MEVLİD Nedir İslami Sözlük

'Dini Terimler Sözlüğü' forumunda Dine tarafından 8 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  MEVLİD Nedir İslami Sözlük konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  MEVLİD Nedir İslami Sözlük


  MEVLİD

  Doğum, doğum zamanı, doğum yeri Arapça "ve-le-de" kökünden türetilmiş olup Rasulullah (sas)'in doğumuna, bununla ilgili yapılan merasimlere, yazılan eserlere ve Rasulullah (sas)'ın doğduğu eve de "mevlid" denilmektedir Halk arasında yanlış olarak "mevlud" ve "mevlüt" şeklinde de kullanılmaktadır
  Rasulullah (sas), Fil yılında, Rebi'ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir (İbn Sa'd,et-Tabakatul-Kübrâ, Beyrut, ty I, 100-101) Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır Onun doğduğu ev, Beytullah'ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir
  Rasulullah (sas), doğduğu gece, bir takım mucizevî olaylar zuhur etmiş; Kisranın sarayındaki burçlar çatlamış, bin yıldan beri yanmakta olan ateşgedelerindeki ateş sönmüştü Ayrıca, doğumu anında orada bulunan kadınlar da bir takım harikuladeliklere şahid olmuşlardı
  Abdulmuttalip, doğumdan yedi gün sonra Mekke'de büyük bir ziyafet tertiplemiş ve çocuğa, Arapların o güne kadar kullanmadıkları bir isim olan Muhammed adını verdiğini ilan etmişti
  İslâm dünyasında mevlid merasimi ilk defa, Mısır'da hüküm süren Fatımîler (910-1171) tarafından tertiplenmiştir Bu merasimler saraya ait olup, sadece devlet erkanı arasında cereyan etmekte idi Fatimîler, Hz Ali (ra) ve Fatıma (ranha)'ın doğum günlerinde de mevlid merasimleri tertip ederlerdi
  Sünnî müslümanlarda ilk mevlid merasimi, Hicri 604 yılında, Selahaddin Eyyubî'nin eniştesi ve Erbil atabeği Melik Muzafferuddun Gökbörü tarafından tertiplenmiştir Uzun hazırlıklarla düzenlenen merasimler, bütün halkı kapsayan bir şekilde düzenlenirdi Muzafferuddin, çevre bölgelerden fakıh, sûfi, vaiz ve diğer alimleri Erbil'e çağırır ve kutlamalar gayet debdebeli bir şekilde cereyan ederdi
  Daha sonra, değişikliğe uğrayarak, Mekke'de de mevlid merasimleri tertiplenmeye başlanmıştır (bk Asım Köksal, İslam Tarihi (Mekke Devri), İstanbul 1981, 50 vd)
  Mekke ve Medine'den sonra mevlid merasimleri, İslam coğrafyasının her tarafında birbirinden farklı şekillerde tertiplenmeye başlanmış ve bu, bugüne kadar sürekliliğini korumuştur
  Osmanlılar tarafından mevlid, ilk defa III Murat zamanında, 1588'de resmi hale getirildi Merasimler, belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir, ayrıca, önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii'nde yapılan merasimlere, devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı
  Bu merasimlerde, önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu Bu resmi kutlamalar daha sonraları laiklik ilkesine rağmen Diyanet aracılığı ile Radyo ve TV'lerde aynen sürdürülmüştür
  Rasulullah (sas)'ın doğumunu ve hayatını medh ve senâ eden, "Mevlid" adını taşıyan çok eser kaleme alınmıştır Bu eserler daha sonra, mevlid merasimlerinde, mevlidhanlar tarafından teğannî ile okunmaya başlanmıştır Bunların Türkçede en meşhur olanı Süleyman Çelebi'nin Vesiletun-Necât adındaki mevlididir Ancak, Süleyman Çelebi hakkında kaynaklarda pek fazla bir bilgi yoktur Onun, Yıldırım Beyazıt zamanında Divan-ı Hümayûn Hocası olduğu, sonra da Bursa Ulu Camii'ne imam tayin edildiği bilinmektedir
  İstanbul kütüphanelerinde bulunan Mevlid nüshaları arasındaki farklardan, Süleyman Çelebi'nin kaleme almış olduğu Mevlid'in bir hayli değiştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır
  Arap ve Türk edebiyatında mevlid türü eserler iyice yer etmiş olmasına rağmen, İran edebiyatında bu tür bir eser kaleme alınmamıştır
  İlk zamanlar, sırf Resulullah (sas)'in doğduğu zaman ve sadece camilerde okunan mevlid, sonraları para karşılığında hanendeler tarafından rastgele zamanlarda okunur olmuştur Kandil gecelerinde, ölülerin ardından; kırkıncı, elli ikinci gecelerinde, sene-i devriyelerinde de mevlidler okunmaya başlanmıştır
  Mevlid metinlerini kaleme alanlar, hiç bir zaman hanendeler tarafından camilerde, makamlı bir şekilde, ibadet yapıyor süsü verilerek türkü, şarkı söyler gibi okunmasını akıllarına getirmemişler; yalnızca Peygamber'e olan aşırı sevgileri onları, onun hatırasını canlı tutmak için bu tür eserleri yazmaya sevketmiştir
  Mevlidler, dinde olmadığı halde varmış gibi, ibadet çeşitleri arasına katılmıştır Bundan dolayı, mevlid merasimleri düzenlemek ve mevlid okumak bir bid'attır Hattâ İslâm'da olmayan, ölünün kırkıncı, elli ikinci gecelerinde okunması İslamla ilgili olmayan bir merasim ve ibadet şekli ile icra edilmesi haramdır
  Alimler, mevlid okumak ve merasimler düzenlemek hakkında, ihtilaf etmişlerdir Bazı alimler, buna şiddetle karşı çıkarken, bazıları da, İslamî ölçülerin dışına çıkılmaması kaydıyla itiraz da bulunmamışlardır Okunmasına cevaz verenler, inananların kalplerindeki Rasulullah (sas) sevgisini canlı tutması ve ona olan muhabbeti artırmasındaki maslahatı gözetmişlerdir Zira Rasullulah (sas)'ı sevmek, imanın temel kıstaslarından biridir Rasulullah (sas)'ın şu hadisi şerifi bunun en açık delilidir: "Sonsuz kudret sahibi olan Allah'a yemin ederim ki, sizden hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe, iman etmiş sayılmaz" (Buhari, İman 8)
  Ancak, Mevlid, halk arasında büyük bir ibadet olarak kabul edilmekte, ölülerin ruhu için mevlidler okutularak, onların günahlarının bağışlanacağı zannedilmektedir Halkın cehaletinden ve yanlış itikadlarından istifade eden mevlid okuyucu hanendeler, bir piyasa oluşturarak, bunu ticarî bir çıkar aracı yapmışlardır Bu tip bir kabul ve davranışın İslamî olmadığı hususu ile ilgili herhangi bir ihtilaf sözkonusu değildir Böyle bir olaya sebeb olan herkes dinen sorumludur Merasimlerde mevlid okunmasının vazgeçilmez bir âdet haline getirilişinin sakıncalarından biri de, netice olarak insan kelâmı bir şiir olan bu metinlerin, okunması ve dinlenilmesi ibadet olan Kur'an ile eşdeğerde görülmeğe ve değerlendirilmeğe başlanılması tehlikesidir.

  Ömer TELLİOĞLU​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - MEVLİD Nedir İslami Forum Tarih
Mevlid Kandili Nedir Mevlid Kandili Hakkında Bilgi Dini Sohbetler Dini Forum 11 Ocak 2014
Mevlid Kandilinin Önemi Nedir Dini Sohbetler Dini Forum 31 Ocak 2012
Mevlid Kandili Nedir Dini Sohbetler Dini Forum 24 Mayıs 2011
Mevlid Nedir? Dini Terimler Sözlüğü 30 Mart 2009
Mevlid kandilinde yapılması gereken ibadetler kısaca Dini Sohbetler Dini Forum 7 Nisan 2014

Bu Sayfayı Paylaş