlik, genel ahlak, genel sağ-
  lık ve asayiş durumu ile halkın huzur ve sükunet içinde dinlenme ve isti-
  rahatini gerektiren yer ve zaman dikkate alınır. Turizm işletme belgeli
  istirahat ve eğlence yerlerinin açılma ve kapatılma saatleri, işletmenin
  faaliyet alanı, fiziki yapısı, sınıfı ve bu yerlerde gürültüyü önleyici
  tedbirlerin alınmış olup olmadığı hususları dikkate alınarak diğer işletme-
  lere göre farklı ve daha uzun sürelerle tespit edilebilir.
  İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve
  benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır sergi ve
  pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi
  ve benzeri diğer tesislere bağlı olduğu kolluk kuruluşunun ve ilgili mahalli
  idarenin görüşü alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından geçici
  veya sürekli olarak izin verilebilir.
  Canlı müzik izni

  Madde 42-Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri ile lokanta,
  kafeterya gibi kısa süreli yeme-içme ihtiyacı giderme amacıyla hizmet veren
  umuma açık yerlerde canlı müzik yayını yapılabilmesi, mahallin en büyük
  mülki amirinin iznine bağlıdır. Canlı müzik yayını yapılmasına izin verilen
  yerler, gürültü ölçümlerinin yapılması için çevre sağlık müdürlüğüne bil-
  dirilir.
  İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan
  müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhaları-
  nın asılmasını sağlar.
  Müzik yayını sınırlaması

  Madde 43-Umumi veya umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile bu
  nitelikteki ulaşım araçlarında, oturma alanları ve yakın çevresi ile
  gürültüye hassas bölgelerde gürültü rahatsızlığı verecek şekilde 24.00-07.00
  saatleri arasında müzik yayını yapılamaz.
  Aksine davrananlar hakkında fiilin niteliğine göre 2559 sayılı Polis
  Vazife ve Selahiyet Kanunun ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri tatbik
  olunur. Belediyelerin gürültüyü kontrol konusundaki yetkileri saklıdır.
  İçki servisi yasağı ve istisnası

  Madde 44-İçkili yer işletme izni verilen yerlerde içki servisi, ancak izin
  verilen yer içinde yapılabilir.İşletme etrafında yol kenarlarına veya yaya
  kaldırımlarına masa konulup içki servisi yapılamaz.
  Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,
  halkın huzur ve güvenliğinin tehlikeye düşmesine meydan verilmeyecek şekilde
  her türlü önlemler alınmış ve trafik güvenliği sağlanmış veya taşıt trafiğine
  kapatılmış yerlerde, genel güvenlik ve asayiş bakımından herhangi bir sakınca
  bulunmaması şertıyla içkili lokantalar için, işyerine bitişik kaldırım ve so-
  kaklara masa konulmasına ve içki servisi yapılmasına mahallin en büyük mülki
  idare amiri tarafından izin verilebilir.
  İzin belgeleri

  Madde 45-Bu yönetmeliğe göre verilecek işletme ve çalışma izin belgelerinin
  şekil ve muhtevası İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
  Uygulanacak diğer hükümler

  Madde 46-Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 13/1/1999 tarihli ve
  23582 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının
  Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi-
  ne Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
  ALTINCI KISIM
  Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 47- 17/5/1984 tarihli ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
  yürürlüğe konulan İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurula-
  cak Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 48- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mevzuat Listesi Forum Tarih
Türkiye'de Emniyet Kemeri Mevzuatı Nasıldır Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 11 Mart 2011
Yükseköğretim Mevzuatı - Kolektif Kitap, Resim ve Dergi 7 Nisan 2010
AGSoft Vergi Mevzuatı Takip Programı 3.2 İndir A-B 22 Nisan 2009
Sağlık Mevzuat Takip 1.0.0.4 İndir S-T 6 Mart 2009
AGSoft Vergi Mevzuatı Takip Programı 3.1 3.1 A-B 21 Şubat 2009

Bu Sayfayı Paylaş