Mesleki Açık Öğretim Lisesi,Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hakkında

'Liselerimiz' forumunda Mavi_Sema tarafından 23 Aralık 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi,Mesleki Açık Öğretim Lisesi Hakkında konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin Tanıtımı

  Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

  Açık Öğretim Lisesi Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık Öğretim Lisesi bünyesinde 02.02.2006 tarihine kadar hizmet vermiştir.

  Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda Açık Öğretim Lisesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan verilebilmesi için Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin kuruluşu zorunlu hale getirmiştir.

  Bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır.

  02.02.2006 tarih ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bünyesinde “MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ” kurulmuştur.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı kendine özgü bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.

  2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim Tv ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze yapılmaktadır. Basılı materyaller öğrencilerin adreslerine posta yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesine 1995-2005 yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine 2006 yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

  UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ

  Başlangıcı yazının icadına kadar uzanan Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir. Mektupla öğretim şeklinde başlayan uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde 1940 yılından beri bir çok ülkenin bu uygulamadan yararlandığı görülebilmektedir. Özellikle İngiltere’de başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir. Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya dil eğitiminde olmak üzere 1898 yılında İsveç lise düzeyinde 1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde 1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde 1972 yılında da Yeni Zelanda mektupla öğretim şeklinde başlatmış ve bunları pek çok ülke takip etmiştir.

  Çağdaş öğretim yöntemlerinin öğretme-öğrenme süreçlerine getirdiği olumlu katkılara karşın bugün eğitim ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütüldüğü görülmekte. Ancak sorunlar çözülememektedir. Bu nedenle yöneticiler eğitim sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözülemediğini görüp çeşitli arayışlara girmiş ve bireylerin ilgi ve isteklerini dikkate alarak geniş kitlelere eğitim-öğretim sunma çalışmalarını başlatmışlardır. Bu gereksinim başlıca iki kavram veya inanıştan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm bireylerin eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında beslenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde verim ve etkililiği arttırmak bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek eğitim teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır.

  Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır. Gelişen iletişim olanaklarından yararlanarak zaman emek mekan vb. diğer kısıtlamaları ortadan kaldıran uzaktan eğitim yeni bir düşünce değildir. Uzaktan eğitim posta servisleri aracılığı ile mektupla öğretim şeklinde başlamış radyo ve televizyonla maksimum yarar sağlayarak bugünlere gelmiştir. En geniş anlamıyla öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak ayrı bulunduğu sistem olan uzaktan eğitim; “Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı zamanı yeri yöntemi amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalmadan; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler kitle iletişim programları ve kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılması ile yürütülen etkinlikler” olarak tanımlanabilir. Böylece öğrenciler diledikleri zamanda diledikleri yerde eğitim etkinliklerinden yararlanabilecektir.Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu vardır.

  Basılı materyallerle öğretim
  Yayın yoluyla öğretim
  Yüz yüze öğretim.
  Bu üç boyut içinde kullanılan öğretim materyalleri ve ortam ise:

  Basılı materyaller
  Radyo ve ses kasetleri
  Telefon ve faks
  Audio konferans
  Video konferans
  Bilgisayar
  İnternet ve internet konferansı olarak sıralanabilir.
  İlişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak uzaktan eğitimde kullanılan ortam ile materyaller gelişmekte ve çeşitlenmektedir.Türkiye de uzaktan eğitim alanındaki uygulamalar ise üç yönlü bir görünüm arz etmektedir. Bunlardan ilki konunun tartışma gündemine alınmasıdır. Uzaktan Eğitim 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir.

  İkinci aşamadaki girişimler 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır. Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir. 1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır. 1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür. Üçüncü aşamada ise Uzaktan öğretimin yüksek öğretim kademesine girmesidir. İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır. Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.

  Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır. Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek öğretim yasası nedeniyle ve aynı yasa ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur. 1992 yılının sonlarında var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir. 1992-1993 öğretim yılından itibaren lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur. 1995-1996 öğretim yılından itibaren Açık öğretim Lisesi bünyesinde lise düzeyinde uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemiyle meslek eğitimi veren Mesleki Açık Öğretim Programı açılmıştır.

  2006 yılanda ise Mesleki Açık Öğretim Lisesi kurulmuş olup bu yıldan itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Mesleki Açık Öğretim Forum Tarih
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Liselerimiz 9 Temmuz 2010
Mesleki açık öğretim lisesinden açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere duyu Liselerimiz 9 Aralık 2009
Mesleki Yeterlilik Kurumu Hakkında Bilgi Meslekler Rehberi 5 Şubat 2011
Mesleki Yeterlilik Nedir? - Mesleki Yeterlilik Hakkında Bilgi Meslekler Rehberi 5 Şubat 2011
Aşık Mesleki Kimdir - Aşık Mesleki Biyografisi, Hayatı Biyografi & Otobiyografi 8 Ocak 2011

Bu Sayfayı Paylaş